5 - Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi (15-17 Eylül 2000) Bursa

Son Güncelleme Tarihi: 2015-09-04 20:18

İlâhiyat Fakülteleri

Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları

5-Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi (15-17 Eylül 2000) Bursa.


Kelâm'da Bilgi Problemi Sempozyumu
eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Tebliğler Orhan Ş. Koloğlu, U. Murat Kılavuz ve Kadir Gömbeyaz tarafından yayıma hazırlanarak

Kelâmda Bilgi Problemi
adıyla yayımlanmıştır.
(Arasta Yayınları, Bursa 2003, 9+276 s.)