1 - Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (28-29 Haziran 1996) Konya

Son Güncelleme Tarihi: 2015-09-04 20:20

İlâhiyat Fakülteleri

Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları

1- Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi (28-29 Haziran 1996) Konya.


İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısında alınan karar gereği ilk kez 1996 yılında Konya'da düzenlenen toplantı sonucunda
İlahiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ve İlmî Çalışmaları

adıyla yayımlanan (Konya 1997, 117 s.) kitaba o zamana kadarki YL. ve Dr. tezleri listesi de eklenmiştir (s. 97-116).