Nureddin es-Sabuni, el-Munteka min Ismeti'l-enbiya

Yazar: Mehmet Bulut (thk.)

Bu kitap h.580/m.1184 yılında vefat etmiş olan mâtürîdî kelamcı Nûreddîn es-Sâbûnî'ye aittir. Peygamberlerin günahsızlığı konusunda en hacimli bir kitaptır. Eser, arapça'dır. Pek çok peygamberle ilgili âyetlerin geniş açıklaması mahiyetindedir. Zaman zaman peygamberlerle ilgili hadisler ve rivayetlere de yer verilerek peygamberlerin durumları açıklığa kavuşturmaya çalışılır.
Anahtar Kelimeler: ısmet, mâsûm, peygamber
427+17 sayfa
2000