12 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (29-30 Haziran 2007) Sivas

Son Güncelleme Tarihi: 2015-09-25 21:46

İlâhiyat Fakülteleri
Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları

12-Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (29-30 Haziran 2007) Sivas

İslâm'da Ahiret İnancı Sempozyumu ile birlikte gerçekleştirildi.Sempozyum duyuruları için tıklayınız!
Sempozyum programı ve katılımcı listesi için tıklayınız!Sunulacak Tebliğler

1. Doç. Dr. Cağfer KARADAŞ

İslam Düşüncesinde Ahiret İnancının Temellendirilmesi

2. Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ
Dini Hayatın Bütünlüğü Açısından Ahiret İnancının Psikolojik Temelleri

3. Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Modern Batı Düşüncesinde Ahiretle İlgili Felsefi Tartışmalar

Not:
Bildiri sunumu süresi ortalama 45 dakika olup, yöntem atölye çalışması tarzında olacağı için bildirileri müzakere etmede katılımcılara sıra ile söz hakkı verilecektir. Bu sebeple bütün katılımcıların bildirileri önceden okuyup gelmesi gerekmektedir. Katılımcıların müzakere süresini takdir, oturum başkanına aittir
Toplantıdan fotoğraflar için tıklayınız!


Sempozyum Bildirileri aynı isimle
Sivas İlahiyat Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından neşredilmiştir. (Sivas 2007)
İçindekiler ve sunuş için tıklaınız!