Uluslararası İmam Maturidi ve Te'vilatü'l-Kur'an Sempozyumu, 02-03 Kasım, 2018 / İstanbul

Oluşturma Tarihi: 2018-10-28 12:58:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2018-10-28 13:00:00

Uluslararası İmam Matüridi ve Tevilatu’l-Kur’an Sempozyumu (2-3 Kasım 2018)
http://www.imammaturidi2018.com/