Yeni Kitap: KELÂM I:Kelâm Tarihi- Kelâm Okulları, Doç. Dr. İsmail ŞIK ve dğr.

Oluşturma Tarihi: 2015-06-08 17:25:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2015-06-08 17:25:00

KELÂM I

Kelâm Tarihi
Kelâm Okulları

Doç. Dr. İsmail ŞIK
Yrd. Doç. Dr. İsmail YÜRÜK
Yrd. Doç. Dr. Nail KARAGÖZ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN

Kelâm İlmi, konusunun ulvi meseleleri kapsaması, malumatın zirvesi olması, yüce bir gayeyi hedef alması, diğer dini ilimlere dayanak olması, din ve aklın mutabık olduğu yakînî bilgileri barındırması ve delillerinin güvenilir olması sebebiyle "eşrefu'l-'ulûm" (en şerefli ilim) olarak tanımlanmıştır.Gece Kitaplığı Yayınları, 2015
ISBN : 9786053240341