Site Hakkında

Altıncısı Erzurum'da (7-9 Eylül 2001) gerçekleştirilen İlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalları Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı'nda açılması kararlaştırılan ve 15 Mart 2002 tarihinde yayım hayatına başlayan, Kahramanmaraş 20. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısında (15-17 Mayıs 2015) yeniden tasarlanmasına karar verilen bu site Kelâm ABD öğretim elemanlarının birbirinden haberdar olmasını hedeflemektedir.

Bu nedenle ilk planda; fakülteler bazında Kelâm Öğretim elemanlarının özgeçmiş bilgileri ile birlikte güncel listesini tutmak, devam etmekte olanlar da dahil Yüksek Lisans ve Doktora tezleri başta olmak üzere, makale ve kitap gibi kelamla ilgili akademik çalışmaların listelerini derlemek amacındadır.

Birinci hedef kitlesi Kelam öğretim elemanları ve bu sahada akademik çalışma yapan/yapmayı düşünen araştırmacılar olan sitemizin bilgi kaynağı da aynı kitledir. Bu sebeple hedef kitlemizden bizi bilgilendirmelerini beklemekteyiz.

Her yıl yapılan toplantılarda sitemizin işleyişi ile ilgili tekliflerin de ele alındığı oturumlarda Yönetim Kurulu belirlenmektedir.

Sitemizin Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Süleyman TOPRAKBaşkan
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİSayman
Dr. Hasan CANSIZÜye
Dr. Ahmet Mekin KANDEMİRÜye

Sitemizin Yönetim Kurulu Üyeliği Yapmış Hocalarımız
Prof. Dr. Mustafa Saim YEPREM(2002-2012 Başkan)
Prof. Dr. Musa KOÇARÜye
Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİRÜye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BULĞENÜye