Sözün Anlamı: Teolojik Dilin Paradoksal Görünümü Üzerine Bir Çözümleme

Yazar: Temel Yeşilyurt


Anahtar Kelimeler: Kelam, Teoloji, Paradoks, Anlamlılık
181 sayfa
Yayınevi: İlahiyat Yayınları
Ankara, 2007