İbn Fûrek'in el-İbâne an Turuki'l-Kâsıdîn adlı eseri Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan hocamızın tercümesi ile yayımlanmıştır.

Oluşturma Tarihi: 2015-12-02 11:46:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2015-12-02 12:38:00

Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan ve Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ın tercüme ettiği eser Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır.

el-İbâne an Turuki'l-Kâsıdîn

Tasavvuf Istılahları

Eseri Adı el-İbâne an Turuki'l-Kâsıdîn
Müellifi İbn Fûrek
Yayına Hazırlayan Ahmet Yıldırım - Abdulgaffar Aslan
Özgün Dili Arapça

Tasavvuf tarihi kaynaklarında adından ve muhtevasından hiç bahsedilmeyen İbn Fûrek’in el-İbâne an Turuki’l-Kâsıdîn isimli eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki dünyada bilinen tek yazma nüshası esas alınarak Arapça metni ve tercümesi ile ilk defa okuyucuların istifadesine sunulmuştur.
Klasik tasavvuf kaynakları gibi tevbe ile başlayıp, dua ile biten el-İbâne’de müellif, sûfîlerin kullandıkları yüze yakın tasavvufî kavramı, kimin ne manada kullandığını örnekleriyle birlikte ortaya koymuştur. İbn Fûrek, el-İbâne isimli eseriyle yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda ilk kabul edilmesi gereken tasavvuf ıstılahları kitaplarından birini ve sünnî tasavvuf tarihinin klasiklerinden birini meydana getirmiştir.
Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve Prof. Dr. Abdulgaffar Aslan tarafından Türkçeye çevrilen eserin yayına hazırlanmasında Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine Kitaplığı, 308 numarada kayıtlı yazma nüsha esas alınmıştır.

Kitabın Yazma Eserler Kurumu Sayfası: https://yazmalar.yek.gov.tr/...