9 - Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi, (10-12 Eylül 2004) Elazığ

Son Güncelleme Tarihi: 2015-09-20 18:04

İlâhiyat Fakülteleri

Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları

9- Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi, (10-12 Eylül 2004) Elazığ

Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri” isimli Sempozyum eşliğinde gerçekleştirilen toplantı ve sempozyumda sunulan tebliğler "Kelam İlmi'nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri: Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyum Bildirileri" adıyla Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları arasında basıldı. (Elazığ 2004, 390 s.)ayrıntıları, katılım şartları, konu başlıkları ve irtibat bilgileri için tıklayınız!
2004 SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 13-15 Eylül 2004 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı IX. Eğitim-Öğretim Meseleleri ve Koordinasyon Toplantısı ile
Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri” isimli sempozyumda sunulmak üzere gönderilen bildiri metinleri yazar adına göre sıralı olarak aşağıda sunulmuştur. (Bildiriler PDF formatındadır. )

 1. Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit SİNANOĞLU,
  Klasik Kelam Ekollerinin Yöntemleri Çıkmazları ve Yeni Çıkış Yolları Üzerine Bir Deneme
 2. Dr. Cemalettin ERDEMCİ,
  Kelam İlminde Akıl ve Naklin Etkinliği Problemi
 3. Doç. Dr. Fikret KARAMAN,
  Yeni Kelam İlmi Düşüncesinin İnşası ve Abdullatif Harputî'nin Yeri
 4. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR,
  Geleneksel Kelam Sürecinde Sünnet-İtikad İlişkisi
 5. Dr. Mahmut AY,
  Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Moderne Dönüşümü
 6. Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAKTIR,
  Mütekaddimîn Selefiyye ve Düşünce Yapısı
 7. Dr. Mehmet EVKURAN
  "Kelam İlminin Yeniden İNşası" Sözünün Anlamı ve İçeriği Üzerine
 8. Yrd. Doç. Dr. Mehmet KUBAT,
  Kelam İlminin Yeniden İnşasında Hadisin Rolü
 9. Prof. Dr. Nadim MACİT,
  Kelam İlmi, Gelenek ve Tecdit
 10. Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
  Mu'tezile'de Akıl AnlayışıFotoğraflar için tıklayınız!


Emine YARIMBAŞ'ın Sempozyum değerlendirmesi için tıklayınız!