Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu Kitabı Yayınlandı.

Oluşturma Tarihi: 2015-12-17 09:06:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2015-12-21 14:44:00

Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ ve Yard. Doç. Dr.Fadıl AYĞAN'ın editörlüğünde kitaplaştırılarak yayınlanmıştır.