Âmentü Şerhi -İSLAM İNANÇ ESASLARI-

Yazar: Doç. Dr. Recep ARDOĞAN

Âmentü Şerhi -İSLAM İNANÇ ESASLARI-

Yazar: Doç. Dr. Recep ARDOĞAN

klm Yayınları

İstanbul 2015

Kitap, hem ilahiyat öğrencilerine hem de İslam inancı hakkında delilere dayalı özlü bilgiler isteyenler için kaleme alınmıştır.

Kitabın "Giriş" bölümünde Din- İslam ve iman kavramları ve bunlar arasındaki ilişiler açıklanmıştır. İman salt bilgiden, salt ikrardan ve zahirî teslimiyetten ibaret olmadığı üzerinde durulmuş, imanın insanın iç aleminde ne gibi değişikliklere yol açtığı incelenmiştir. İcmali iman-tafsilî iman, taklidî iman-tahkikî iman ayrımları açıklanmıştır.

Kitabı "giriş"ten sonra 6 bölüm izlemektedir. Bu bölümlerde de İslam inanç esasları "ÂMENTÜ"deki sıraya göre konu edilmiştir. Ancak, günümüzdeki bazı inanç sorunlarına da yer verilmiş. Soru şeklindeki alt başlıkların altında, "şeytanların yaratılmasındaki hikmet", "Doğal afetlerin, hastalıkların, acı ve üzüntülerin yaratılmasındaki hikmet", "İlahî vahiylerde farklılık olup olmadığı", "din-şeriat ayrımı" "mucizenin akılla ve bilimle izah edilip edilemeyeceği", "ruh çağırmanın mümkün olup olmadığı" "ruh göçünün mümkün olup olmadığı" gibi meseleler de incelenmiştir.

Kitapta ayrıca, konuların akışı içinde, spot çerçeveleri içinde ayetlere, hadislere, hikmetli sözlere temsillere ve ibret verici hikâyelere yer verilmiş, anlatılanların akılda kalıcı olması amaçlanmıştır.