26. Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (6-8 Ekim 2023), GİRESUN

Son Güncelleme Tarihi: 2023-05-04 13:07

26. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI

VE

İNANCIN AHLAKI SEMPOZYUMU


Amaç ve Kapsam:

Kelam, İslam inanç ilkelerini Kur’an’a dayalı olarak belirler ve bu ilkeleri her insanın zihninde kabul görecek şekilde makul bir zeminde temellendirir. İnancın aklî argümanlarla tahkim ve tahkiki onu bir grup inancı veya kültü olmaktan çıkarır ve herkes tarafından metaneti test edilebilecek bir sistem fikrine kavuşturur. İnancı böyle güçlü bir zeminde inşa etme arzusu onu zorunlu olarak dışa taşırır ve gerçeklikle buluşturur. Bu gerçeklik zemini inancın tezahür alanı olan ahlaktır. Dinin hem bireyin hayatında hem de tarihsel-toplumsal dokuda yer tutmasını mümkün kılan, aynı zamanda inancın kendini doğrulama imkânı da bulduğu bu ahlak alanıdır. Bu aynı zamanda inancın fenomenolojisidir.

Bugün kendini kimlik olarak Müslüman olarak tanımlayan toplumlarda bu adlandırmaya uygun kişiliklerin var edilmesi konusunda büyük sorunlar yaşanıyor olması, inancın gerektirdiği ahlaka özel olarak eğilmeyi gerekli kılmıştır. “İnancın Ahlakı” başlığıyla bu yıl Giresun Üniversitesi’nde yapacağımız sempozyumun konusunun tespitinde bu durum belirleyici olmuştur. 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ev sahibi olduğu Kelam Koordinasyon toplantısında yapılan “İnanç ve Ahlak” sempozyumunda tartışılan teorik çerçeve, yapacağımız sempozyum için çok iyi bir artalan oluşturmaktadır. Hepimizin gözlemlediği gibi o günden bugüne sahada çok şey değişti. Transhümanizm, yapay zekâ gibi tartışmalar inanç-ahlak zemininde doğru bir şekilde kavranmayı ve değerlendirmeyi beklemektedir. Sahadaki bu gerçeklik dikkate alınarak sempozyumda bugünün dünyasını kuracak bir inanç-ahlak, teori-pratik birlikteliğini var etmenin imkânı birlikte düşünülecektir.

Hem tebliğ temalarının tespiti hem de sunum sırasında takip edilecek usul konusunda azami faydanın sağlanacağı bir yöntem tespit etmeye gayret ettik. Sürece katkıda bulunan bütün hocalarımıza müteşekkiriz. Sempozyumumuzun şimdiden hayırlara vesile olmasını diler, düzenleme kurulu olarak selam, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Konu Başlıkları

 • Ahlakın Kavramsal Çerçevesi
 • Ahlakın Kaynağı Tartışması
 • İnancın Ahlakı
 • Ahlak, Hukuk ve Kamusal Alan
 • Ahlakın Geleceği ve Geleceğin Ahlakı
 • Ahlak, Etik, Moral ve Değer Gibi Temel Kavramların Köken Analizi
 • Ahlakın Kaynağı Olarak İnanç ve Din
 • Doğal Ahlak, Doğal Hukuk ve Doğal Din
 • İnsan Fıtratı Üzerinden İkinci Doğa Ahlakı: İnsanın Kendini Karakter Bakımından Yeniden Var Etmesi
 • Kategorik Ahlak/Ödev Ahlakı
 • Meta-Etik
 • Betimleyici Ahlak
 • Erdem/Fazilet Ahlakı…
 • İnançta Tutarlılık
 • Kişisel Erdemler: Kendilik Bilinci, Tevazu, Şükür, Sabır, Mutmain Olmak, Samimiyet…
 • İnançta Tutarlılık: Ahlak,
 • Tutarlılık Göstergesi Olarak Erdemler
 • İnançta Tutarsızlık
 • Tutarsızlık Göstergesi Olarak Erdemsizlikler
 • İnanç ve Ahlak Arasındaki Tutarsızlığın Sebepleri
 • Toplumsal Tutarlılık
 • Ahlak-Hukuk İlişkisi
 • Kamusal Alanda Ahlak
 • Yapay Zekâ, Metaverse, Transhümanizm, Biyonik İnsan, Cyborg İnsan, Genetik Kök Hücre, Organ Üretimi Gibi Gelişmeler Karşısında Ahlakın Durumu
 • Toplumsal Erdemler: Dürüstlük, Adalet, Emanet, Merhamet, Rıza…
 • Bir Din Dili Olarak Ahlakın Toplumsal Sunumu (Hutbe ve Vaaz Örneği vs.)
 • Hukuk-Ahlak Tutarlılığı
 • Hukukun Ahlakiliği İle Adalet Fikri Arasındaki İlişki
 • Ahlaki İlkelerin Yasaya Dönüşmesinin İmkânı
 • Hukuk Normlarının Ahlaki Temelleri

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Prof. Dr. Çağfer KARADAŞ

Prof. Dr. Hatice Kelpetin ARPAGUŞ

Doç. Dr. Recep ÖNAL

Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ

Doç. Dr. Ayhan IŞIK

Dr. Kamil Ruhi ALBAYRAK

Bilim Kurulu:

 • Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN
 • Prof. Dr. Abdülhamit SİNANOĞLU
 • Prof. Dr. Adil BEBEK
 • Prof. Dr. Ahmet AKBULUT
 • Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR
 • Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ
 • Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ
 • Prof. Dr. Erkan YAR
 • Prof. Dr. Fadıl AYGAN
 • Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ
 • Prof. Dr. Fikret KARAMAN
 • Prof. Dr. Harun IŞIK
 • Prof. Dr. Hatice Kelpetin ARPAGUŞ
 • Prof. Dr. Hulusi ARSLAN
 • Prof. Dr. Hülya ALPER
 • Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
 • Prof. Dr. İbrahim ASLAN
 • Prof. Dr. İbrahim COŞKUN
 • Prof. Dr. İlhami GÜLER
 • Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
 • Prof. Dr. İsmail BULUT
 • Prof. Dr. İsmail ŞIK
 • Prof. Dr. Mahmut ÇINAR
 • Prof. Dr. Mehmet EVKURAN
 • Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
 • Prof. Dr. Metin YURDAGÜR
 • Prof. Dr. Muammer ESEN
 • Prof. Dr. Murat SERDAR
 • Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM
 • Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
 • Prof. Dr. Mustafa ÜNVERDİ
 • Prof. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ
 • Prof. Dr. Osman DEMİR
 • Prof. Dr. Osman KARADENİZ
 • Prof. Dr. Ömer AYDIN
 • Prof. Dr. Özcan TAŞÇI
 • Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
 • Prof. Dr. Ramazan BİÇER
 • Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM
 • Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ
 • Prof. Dr. Sinan ÖGE
 • Prof. Dr. Süleyman AKKUŞ
 • Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
 • Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
 • Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK
 • Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
 • Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU
 • Prof. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
 • Prof. Dr. Veysi ÜNVERDİ
 • Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
 • Doç. Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR
 • Doç. Dr. Ayhan IŞIK
 • Doç. Dr. Berat SARIKAYA
 • Doç. Dr. Emine ÖĞÜK
 • Doç. Dr. Faruk SANCAR
 • Doç. Dr. Fatih KURT
 • Doç. Dr. Fehmi SOĞUKOĞLU
 • Doç. Dr. Fikret SOYAL
 • Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN
 • Doç. Dr. Hikmet Yağlı MAVİL
 • Doç. Dr. Hüseyin DOĞAN
 • Doç. Dr. Kılıç Aslan MAVİL
 • Doç. Dr. Mehmet BULGEN
 • Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ
 • Doç. Dr. Muzaffer BARLAK
 • Doç. Dr. Osman DEMİRCİ
 • Doç. Dr. Özden Kanter AKBAŞ
 • Doç. Dr. Rabiye ÇETİN
 • Doç. Dr. Recep ÖNAL
 • Doç. Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ
 • Doç. Dr. Rıza KORKMAZGÖZ
 • Doç. Dr. Seyithan CAN
 • Dr. Abdullah DEMİR
 • Dr. Fatma Candan GÜNAYDIN
 • Dr. Kamil Ruhi ALBAYRAK
 • Dr. Ömer SADIKER
 • Dr. Samet KARAHÜSEYİN
 • Dr. Ziya ERDİNÇ

Önemli Tarihler

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderim Tarihi: 25 Haziran 2023

Kabul Edilen Tebliğlerin İlan Tarihi: 10 Temmuz 2023

Tebliğ Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 01 Eylül 2023

Toplantı Tarihi: 06-08 Ekim 2023


Sempozyum İletişim/Sekretarya

Mail adresi: kelamkoordinasyon2023@gmail.com

Arş. Gör. Büşra YURTALAN

Cep: 0506 372 36 20

Arş. Gör. Seyfullah KARA

Cep: 0532 508 42 76

Arş. Gör. Ali PINAR

Cep: 0551 075 38 35

Arş. Gör. Mustafa TOPŞİR

Cep: 0545 976 32 58

Arş. Gör. Elif FIRAT

Cep: 0505 990 86 28