Kader Dergisi IV. Yayın ve Editörler Kurulu Toplantısı Yapıldı

Oluşturma Tarihi: 2020-09-02 14:53:00 - Son Güncelleme Tarihi: 2020-09-02 15:11:00

KADER Yayın ve Editörler Kurulu, Baş Editör Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN’ün başkanlığında, 27.08.2020 tarihinde, saat 15.00’te dijital ortamda bir araya gelmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Karar-1: Dergimizde kurumsal bir yapının tesis edilmesi amacıyla icra edilen görevlerin 3 (üç) yıl ile sınırlandırılmasına, bu süreler sonunda dergi içindeki görevlerin yeniden belirleneceği dönüşümlü bir sistemin kabul edilmesine karar verilmiştir. Buna göre alan editörlüğü, editörlük ve yayın kurulu üyeliği görevlerini yürütenlerin, görevlerini 3 yıl icra ettikten sonra bir sonraki basamakta görev almaları planlanmıştır. Alınan prensip kararlarının kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir dergi yayın yönergesinin oluşturulması hususu benimsenmiştir.

1a. Bu karar gereğince daha önce editör olarak görev alan aşağıdaki isimlerin yayın kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmelerine,

 • Doç. Dr. Mehmet BULGEN
 • Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

(İndekslerle olan kurumsal ilişkilerin Abdullah DEMİR tarafından sürdürülmesinin devamına karar verilmiştir.)

1.b. Bu karar gereğince daha önce alan editörlüğü görevini yürüten aşağıdaki isimlerin editörlük görevini devralmalarına,

 • Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR
 • Dr. Ömer SADIKER
 • Dr. Sibel KAYA
 • Dr. Hasan CANSIZ

Karar-2: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif CEYHAN’ın yabancı dil (Almanca) alan editörü olarak görevlendirilmesine; Arş. Gör. Sercan YAVUZ ve Arş. Gör. Özkan ŞİMŞEK’in ön-inceleme alan editörleri olarak dergiye katılmalarına,

Karar-4: DERGİPARK’ın yeni sistemine uyum sağlanması bakımından dergi kurullarının işlevselliğinin artırılması amacı ile Yayın Kurulu’nun daha aktif hale getirilmesine ve bu doğrultuda kurul üyelerinin hakemleme sürecinden önce yazıların akademik açıdan içerik kontrollerini yapmalarına karar verilmiştir. Ayrıca Yayın Kurulu’nun kapsamının, Kelâm alanında araştırmalarını sürdüren öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını mümkün olduğunca kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla aşağıda ismi geçen hocalarımızın yayın kurulu üyesi olarak görevlendirilmelerine,

 • Doç. Dr. Osman DEMİR
 • Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ
 • Doç. Dr. Mahsum AYTEPE
 • Doç. Dr. Muzaffer BARLAK
 • Doç. Dr. Hüseyin MARAZ
 • Dr. Mehmet Akif CEYHAN

4a. Yayın Kurulu’nda dergimizin gelişimine katkı sunan aşağıda isimleri belirtilen hocalarımızın bundan sonraki süreçte Danışma Kurulu’nda desteklerinin alınmasına,

 • Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
 • Prof. Dr. Mahmut AY

Karar-3: Kelâm alanında ülkemizde yapılan yayınların uluslararası düzeyde okuyucu bulabilmesi amacıyla daha önce dergimiz bünyesinde Türkçe olarak yayımlanan veya Türkçe/İngilizce yeni telif edilen makalelerin, yılda bir kez İngilizce ek/özel sayı kapsamında yayınlanmasına ve ayrıntıların daha sonra paylaşılmasına,

Karar-5: Değerlendirme süreci tamamlanmış bir makalenin, yayın etiği kapsamına giren makul bir gerekçe gösterilmeksizin yazarı tarafından geri çekilemeyeceğine, böyle bir talep olması durumunda ilgili makalenin ret işlemi ile sistemden çıkarılmasına,

Karar-6: Dergimizde yayımlanan makalelerin yazı tipinin “İSNAD Font” olarak güncellenmesine,

Karar-7: Dergimizde şimdiye kadar uygulanan ve yazardan Türkçe ve İngilizce özetler için ayrı ayrı öz/özet ve abstract/summary talep edilmesi uygulamasına son verilmesine, bundan sonra yazardan ilk etapta 150-250 kelimelik kısa bir özet ve abstract istenmesine, makale hakem onayı aldıktan sonra bu özetlerin 500-750 kelime olacak şekilde genişletilmesinin talep edilmesine,

Karar-8: Üniversite adı tekilleştirilmesinin yapılabilmesi için makalelerde yazar kurum isimlerinden sonra ROR ID numarası (https://ror.org/) yazılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Başkan / Baş Editör

Doç. Dr. Mehmet BULĞEN
Editör / Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mustafa Selim YILMAZ
Editör / Üye

Dr. Abdullah DEMİR
Editör / Üye

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR
Yayın Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
Yayın Kurulu Üyesi

Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR
Alan Editörü

Dr. Hasan CANSIZ
Alan Editörü

Dr. Ömer SADIKER
Alan Editörü

Ali Fikri YAVUZ
Alan Editörü

Bilal KIR
Alan Editörü

Hamdi AKBAŞ
Alan Editörü

Kamile AKBAL
Alan Editörü

Muhammed Bilal GÜLTEKİN
Alan Editörü

Mustafa BORSBUĞA
Alan Editörü

Oğuz BOZOĞLU
Alan Editörü

Osman SEZGİN
Alan Editörü

Zeliha ULUYURT
Alan Editörü