Makaleler

Aşağıdaki tablodaki veriler İSAM veritabanından alınmıştır. Alanlar üzerinde arama yapabilirsiniz.
YazarMakale AdıÇeviren vb.Yayın AdıYılSayı, SayfaDilİsam Pdf
[Erkan Yar, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2000, 223 sayfa]tanıtan: Z. Şeyma Arslanİslâm Araştırmaları Dergisi2004sayı: 12, s. 139-142Türkçeİsam Pdf
Kelâm’da Yenilik Arayışları Prof. Dr. Muhammed Bâsil Et-Tâi İle Dakîku’l-Kelâm Üzerine Bir Sohbetröportaj: Cahid ŞenelKutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları2009sayı: 15, s. 267-275Türkçeİsam Pdf
[La Doctrine d’al-ash’ari / Daniel Gimaret. -- Les Editions du Cerf (Patrimoines-Islam), Paris 1990, 661 sayfa]tanıtan: M. Sait Özervarlıİslâm Araştırmaları Dergisi1997sayı: 1, s. 238-240Türkçeİsam Pdf
[Mustafa Akçay, Çağdaş Dünyada İnsan ve Dinî Sorumluluğu (Fetret Ehli Örneği), İstanbul: Işık Yayınları, 2002. 487 sayfa]tanıtan: Adile Tahirovaİslâm Araştırmaları Dergisi2004sayı: 12, s. 158-161Türkçeİsam Pdf
[Yunus Ekin, Kur’ân’a Göre İnançsızlık, İstanbul: Işık Yayınları, 2001, 280 sayfa]tanıtan: Cağfer Karadaşİslâm Araştırmaları Dergisi2004sayı: 12, s. 150-152Türkçeİsam Pdf
İ. K. A. HowardŞî’î Kelâm Edebiyâtıçeviren: M. Ali BüyükkaraKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1999/2cilt: II, sayı: 22, 23, 24, s. 206-226Türkçeİsam Pdf
İzz b. Abdisselâm[Varlıkların Dereceleri] ve İnsanların Ahiretteki Halleriçeviren: Ali PekcanMarife: Bilimsel Birikim (Marife: Dini Araştırmalar Dergisi)2007cilt: VII, sayı: 2, s. 265-289Türkçeİsam Pdf
Şeyh Muhammed Abduhİslâmın Müsâmâhasına Dönüşçeviren: Osman KeskioğluAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1973cilt: XIX, s. 151-154Türkçeİsam Pdf
Muhammed Abdül RaufKur’ân’ın İman ve İslam Terimlerini Kullanışı Üzerine Bazı Notlarçeviren: Ömer AydınKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1997cilt: I, sayı: 2, s. 69-75Türkçeİsam Pdf
Binyamin AbrahamovBi-Lâ Keyfe Doktrini ve İslam Kelâmındaki Temelleriçeviren: Orhan Ş. KoloğluUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: XI, sayı: 2, s. 213-226Türkçeİsam Pdf
Bünyamin AbrahamovAkılcılığın Temelleri Fethi Kerim KazançKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 2 , s. 137-154Türkçeİsam Pdf
Hüdaverdi AdamNübüvvete Dair İki Mesele: Nebi ile Rasul Arasındaki Fark ve Kadının PeygamberliğiSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 57-105Türkçeİsam Pdf
Mehmet AdıgüzelKıraat Farklılıklarından Kaynaklanan Bazı Kelâmî İhtilaflarAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007sayı: 28, s. 165-200Türkçeİsam Pdf
Ebu’l-’Alâ AfîfîMutezile’nin Ma‘dûm Nazariyesi İle İbn Arabî’nin A’yân-ı Sâbite Nazariyesinin Karşılaştırılmasıçeviren: Cağfer KaradaşUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1994cilt: VI, sayı: 6, s. 267-276Türkçeİsam Pdf
Ayğan FadılZorunlu Varlığı İspat Bağlamında İbn Sînâ’da Varlık-Mahiyet İlişkisi: Ontolojiden Teolojiyeİslâmî İlimler Dergisi2015cilt: X, sayı: 1, s. 111-131Türkçeİsam Pdf
Ilai AiblonGazali’nin Sebeplilik Görüşüçeviren: Rabia GeçdoğanAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 49, sayı: 2, s. 385-398Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkEbu’l-Müin en-Nesefi’ye Göre İman-Amel İlişkisiDinî Araştırmalar2006cilt: VIII, sayı: 24, s. 245-252Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkFaslün Fi Usûli’l-İman Adlı Risale ve Maturidi’ye AidiyetiDinî Araştırmalar2006cilt: IX, sayı: 26, s. 113-122Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkMaturidi’nin Şükür AnlayışıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XLVII, sayı: 2, s. 185-194Türkçeİsam Pdf
Ali AkayMuslihuddîn el-Lârî’nin “Burhânu’t-Temânu‘” ile İlgili Bir RisalesiDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: VII, sayı: 1, s. 147-171Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkbulutHz. Muhammed Sonrası İlk Siyasi Krizin Teolojik YansımalarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 2, s. 1-10Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkbulutM. Hamdi Yazır’da Kelâmi ProblemlerElmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 19911993s. 265-280Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkbulutAllah’ın Takdiri-Kulun TedbiriAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1992cilt: XXXIII, s. 129-156Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkbulutKur'an-ı Kerim Açısından Egemenlik Meselesi = Problem of Sovereignity in the Light of the Qur’anİslâmî Araştırmalar1995cilt: VIII, sayı: 3-4, s. 149-159Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayGazzâlî Düşüncesinde Ölüm ve Kabir hayatıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 23, s. 85-102Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayGazzâlî’de Ruh TasavvuruDinî Araştırmalar2005cilt: VII, sayı: 21, s. 87-116Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayHz. Peygamber’in Anne- Babasının (Ebeveyn-i Resûl) Dînî Konumuna Dair Ebû Hanîfe’ye Atfedilen Görüş Etrafındaki TartışmalarSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009sayı: 19, s. 1-27Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayKemâl Paşazâde ve “fî Hakkı Ebeveyi’n-Nebî” Adlı Risâlesinin Tahlil ve DeğerlendirilmesiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 22, s. 127-142Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayM. Esed’in “Sünnetullah, Fıtratullah, Sıbgatullah, Bezm-i Elest (Misak) ve Fetret” Kavramlarını Anlamlandırışı ve M. Hamdi Yazır ile Ö. Rıza Doğrul Meâlleriyle KarşılaştırılmasıKur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24-26 Nisan 2003, İzmir)2007cilt: I, s. 349-384Türkçeİsam Pdf
Mustafa Akçay“Sünnetullah, Fıtratullah, Sıbgatullah” Kavramlarının Anlamlandırılışı ÜzerineSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008sayı: 17, s. 125-158Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayAbdülahad Nûrî’ye Göre Hz. Peygamber’in Ebeveyninin Dinî KonumuCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: IX, sayı: 1, s. 125-160Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayBir Kelâm Problemi Olarak Nübüvvetin İmkânıSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 3, s. 217-246Türkçeİsam Pdf
Mustafa Akçayİmanın Oluşumunda Fıtratın RolüSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 273-294Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayVahiyde Fetret Problemi Üzerine Bir İncelemeSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 2, s. 79-88Türkçeİsam Pdf
Hikmet AkdemirTaberî’ye Göre Ru’yetullah MeselesiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: IX, sayı: 3, s. 7-26.Türkçeİsam Pdf
Nimetullah AkınDelâ’ilu’n-Nübüvvenin İşlevselliği ÜzerineUsûl: İslam Araştırmaları2007sayı: 8, s. 47-70Türkçeİsam Pdf
Süleyman AkkuşÇevre Kirliliği, Temizlik ve İmanEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2008cilt: XII, sayı: 37, s. 149-162Türkçeİsam Pdf
Süleyman AkkuşEbû’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Taklidin İnanç BoyutuSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008sayı: 18, s. 99-128Türkçeİsam Pdf
Süleyman Akkuşİbn Haldûn’un Kelâm İlmine Yaklaşımı ve Yönelttiği EleştirilerUsûl: İslam Araştırmaları2007sayı: 8, s. 109-138Türkçeİsam Pdf
Süleyman AkkuşAbdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî’nin Bir RisâlesiSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 2, s. 89-112Türkçeİsam Pdf
Süleyman AkkuşEbû’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Mahiyet, Artma ve Azalma Yönüyle İmanSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007sayı: 15, s. 69-89Türkçeİsam Pdf
Muharrem Akoğluel-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an TartışmalarıBilimname : Düşünce Platformu2005/2cilt: III, sayı: 8, s. 13-32Türkçeİsam Pdf
Orhan AktepeKelam İlmi Açısından Aşere-i MübeşşereEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2009cilt: XIII, sayı: 39, s. 123-132Türkçeİsam Pdf
Halis AlbayrakGayba İman mı, Gaybda İman mı?Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-I)2003cilt: V, s. 61-71Türkçeİsam Pdf
Hülya Alperİbn Sînâ ve Bâkıllânî Örneğinde İslâm Filozofları ile Kelâmcıların Nübüvvet Anlayışının Kur’ânî Perspektifle DeğerlendirilmesiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005/1sayı: 28, s. 53-73Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperNifak ya da İmanda Çatışma (Kur’ân-ı Kerîm Bağlamında Nifak Psikolojisi Üzerine Bir İnceleme)Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/1sayı: 22, s. 5-24Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperSevgi-Bilgi İlişkisi Bağlamında Allah ile İnsan Arasındaki Sevginin Mâhiyeti (Fahreddin er-Râzî Örneği)Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/1sayı: 30, s. 5-19Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşEbû Hanîfe’nin (ö. 150/767) Akıl-Vahiy AnlayışıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 1, s. 3-22Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşEbû Hanîfe’nin Kelam Metodu ve “el-Fıkhu’l-Ekber” Adlı Eserine Yöneltilen Bazı İtirazlarİslâmî Araştırmalar2002cilt: XV, sayı: 1-2 [Ebû Hanîfe Özel Sayısı], s. 185-205Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşHarrânileri Teolojisinde Tanrı TasavvuruI. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 20062006cilt: I, s. 120-130Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİslâm Anlayışında Bid‘at ve Hurâfenin ÇerçevesiDinî Araştırmalar2003cilt: VI, sayı: 16, s. 111-124Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşKelâmî Epistemolojide Aklın DeğeriKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 73-104Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşMu‘tezile’de Akıl AnlayışıKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 311-322Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşNass Karşısında Aklın Değersel DurumuKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 1, s. 11-20Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşYazgıcı ve Özgürlükçü Tevekkül Anlayışının Çalışma Hayatına EtkileriDinî Araştırmalar2000cilt: III, sayı: 7, s. 113-136Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşFuzûlî’de (ö. 963/1556) Bilgi ve Tabiat AnlayışıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: VI, sayı: 1, s. 37-53Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşHaşviyye’nin Doğuşu ve Kelâmî GörüşleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 3, s. 57-100Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşHz. Peygamber’in İtikâdi Sapmaları DüzeltmesiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 2, s. 251-262Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaş‘Iz b. Abdüsselâm’ın İtikadî GörüşleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 4, s. 79-128Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİbnü’l-Hümâm es-Sivâsî’ye (ö. 861/1456) Göre Allah’ın Yaratıklara Acı Çektirmesi SorunuCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: IX, sayı: 2 [Sivaslı Din Bilginleri Özel Sayısı], s. 45-60Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİslam Düşüncesinde Tevhid ve TefrikaCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 111-121Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİslamî Anlayışa Göre “el-Hayâtü’d-Dünyâ” Kavramını Yorumlama BiçimleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: VII, sayı: 1, s. 129-159Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİtikâdî Açıdan İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1218)’nin Tasavvuf’a YaklaşımıTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi2001cilt: III, sayı: 7, s. 117-143Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşKâdî Abdülcebbâr’ın (Ö. 415/1024) Sem‘iyyâtla İlgili Bazı GörüşleriBilimname : Düşünce Platformu2004/1cilt: II, sayı: 4, s. 59-79Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşKelami Ayetleri Anlamada Okuma YöntemiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 103-110Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşKelâmî Epistomolojide Aklın DeğeriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: V, sayı: 2, s. 97-129Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşMâtürîdî Kelam Sisteminde Akıl-Nakil İlişkisiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2005cilt: V, sayı: 3, s. 233-245Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşMevlânâ’da İrade HürriyetiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 2, s. 1-15Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşMevlânâ’nın Mu‘tezile’ye Yönelttiği TenkitlerMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2007cilt: VII, sayı: 3 [Mevlânâ sayısı], s. 147-162Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşTeolojik Sekülerleşmenin Neden Olduğu İnanç ve Davranış ProblemleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: VI, sayı: 1, s. 55-83Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşYeni Bir Kelâm: “Vahîdüddîn Hân Örneği”Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: VII, sayı: 1, s. 101-128Türkçeİsam Pdf
Mustafa AltundağKelâmullah Halku’l-Kur’an Tartışmaları Çerçevesinde “Kelâm-ı Nefsî - Kelâm-ı Lafzî” AyırımıMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 18, s. 149-181Türkçeİsam Pdf
Hülya AltunyaBâbertî’nin Perspektifinden İnsanın Hakikati ProblemiSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008/1sayı: 20, s. 167-178Türkçeİsam Pdf
Hülya AltunyaMu‘tezile Kelamcılarının Din Dili Anlayışlarına Harran Okulu’nun KatkısıI. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 20062006cilt: II, s. 355-360Türkçeİsam Pdf
Peter Antesİslamî Teolojide Gayri Müslimlerle İlişkilerçeviren Zülfikar DurmuşDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2002cilt: II, sayı: 3, s. 241-249Türkçeİsam Pdf
St. Thomas AquinasMûcizelerçeviren: H. İbrahim BulutSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 8, s. 103-106Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKur’an Açısından Din Özgürlüğünün Teolojik TemelleriTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2004cilt: 4(12), s. 125-140.225TürkçePdf Yok
Recep ArdoğanTaklîdî İmanın GeçerliliğiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: 50, sayı: 2, s. 39-70Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelâmcılara Göre Allah’a İmanda Akıl Yürütmenin DeğeriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 1, s. 133-157Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelâmcılara Göre Zarûrîlik ya da Nazarîlik Yönüyle MarifetullahMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2005cilt: V, sayı: 1, s. 175-196Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanMu’tezile’ye Göre Allah’a İman Konusunda Aklın Gücü ve SorumluluğuMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 293-314Türkçeİsam Pdf
Hatice K. ArpaguşAllah-İnsan İlişkisinde Rahmet ve GazabMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005/2sayı: 29, s. 41-62Türkçeİsam Pdf
Hatice K. ArpaguşGeleneksel Dinî Kültür Kaynakların Değerlendirilmesi ‘Hurafe Kültürü ve Mitoloji’ (Mitoloji ve Geleneksel Kültür Kaynaklarımız)Türkiye I. Dinî Yayınlar Kongresi, 31 Ekim - 02 Kasım 2003 - Ankara2004s. 191-206Türkçeİsam Pdf
Hatice K. ArpaguşTanrı Tasavvurunda Rahmet ve GazabX. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu, 24-25 Eylül 20052005s. 214-252Türkçeİsam Pdf
Ahmet ArslanKur'an, İlahi Sıfatlar ve HoşgörüII. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, (2-4 Şubat 1996)1996s. 305-347Türkçeİsam Pdf
Hulusi Arslanİktisadî Faaliyetin Kelâmî YorumuEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2004cilt: VIII, sayı: 21, s. 119-140Türkçeİsam Pdf
Hulusi ArslanKadı Abdülcebbar’ın Hıristiyan İlahiyatına Yönelttiği Teolojik Eleştirileri = Qadi Abdulcabbar’s Theological Critiques of the Christian TheologyKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 12-44Türkçeİsam Pdf
Hulusi ArslanMâtürîdî’ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış HikmetiHikmet Yurdu2009cilt: II, sayı: 4, İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı, s. 71-90Türkçeİsam Pdf
Hulusi ArslanMutezilî Düşüncede İlâhî Fiil - İnsânî Fiil Ayırımı ve Bu Ayırımın Temel KriterleriDinî Araştırmalar2003cilt: VI, sayı: 16, s. 55-74Türkçeİsam Pdf
Hulusi ArslanTanrı Hakkında Konuşmanın Kelâmî Bir Metodu Olarak el-İstidlâl bi’ş-Şâhid Ale’l-Gâib (Kadı Abdulcebbar Örneği)Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji2003cilt: III, sayı: 9, s. 65-85Türkçeİsam Pdf
Hulusi ArslanDoğal Felaket ve Istıraplar Konusunda Kelamcıların Görüşleri -Tahlil, Tenkid ve Öneriler-Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2002cilt: II, sayı: 2, s. 19-34Türkçeİsam Pdf
Hulusi - Ruhi Abat Misyonerlerin Allah İnancına Yönelik Yaydıkları İddialarDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2005cilt: V, sayı: 3, s. 231-261Türkçeİsam Pdf
Abdulgaffar Aslanİbn Rüşd’e Göre İnsan Hürriyetiİslâmî Araştırmalar2002cilt: XV, sayı: 4, s. 485-495Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanEş’arî Kelâm Ekolünde Bilginin Kaynağı Olarak HaberTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2001cilt: I, sayı: 1, s. 65-79TürkçePdf Yok
Abdülgaffar AslanIV/X. Yüzyılda Kelam - Tasavvuf İlişkisi -İbn Fûrek Örneği-Dinî Araştırmalar2002cilt: V, sayı: 14, s. 61-76Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanKelâm’da Aklın Epistemolojik FonksiyonuDinî Araştırmalar2001cilt: IV, sayı: 11, s. 95-112Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanKelâm’da İlhamın Bilgi DeğeriSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008/1sayı: 20, s. 25-45Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanKur'an Vahyine Karşı Sergilenen Olumsuz Tavırlar ve AnaliziIII. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 295 s.2000s. 225Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanKur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Son Peygamber Oluşu ve Yalancı Peygamberlik OlgusuIV. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 457 s.2002s. 101Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanYalancı Peygamberlik Olgusu Bağlamında Hz. Ali’nin İstismarıSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008/2sayı: 21, s. 51-74Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanHevâ Kavramı Üzerine: Kur’an Perspektifinden Bir İncelemeSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/2sayı: 17, s. 55-68Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanKelâmcıların Dilinde Havâtır Kavramının Kullanımı ve Bilgi DeğeriSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/1sayı: 16, s. 29-56Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanSözü”n Mahiyeti ve Bu Bağlamda Bir Söz Olarak Kelamullah (Dilbilimsel Bir Yaklaşım)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 1, s. 141-163Türkçeİsam Pdf
Mustafa AşkarReenkarnasyon (Tenasüh) Meselesi ve Mutasavvıfların Bu Konuya Bakışlarının DeğerlendirilmesiTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi2000cilt: I, sayı: 3, s. 85-100Türkçeİsam Pdf
Mustafa Abdülkadir AtaAklın Üstünlüğü ve Mahiyetiçeviren: İbrahim EmiroğluDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 11, s. 159-182Türkçeİsam Pdf
Mohammed Ata MawedEseru Kitâbi Ebkâri’l-Efkâr li’l-Âmidî fî Kütübi’l-Müteahhirîn (Rûhü’l-Meânî li’l-Âlûsî Enmûzecen)Uluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 225-255Arapçaİsam Pdf
Mehmet AtalanCafer es-Sadık’da Tanrı, Bilgi, İnsan ve AlemFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 621-631Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayAkıl ve VahiyII. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998)2003cilt: I, s. 180-189Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Atayİslam’ı Anlama ve Anlatma Metodu Akıl (İlim Kaynağı)I. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri (1-5 Kasım 1993)1995cilt: I, s. 287-302Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayKur’an’a Göre Münazara MetoduAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1969cilt: XVII, s. 259-275Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayAllah’ın Halifesi: İnsanAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1970cilt: XVIII, s. 71-80Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayBilgi Teorisi (İlmin İmkanı)Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987cilt: XXIX, s. 1-40Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayDirâse Mukârene Beyne Şürrâhi’l-Muhassal ve Mevkıfu Fahreddîn er-Râzî min İlmi’l-KelâmAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1983cilt: XXVI, s. 1-58Arapçaİsam Pdf
Hüseyin AtayHavle Tahkîki Kitâbi’l-Muhassal ve Mevkıfu Fahreddîn er-Râzî min İlmi’l-KelâmAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1978cilt: XXIII, s. 393-409Arapçaİsam Pdf
Hüseyin Atayİslamın Evrensel İlkeleriİslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]1975sayı: 2, s. 1-21.Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayKur’an-ı Kerim ve KudsiyetAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1985cilt: XXVII, s. 1-30Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayKur’anda Bilgi TeorisiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1968cilt: XVI, s. 155-176Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayMüslümanlarda ŞüphecilikAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1986cilt: XXVIII, s. 1-22Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayNefisAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997cilt: XXXVII, s. 1-58Türkçeİsam Pdf
Ahmed Ateş‘Abdallah al-Ansari’nin Kitap Damm al-Kalam Wa Ahlih Adlı EseriŞarkiyat Mecmuası1964sayı: 5, s. 45-60Türkçeİsam Pdf
Süleyman AteşKaderKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1999cilt: II, sayı: 19,20,21, s. 42-53Türkçeİsam Pdf
Süleyman AteşReenkarnasyon (Yeniden Bedenlenme)Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1999cilt: II, sayı: 13,14,15, s. 81-108Türkçeİsam Pdf
Süleyman AteşCennet Tekelcisi mi? = Can We Mobopolize The Paradise?İslâmî Araştırmalar1990cilt: IV, sayı: 1, s. 29-37Türkçeİsam Pdf
Khalil Athaminaİslâm Bakış Açısından Hz. İbrahim: İslâm Öncesi Arabistan’da Monoteizmin Gelişimi Üzerine Düşüncelerçeviren: Ali Osman KurtAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XLVII, sayı: 1, s. 197-217Türkçeİsam Pdf
Mahbut AyTanrı Tasavvurlarının Politik Tasarımlara YansımasıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: XLVI, sayı: 2, s. 107-130Türkçeİsam Pdf
Mahmut AyEş’arî Kelamında İnsanın Sorumluluğuİslâmî Araştırmalar2004cilt: XVII, sayı: 2, s. 91-107Türkçeİsam Pdf
Mahmut AyKelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Moderne DönüşümüKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 144-173Türkçeİsam Pdf
Hasan AydınGazzâlî ve İbn Rüşd’e Göre MucizeKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2008cilt: VI, sayı: 2, s. 115-130 Türkçeİsam Pdf
Hüseyin - İbn Küllâb AydınAbdullah b. Küllâb’ın Allah’ın Sıfatları ve Kelâmullah’a Dair Görüşleri -İbn Teymiye’ye GöreTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2003cilt: 3(8), s. 125-146TürkçePdf Yok
Hüseyin AydınAkîde İnşasında Haber-i Vâhidin Epistemolojik DeğeriEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2003cilt: VII, sayı: 15, s. 69-94Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AydınAllah Rasûlü’nü Yeniden AnlamakDinî Araştırmalar1998cilt: I, sayı: 2, s. 121-136Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Aydınİbn Teymiyye’de Allah Tasavvuru -Eleştirel Bir Yaklaşım-Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 2, s. 39-86Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Aydınİlâhî Adalet Açısından Çocuk ve Hayvan Elemleri Meselesi = The Problem of Child and Animal Pains According to Divine JusticeFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: XIV, sayı: 2, s. 1-27Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AydınMeydan Okumaları Bakımından Kur’an MucizesiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 45-76Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Aydınİbn Teymiye’ye Göre Kelâm ve KelâmcılarCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: VII, sayı: 1, s. 211-233Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Aydınİyi-Kötünün Belirlenmesinde Aklın ve Vahyin RolüMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2001cilt: I, sayı: 2, s. 129-159Türkçeİsam Pdf
Hüseyin - Enver Uysal AydınNübüvvetin İspatı ve (Nebilerin) Sembol ve Benzetmelerinin Te’vili ÜzerineUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998cilt: VII, sayı: 7, s. 565-573Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınKâlû Belâ (A‘râf, 7/172) Âyetinin Farklı Bir YorumuEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2007cilt: XI, sayı: 32, s. 37-46Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınKur’ân’da Kader ve ÖzgürlükKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1998cilt: I, sayı: 4, s. 76-80Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınMuhammad Abduh on Predestination and Free WillEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 24, s. 75-82Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınHaberî Sıfatları Anlama Yollarıİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]1999sayı: 1, s. 133-158Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınKelâm-Mantık İlişkisiİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2003sayı: 7, s. 1-14Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınKur’ân’da Geçen Bellibaşlı Haberî Sıfatların Te’vîliİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2000sayı: 2, s. 143-177Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınMestcizâde’nin Hilâfiyyât İsimli Eserinin Kelâm İlmindeki Yeri ve Önemiİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2004sayı: 9, s. 45-63Türkçeİsam Pdf
Osman Aydınlıİslam Düşüncesinde Kur’an Tasavvurları ve Kur’an Anlayışımızİslâmî İlimler Dergisi: I. Kur’an Sempozyumu, 14-15 Ekim 20062007s. 12-25Türkçeİsam Pdf
Osman Aydınlı“Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Meselesi ve Mu‘tezile’nin Tarihî Seyrindeki Yeri (I)Dinî Araştırmalar2001cilt: III, sayı: 9, s. 45-62Türkçeİsam Pdf
Osman Aydınlı“Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Meselesi ve Mu‘tezile’nin Tarihi Seyrindeki Yeri (II)Dinî Araştırmalar2001cilt: IV, sayı: 10, s. 37-52Türkçeİsam Pdf
Osman AydınlıMutezilî Düşüncede Nübüvvet Meselesi ve Hz. Muhammedİslâmî İlimler Dergisi2006cilt: I, sayı: 1, s. 7-26Türkçeİsam Pdf
Osman AydınlıDınar b. Amr ve Mu’tezile’nin Teşekkül Sürecindeki YeriAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999cilt: XXXIX, s. 661-689Türkçeİsam Pdf
Osman Aydınlıİlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi: Amr b. Ubeyd ve Kader AnlayışıGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/2cilt: I, sayı: 2, s. 127-146Türkçeİsam Pdf
Arif Aytekinİslamda Müşrik Çocuklar MeselesiAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD]2008sayı: 30, s. 121-138Türkçeİsam Pdf
Mehmet Azimliİsra ve Miraç Olayları Üzerine Bazı MülahazalarBilimname : Düşünce Platformu2009/1cilt: VII, sayı: 16, s. 43-58Türkçeİsam Pdf
H. Musa Bağcıel-Buharî’nin Kader Konusunda Mu’tezile ile MünakaşalarıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: XLVI, sayı: 1, s. 21-42Türkçeİsam Pdf
H. Musa BağcıHz. Peygamberi Beşer Üstü Gösteren Bazı Görüşlere Eleştirel Bir YaklaşımDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999cilt: I, s. 299-320Türkçeİsam Pdf
H. Musa BağcıKader İnancının Siyasetle İlişkisi ve Bu İlişkinin Hadis Uydurmadaki RolüDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: II, s. 105-133Türkçeİsam Pdf
H. Musa BağcıUlaşılmaz Örnek Peygamber Tasavvurunun Tarihsel TeşekkülüDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 19, s. 103-136Türkçeİsam Pdf
Muhiddin BağçeciCanlıların Tekrar Tekrar YaratılmasıErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1990sayı: 7, s. 29-46Türkçeİsam Pdf
Muhiddin BağçeciRuhun Muhtaç Olduğu Şey İmandırErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987sayı: 4, s. 179-208Türkçeİsam Pdf
Muhittin Bağçeciİnsanın Mahiyeti ve RuhuBilimname : Düşünce Platformu2005/2cilt: III, sayı: 8, s. 33-50Türkçeİsam Pdf
Muhittin BağçeciProf. Dr. Emrullah Yüksel’in “Âmidi’de Bilgi Teorisi” İsimli Eserinin Tenkidiİslâmî Araştırmalar1998cilt: XI, sayı: 3-4, s. 296-309Türkçeİsam Pdf
Muhittin BağçeciFroydizm (Freudisme) ve TenkidiErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 10, s. 3-26Türkçeİsam Pdf
Muhittin BağçeciGazzali’nin Kelam İlmine Verdiği Önem ve Kelam MetoduErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1989sayı: 6, s. 147-165Türkçeİsam Pdf
Muhittin BahçeciAllah’ın Varlığını İsbât Eden Manevî DelillerErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1986sayı: 3, s. 251-268Türkçeİsam Pdf
Muhittin BahçeciMucizenin İmkanı ve Tabiat Kanunlarının ZorunsuzluğuErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1983sayı: 1, s. 167-178Türkçeİsam Pdf
Mehmed BaktırAllah’ın Fiili Sıfatlarında Zaman SorunuKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 2 , s. 93-107Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırMütekaddimîn Selefiyye ve Düşünce YapısıKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 226-246Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırCâhız’ın Nübüvvet AnlayışıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: X, sayı: 2, s. 257-268Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırCâhız’ın Varlık ve Tabiat AnlayışıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: X, sayı: 2, s. 237-256Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırHz. Peygamberin Otoritesinin DayanaklarıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 1, s. 23-39Türkçeİsam Pdf
Mehmet Baktırİmanın TemellendirilmesiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: VI, sayı: 2, s. 127-138Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırMütekaddimun Selefiyye ve Metod AnlayışıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 2, s. 25-48Türkçeİsam Pdf
İsrafil BalcıErken Dönem Arap Kültüründe Peygamberlik TasavvuruEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2006cilt: X, sayı: 29, s. 111-134Türkçeİsam Pdf
J. M. S. BaljonKur’an’ın İnsan-Biçimci Diliçeviren: Mevlüt ErtenCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 1, s. 293-301Türkçeİsam Pdf
A. Bülent Baloğluİzmirli İsmail Hakkı’nın “Yeni İlm-i Kelâm” Anlayışıİzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995)1996s. 93-108Türkçeİsam Pdf
A. Bülent BaloğluReenkarnasyonGençlik ve Din Sempozyumu [TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri: 1996-97]1998s. 91-120Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent BaloğluSebîlürreşâd Dergisinde “Yeni İlm-i Kelâm” Tartışmalarıİzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995)1996s. 265-312Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent BaloğluDin mi Bilim mi: İkilemin ÇözülüşüDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 18, s. 21-52Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent BaloğluDoğru Bilgi Tanımına Ulaşma Çabası: Ebu’l-Mu‘în en-Nesefi ÖrneğiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 18, s. 3-20Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent Baloğluİslâm Mesajının Farklı Anlaşılması ve YorumlanmasıDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 17, s. 29-46Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent BaloğluThe Relationship Between Fıqh and Kalam: Its Brief History and Its Key to the FutureDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 17, s. 305-315İngilizceİsam Pdf
Bülent Baloğluİbn Hazm’da Tenasüh (Reenkarnasyon) AnlayışıDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 10, s. 51-62Türkçeİsam Pdf
Burhan BaltacıYunus 10/26. Ayette Yer Alan “Ziyade” Kelimesinin “Ruyetullah” Olarak Anlaşılmasında Ehl-i Sünnet İnancının EtkisiDinî Araştırmalar2006cilt: VIII, sayı: 24, s. 293-304Türkçeİsam Pdf
Sefa Kâdî Abdülcebbâr’da Allah Teâlâ’yı Bilme ve Taklidî İmanUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research2010cilt: III, sayı: 11, s. 103-114Türkçeİsam Pdf
Abdülbaki [Baykara]Tevhit Kelimesinin Tarihi SafhalarıDarülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası1930cilt: IV, sayı: 14, s. 61-72Türkçeİsam Pdf
Adil BebekAna Kaynaklara Göre SihirKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1998cilt: I, sayı: 9, s. 61-65Türkçeİsam Pdf
Adil BebekPeygamberlerin Korunmuşluklarına DairDin Eğitimi Araştırmaları Dergisi2006sayı: 17, s. 19-39Türkçeİsam Pdf
Adil BebekCennet Meyveleri Örneğinde Âhiret Hayatına Kelâmî Bir Bakış = A Theological Approach to the Life Hereafter: The Case of Heavenly of FruitsFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: X, sayı: 2, s. 1-18Türkçeİsam Pdf
Adil BebekKelâm Literatürü Işığında Mucize ve Hz. Muhammed’e Nisbet Edilen Hissi Mucizelerin DeğerlendirilmesiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 18, s. 121-148Türkçeİsam Pdf
Adil BebekMâtüridî’nin Kelâm Sisteminde Âhiret İnancıMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 19, s. 5-41Türkçeİsam Pdf
Marie Bernardİlk Mu’tezilîlerde İlim Kavramıçeviren: Şerafettin GölcükAtatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi1977sayı: 2, s. 321-339Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerBir Kelâm Bilgini Olarak Ebu Bekir İbnü’l-Arabi’ye Göre Gazzâlî’nin Keşf MetoduKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 251-262Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerHarput’lu İshak Efendi’nin Kelâmî GörüşleriDünü ve Bugünüyle Harput: Tarih - Edebiyat - Şiir - Folklor, (24-27 Eylül 1998)1999cilt: II, s. 256-268Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerHeretik Bir New Age Tarikati: Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce VakfıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2006cilt: X, sayı: 29, s. 27-50Türkçeİsam Pdf
Ramazan Biçerİmanın Bilişsel Yapısının Ana Dinamikleri ve EtkileriEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2004cilt: VIII, sayı: 18, s. 17-34Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerKelam Bilginlerinin Yahudi ve Hıristiyanlara Yaklaşımıİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2007sayı: 16, s. 149-187Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerKelâm Metodolojisine Getirilen Bir Eleştirinin Analizi: Kelâmi Düşüncede Gönül Boyutu EksikliğiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2004cilt: VIII, sayı: 19, s. 57-76Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerKutsal Kitaplar Üstü Apokrif Kutsal: “Bilgi Kitabı”Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 2, s. 15-40Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerThe Physical And Spiritual Anatomy Of Death in Muslim Turkish CultureKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 2, s. 19-38İngilizceİsam Pdf
Ramazan BiçerThe Value Of The Religious Knowledge in The Formation Of FaithKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 77-92İngilizceİsam Pdf
Ramazan - Fatma Silkin BiçerDin Bilim İlişkisi Bağlamında Hüseyin el-Cisr’e Göre YaratılışSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 13, s. 103-129Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerEbû Bekir İbnü’l-Arabî’de Akıl-Nakil İlişkisi ve Fikir ÖzgürlüğüSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 2, s. 113-136Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerMaturidi’ye Göre Hidayete Engel Olan Beşerî Zaaflar ve TezahürleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 1, s. 41-60Türkçeİsam Pdf
Züleyha BirinciEbû Mutî’ Rivayetli el-Fıkhü’l-Ekber Şerhi’nin Müellifi MeselesiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008sayı: 35/2, s. 57-72Türkçeİsam Pdf
John Bowkerİslam’da Ölüm Anlayışıçeviren: A. Bülent Baloğlu, Murat YıldızDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995sayı: 9, s. 363-390Türkçeİsam Pdf
Mustafa BozkurtAristo Mantığındaki Tanım Teorisinin Müteahhirûn Kelamcıları Üzerindeki EtkisiHikmet Yurdu2009cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 235-242Türkçeİsam Pdf
Mustafa BozkurtKadı Abdülcebbâr’ın Teklif AnlayışıDinî Araştırmalar2006cilt: IX, sayı: 26, s. 211-232Türkçeİsam Pdf
Mustafa BozkurtKelamcılarda Bilginin Tanımı ProblemiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XII, sayı: 1, s. 253-274Türkçeİsam Pdf
Mustafa BozkurtMüslüman Kelamında Haberin Bilgi DeğeriAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: XLVIII, sayı: 2, s. 83-100Türkçeİsam Pdf
Robert BrunschvigMutezile ve Aslahçeviren Hulusi ArslanDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2002cilt: II, sayı: 4, s. 235-249Türkçeİsam Pdf
Ali BulaçNübuvettin Hikmet ve Felsefe Üzerindeki Etkisiİslâmî Araştırmalar1987cilt: I, sayı: 4, s. 76-83Türkçeİsam Pdf
H. İbrahim BulutKemal Paşazâde ve Fî Hakîkati’l-Mu‘cize Adlı Risâlesinin Tahlil ve DeğerlendirilmesiSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002sayı: 6, s. 187-207Türkçeİsam Pdf
H. İbrahim BulutSünnî Gelenekte Mûcize Kavramı ve Hz. Salih’in Deve MûcizesiDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2004cilt: IV, sayı: 2, s. 137-150Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutEhl-i Sünnet ve Mûtezileye Göre Peygamberliği İspat Eden Delillerin Sosyo-Kültürel BoyutuUsûl: İslâm Araştırmaları2004sayı: 2, s. 55-76Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutHz. Peygamber’in Hidayet Mucizesinin Evrensel BoyutuHz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları]2007s. 125-136Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutMucizelerin Muhatapları Üzerindeki EtkileriUsûl: İslâm Araştırmaları2008sayı: 9, s. 153-172Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutSihrin Hakikati ve Mûcizeden FarkıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 1, s. 59-70Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutHârikulâde Olması Açısından Kerâmet ve Mûcize ile İlişkisiSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 3, s. 329-350Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutÎseviyye Mezhebi ve Hz. Muhammed’in Risaletinin Evrenselliği Tartışmalarının BaşlamasıSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 9, s. 121-143Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutMu‘tezile Mezhebinde Nedensellik TartışmalarıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 275-292Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutMûcizenin İmkân ve Delâleti Konusunda İleri Sürülen İtirazlarSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 4, s. 173-196Türkçeİsam Pdf
Mehmet BulutHidayet-Dalalet ve İnsanın SorumluluğuDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995sayı: 9, s. 229-260Türkçeİsam Pdf
Mehmet Bulutİmân ve MâhiyetiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 11, s. 33-64Türkçeİsam Pdf
Mehmet BulutKelâm İlmi Hakkında Bazı DüşüncelerDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1989sayı: 5, s. 335-348Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent Baloğluİslâm’ı Anlama ve Yorumlamada Farklılık ve Çeşitliliğin Ortaya Çıkış SebepleriKutlu Doğum Sempozyumu - 2000: Üçüncü 1000’e Girerken İslâm2005s. 77-84Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent BaloğluMüslüman Bilincin Yeniden İnşası ve İlm-i KelamKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 2, s. 13-22Türkçeİsam Pdf
Robert C. KoonsTeizm ve Big Bang Kozmolojisiçeviren Hüseyin AydınDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2002cilt: II, sayı: 3, s. 251-263Türkçeİsam Pdf
Norman CalderBerahime: Literal Yapı ve Tarihsel Gerçeklikçeviren: Süleyman AkkuşMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 1, s. 181-194Türkçeİsam Pdf
İsmail CerrahoğluGarânik Meselesinin İstismarcılarıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1981cilt: XXIV, s. 69-91Türkçeİsam Pdf
W. Troll ChristianSeyyid Ahmed Han (1817-1898) ve İlm-i Kelâm’ın Ondokuzuncu Yüzyılda Yeniden Teşekkülü = Sayyid Ahmad Han (1817-1989) and the Nineteenth-Century Renewal of Ilm Al-Kelamçeviren: Şaban Ali Düzgünİslâmî Araştırmalar1995cilt: VIII, sayı: 1, s. 35-64Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunAklı Gönül İle Buluşturan Kelamcı: Mevlana Celaleddin RumîUluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa2007cilt: I, s. 405-416Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunÂmidî’nin (ö. 631/1233) “İsbat-ı Vacib” Delili ve Klasik Delillere Getirdiği EleştirilerDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: VIII, sayı: 1, s. 1-20Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunDin-Bilim Uzlaşısı ve Kur’an’ın Aklî Mu‘cizeliğiİslâmî Araştırmalar2006cilt: XIX, sayı: 4, s. 543-557Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunFreud Ateizminin Dayandığı Psikolojik Teorilerin TutarsızlığıDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: VIII, sayı: 2, s. 1-19Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunHz. Muhammed’in Evrensel Mesajını Gölgeleyen Bir âmil: “Usulu’d-Din”de Haber-i Vahid’in Delil SayılmasıHz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları]2007s. 137-152Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunMâtüridî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisiHikmet Yurdu2009cilt: II, sayı: 4, İmam Mâtüridî ve Mâtüridîlik Özel Sayısı, s. 17 - 46Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunSeyfuddin El-Âmidî’nin Allah TasavvuruUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 151-167Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunFahreddin er-Râzî’ye Göre Nefs(Ruh)’in Mahiyeti ve Ölüm Sonrası DurumuDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: VII, sayı: 2, s. 1-17Türkçeİsam Pdf
İbrahim Coşkunİslâm Düşüncesi Açısından İnanç-Sanat İlişkisi Üzerine Bir DenemeDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: II, s. 1-38Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunKelâm Karşıtı Ehl-i Sünnet’in Usûlü’d-Din Yorumu ve Bu Yorumun AçmazlarıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2005cilt: V, sayı: 3, s. 149-174Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunKlâsik Kelâmî Anlayışta İnsanın Eylem Yapma Gücü ve Hürriyeti -İnsanın Yeryüzü Serüvenine Dair Klâsik Kelâmî Yorumların Modern Akıl Işığında Yeniden Değerlendirilmesi-Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: III, sayı: 2, s. 1-35Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunNazarî Akıl ile Allah’ın BilinmesiDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VI, sayı: 1, s. 1-20Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunTeşbih ile Tenzih Arasında S. Âmidî’nin Allah’ın Sıfatlarını Yorumlamadaki MetoduDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: III, sayı: 1, s. 23-59Türkçeİsam Pdf
Kamil ÇakınTeşbih ve Tecsim Karşısında Bir Hadisçi: Celâluddin es-SuyûtîDinî Araştırmalar2001cilt: IV, sayı: 10, s. 7-16Türkçeİsam Pdf
İsmail ÇalışkanAllah-İnsan İlişkisinde Aracı Fikri: Vesilecilik.İslâmiyât2002cilt: V, sayı: 1 [Din ve Şiddet özel sayısı], s. 181-190Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiAkidenin Kelamlaşması ve Kelamın Akideleşmesi Süreci ÜzerineKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 1, s. 23-26Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiApproaches to Occultism in the Qur’an and the SunnahKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 1, s. 21-36İngilizceİsam Pdf
İlyas ÇelebiApproaches to Occultism in the Qur’an and the SunnahMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009sayı: 36/1, s. 47-61İngilizceİsam Pdf
İlyas ÇelebiEbû Hanife’nin Kelamcılığı, İtikada Dair Risaleleri ve Bunların Otantik Olup Olmadıkları Meselesiİmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi: Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, [16-19 Ekim 2003, Mudanya/Bursa]2005cilt: II, s. 185-196Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiGeçmişten Devralınan Kültürel Miras: Sihir ProblemiDin Eğitimi Araştırmaları Dergisi2002sayı: 9, s. 199-254Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiGeleneksel Ehl-i Sünnet Anlayışının Günümüzde Yeniden DeğerlendirilmesiTarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet [İlmi toplantı, İstanbul, 2004]2006s. 399-424Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKelâm Metodunun Ortaya Çıkışı, Gelişim Süreci ve Yeni Metot Arayışlarıİslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 12005s. 247-272Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKur’an ve Sünnetin Okültizme BakışıKur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-I)2003cilt: V, s. 139-154Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKur’ân-ı Kerim Perspektifinden İnsan Ötesi Varlıklarda Sorumluluk BilinciKur’ân-ı Kerim’de Mes’ûliyet [Kaynağı, Sınırları, Sonuçları]2006s. 435-452Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiModern Dönem Kelâm Çalışmalarının Temel Sorunları ÜzerineModern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İlmî Toplantı2007s. 73-104Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiMu’tezile’nin Klasik İslâm Düşüncesindeki Yeri ve Modern Döneme EtkileriKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 2, s. 3-24Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiRisaleleri ve İtikadî Görüşleri ile İmam-ı Azam Ebû Hanîfeİslâmî Araştırmalar2002cilt: XV, sayı: 1-2 [Ebû Hanîfe Özel Sayısı], s. 63-73Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiXVII. Yüzyıl Osmanlı Kelamcıları ve Beyâzîzâde Ahmed Efendi’nin Kelâm İlmindeki YeriKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1998cilt: I, sayı: 10,11,12, s. 104-112Türkçeİsam Pdf
İlyas Çelebiİslâm Kaynaklarında Fiten, Melâhim ve Herc İnançlarıMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1993-1994sayı: 11-12, s. 151-196Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKlasik Bir Kelâm Problemi: Hüsün-KubuhMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998-1999sayı: 16-17, s. 55-90Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKlasik Bir Kelâm Problemi Olarak İsim-Müsemmâ MeselesiİLAM Araştırma Dergisi1998cilt: III, sayı: 1, s. 103-116.Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKur’an’ı Kerîm’de İnsan-Cin MünasebetiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995-1997sayı: 13-14-15, s. 167-198Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiOrtaya Çıkışından Günümüze Kelam İlminde “Konu” ProblemiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005/1sayı: 28, s. 5-35Türkçeİsam Pdf
Ahmet ÇelikKur’ân’a Göre Cehennem’de Kalmanın Semantik TahliliEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2002cilt: VI, sayı: 11, s. 75-92Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÇetinDinde ZorlamaDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 11, s. 65-68Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÇevikEş‘arî’nin el-İbane’sinde Antropomorfik UnsurlarSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 9, s. 169-184Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunKur’an Işığında İnkarın Psikolojik SebepleriDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999cilt: I, s. 119-150Türkçeİsam Pdf
M. Sadi Çögenli‘Âlî b. Osmân el-Oşî’nin (ö. 575/1179?) el-Emâlî İsimli Manzum Risâlesi ve Türkçe’ye ÇevirisiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 22, s. 177-184Türkçeİsam Pdf
Abdurrahim ÇölgeçenKelâmî Düşüncede İmân Kavramıİslâmî Araştırmalar2007cilt: XX, sayı: 1, s. 23-29Türkçeİsam Pdf
Mehmet DağEş’arî Kelâmında Bilgi Problemiİslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]1980sayı: 4, s. 97-114.Türkçeİsam Pdf
Mehmet Dağİmam el-Haremeyn el-Cüveyni’de Nedensellik KuramıOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987sayı: 2, s. 35-53Türkçeİsam Pdf
Mehmet DağKelâm ve İslâm Felsefesinde Hareket KuramıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1981cilt: XXIV, s. 221-248Türkçeİsam Pdf
Bayram DalkılıçHz. Muhammed’in Peygamberliği Aleyhinde İleri Sürülen Gerekçe ve İlkelerin Özellikleri ÜzerineHz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları]2007s. 277-298Türkçeİsam Pdf
Mehmet DalkılıçRuh Bir Gayb Problemi Midir? Kelam Bilginlerinin Ruh Görüşlerinin Epistemolojik Çerçevesi)Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II)2004cilt: VI, s. 253-264Türkçeİsam Pdf
Mehmet Dalkılıç“Teolojik Sorunların Ele Alınmasında İyi Niyetlilik ilkesi” Mevlana’nın Bazı Klasik Kelam Sorunlarına Yaklaşımıİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2007sayı: 16, s. 189-204Türkçeİsam Pdf
Sayın DalkıranAkkîrmânî’nin İrâde-i Cüziyye ile İlgili Risâlesi ve DeğerlendirilmesiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 2, s. 173-179Türkçeİsam Pdf
Ahmed Davudoğluİman Bir Bütündürİstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi1964sayı: 2, s. 1-12Türkçeİsam Pdf
Ahmet Davudoğluİman, Bir Bütündürİslam Düşüncesi1967cilt: I, sayı: 1, s. 10-16Türkçeİsam Pdf
Hilmi DemirApolojetik ve Kelam İlmi: Klasik Kelam İlminin Anlaşılmasında Yaklaşım SorunlarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2008cilt: VI, sayı: 1, s. 17-75Türkçeİsam Pdf
Hilmi DemirTedvin Dönemi ve Anlamın KökeniDinî Araştırmalar1998cilt: I, sayı: 2, s. 137-164Türkçeİsam Pdf
Hilmi DemirKelam Düşünce Tarihinde Yaygın Bir Hatanın Tashihi (İn‘ikâs-ı Edille) ve Mütekaddimin Kelamı ile Mantık İlişkisi Üzerine Bir EleştiriDinî Araştırmalar2007cilt: X, sayı: 29, s. 79-114Türkçeİsam Pdf
Osman DemirCüveynî’de Ahval Teorisiİslâm Araştırmaları Dergisi2008sayı: 20, s. 59-78Türkçeİsam Pdf
Osman DemirDeterminizm ve Okasyonalizm Arasında: Mu’tezile’de Tevlîd Düşüncesi ve Ehl-i Sünnetin EleştirisiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009sayı: 36/1, s. 63-82Türkçeİsam Pdf
Mustafa DemirciMu‘tezile’nin İslam Medeniyetine Katkıları -Cedel- Tercüme ve Tabiî Bilimlerdeki Rolü-Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 109-130Türkçeİsam Pdf
Gürbüz DenizBir Müslüman Olarak Hz. Peygamber’e İmanı Niçin Gerekli Görüyoruz?Dinî Araştırmalar2007cilt: IX, sayı: 27, s. 109-116Türkçeİsam Pdf
Gürbüz DenizKur’an’a Göre İnsan SorumluluğuVIII. Kur’an Sempozyumu: Günümüz Dünyasında Müslümanlar__14-15 Mayıs 2005 / Yozgat2006s. 179-186Türkçeİsam Pdf
Gürbüz DenizPeygamber’e Neden İnanırız?Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları]2007s. 153-158Türkçeİsam Pdf
Celaleddin Devvaniİnsanın HakikatiNotlar Ekleyerek Çevren Muhit MertDinî Araştırmalar1998cilt: I, sayı: 2, s. 199-211Türkçeİsam Pdf
İsa DoğanKur’an, Peygamber ve Gelişen İslam ToplumuIII. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu 13-19 Ocak 19971998s. 31-49Türkçeİsam Pdf
Zülfikar DurmuşKur’an Bağlamında İmân-Rızık İlişkisiİslâmî Araştırmalar2003cilt: XVI, sayı: 4 [İslâm ve İktisat -I-], s. 582-595Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünBir Problem Alanı Olarak Metafizik ve Metafiziksel Olmayan Bir Teolojinin İmkanıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 2 , s. 57-80Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali Düzgünİlahi Olan’ın Objektifleşme Alanı Olarak Tarih ve Tarihin Teolojik YorumuKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 2, s. 57-82Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünKur’an’ın Oluşumu (Vahiy Süreci)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 2, s. 1-13Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünKur’an’ın Tevhid FelsefesiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 1, s. 3-21Türkçeİsam Pdf
Heidrun EichnerAl-Amidi And Fakhr Al-din Al-Râzı: Two 13th Century Approaches To Philosophical KalamUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 333-345İngilizceİsam Pdf
Özden Kanter EkinciHaberin Bilgi DeğeriKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 1, s. 149-170 Türkçeİsam Pdf
Ebu’l-Hayr Hasan b. Sivar el-BağdâdiAlemin Hudusuna İlişkin Yahya en-Nahvî ile Kelamcıların Delilleri’nin Karşılaştırılmasıçeviren: Cemalettin ErdemciKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 2, s. 155-164Türkçeİsam Pdf
Nuh bin Mustafa el-KonevîRisâle-i Necâti’l-MütehayyirînMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2005cilt: V, sayı: 3, s. 473-476Türkçeİsam Pdf
Fahreddîn er-Râzîİlletler ve Ma’lûller I: Causes and Effectsçeviren: İbrahim CoşkunDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VI, sayı: 1, s. 49-86Türkçeİsam Pdf
Fahreddîn er-Râzîİlletler ve Ma‘lûller II = Causes and Effectsçeviren: İbrahim CoşkunDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VI, sayı: 2, s. 53-88Türkçeİsam Pdf
Mesut ErdalKur’ân’a göre Ehl-i Kitab’ın Uhrevi Felah ve Kurtuluşu MeselesiDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: IV, sayı: 1, s. 1-33Türkçeİsam Pdf
H. Sabri ErdemTürk Kelâmcıları İbn Kemâl (1468-1534) ve Mustafa Sabri’de (1860-1954) Kader Problemi ve Anlambilim Açısından Bir DeğerlendirmeAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: XLVI, sayı: 2, s. 43-54Türkçeİsam Pdf
H. Sabri ErdemAnlambilim Açısından İman SözcüğüAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: XLVIII, sayı: 1, s. 47-55Türkçeİsam Pdf
H. Sabri ErdemEbu Mansur al-Maturîdî’nin Bazı Kelâmî Görüşleri ÜzerineDinî Araştırmalar2005cilt: VIII, sayı: 22, s. 165-170Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemHaberî Sıfatlar ve AnlambilimDinî Araştırmalar2003cilt: V, sayı: 15, s. 109-120Türkçeİsam Pdf
Sabri Erdemİman Esasları Hakkında Bir DeğerlendirmeAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XLVII, sayı: 1, s. 1-10Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemKader Problemine Farklı Bir Yaklaşımİslâmî Araştırmalar2001cilt: XIV, sayı: 3-4, s. 383-388Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemKur’an’ı Anlamaya DairDinî Araştırmalar2000cilt: II, sayı: 6, s. 163-178Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemTürk Kelâmcısı İsmail Hakkı İzmirli’nin (1868-1946) Bazı Kelâmî Görüşleri ve Onların DeğerlendirilmesiDinî Araştırmalar2005cilt: VII, sayı: 21, s. 77-86Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemBilgi-İman İlişkisi = Knowledge-Belief Relationshipİslâmî Araştırmalar1990cilt: IV, sayı: 1, s. 38-41Türkçeİsam Pdf
Sabri Erdemİman Problemi ve AnlambilimAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XLV, sayı: 2, s. 1-43Türkçeİsam Pdf
Sabri Erdemİslâm’da İman Esaslarına Farklı Bir Yaklaşımİslâmî Araştırmalar2000cilt: XIII, sayı: 1, s. 27-42Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemKur’an’ın Anlaşılması ÜzerineAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999cilt: XXXIX, s. 273-285Türkçeİsam Pdf
Sabri ErdemMa’nevî Sıfatlar ÜzerineAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: XLIV, sayı: 1, s. 69-81Türkçeİsam Pdf
Cemalettin ErdemciÂmidî’de Haberin Epistemolijik DeğeriUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 193-209Türkçeİsam Pdf
Cemalettin ErdemciKelam İlminde Akıl ve Naklin Etkinliği ProblemiKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 329-344Türkçeİsam Pdf
Cemalettin ErdemciKelam İlminde Haberin Epistemolojik DeğeriDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2006cilt: VI, sayı: 1, s. 153-176Türkçeİsam Pdf
Cemalettin ErdemciKelam İlminde Nassı Anlama Sorunu ve Aşırı Yorumİslâmî İlimler Dergisi2006cilt: I, sayı: 2, s. 7-38Türkçeİsam Pdf
Ahmet Erkolİhvan-ı Safa Risalelerinde Kelama Karşı Takınılan Olumsuz Tavrın Nedenleri Üzerine Bir DeğerlendirmeMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2009cilt: IX, sayı: 2, s. 167-184Türkçeİsam Pdf
Ahmet Erkolİslam Düşüncesinde Bir Okuma Örneği Olarak Cehm b. Safvan’ın Cebri Olduğu İddiasına Farklı Bir YaklaşımEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2003cilt: VII, sayı: 17, s. 77-94Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolKelam İlminde “Kıyâsu’l-Gâib ‘Ala’ş-Şâhid” Metodunun KullanımıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2004cilt: VIII, sayı: 20, s. 157-176Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolSeyfuddin Âmidî’nin Nübüvvet SavunusuUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 169-192Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolEş’arî Dönemi Arap Düşünce Biçimi ve Eş’arî Düşüncesinde Şâfiî’nin EtkisiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 2, s. 165-184Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolHz. Peygamber’in Mu‘cizesi Meselesi ve Nübüvvetin İspatında İnşikak-ı Kamer (Ayın Yarılması) Hadisesi ile İlgili Bir DeğerlendirmeDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999cilt: I, s. 261-298Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolKelami bilgi yöntemi olarak cedel ve cedel yöntemini kullanmada Eş’ari örneğiDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: IV, sayı: 2, s. 67-94Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolMu’tezilî Düşüncede Dinamizm ve Mu’tezile Düşüncesinin İslam Toplumunu Dönüştürmedeki EtkisiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 131-149Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolSeyfüddin Amidi’ye Göre Cismani HaşrDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: II, s. 181-209Türkçeİsam Pdf
Ebu'l-Fadl Celâleddin Abdurrahman Ebu Bekr es-SuyutîTahricu Ehadis Şerhu’l- Mevakıf fi İlmi’l- Kelamtahkik ve ta'lik: Yusuf Abdurrahman el-Mar'aşlı, tanıtan: Abdurrahim GüzelErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1989s. 327-334Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenDini Düşüncede TecditKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 2, s. 39-52Türkçeİsam Pdf
Muammer Esenİbn Teymiyye’nin Kelâmullah Tartışmalarındaki YeriAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: XLII, s. 257-271Türkçeİsam Pdf
Muammer Esenİman Kavramı ÜzerineAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XLIX, sayı: 1, s. 79-91Türkçeİsam Pdf
Muammer Esenİnsanın Halifeliği MeselesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XLV, sayı: 1, s. 15-38Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenMatûridî’nin Bilgi Kuramı ve Bu Bağlamda Onun Alem, Allah ve Kader Konusundaki Görüşlerinin Kısa Bir TahliliAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 49, sayı: 2, s. 45-56Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenSiyasal-Sosyal Görüşleri ve Dini Yönüyle Afgani (Son Bir Umut: İslam Birliği)İslâmî İlimler Dergisi2008cilt: III, sayı: 2, İslâm Tarihçiliği sayısı, s. 265-278Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenSünnî Kelâmın Öncülerinden İbn Küllâb’ın Kelâmi GörüşleriAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: XLIII, sayı: 1, s. 63-79Türkçeİsam Pdf
Josef van Ess“İslâm Kelamı”nın Başlangıcıçeviren: Şaban Ali DüzgünAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: XLI, s. 399-423Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Abdülkerim eş-ŞehristânîZorunlu Varlığın Bilgisi ve Tümel ve Tikel İle İlişkisiçeviren Aygün AkyolMilel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi2008cilt: V, sayı: 1, s. 211-227Türkçeİsam Pdf
Ebu Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selame b. Seleme b. Abdilmelik el-Ezdi el-Hacri el-Mısri et-TahaviŞerhu’l-Akîdeti’t-Tahâviyyeçeviren: Fethi Ahmet PolatSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2000sayı: 10, s. 505-530Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranBelirsizlik, Tahakkum ve Küreselleşme Bağlamında Teoloğun GündemiDinî Araştırmalar2003cilt: VI, sayı: 17, s. 309-326Türkçeİsam Pdf
Mehmet Evkuranİslâm Düşünce Geleneğinde Tanrı Tasavvuruİslâmî İlimler Dergisi2007cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 45-62Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranKelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı / AnkaraKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 1, s. 171-182Türkçeİsam Pdf
Mehmet Evkuran“Kelam İlmi’nin Yeniden İnşası” Sözünün Anlamı ve İçeriği ÜzerineKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 181-198Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranPeygamber, Karizma ve Siyasal Otorite -Hz. Muhammed’in Liderlik Tecrübesi Üzerine Bir Analiz-İslâmî İlimler Dergisi2006cilt: I, sayı: 1, s. 51-68Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranPeygamberlik Kavramının Teolojik Değeri -Hz. Muhammed’in Peygamberliği Ekseninde Bir İnceleme-Hz. Muhammed ve evrensel mesajı sempozyumu, 20-22 Nisan 2007 [İslami İlimler Dergisi Yayınları]2007s. 63-74Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranSünni Teolojide Siyaset Düşüncesi: İmametin Vücubu Üzerine Bir TahlilDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [DÜİFD]2009sayı: 30, s. 53-67Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranZaman, Bilinç ve Tarih Algısı Üzerine -Teolojik Açıdan Bir İnceleme-Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi2007cilt: IV, sayı: 3, s. 31-68Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranEhl-i Sünnet Kelâm’ında Siyaset Anlayışı -Vücûbu’l- İmâme (Yönetimin Gerekliliği) Ekseninde Bir Değerlendirme-Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2006cilt: VI, sayı: 2, s. 21-38Türkçeİsam Pdf
Mehmet Evkuranİnsan Doğasını Yeniden DüşünmekMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 1, s. 229-238Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranKelâm İlmi ve Yeniden Yapılanma Süreçleri: Geçmiş Duygusu, Kültürel Bellek ve Hayatın Gerçekleri Ekseninde Bir DeğelendirmeMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2004cilt: IV, sayı: 2, s. 39-57Türkçeİsam Pdf
Rızâuddîn b. Fahru'd-dînTevhîdSadeleştiren Ömer AydınKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1998cilt: I, sayı: 10,11,12, s. 190-194Türkçeİsam Pdf
Majid FakhryAhlâkî Gönüllülük İlk Cebrîler ve Eş’arîlerçeviren: Fethi Kerim KazançOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 9, s. 315-329Türkçeİsam Pdf
İhsan FazlıoğluOsmanlı Düşünce Geleneğinde “Siyasi Metin” Olarak Kelam KitaplarıTürkiye Araştırmaları Literatür Dergisi2003cilt: I, sayı: 2 [Türk Siyaset Tarihi (Tanzimat’a Kadar) Sayısı], s. 379-398Türkçeİsam Pdf
Richard M. Frankİlim ve Taklid: Klasik Eş’arîlikte (Mütekaddimîn) Dini İnancın Temelleriçeviren: Hatice K. ArpaguşKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 2, s. 83-126Türkçeİsam Pdf
Richard M. FrankEş‘arî Tahlilde Madde ve Atomçeviren: Hüseyin AydınDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: III, sayı: 1, s. 95-109Türkçeİsam Pdf
Ammar - Amjad Abdulaziz FrayhatÜrdün’deki Şer’î Liselerin Birinci Sınıflarında Okutulan Akaid Ders Kitabının Kapsadığı DeğerlerHitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi]2009cilt: 8, sayı: 15/1, s. 141-156Türkçeİsam Pdf
Özcan HıdırThe Prophethood of Muhammad in the Qur’anStudies in Interreligious Dialogue2008cilt: 18, sayı: 2, s. 46-54İngilizceİsam Pdf
Louis Gardetİmançeviren: Selim ÖzarslanFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 4, s. 315-324Türkçeİsam Pdf
Louis Gardetİslâm “Din İlimleri” İçinde İlm-i Kelâmın Yeri Üzerinde Bazı Düşüncelerçeviren: Mustafa Sait YazıcıoğluAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1981cilt: XXIV, s. 609-619Türkçeİsam Pdf
Ignaz GoldziherEhl-i Kitaba Karşı İslâm Polemiği I.çeviren: Cihad Tunçİslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]1980sayı: 4, s. 151-169Türkçeİsam Pdf
Ignaz GoldziherEhl-i Kitaba Karşı İslam Polemiği II.çeviren: Cihad Tunçİslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]1982sayı: 5, s. 249-277Türkçeİsam Pdf
M. Cüneyt Gökçeİnanma Problemi ve SemerkandîHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 3, s. 29-35.Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükÇağın İstekleri ve KelamGünümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989)1989s. 447-453Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin Gölcükel-Musayere’den Bazı TesbitlerSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1991sayı: 4, s. 7-12Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin Gölcükİnanç Açısından Allah-İnsan İlişkisiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2007cilt: VII, sayı: 2, s. 303-312Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin Gölcükİnsan ve KaderiSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1986sayı: 2, s. 13-50Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin Gölcükİsimler ve Hükümler Yönünden İman ve İslâm KavramlarıAtatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi1977sayı: 2, s. 187-199Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükKelâmî Açıdan Fiat Artış ve DüşüşleriAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1982sayı: 5, s. 25-31Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükMevlânâ: Evrensel DeğerMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2007cilt: VII, sayı: 3 [Mevlânâ sayısı], s. 337-340Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükTürkistanlı Bir Kelâmcı : İmam Muhammed PezdeviSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1985sayı: 1, s. 1-8Türkçeİsam Pdf
Şerafettin GölcükLe Coran et le Probleme de la RevelationSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2004sayı: 17, s. 7-20Fransızcaİsam Pdf
Emine GülAllah İnancını Temellendiren UnsurlarKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1997cilt: I, sayı: 1, s. 38-44Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerEbû Hanîfe’nin İmân Tanımının Eleştirisiİmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi: Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, [16-19 Ekim 2003, Mudanya/Bursa]2005cilt: II, s. 201-204Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerEhl-i Sünnet’in Dindarlık Kriterleri ve Türk(iye) Dindarlığı -Teolojik Bir Yaklaşım-İslâmiyât2002cilt: V, sayı: 4 [Türk(iye) Dindarlığı özel sayısı], s. 99-108Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerGazzâlî’nin İhyâ’da Ortaya Koyduğu İdeal Dindarlık Teorisinde Dünyanın ve Servetin YeriDindarlık Olgusu (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri)_[25-26 Aralık 2004, İSAM Konferans Salonu, Üsküdar-İSTANBUL]2006s. 69-80Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerGlobal Isınma, Ekolojik Dengenin Bozulması ve İklim Değişikliğinin TeolojisiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 1, s. 13-16Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerHasan Hanefî’nin Tecdid Projesi -Tanıtım ve Bir Değerlendirme- Hasan Hanafi’s Reform Project -A Presentation and Evaluation-İslâmî Araştırmalar1994cilt: VII, sayı: 2, s. 149-170Türkçeİsam Pdf
İlhami Gülerİman ve İnkârın Ahlâkî ve Bilişsel (Kognitif) Temelleriİslâmiyât1998cilt: I, sayı: 1, s. 7-24Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerMuhtar Bir İrade (Allah’ın İradesi) ve Mümkün Bir Tarihin (610-632) ‘Kelam-ı Kadim’e ve ‘Zorunlu Tarih’e DönüşmesiIII. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu 13-19 Ocak 19971998s. 211-227Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerAllah-İnsan İlişkisinin Ahlâkî Boyutu (Allah’ın “Kulları” mıyız?) = The Ethical Dimention of God-Man Relations (Are We God’s Servants)İslâmî Araştırmalar1991cilt: V, sayı: 3, s. 194-207Türkçeİsam Pdf
İlhami Güler“el-Hakk” Kavramının Kur’ân’daki Dinî-Ahlâkî İçeriğinin TahliliAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: XLIII, sayı: 2, s. 201-209Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerKur’an’da ’Cihad’ın Teoloji-Politiği.İslâmiyât2002cilt: V, sayı: 1 [Din ve Şiddet özel sayısı], s. 75-90Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerOsmanlı Popüler Dinî Edebiyatında ’Dünya’ya Karşı Mesafe Bilinci’İslâmiyât1999cilt: II, sayı: 4 [Osmanlı özel sayısı], s. 33-49Türkçeİsam Pdf
Veysel GüllüceMevlana’ya İsnat Edilen Reenkarnasyon ve Evrim GörüşleriUluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler II [Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum Yılı Anısına], 26-28 Ekim 2007[t.y.]cilt: II, s. 155-160Türkçeİsam Pdf
Veysel Güllüceİnsan Allah’ın Halifesi midir?Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 15, s. 169-214Türkçeİsam Pdf
Mehmed Şemseddin [Günaltay]Mütekellimin ve Atom NazariyesiDarülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası1925cilt: I, sayı: 1, s. 58-119Osmanlıcaİsam Pdf
Hamdi GündoğarAlevî-Bektaşî Kültürel Kaynaklarında Tanrı TasavvuruDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 10, sayı: 1, s. 39-57Türkçeİsam Pdf
Hamdi GündoğarGeleneksel Kelam Sürecinde Sünnet-İtikat İlişkisiKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 290-306Türkçeİsam Pdf
Hamdi GündoğarMu’tezile Mezhebinde İnsanın Fiilleri ProblemiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: VIII, sayı: 2, s. 205-218Türkçeİsam Pdf
Kamil Güneşİman Esasları Konusundaki Mezhep Kabulleri ÜzerineBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2005cilt: II, sayı: 1, s. 122-172Türkçeİsam Pdf
Kamil GüneşMu’tezilî Düşüncede Aklın Nakilden Önce Gelmesi Meselesi Üzerine (Kâdî Abdülcebbâr Örneği)Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2004cilt: I, sayı: 1, s. 135-162Türkçeİsam Pdf
Kamil GüneşEş‘arî’de Mukallidin İmanıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2007cilt: VII, sayı: 2, s. 7-35Türkçeİsam Pdf
Kamil GüneşMu‘tezile SoruşturmasıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 393-397Türkçeİsam Pdf
Kamil GüneşMu‘tezile’den Ayrıldıktan Sonraki el-İbane’li Döneminde Eş‘ari’nin Nassları Yorumlama Biçimine Dair Bir DeğerlendirmeSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1997sayı: 7, s. 499-512Türkçeİsam Pdf
Kamil GüneşMu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve ve Bunun Bilimsel DeğeriMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2001cilt: I, sayı: 2, s. 73-98Türkçeİsam Pdf
Kadir GürlerBid‘at Kavramı ÜzerineDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2003cilt: III, sayı: 1, s. 57-78Türkçeİsam Pdf
Abdurrahman GüzelKelam Araştırmalarında Terminoloji ProblemiGünümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989)1989s. 241-247Türkçeİsam Pdf
Rosalind W. Gwynneİhmâl Edilen Sünnet: Sünnetullah (Allah’ın Sünneti)çeviren: F. Mehveş Kayaniİslâmî Sosyal Bilimler Dergisi1994cilt: II, sayı: 2, s. 21-30Türkçeİsam Pdf
Cemil Halil Ne’ama Al-Mea’laHüviyyetunâ fî Zılli Heymenetihim (Kırâe fî İşkâliyyeti’l-Hüviyyeti’l-İslâmiyye ve Sırâil-Hadârât)Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: I, sayı: 2, s. 45-62Arapçaİsam Pdf
Wadi Z. HaddadBâkıllânî: Bir Onuncu Asır Spekülatif Kelâmcısının Hıristiyanlık Temel Doktrinlerine Reddiyesiçeviren: Süleyman AkkuşUsûl: İslâm Araştırmaları2008sayı: 9, s. 213-228Türkçeİsam Pdf
Muhammed HamidullahMucize, Keramet Ve İstidracçeviren Zahid AksuHikmet Yurdu2009cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 81-93Türkçeİsam Pdf
H. HanafiTeoloji mi Antropoloji mi?çeviren: Mustafa Sait YazıcıoğluAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1978cilt: XXIII, s. 505-531Türkçeİsam Pdf
Hasan HanefiKelam İlmi’nin Yöntemiçeviren: Nadim MacitDinî Araştırmalar2000cilt: III, sayı: 8, s. 149-161Türkçeİsam Pdf
Hasan HanefiKelam İlminin Tarihselliğiçeviren: İbrahim AslanKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 2 , s. 155-174Türkçeİsam Pdf
Hasan HanefiKelam İlminin Tarihselliğiçeviren: İbrahim AslanAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XLV, sayı: 1, s. 263-284Türkçeİsam Pdf
Hüseyin HansuMu’tezile’nin Sünneti İnkar Ettiğine Dair İddialar Üzerineİslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001.2003s. 239-254Türkçeİsam Pdf
Hüseyin HansuMutezile ve Hadisİslâmiyât1999cilt: II, sayı: 2 [İslâm ve Demokrasi özel sayısı], s. 165-170Türkçeİsam Pdf
Hüseyin HansuMu’tezile Araştırmalarında Kaynak ProblemiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 55-71Türkçeİsam Pdf
Riffat Hasanİkbâl’in Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve KaderKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 1, s. 83-93Türkçeİsam Pdf
Sabri HizmetliLa Conception Musulmane du Repentir et les Conditions de sa ValidateAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998cilt: XXXVIII, s. 91-108Fransızcaİsam Pdf
Nazif HocaFahr al-Din b. ‘Omar Al-Razi’nin ’ıŞarkiyat Mecmuası1972sayı: 7, s. 25-48Türkçeİsam Pdf
Mustafa HocaoğluTDV İslam Ansiklopedisi Âzap” Maddesi Üzerine Bir Değerlendirme = A Review on “Pain” Artcile in TDV Encyclopedia of IslamFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XV, sayı: 1, s. 335-341Türkçeİsam Pdf
George F. Houraniİslâm’ın İlk Dönemlerinde İki Değer Kuramıçeviren: F. Kerim KazançOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 8, s. 271-281Türkçeİsam Pdf
George F. HouraniMutezilî Ahlâk Kelâmında İlâhî Adâlet ve Beşerî Akılçeviren: Fethi Kerim KazançTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2002cilt: II, sayı: 5, s. 207-220Türkçeİsam Pdf
Lutpi Ibrahimez-Zemahşerî ve el-Beydâvî’ye Göre İlâhî Adâlet Kavramıçeviren: Emrullah Yüksel, Ömer Aydınİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2001sayı: 3, s. 197-208Türkçeİsam Pdf
Aydın IşıkKüfür- İman Sınırında: Gazali’de Tasdik Kavramı ve UzanımlarıDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007sayı: 26, s. 19-43Türkçeİsam Pdf
Kemal IşıkMutezile’nin İlk Kurucusu Vâsıl b. Atâ ve Büyük Günah MeselesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1981cilt: XXIV, s. 337-357Türkçeİsam Pdf
‘Izzüddîn b. Abdisselâm‘Izzüddîn b. Abdisselâm’ın İki A’kâid Risâlesi (Mülhatü’l-İ’tikâd ve Bid’at Risâlesi)çeviren ve notlar ekleyen: Ramazan AltıntaşCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: V, sayı: 1, s. 23-54Türkçeİsam Pdf
Lutpi İbrahimAllah’ın Sıfatları Hakkında Zemahşerî ve Beydâvî Arasındaki Münakaşalarçeviren: Selahattin EroğluAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987cilt: XXIX, s. 303-312Türkçeİsam Pdf
Lütfi İbrahimAllah’ın Varlığı Hususunda Mâtûrîdî’nin Delilleriçeviren: Emrullah YükselAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1991sayı: 10, s. 202-207Türkçeİsam Pdf
Tahsin İbrahim DoskîNakdu İbn Teymiyye ve Etbâihî li’l-ÂmidîUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 213-224Arapçaİsam Pdf
Avni İlhanŞia’da Usulü’d-DinMilletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu (13-15 Şubat 1993 : İstanbul)1993s. 409-433Türkçeİsam Pdf
Mehmet İlhanHatmu’n-Nübüvve Açısından Nebî-Resûl Farkına Bir BakışEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2010cilt: XIV, sayı: 42, s. 69-82Türkçeİsam Pdf
Mehmet İlhanMuhammed Zâhid el-Kevserî’nin Şah Veliyullah ed-Dihlevî’nin Bazı Kelâmî Görüşlerine TenkidleriSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009sayı: 22, s. 71-81Türkçeİsam Pdf
Mehmet Zeki İşcanİslam Düşüncesinin Entellektüel Temellerinin Yeniden Yorumlanmasında Mâturîdî’nin KatkısıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2008cilt: XII, sayı: 34, s. 1-22Türkçeİsam Pdf
Mehmet Zeki İşcanMuhammed Abduh’un Nübüvvet Görüşü ve Çağdaş İslam Düşüncesine EtkileriAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 26, s. 27-55Türkçeİsam Pdf
İsmail Hakkı İzmirliEbû Bekir BakıllâniDarülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası1927cilt: II, sayı: 5-6, s. 137-172Osmanlıcaİsam Pdf
İsmail Hakkı İzmirliİmâmü’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî b. CüveynîDarülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası1928cilt: II, sayı: 9, s. 1-33Osmanlıcaİsam Pdf
Jules JanssensAl-Amidi And His Integration Of Philosophy Into KalamUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 305-322İngilizceİsam Pdf
Kadi Ebu Bekr BakıllaniBakıllânî’nin el-İntisar li-Nakli’l-Kur’ân’ıtahkik: Muhammed Zağlul Selam, tanıtan: Şerafettin GölçükAtatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi1979sayı: 3, s. 429-432Türkçeİsam Pdf
Ferruh Kahramanİslâm İnancında Günah, Günah Çeşitleri ve Kişiyi Günah İşlemeye Sevkeden FaktörlerUsûl: İslam Araştırmaları2007sayı: 8, s. 139-168Türkçeİsam Pdf
Hüseyin KahramanKelâmcı Bakış Açısının Hadisçilerin Sünnet Anlayışının Şekillenmesine EtkisiGünümüzde Sünnetin Anlaşılması [Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri], 29-30 Mayıs 2004/Bursa2005s. 199-205Türkçeİsam Pdf
Faiz KalınZaman Kavramı Açısından el-Cürcânî’nin Şerhu’l - Mevâkıfı’na Genel Bir BakışDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2002cilt: II, sayı: 2, s. 161-170Türkçeİsam Pdf
İbrahim KaplanTeolojik İlişkiler Bağlamında Hz. Muhammed’in Güvenirliliği ile İlgili Bazı MeselelerDinî Araştırmalar2007cilt: IX, sayı: 27, s. 117-132Türkçeİsam Pdf
İbrahim KaplanM. İkbal’in Tevhid Yorumu: Tevhid İnancının Dinamik Yapısı = M. Iqbal’s Tawheed Interpretation: Dynamic Structure of the Tawheed BeliefFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: XII, sayı: 1, s. 83-101Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşAtomcu Düşünceler ve Kelâm AtomculuğuKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 1, s. 57-72Türkçeİsam Pdf
Cağfer Karadaşİnsana Tanınan Üç İlahî İmkan: Fıtrat- İşaret- HidayetUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: XVIII, sayı: 2, s. 75-94Türkçeİsam Pdf
Cağfer Karadaşİslam Düşünceside Değişim ve Süreklilik -Teceddüd-i Emsâl, Halk-ı Cedîd, İstimrâr, Hudûs-i Dâim-Usûl: İslam Araştırmaları2007sayı: 8, s. 7-22Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşKelâm İlminde Istılah ve Medeniyet Tasavvuruİslâmî Araştırmalar2006cilt: XIX, sayı: 2 [İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu -II-], s. 205-223Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşKerrâmiye ve İtikâdıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 2, s. 41-62Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşMe’mun ve Harranlılar -Me’mun’un Harranlıları Din Değiştirmeye Zorlaması Meselesi-I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 20062006cilt: II, s. 383-395Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşBüyü ve Din -İslamî Nokta-i Nazardan Bir Değerlendirme-Usûl: İslâm Araştırmaları2004cilt: I, sayı: 1, s. 111-135Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşHadisçiler, Kelamcılar ve Sufilerin Hadis Anlayışlarına İki ÖrnekUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1994cilt: VI, sayı: 6, s. 261-266Türkçeİsam Pdf
Cağfer Karadaşİmam Rabbânî ve İtikadî GörüşleriUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: IX, sayı: 9, s. 339-349Türkçeİsam Pdf
Cağfer Karadaşİsbât-ı Nübüvvet ve Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği Adlı Eser ÜzerineHadis Tetkikleri Dergisi2003cilt: I, sayı: 1, s. 149-165.Türkçeİsam Pdf
Cağfer Karadaşİsmail Hakkı Bursevî’nin İtikadî GörüşleriUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999cilt: VIII, sayı: 8, s. 265-276Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşKelam Atomculuğunun Kaynağı SorunuMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2002cilt: II, sayı: 2, s. 81-100Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşKelâmcıların İbn Arabî Düşüncesine EtkisiUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: XI, sayı: 2, s. 87-96Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşMu’tezile Kelâm Okulunun Oluşum ve Gelişim SüreciMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 7-26Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşSemerkand Hanefî Kelam Okulu: Mâtürîdîlik -Oluşum Zemini ve Gelişim Süreci-Usûl: İslâm Araştırmaları2006sayı: 6, s. 57-100Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşSûfî İtikadının DönemleriMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2001cilt: I, sayı: 2, s. 59-71Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşYakîn ve İtikadUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: X, sayı: 1, s. 113-126Türkçeİsam Pdf
Osman Karadenizİzmirli’nin Din-Hikmet Anlayışı ve “Din-i İslâm ve Din-i Tabii” Adlı Eseriİzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995)1996s. 77-92Türkçeİsam Pdf
Osman KaradenizYeni Kelam Araştırmalarında Bazı ProblemlerGünümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989)1989s. 461-464Türkçeİsam Pdf
Osman KaradenizFilozof-Peygamber İlişkisiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 10, s. 19-43Türkçeİsam Pdf
Osman Karadenizİlim-Din İlişkisi Üzerine (Metod, Saha ve Uzlaşma Açısından)Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1994sayı: 8, s. 131-178Türkçeİsam Pdf
Osman KaradenizKader Konusunda Bazı Yanlış AnlamalarDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1992sayı: 7, s. 191-241Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanYeni Kelam İlmi Düşüncesinin İnşası ve Abdullatif Harputî’nin RolüKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 204-218Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanÇağımızdaki İtikadî Sapmalar ve Kelâmî ÇözümlerFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 4, s. 31-42Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanHz. Muhammed (a.s.)’in Nübüvvetten Önceki Hayatı ve İlk Tebliğ MerhaleleriFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 2, s. 39-49Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanKelam İlminin Doğuşu ve Mütekaddimin Dönemi ProblemleriFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 93-154Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanRızık ve Kazanç Anlayışı Üzerine Bir İncelemeFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 155-178Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanTevekkül İnancı Üzerine Bir AraştırmaFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 1, s. 67-92Türkçeİsam Pdf
Abdurrahman KasapoğluDinsel ŞüpheKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 2, s. 65-82Türkçeİsam Pdf
Abdurrahman KasapoğluKur'an Açısından Fatalizm -İnkârcıların Bir Tutumu Olarak Kadercilik-Hikmet Yurdu2008cilt: I, sayı: 1, s. 81-107Türkçeİsam Pdf
Veysel Kasarİsmail Fenni Ertuğrul ve Bazı Çağdaşlarına Göre Ruhun Bekası ve AhiretHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 13, sayı: 20, s. 145-157Türkçeİsam Pdf
Veysel KasarMesnevi’de Ulûhiyet TasavvuruHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: 12, sayı: 18, s. 61-75Türkçeİsam Pdf
Veysel KasarMesnevî’de Ulûhiyet TasavvuruUluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu Bildiriler, 26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa2007cilt: I, s. 417-426Türkçeİsam Pdf
Veysel KasarYaratma Sıfatı Bağlamında Tabiat KanunlarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 211-236Türkçeİsam Pdf
Veysel KasarDoğuş Sürecinde Kelâm ProblemleriHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 13, s. 127-158.Türkçeİsam Pdf
Veysel KasarHalimi’nin +Kitâbu’l-Minhâc++’ı ve Kelâm Açısından DeğeriHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XI, sayı: 15, s. 123-143.Türkçeİsam Pdf
Veysel KasarKur’an’da Müteşabihat’tan “İstivâ” KavramıHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 3, s. 201-227.Türkçeİsam Pdf
Veysel KayaFahruddin Râzî’nin Sünnî Eş’arî Kelâmına Yönelttiği EleştirilerMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2005cilt: V, sayı: 3, s. 247-257Türkçeİsam Pdf
Şehzad Kayserİkbâl ve Schuon’a Göre Eş’arîlikçeviren: Salih Sabri YavuzAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XLV, sayı: 2, s. 317-326Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazancKlasik Kelâmî Tartışmaların Doğuşu ve Gelişimine Etki Eden FaktörlerOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007sayı: 24-25 [Prof. Dr. Ahmet Turan'ın Meslekte 40. Yılını Doldurması Anısına Armağan], s. 177-226Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançKelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir BakışKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2008cilt: VI, sayı: 1, s. 77-106Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançSelefiyye’nin Nass ve Metot Ekseninde Din Anlayışı ve SonuçlarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 93-122Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançEş’arî Kelam Sisteminde Allah Anlayışı ve Doğurduğu SorunlarX. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları Sempozyumu, 24-25 Eylül 20052005s. 107-142Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançEş‘arî Kelamında Siyasal Otorite KavramıDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2004cilt: IV, sayı: 1, s. 149-188Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançKelâm Alanında Yeniden Sistematik Yapılanma Zorunluluğu ve TemelleriEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2008cilt: XII, sayı: 34, s. 23-42Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançMu’tezilî Ahlâk Nazariyesinde Bilgi-Değer Münâsebetine Bir BakışOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 12-13, s. 241-275Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançMu’tezilî Düşünce Sisteminde Ahlâkî AkılcılıkTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2003cilt: III, sayı: 7, s. 17-58Türkçeİsam Pdf
Hatice Kelpetin ArpaguşKelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı Bağlamında Gelenek ve Tecdit Açısından Kelam İlminin DurumuMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/2sayı: 23, s. 83-92Türkçeİsam Pdf
Hatice Kelpetin ArpaguşMitoloji, Kur’ân-ı Kerîm Kıssaları ve Kültürel MirasMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003/2sayı: 25, s. 5-24Türkçeİsam Pdf
Hatice KelpetinArpaguşİman bağlamında Kelâm’da Taklid ve Mukallid (Gazzâlî Örneği)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 1, s. 117-140Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim Kazançİslâm Kelâmında İnsan Fiilleri Bağlamında Kader AnlayışıDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2007cilt: VII, sayı: 4, s. 125-212Türkçeİsam Pdf
Halife KeskinBir Bilgi NazariyesiÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: I, sayı: 1, s. 207-226Türkçeİsam Pdf
Halife KeskinEhli Sünnet Kavramı Hakkında Bir DeğerlendirmeÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: III, sayı: 1, s. 35-38Türkçeİsam Pdf
Halife KeskinEş’ari’nin Allah’ın Varlığı ve Sıfatları Hakkında Kullandığı Bazı Argümanların DeğerlendirilmesiÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: III, sayı: 2, s. 1-15Türkçeİsam Pdf
Halife Keskinİslâm Kelamında İlâhî Sıfatlar ve YaratmaÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: I, sayı: 1, s. 69-91Türkçeİsam Pdf
Mehmet KeskinEş’arî Düşünce Sisteminde İman AnlayışıDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: IX, sayı: 2, s. 91-108Türkçeİsam Pdf
Yakup KeskinBeşerî Sorumluluk ve Fâzıl El-Mikdâd Es-Suyûrî El-Hillî’ye Göre Amellerin YaratılışıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 151-182Türkçeİsam Pdf
M. Fatih KeslerKur’ân-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat İnancıTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi2004cilt: V, sayı: 13, s. 119-153Türkçeİsam Pdf
A. Saim KılavuzPeygamberlik ve Vahiy MüessesesiKutlu Doğum Haftası II, 1-7 Ekim 19901992s. 25-50Türkçeİsam Pdf
Ulvi Murat KılavuzKüreselleşen Dünyada DinUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: XI, sayı: 2, s. 191-212Türkçeİsam Pdf
Sadık KılıçSeküler Dünyanın Gizli Dini: Falcılık, AstrolojiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 2, s. 1-8Türkçeİsam Pdf
Celal Kırcaİslâm Dinine Göre ReenkarnasyonErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1986sayı: 3, s. 223-242Türkçeİsam Pdf
Celil KirazZemahşerî’nin el-Keşşâf’ında Allah’ın Bazı Sıfatlarıyla İlgili Temsil, Mecâz ve İstiâre AlgılamalarıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XVII, sayı: 2, s. 519-568Türkçeİsam Pdf
Musa KoçarDini Otorite Bağlamında Gazzâli’de İmamet ve Siyasal Egemenlik SorunuDinî Araştırmalar2004cilt: VI, sayı: 18, s. 173-182Türkçeİsam Pdf
Musa KoçarKur’ân’daki Hissî Mucizelere Farklı Bir Yaklaşım (Muhammed Esed Örneği)Tabula Rasa: Felsefe-Teoloji2006cilt: VI, sayı: 15 - 16, s. 279-295TürkçePdf Yok
Musa KoçarMâtürîdî’ye Göre Nübüvvetin Gerekliliği ve Hz. Peygamber’in NübüvvetiVI. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 21 Nisan 2003, Isparta2006s. 103-116Türkçeİsam Pdf
Musa KoçarMâtürîdî’ye Göre Nübüvvetin Gereklililği ve Hz. Peygamber’in NübüvvetiTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2004cilt: 4(10), s. 131-142TürkçePdf Yok
Musa Koçarİbn Kemal’in Risâle fî Beyâni’n-Nefs ve’r-Ruh ve’l-Beden Adlı EseriSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003/1sayı: 10, s. 1-23Türkçeİsam Pdf
Musa Koçarİslâm İnançları Açısından ZikirSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 7 [Cumhuriyetimizin 77. Yılına Armağan Özel Sayısı], s. 103-121Türkçeİsam Pdf
Musa KoçarMâtürîdî’de Akılcılık ve Uygulama AlanlarıSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/2sayı: 17, s. 27-53Türkçeİsam Pdf
Musa KoçarMâtürîdî'nin Hıristiyanların Tanrı Anlayışına Yönelttiği EleştirilerSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007/1sayı: 18, s. 15-26Türkçeİsam Pdf
Musa KoçarMâtürîdî’nin Kur’ân’da Yer Alan Ruh Kavramına Yüklediği AnlamlarSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/1sayı: 16, s. 57-68Türkçeİsam Pdf
Orhan Ş. KoloğluBehşemiyye- İhşîdiyye Çekişmesi: Kısa Bir Tarihsel İncelemeUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: XVIII, sayı: 2, s. 285-298Türkçeİsam Pdf
Orhan Ş. KoloğluMutezile Kelâmında Yeniden Yaratma (İ‘âde)Usûl: İslâm Araştırmaları2008sayı: 9, s. 7-40Türkçeİsam Pdf
Orhan Ş. KoloğluEsmâ-i Hüsnâ’da Tevkîfilik - Kıyâsîlik Problemi: Fahreddin er-Râzî ÖrneğiUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XIII, sayı: 2, s. 231-251Türkçeİsam Pdf
Orhan Ş. Koloğluİbn Hazm’ın Atomculuğu ReddiUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: XVI, sayı: 2, s. 169-194Türkçeİsam Pdf
Ahmet Emin SeyhanDin Hizmetlerinde Verimlilik ve Kalite Açısından Hizmet İçi Eğitimin Rolü ve ÖnemiSüleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2011sayı: 14, s. 231-248Türkçeİsam Pdf
Orhan Şener KoloğluEbû Hâşim el-Cübbâî’nin Ahvâl Teorisi Üzerine Bazı MülahazalarUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: XVI, sayı: 2, s. 195-214Türkçeİsam Pdf
Orhan Şener KoloğluEbû Hâşim el-Cübbâî’nin Düşüncesinde Zemmin Hak Edilmesi (İstihkâku’z-Zemm)Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XVII, sayı: 1, s. 219-244Türkçeİsam Pdf
Orhan Şener Koloğluİbn Hazm’da Kümûn ve YaratmaUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XVII, sayı: 1, s. 193-218Türkçeİsam Pdf
Refik Korkusuzel-Âmidî ve Ârâuhû fî Hürriyyeti’r-Re’y ve’l-Akîde Tahte Dav’i Mevâsîki’l-Hukûki’d-DevliyyeUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 427-433Arapçaİsam Pdf
Mustafa Kökİnsan Hürriyeti, İslâm ve Çalışma Üzerine Bir DenemeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: I, sayı: 1, s. 85-92Türkçeİsam Pdf
İsmail KözSezgi’nin Bilgideki Yeri ve ÖnemiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 1, s. 23-40Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kubatİslam’ın Barışçıl Niteliği ve Batı’nın Onu Şiddet ve Terörle Özdeşleştirme Algısı ÜzerineAkademik Araştırmalar Dergisi = Journal of Academic Studies2007cilt: IX, sayı: 34, s. 176-213Türkçeİsam Pdf
Mehmet KubatKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Hadis’in RolüKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 258-281Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kubat“Öteki”ni Tanımlama Bağlamında Mu‘tezile’nin Sünnî OkunuşuEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2004cilt: VIII, sayı: 21, s. 53-78Türkçeİsam Pdf
Mehmet KubatSelefi Perspektifin Tarihselliğiİslâmî Araştırmalar2004cilt: XVII, sayı: 3, s. 235-251Türkçeİsam Pdf
Mehmet KubatTeolojik Bağlamda Ehl-i Sünnet’in Mu‘tezile TanımlamalarıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 25, s. 25-52Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kubat“el-İbâne” Çevirisi Üzerine -Eleştirel Bir Yaklaşım-Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2006cilt: VI, sayı: 1, s. 231-245Türkçeİsam Pdf
Mehmet KubatKadere Dair İki RisâleDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2008cilt: VIII, sayı: 1, s. 351-373Türkçeİsam Pdf
Erkan KurtKelam Usûlü Açısından Kur’an’ı Anlamanın Temel PrensipleriKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 1, s. 89-96Türkçeİsam Pdf
Hasan KurtReenkarnasyoncu Anlayışın İman Esaslarına BakışAkademik Araştırmalar Dergisi = Journal of Academic Studies2005 - 2006cilt: VII, sayı: 27, s. 143-166Türkçeİsam Pdf
Hasan Kurtİslam İnancına Göre Sevap KavramıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: X, sayı: 1, s. 191-211Türkçeİsam Pdf
Hasan KurtKelamcılara Göre MünafıkSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 13, s. 131-160Türkçeİsam Pdf
Hasan KurtSemantik Açıdan Dehrî Kavramı ve Kelamcıların Dehrîlere BakışıSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 14, s. 111-139Türkçeİsam Pdf
Kemal Edib KürkçüoğluLâmiyye-i KelâmiyyeAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1954cilt: III, sayı: 1-2, s. 1-21Türkçeİsam Pdf
Oliver LeamanGazâlî ve Eş’ariyyeçeviren: Yaşar TürkbenAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD]2009sayı: 31, s. 192-207Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitCumhuriyet Döneminde Kelâm İlmi ve Yöntem Sorunuİslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Mes’elesi 12005s. 273-333Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitÇağdaş Müslüman Düşünüşünde “İlerleme” ve KaderEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1997cilt: I, sayı: 1, s. 1-30Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitEylem-Değişim İlişkisi -Tarihsel Eylemin Yapısı-Dinî Araştırmalar1998cilt: I, sayı: 2, s. 53-77Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitHz. Peygamber’in Misyonu: Zihni ve Ameli DuyarlılıkVII. Kutlu Doğum Sempozyumu: Teblilğler, 19 Nisan 2004 [Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]2006s. 51-76Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitKelam İlmi, Gelenek ve TecdidKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 14-113Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitTeolojik Dilin İmkanı Üzerine -Doğrulayıcı Analiz Mantığı-EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2002cilt: VI, sayı: 10, s. 9-26Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitBilginin İmkanı Bağlamında “Dini Otorite”Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2003/2cilt: II, sayı: 4, s. 1-16Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitEş’âri’nin İlm-i Kelâm MüdafaasıYüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1994cilt: I, sayı: 1, s. 91-125Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitThe Methodology of Muslim Theologians in Understanding the Qur’an and the Difficulties İnvolvedGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/2cilt: I, sayı: 2, s. 1-19İngilizceİsam Pdf
Wilferd MadelungEş‘arî Öncesi Kelama Şiî Hâricî Katkıçeviren: Süleyman AkkuşSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007sayı: 15, s. 161-184Türkçeİsam Pdf
Wilferd Madelungİmam Kasım b. İbrahim ve Mu’tezilîlikçeviren: Mehmet ÜmitGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/1cilt: I, sayı: 1, s. 394-406.Türkçeİsam Pdf
Wilferd MadelungKasım b. İbrahim ve Hristiyan Teolojisiçeviren: Mehmet ÜmitGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/2cilt: I, sayı: 2, s. 325-334Türkçeİsam Pdf
Hasan Tevfik Marulcuİbn Teymiyye’nin Vahdet-i Vücûd, Hulûl ve İttihâd Yaklaşımlarına Kelâm Açısından Bir DeğerlendirmeSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008/2sayı: 21, s. 75-86Türkçeİsam Pdf
Hasan Tevfik MarulcuÂlemin Hudûsu Bağlamında Kelâm’ın Kozmolojik YapılanmasıSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/1sayı: 16, s. 77-88Türkçeİsam Pdf
Alastair McKinnonMucizeçeviren: Mustafa AkçaySakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002sayı: 6, s. 209-212Türkçeİsam Pdf
İsmayılov MehmanKuran-ı Kerim, Diğer İlahi Kitaplar ve Peygamberler Kontekstinde Dinlerin Menşece AyniliğiBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2009sayı: 11, s. 290-308Türkçeİsam Pdf
Murat MemişBilgi Kriteri Olması Bakımından Sükûn-ı Nefs KavramıDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008sayı: 28, s. 101-117Türkçeİsam Pdf
Murat MemişEş’arîliğe Yaptığı Katkılar Bakımından Ebu’l-Meali el-CüveyniKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 1, s. 97-120 Türkçeİsam Pdf
Murat Memişİlahî İradenin Yaratılmışlığı SorunuCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: 13, sayı: 1, s. 231-260Türkçeİsam Pdf
Muhit MertDinin Tanımlanması: Ebu Hanife ÖrneğiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 3, s. 281-294Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelam İlminde Fiyat Konusundaki Tartışmalar: Bâkillânî ve Kadı Abdülcebbar ÖrneğiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 2, s. 161-171Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelamcıların Bilgi Tanımları Üzerine Bir Tahlil DenemesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: XLIV, sayı: 1, s. 41-67Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelamcıların Tanım KuramlarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 2 , s. 81-91Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelâmî Düşüncede Ekonomik Düzenin Yorumu Üzerineİslâmî Araştırmalar2003cilt: XVI, sayı: 4 [İslâm ve İktisat -I-], s. 630-639Türkçeİsam Pdf
Muhit MertNesefî’de İman-Bilgi İlişkisiDinî Araştırmalar2001cilt: III, sayı: 9, s. 109-128Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelam İlminin Zemmi Üzerine Bir Araştırmaİslâmî Araştırmalar2001cilt: XIV, sayı: 1, s. 194-206Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelamcıların Tanım KuramlarıGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/2cilt: I, sayı: 2, s. 61-70.Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKelamî Tartışmaları Kur’ân Ayetleriyle Temellendirmenin İçerdiği SorunlarGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2002/1cilt: I, sayı: 1, s. 212-232.Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKlasik Bir Kelâm Problemi Olarak Rızık Kavramının Tanımları ve Bu Tanımların İçerdiği ProblemlerAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: XLVI, sayı: 1, s. 1-19Türkçeİsam Pdf
Aisah MohamedŞîa’nın İmâmette İsmet Doktrininin Eleştirisiçeviren: Ömer Aydınİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2003sayı: 8, s. 231-246Türkçeİsam Pdf
Kadir Recep - Cağfer Karadaş MuhammedEbü’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Allah ve MekânUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XVII, sayı: 1, s. 245-262Türkçeİsam Pdf
Babanzade Ahmed Naimİlm-i Tarih, Sıdk-ı Nübüvveti Muhammediyye’yi Cenâb-ı Peygamberin Suret-i Neş’et ve Zuhuruyla İsbât EderSadeleştiren: Murat GökalpDinî Araştırmalar2005cilt: VIII, sayı: 22, s. 335-346Türkçeİsam Pdf
Tuncer NamlıKur’an’ın Ayet Kavramı Çerçevesinde Mucize TasavvurumuzSamsun’da Kur’an Günleri XI. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Risalet, 25-26 Ekim 2008/Samsun2009s. 125-140Türkçeİsam Pdf
Julian Obermannİslam’ın İlk Döneminde Politik Teoloji: Hasan el-Basri’nin Kader Üzerine Mektubuçeviren: Muhit MertKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 2, s. 115-137Türkçeİsam Pdf
Bünyamin OkumuşGaranik Hadisesi Bağlamında İbn Teymiyye’ye Göre İsmet Kavramı: Nebevi Metinlerin Neshi ve Tebdili Meselesi (I)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 1, s. 237-260Türkçeİsam Pdf
Bünyamin Okumuşİbn Teymiyye’nin Tevhîd Yorumunda Allah Sevgisi: Hakikatin Bilgisine Erişme ve Mutluluğu Kazanmanın YoluKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 1, s. 75-96 Türkçeİsam Pdf
Mesut OkumuşKelâm-ı İlâhi Oluşunun Kanıtı Olarak Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e Yönelik Uyarı ve Tehditlerİslâmî İlimler Dergisi2006cilt: I, sayı: 1, s. 27-50Türkçeİsam Pdf
Mehmet OkuyanKendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler (Resul-Nebi Ayırımı ve Bunun İstismarı)Samsun’da Kur’an Günleri XI. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Risalet, 25-26 Ekim 2008/Samsun2009s. 65-86Türkçeİsam Pdf
Şamil ÖçalOsmanlı Kelamcıları Eş’ârî miydi? -Muhammed Akkirmânî’nin İnsan Hürriyeti Anlayışı-Dinî Araştırmalar1999cilt: II, sayı: 5, s. 225-254Türkçeİsam Pdf
Sinan ÖgeÇağdaş Dünyada Fetret EhliEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 24, s. 33-50Türkçeİsam Pdf
Sinan ÖgeMesnevî’de Kader AnlayışıUluslararası Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu, Bildiriler II [Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum Yılı Anısına], 26-28 Ekim 2007[t.y.]cilt: II, s. 47-58Türkçeİsam Pdf
Sinan ÖgeUsûlu’d-Din’de İhtilafın Hükmü ve EleştirisiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2007cilt: XI, sayı: 33, s. 107-120Türkçeİsam Pdf
Sinan Öge“Usûlu’d-Din” Kavramının Tanım ve Kapsam ProblemiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2007cilt: XI, sayı: 31, s. 107-124Türkçeİsam Pdf
Sinan ÖgeFıtratın MîsâkıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 22, s. 243-263Türkçeİsam Pdf
Recep ÖnalMuhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin Nübüvvet AnlayışıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: XVII, sayı: 2, s. 675-707Türkçeİsam Pdf
Recep ÖnalMuhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin Nübüvvet AnlayışıGenç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları: Sempozyum, 1-2 Mayıs 2008, İstanbul2009s. 247-264Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanArtuklular Döneminde Kelam İlmi ve KelamcılarKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 1, s. 63-72Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanEbû’l-Muîn en-Nesefî’nin İmâmet/Devlet Başkanlığı Anlayışıİslâmî Araştırmalar2001cilt: XIV, sayı: 3-4, s. 423-437Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanHz. Peygamber’e Yönelik SaygısızlıklarKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 2, s. 63-83Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanAhiret İnancının İnsanın Anlam Arayışına Müspet KatkısıFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 295-307Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanBir Kur’ân Âyeti Bağlamında Yaratıcıdan Razı/Hoşnut OlmakTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi2002s. 105-118Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanKâlû Belâ Kavramı Üzerine Bir İncelemeFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 527-535Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanMu’tezile : Basra ve Bağdat Mu’tezilîleri ve Başlıca GörüşleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: VII, sayı: 1, s. 161-181Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanPeygamberlerin Özelliklerinden Erkek Olmak ve DüşündürdükleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: X, sayı: 2, s. 107-118Türkçeİsam Pdf
Durmuş ÖzbekBugünkü Semâvî ve İlâhî Kitaplarda Melekler ve ÖzellikleriSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1990sayı: 3, s. 297-330Türkçeİsam Pdf
Durmuş ÖzbekHârikulâde Olaylar (Mu‘cize İrhâs - Kerâmet - Meûnet - İstidrac - İhânet/Hizlan)Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1997sayı: 7, s. 167-230Türkçeİsam Pdf
Durmuş ÖzbekHârikulâde Olaylar ve İhânet / HızlânSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2002sayı: 14, s. 89-109Türkçeİsam Pdf
Durmuş ÖzbekMelek ve Cin RisalesiSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1998sayı: 8, s. 87-110Türkçeİsam Pdf
Hanifi ÖzcanMâturîdî ’ye Göre “Hikmet” Terimiİslâmî Araştırmalar1988cilt: II, sayı: 6, s. 42-46Türkçeİsam Pdf
Hanifi ÖzcanMaturîdî’nin Bilgi Teorisinde “Îkân” Terimiİslâmî Araştırmalar1989cilt: III, sayı: 1, s. 36-41Türkçeİsam Pdf
Hanifi ÖzcanMatüridi’ye Göre “İman- İslam- İhsan” ve “Küfür” İlişkisiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1994sayı: 8, s. 179-205Türkçeİsam Pdf
Hanifi ÖzcanMatüridi’ye Göre Kur’an’daki Kıssa ve Mesellerin Epistemolojik Amaç ve ÖnemiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995sayı: 9, s. 103-117Türkçeİsam Pdf
Metin Özdemirİbn Rüşd’ün Kelamcılara Dair Metodolojik EleştirisiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2008cilt: VI, sayı: 2, s. 69-92 Türkçeİsam Pdf
Metin Özdemirİslam Kelamcılarının İman Anlayışlarının Dışlayıcılık Açısından Değerlendirilmesiİslâmî Araştırmalar2006cilt: XIX, sayı: 4, s. 599-613Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirKelamcıların Din Anlayışına Eleştirel Bir YaklaşımKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 1, s. 37-70Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirMutezile’nin Nübüvvet MüdafaasıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 1, s. 47-64Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirAnlam Kaymasına Uğrayan Kur’âni Bir Kavram: FâsıkCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 2, s. 499-521Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirEzelî Bilgi Anlayışının Problematik YönüCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: VI, sayı: 1, s. 209-226Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirFahruddin er-Râzî’de Zaman Kavramı ve Allah’ın Ezelîliği İle İlişkisiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: VII, sayı: 1, s. 281-298Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirKelâmî İstidlâlin ProblematiğiCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: V, sayı: 2, s. 175-201Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirKötülük Problemine Eleştirel Bir YaklaşımCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 4, s. 225-257Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirMutezile’nin Nübüvvet MüdafaasıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: X, sayı: 2, s. 119-134Türkçeİsam Pdf
Aytekin özelMantığı Geleneksel Kelama Uygulamak: Şehristânî’nin Kitâbü’l- Musâraati’l Felâsife Adlı Eseri Üzerine Bir ÇalışmaHitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi [Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi]2009cilt: 8, sayı: 15/1, s. 103-117Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÖzelGaranik Risalesi -Metin ve tercüme-Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 19, s. 153-186Türkçeİsam Pdf
Şükrü ÖzenIV. (X.) Yüzyılda Mâverâünnehir’de Ehl-i Sünnet-Mu’tezile Mücadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesiİslâm Araştırmaları Dergisi2003sayı: 9, s. 49-85Türkçeİsam Pdf
Salim ÖzerGünahların Affında ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin EtkisiBilimname : Düşünce Platformu2008/1cilt: VI, sayı: 14, s. 79-108Türkçeİsam Pdf
M. Said Özervarlıİzmirli İsmail Hakkı’nın Kelâm Problemleri İle İlgili Görüşleriİzmirli İsmail Hakkı (sempzoyum: 24-25 Kasım 1995)1996s. 109-125Türkçeİsam Pdf
M. Said ÖzervarlıEhl-i Sünneti Meydana Getiren ana Mezheplerin Temel İtikâdî DüşüncesiTarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet [İlmi toplantı, İstanbul, 2004]2006s. 119-140Türkçeİsam Pdf
M. Sait ÖzervarlıOsmanlı Kelam Geleneğinden Nasıl Yararlanabiliriz?Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları: Tespitler- Problemler-Teklifler, Sempozyum [Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul, 2001]2007s. 197-213Türkçeİsam Pdf
M. Sait ÖzervarlıSon Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmed Şerafeddin’in ’İctimâî İlm-i Kelâm’ıİslâm Araştırmaları Dergisi1999sayı: 3, s. 157 - 170Türkçeİsam Pdf
M.Sait ÖzervarlıÂmidî’nin İki Yazma Eseri Işığında Felsefe ve Kelâm İlişkisiUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 323-332Türkçeİsam Pdf
İshak Özgelİnşikak-ı Kamer Hadisesine Yorum Etiği ve Anlam Bütünlüğü Açısından YaklaşımVII. Kutlu Doğum Sempozyumu: Teblilğler, 19 Nisan 2004 [Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]2006s. 197-214Türkçeİsam Pdf
Mevlüt ÖzlerEhlü’s-Sünne ve’l-Cema‘a” Oluşum Süreci, Tarihsel Bağlamı ve Kimliği SorunuTarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet [İlmi toplantı, İstanbul, 2004]2006s. 23-42Türkçeİsam Pdf
Mevlüt Özlerİlâhî İsim ve Sıfatları Tesbitte YöntemEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1997cilt: I, sayı: 1, s. 65-79Türkçeİsam Pdf
Mevlüt Özlerİnsan Hürriyeti Meselesinin Kur’ân’ın Bütünlüğü İçinde TahliliEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 3, s. 19-31Türkçeİsam Pdf
Mevlüt ÖzlerKur’ân’ın İki Anahtar Kavramı Işığında Allah’ın Birliği Meselesinin Semantik Bir TahliliEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1999cilt: I, sayı: 4, s. 23-35Türkçeİsam Pdf
Mevlüt ÖzlerMalati; Hayatı, Eserleri ve İtikâdî İslâm Fırkalarına BakışıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 2, s. 127-145Türkçeİsam Pdf
Mevlüt ÖzlerAllah’ın Zatının Mahiyeti ve Aklen İdrâki MeselesiAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 13, s. 91-106Türkçeİsam Pdf
Mevlüt Özlerİki Akaid Metni : el-Fıkhu’l-Ekber İle en-Nesefî Akâidi’nin Muhteva Açısından Mukayeseli Bir TahliliAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 14, s. 47-65Türkçeİsam Pdf
Mevlüt ÖzlerMüstakil Bir Fırka Olarak Ortaya Çıkışı ve Dini Tefekkür Alanındaki Metodu Açısından Mu’tezileAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 13, s. 55-89Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÖztürkMu‘tezile ve TefsirMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 3, Mu‘tezile Özel Sayısı, s. 83-108Türkçeİsam Pdf
Resul ÖztürkAllah’ın Birliği ve Tekliği (Vahdaniyeti ve Ehadiyeti) Bağlamında “Samed” İsmi ve AnlamıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2007cilt: XI, sayı: 32, s. 47-70Türkçeİsam Pdf
Resul ÖztürkKelâmî Açıdan Ümitsizlik (Yeis) ve İman-Amel İlişkisiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2008cilt: XII, sayı: 34, s. 43-56Türkçeİsam Pdf
Resul ÖztürkMaturîdi’nin Kelâm Sisteminde Allah’ı Bilme (Mârifetulllah) MeselesiEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 24, s. 95-110Türkçeİsam Pdf
Resul ÖztürkŞiî-İmamiyye’nin İnsan Özgürlüğü Sorununa YaklaşımıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2006cilt: X, sayı: 28, s. 179-190Türkçeİsam Pdf
Yaşar Nuri ÖztürkBir Fıtrat Dini Olarak İslâmın KarakteristikleriMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1985sayı: 3, s. 257-276Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkHayır ve Şerri Özetleyici Muhtevasıyla Nahl 90. Ayetin DüşündürdükleriEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 22, s. 87-102Türkçeİsam Pdf
Yener Öztürk‘Kader’le Alakalı Yeni Yorumlara Eleştirel Bir BakışEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2003cilt: VII, sayı: 14, s. 125-144Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkKaderle İlgili Üç Hadîsin Kelamî Perspektiften YorumuDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: IX, sayı: 1, s. 19-34Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkKelamî Açıdan “Hasenenin/İyiliğin Allah’tan, Seyyienin / Kötülüğün Nefisten” Olduğunu Bildiren Ayetin YorumuEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2003cilt: VII, sayı: 16, s. 131-152Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkŞefaat İnancının Naklî ve Aklî Açıdan İmkânıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 23, s. 103-122Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkHz. Peygamber’in (s.a.v.) Yüce Ahlâkı ve Bazı Deliller Işığında ‘Abese ve Tevellâ’ İfadelerinin Muhatabını Yeniden DüşünmekDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: V, sayı: 1, s. 15-38Türkçeİsam Pdf
Yener Öztürkİnsan ve FıtratHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 5, s. 321-330Türkçeİsam Pdf
Yener Öztürkİslam’da Kader Akidesi ve İman Esasları Arasına Girmesinin HikmetiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 3, s. 261-282.Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkKalbin Mühürlenmesinde İnsan İradesinin RolüHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 4, s. 201-224Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkKur’an ve İnanç HürriyetiDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: VII, sayı: 1, s. 93-114Türkçeİsam Pdf
Yener ÖztürkSon İlahî Risaletin Mekan, İnsan, Zaman ve Lisan BoyutlarıDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: VII, sayı: 2, s. 33-52Türkçeİsam Pdf
Yener Öztürk‘Tevhîd-i Hâlikıyet’ Gerçeği Işığında ‘Hurma Ağaçlarının Aşılanması’ ile İlgili Rivayetlere Farklı Bir BakışDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: V, sayı: 2, s. 1-22Türkçeİsam Pdf
Resul Öztürkİslam Öncesi Arap Toplumunun Tanrı Tasavvuru ve Bu Tasavvurun İslam’ın Tanrı Tasavvuruna Etkisi SorunuDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2007cilt: VII, sayı: 1, s. 133-157Türkçeİsam Pdf
Resul Öztürkİslam Öncesi Arap Toplumunun Tanrı Tasavvuru ve Bu Tasavvurun İslam’ın Tanrı Tasavvuruna Etkisi SorunuDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2008cilt: VIII, sayı: 2, s. 121-145Türkçeİsam Pdf
Ömer PakişMu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in Halku’l-Kur’an’la İlişkilendirilen Ayetleri Okuma BiçimiAkademik Araştırmalar Dergisi = Journal of Academic Studies2005 - 2006cilt: VII, sayı: 27, s. 111-128Türkçeİsam Pdf
Ömer PakişHalku’l-Ef‘al İle İlişkilendirilen Ayetlerin Mu‘tezili ve Sünni Okuma Biçimi (Nasr Hamid Ebu Zeyd Örneği)Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2004cilt: IV, sayı: 4, s. 147-160Türkçeİsam Pdf
James PavlinSünni Kelam ve Teorik Münakaşalarçeviren: Murat ÖkçesizErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 11 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun’un Anısına], s. 229-241Türkçeİsam Pdf
Irmeli Perhoİnsan Kendi Kaderini Seçer : İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kader Anlayışıçeviren: Temel YeşilyurtDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 14, s. 293-308Türkçeİsam Pdf
J. Meric PessagnoAkıl ve Dini Tasdik: Ebu Mansur el-Maturîdî’nin Görüşüçeviren: A. Bülent Baloğlu, Adil ÇiftçiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1994sayı: 8, s. 441-453Türkçeİsam Pdf
J. Meric PessagnoMâturîdî Düşüncede Kötülük (Kavramının) Kullanımlarıçeviren: Fethi Kerim KazançOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 10, s. 455-476Türkçeİsam Pdf
J. Meric PessagnoMaturidiye Göre Akıl ve Dinî Tasdikçeviren: İlhami GülerAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996cilt: XXXV, s. 425-435Türkçeİsam Pdf
Richard L. PurtillMûcizeler: Gerçekleşmişlerse Ne İfade Ederler?çeviren: Mustafa Akçay, H. İbrahim BulutSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004sayı: 10, s. 51-68Türkçeİsam Pdf
Yusuf RahmanKlasik Dönemdeki Kelâm Ekollerine Göre Mûcize Anlayışıçeviren: Mustafa Akçay, Halil İbrahim BulutSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 4, s. 287-310Türkçeİsam Pdf
Andrew Reisnerİnançla ilgili Yararcı ve Kanıtsal Nedenleri Tartmaçeviren Süleyman AydınDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2008cilt: VIII, sayı: 2, s. 231-249Türkçeİsam Pdf
Hellmut RitterHasan Basrî’nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan’a Mektubuçeviren: Lütfi Doğan, Yaşar KutluayAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1954cilt: III, sayı: 3-4, s. 75-84Türkçeİsam Pdf
Sharon RyanKanısal Bağdaşırcılık Ve İnanç Etiğiçeviren Süleyman AydınHikmet Yurdu2009cilt: II, sayı: 3, (1936 - 2008) Prof. Dr. Zahit Aksu Anısına, s. 363-398Türkçeİsam Pdf
Claude SalaméKelâm İlminin Temellerinde Rasyonalist (Akılcı) ve Literalist (Nakilci, Lafızcı) Akımlar ve Büyük Kelâm Okullarıçeviren: Kamil GüneşMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2002cilt: II, sayı: 1, s. 197-211Türkçeİsam Pdf
S. B. SamadıMutazalismİslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi1979cilt: VII, sayı: 3-4, s. 151-158Türkçeİsam Pdf
İzzet SargınEbû Hanîfe ve Türk Müslümanlığıİmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi: Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri, [16-19 Ekim 2003, Mudanya/Bursa]2005cilt: II, s. 421-430Türkçeİsam Pdf
Zeki Sarıtoprakel-Mesîhü’d-Deccâl fi’l-Akîdeti’l-İslâmiyyeHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995sayı: 1, s. 121-132.Arapçaİsam Pdf
Zeki SarıtoprakKelam İlmiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1997sayı: 3, s. 60-72.Türkçeİsam Pdf
Michael SchwarzMu’tezili Kelam’da İlcâ’ Düşüncesi Üzerine Bazı Notlarçeviren: Orhan Şener KoloğluUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XIII, sayı: 1, s. 261-278Türkçeİsam Pdf
Michael SchwarzHasan Basrî’nin Kader Risalesi Üzerine Bir İncelemeçeviren: Muhit MertGazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi2003/1cilt: II, sayı: 3, s. 123-142Türkçeİsam Pdf
Murat SerdarEndülüs Alimlerin Allah’ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri (İbn Hazm ve İbnu’l-Arabî Örneği)Bilimname : Düşünce Platformu2005/2cilt: III, sayı: 8, s. 51-74Türkçeİsam Pdf
Şefaettin SevercanPeygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed (S.) (I. Bölüm)Bilimname : Düşünce Platformu2003/1cilt: I, sayı: 1, s. 229-250Türkçeİsam Pdf
Ebû Ali b. Ebû SinâKaderin Sırrıçeviren: Gürbüz Denizİslâmî Araştırmalar2005cilt: XVIII, sayı: 3, s. 323-324Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit SinanoğluGloballeşen Dünyada Müslümanların ProblemleriDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2003cilt: III, sayı: 1, s. 79-96Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit SinanoğluKâdı Abdulcebbar b. Ahmed'in İnsan Fiillerinin Yaratılması ve Eş‘ârî’nin Kesb Görüşünü EleştirmesiDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2003cilt: III, sayı: 1, s. 51-55Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit SinanoğluAllah’ın Ezeli İlminin İnsan Özgürlüğünü Kuşatıcılığı SorunuKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: II, sayı: 4, s. 27-44Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit SinanoğluBazı Mu’tezile Bilginlerine Göre İnsan TanımlarıYüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: III, sayı: 3, s. 299-308Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit Sinanoğluİslam Düşüncesinde Benzetmeci Gurupların Allah TasavvurlarıÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: V, sayı: 1, s. 67-89Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit Sinanoğluİslâm Düşüncesinin İlk Özgürlükçü Hareketi Mu’tezile’nin “Kader” AnlayışıKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: IV, sayı: 7, s. 69-92Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit Sinanoğluİslâm’ın İlk Siyasallaştırılma Sürecinde “Kader” İnancıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: XLIII, sayı: 2, s. 249-276Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit SinanoğluMu’tezile Felsefesinde İnsan Ahlâk ve SorumluluğuKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: I, sayı: 1, s. 65-84Türkçeİsam Pdf
Abdülhamit Sinanoğluİbn Sina’nın Felak Sûresini Tefsiri Bağlamında İlk Yaratılış Düşüncesine Teolojik Bir YaklaşımKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 2, s. 53-72Türkçeİsam Pdf
Abdülhamit Sinanoğluİslâm Düşüncesinde “İnsan-ı Kâmil” Anlayışı ve Allah ile İlişkilendirilmesinin Teolojik DeğeriKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2008cilt: VI, sayı: 2, s. 93-114 Türkçeİsam Pdf
Abdülhamit SinanoğluKlasik Kelâm Ekollerinin Yöntemleri, Çıkmazları ve Yeni Çıkış Yolları Üzerine Bir DenemeKelam İlmi’nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri2004s. 127-142Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluGünümüz Kelâm Çalışmalarında Terminoloji Problemiİslâmî Araştırmalar2006cilt: XIX, sayı: 2 [İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu -II-], s. 229-239Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluKelâm Geleneğinde DeğişimKutlu Doğum 2002: Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm2007s. 217-231Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluKelâmcıların İsmet Anlayışının Kur’an Açısından DeğerlendirilmesiDinî Araştırmalar2000cilt: III, sayı: 8, s. 163-188Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluKur’an ve Kelam İlmiKur’an ve tefsir araştırmaları / Sadreddin Gümüş ...[ve öte.].__ 2. c. (349 s.)2000s. 131-141Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluTürkiye’de Son Dönem Kelâm Çalışmaları: Gelenek ve Modernite Arasında Bir ArayışModern Dönemde Dinî İlimlerin Temel Meseleleri, İlmî Toplantı2007s. 115-140Türkçeİsam Pdf
Paul E. - Francis J. Buckley SoukupBilgi İletişim Teknolojilerinin Teoloji Üzerindeki Etkisiçeviren: Mehmet AkgülTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2004cilt: 4(12), s. 189-200TürkçePdf Yok
H. Mehmet Soysaldıİslâm’da Günah KavramıTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi2001cilt: III, sayı: 7, s. 145-156Türkçeİsam Pdf
H. Mehmet Soysaldıİslâm’da TevbeTasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi2001cilt: II, sayı: 6, s. 81-90Türkçeİsam Pdf
Mustafa SönmezKelâmî Düşüncede Allah’ın İrâdesini Sınırlandırma Problemi (Mu‘tezilî Yaklaşımın Bir Tahlili)EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2004cilt: VIII, sayı: 20, s. 141-156Türkçeİsam Pdf
Vecihi SönmezMu’tezile’nin Eş’arî’nin Kesb Nazariyesine Yönelttiği EleştirilerDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 10, sayı: 2, s. 123-141Türkçeİsam Pdf
Arthur Stanley TrittonAllah’ın Kelamıçeviren: Sinan ÖgeAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008sayı: 29, s. 145-161Türkçeİsam Pdf
Abdulkerim SuruşDinî Bilginin Evrimi ve Gerilemesiçeviren: A. Hadi Adanalıİslâmî Araştırmalar1996cilt: IX, sayı: 1-2-3-4, s. 70-77İngilizceİsam Pdf
Richard SwinburneBir Tabiat Kanunu İhlali (Mucize)çeviren: Mustafa AkçayKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 2, s. 105-116Türkçeİsam Pdf
Sahiron SyamsuddinÂl-İ İmrân Suresi’nin 7. Âyetindeki Muhkemât ve Müteşabihât’a İlişkin Taberî Ve Zemahşerî’nin Görüşlerinin Analitik Bir İncelemesiçeviren Zülfikar DurmuşDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2002cilt: II, sayı: 3, s. 265-281Türkçeİsam Pdf
Hayreddin Şallıİnsan İçin İmânın Lüzumuİslâm Medeniyeti1973cilt: III, sayı: 35-36, s. 23-26Türkçeİsam Pdf
Fatih M. ŞekerTanrı Tasavvuru Açısından Kutadgu Bilig Nasıl Okunabilir?Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2009/2sayı: 37, s. 73-92Türkçeİsam Pdf
Muhammed ŞerafüddînMu’tezile ve Husün-Kubuhhazırlayan: Kamil Güneş, Lütfi Cengiz, Cem ZorluMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2001cilt: I, sayı: 1, s. 259-270Türkçeİsam Pdf
İsmail ŞıkEş‘ari’nin Kelam MetoduDinî Araştırmalar2006cilt: VIII, sayı: 24, s. 219-244Türkçeİsam Pdf
İsmail ŞıkEş’ari’nin Mutezile’den Ayrılmasının Nedenleri Üzerine Bir DenemeÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: IV, sayı: 1, s. 283-310Türkçeİsam Pdf
Aqil ŞirinovFelsefi Kelam ve Nasıreddin TusiBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2008sayı: 9, s. 151-159Türkçeİsam Pdf
Adile TahirovaKadı Abdulcabbar’ın Eserlerinin Işığında Nübüvveti Redd Eden Mülhid Cereyanlardan Berahime ve Ona Verilen CevaplarBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2008sayı: 9, s. 67-82Türkçeİsam Pdf
Adile TahirovaKâdî Abdülcebbâr ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Nübüvvetin GerekliliğiBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2005cilt: II, sayı: 2, s. 117-155Türkçeİsam Pdf
Adile TahirovaKlasik İslam Düşüncesinde TekfirBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2009sayı: 11, s. 121-133Türkçeİsam Pdf
Adile TahirovaŞia Kelam Elminin Ortaya Çıkması ve İnkişafıBakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası2006sayı: 5, s. 105-118Türkçeİsam Pdf
Özcan TaşçıKadı Abdülcebbar ve Kant’ta Estetik AnlayışıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2009cilt: VII, sayı: 2, s. 73-80Türkçeİsam Pdf
Özcan TaşçıKelam İlminin “Kelam” Olarak İsimlendirilmesinde Vasıl b. Ata’nın Takip Ettiği Yöntemin Muhtemel Katkıları ÜzerineDinî Araştırmalar2006cilt: IX, sayı: 26, s. 69-84Türkçeİsam Pdf
Özcan TaşçıTakiyyuddin Necrâni’nin Mu’tezile Bilgi Teorisindeki Yeri ve ÖnemiDinî Araştırmalar2005cilt: VIII, sayı: 22, s. 171-192Türkçeİsam Pdf
Özcan TaşçıZur Begrifflichkeit Von Gerechtigkeit im KoranKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2003cilt: I, sayı: 2 , s. 129-136Almancaİsam Pdf
Halil TaşpınarMâtüridiyye İle Eş’arîyye Mezhepleri Arasında İhtilaf mı? Suni Dalgalanma mı?Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: X, sayı: 1, s. 213-250Türkçeİsam Pdf
Richard Taylorİmançeviren: Aliye ÇınarDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2004cilt: IV, sayı: 1, s. 291-297Türkçeİsam Pdf
Mustafa TekinEhl-i Sünnet’in Çağdaş Eleştirilerinin Toplumsal ArkaplanıEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2007cilt: XI, sayı: 33, s. 121-138Türkçeİsam Pdf
Duran TerziDiğer Dinî Akımlar (Sorunlar ve Çözümleri)III. Din Şûrası: Tebliğ ve Müzakereleri [20-24 Eylül 2004, Ankara]2005s. 767-775Türkçeİsam Pdf
Rıza TevfikAteizm Zındık, Zendaka, Mülhid, İlhadçeviren: Fuat Aydın, Mehmet ÖzşenelSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 8, s. 157-187Türkçeİsam Pdf
Süleyman ToprakFethin 550. Yılında Eyüpsultan Türbesi Nasıl Ziyaret EdilmeliTarihi, Kültürü ve Sanatıyla VII. Eyüpsultan Sempozyumu: Tebliğler (9-11 Mayıs 2003)2003s. 138-159Türkçeİsam Pdf
Süleyman ToprakGünümüz Toplumunda İman ProblemiII. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri: (23-27 Kasım 1998)2003cilt: I, s. 327-342Türkçeİsam Pdf
Süleyman Toprakİnsanın Fiileri Konusunda Matüridî ve Eş‘arî Arasındaki İhtilafSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1990sayı: 3, s. 165-186Türkçeİsam Pdf
Süleyman ToprakNesefî’nin “Tabsıratü’l- Edille”sinde Kaza ve KaderSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1985sayı: 1, s. 123-135Türkçeİsam Pdf
Christian W. TrollMevlana Ebu’l Kelâm Âzâd (1888-1958): Çoğulcu Bir Ülke ve Dünya İçinde Yaşayıp Algılanan İslâmçeviren: Şaban Ali Düzgünİslâmî Araştırmalar1993 / 1994cilt: VII, sayı: 1, s. 23-34Türkçeİsam Pdf
Nuri TuğluTeşbih İfade Eden Rivâyetler ve Ehl-i Sünnet Yorumu Bağlamında İmam Mâturîdî’nin YaklaşımıDinî Araştırmalar2006cilt: VIII, sayı: 24, s. 203-218Türkçeİsam Pdf
Cihad Tunçİslâm Dinine Göre Hidâyet ve DalâletErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1989sayı: 6, s. 25-41Türkçeİsam Pdf
Cihad TunçKelâm İlminde Büyük Günah MeselesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1978cilt: XXIII, s. 325-342Türkçeİsam Pdf
Cihad TunçSâlimiyye MektebiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1983cilt: XXVI, s. 427-436Türkçeİsam Pdf
Cihad Tunçİslâm Dininde Kalb ve Aklın ÖnemiErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1990sayı: 7, s. 19-28Türkçeİsam Pdf
Cihad Tunçİslâm Dininde Zikir ve DuâErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1988sayı: 5, s. 31-42Türkçeİsam Pdf
Cihad TunçTövbe Hakkında Bazı MeselelerAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1981cilt: XXIV, s. 389-412Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçKelam İlminde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır?Bilimname : Düşünce Platformu2003/2cilt: I, sayı: 2, s. 153-156Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçKelamcıların İlim TanımlarıBilimname : Düşünce Platformu2003/3cilt: I, sayı: 3, s. 101-104Türkçeİsam Pdf
Cihat Tunçİnsana Özgü Bilgi Elde Etme Yolları veya Bilginin Kaynağı ProblemiBilimname : Düşünce Platformu2004/1cilt: II, sayı: 4, s. 49-57Türkçeİsam Pdf
Cihat Tunçİtikadla İlgili Bazı Görüşlerin DeğerlendirilmesiErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 10, s. 79-92Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçKader ve Kaza Hakkında DüşüncelerErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987sayı: 4, s. 1-12Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçŞirk (Ortaklar Edinmek) ve Günah ProblemiErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 11 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun’un Anısına], s. 29-36Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçYüce Allah’a İmân ve Bunun ÖnemiErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1985sayı: 2, s. 1-12Türkçeİsam Pdf
H. Hüseyin Tunçbilekİlâhî Sıfatların İsbatı, Sayısı, Kısımları ve İsim-Sıfat İlişkisiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XI, sayı: 15, s. 5-28.Türkçeİsam Pdf
H. Hüseyin TunçbilekMevlânâ’da Vahdet-i Vücûd TelâkkisiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: 12, sayı: 18, s. 55-60Türkçeİsam Pdf
H. Hüseyin TunçbilekMuhyiddin İbn Arabî’de Vahdet-i Vücûd TelâkkisiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 13, sayı: 19, s. 7-23Türkçeİsam Pdf
Hasan Hüseyin Tunçbilekİslâm Düşüncesinde Cehennemin ve Cehennem Azabının Ebediyeti ve Fenası ProblemiÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: 6, sayı: 1, s. 15-33Türkçeİsam Pdf
Hasan Hüseyin TunçbilekAllah’ın Sıfatlarının Mahiyeti ProblemiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001cilt: VII, sayı: 1, s. 63-87.Türkçeİsam Pdf
Hasan Hüseyin TunçbilekAllah’ın Sıfatlarının Mahiyeti ProblemiDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002sayı: 16, s. 149-187Türkçeİsam Pdf
Hasan Hüseyin TunçbilekBilgi Kaynağı Olarak Haber-i SâdıkHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 5, s. 83-140.Türkçeİsam Pdf
Hasan Hüseyin TunçbilekCennet ve Cehennem Halen Mevcut mu?Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: VII, sayı: 2, s. 53-62Türkçeİsam Pdf
Hasan Hüseyin Tunçbilekİslâm’ın Dışındaki Monoteist Düşünce ve İnançlarda Ulûhiyet AnlayışıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2003cilt: III, sayı: 1, s. 119-140Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanEbû Hanife ve Ehl-i Sünnet Kelamının Oluşumuna KatkısıUluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu = International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam, 31 Mayıs - 1 Haziran 20072007s. 491-502Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanEş’arî ve Eş’arî’nin İman TanımıTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2003cilt: 3(8), s. 281-298TürkçePdf Yok
Galip TürcanHz. Ali’ye İsnat Edilen İtikâdî Yorumların Kelamî Niteliği: Müslüman Kelamının İlk Örnekleri Bağlamında Bir İncelemeSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009sayı: 22, s. 57-70Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKelamda Nübüvvetin İspatı -Nübüvvet Geleneği Bağlamında-Dinî Araştırmalar2006cilt: IX, sayı: 25, s. 217-236Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKlasik Kelam’ın Apolojik Değeriİslâmî Araştırmalar2004cilt: XVII, sayı: 4, s. 324-336Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanBâbertî’nin el-Maksad fi İlmi’l-Kelam Başlıklı Risalesi: Tanıtım ve TahkikSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006/2sayı: 17, s. 141-166Türkçeİsam Pdf
Galip Türcanİslam’da Dini OtoriteSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005/1sayı: 14, s. 95-123Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu -Ehl-i Sünnet Kelamı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki-Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2005cilt: V, sayı: 3, s. 175-193Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKelamda İnsan Fiillerinin Yaratılması Problemi: Yaratma Kavramı Bağlamında Bir DeğerlendirmeSüleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005/2sayı: 15, s. 139-158Türkçeİsam Pdf
Ömer TürkerBir Tümdengelim Olarak Şâhitle Gâibe İstidlâl Yöntemi ve Cüveynî’nin Bu Yönteme Yönelttiği Eleştirilerİslâm Araştırmaları Dergisi2007sayı: 18, s. 1-26Türkçeİsam Pdf
Ömer TürkerEş‘arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî’nin Yöntem Eleştirileriİslâm Araştırmaları Dergisi2008sayı: 19, s. 1-24Türkçeİsam Pdf
Ömer TürkerKelam İlminin Metafizikleşme SüreciDîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi2007/2cilt: XII, sayı: 23, s. 75-92Türkçeİsam Pdf
Süleyman UludağGaybın Bilinmesinde Keşf ve İlhamın RolüKur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II)2004cilt: VI, s. 271-293Türkçeİsam Pdf
Ferit Usluİbn Teymiyye’nin Kelamcıların Geleneksel İman Tanımına EleştirisiDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2004cilt: IV, sayı: 3, s. 18-31Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÜnverdiKuranda Ahiret İnancı Bağlamında Adana ve Hatay Bölgesindeki Tenasüh ve Reenkarnasyon İnançlarının DeğerlendirilmesiÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: IV, sayı: 2, s. 277-300Türkçeİsam Pdf
Josef Van EssMu’tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-Içeviren Veysel KasarHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: 13, sayı: 20, s. 291-299Türkçeİsam Pdf
Josef Van EssMu’tezile: İslâmın Akılcı Yorumu-2çeviren Veysel KasarHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: 14, sayı: 21, s. 169-179Türkçeİsam Pdf
Haşim VeliKıyâmet AlâmetleriSadeleştiren: Kâmil ÇakınDinî Araştırmalar2003cilt: VI, sayı: 16, s. 183-198Türkçeİsam Pdf
Antoine VergoteKutsalçeviren: Halife Keskin, Asım YapıcıÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: II, sayı: 2, s. 207-235Türkçeİsam Pdf
Montgomery Wattİslâm Kelâmında İman Kavramıçeviren: Süleyman AkkuşSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005sayı: 11, s. 85-95Türkçeİsam Pdf
W. M. Wattİslâm Kelam Ekollerinin Başlangıcıçeviren: Mehmet Emin ErenAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004cilt: XLV, sayı: 2, s. 309-315Türkçeİsam Pdf
W. Montgomery Wattİslâm Kelamında Mezheplerin Önemiçeviren: İbrahim Hakkı İnalHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2002cilt: IX, sayı: 3, s. 115-123.Türkçeİsam Pdf
W. Montgomery WattÖzet Kelâm Tarihiçeviren: A. Bülent BaloğluDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1998sayı: 10, s. 119-128Türkçeİsam Pdf
William Montgomery WattKur’an ve “Yüce Tanrı” İnancıçeviren: Süleyman AkkuşDinî Araştırmalar2005cilt: VIII, sayı: 23, s. 299-304Türkçeİsam Pdf
William Montgomery WattTanrı Sûretinde Yaratılma: İslâm Kelâmına Dair Bir Araştırmaçeviren: Hüseyin KahramanSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2006sayı: 21, s. 253-261Türkçeİsam Pdf
Jean-Paul WillaimeDinin Tanımlanması Meselesiçeviren: Halife Keskin, Abdullah AlperenÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003cilt: III, sayı: 1, s. 321-333Türkçeİsam Pdf
Robert WisnovskySünnî Kelamda İbn Sînâcı Dönüşümün Bir Yönüçeviren: Arzu MeralMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2004/2sayı: 27, s. 149-177Türkçeİsam Pdf
Harry Austryn Wolfsonİbn Haldun’a Göre Allah’ın Sıfatları ve Kaderçeviren: Süleyman ToprakSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]1986sayı: 2, s. 213-227Türkçeİsam Pdf
İsmail YakıtHz. Peygamberin Dindeki KonumuIII. Kutlu doğum sempozyumu : tebliğler.__ 295 s.2000s. 11Türkçeİsam Pdf
Mikdat YalçınModern İlim Işığında İmanİslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]1980sayı: 4, s. 259-271Türkçeİsam Pdf
Mehmed Şerafeddin [Yaltkaya]Mutezile ve Hüsn ve KubhDarülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası1926cilt: I, sayı: 2, s. 100-116Osmanlıcaİsam Pdf
Mehmed Şerafeddin ]Yaltkaya]“Kelâm” SavaşlarıDarülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası1932cilt: V, sayı: 24, s. 18-32Türkçeİsam Pdf
Erkan YarAllah-İnsan Arasındaki İletişimin İmkanı ve DiliTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2002cilt: II, sayı: 5, s. 135-150TürkçePdf Yok
Erkan YarDiriliş Kuramları ve Gerçeklik Bağlamında Kur’an’ın Ahiret Hakkındaki AnlatımlarıDinî Araştırmalar2006cilt: IX, sayı: 25, s. 43-60Türkçeİsam Pdf
Erkan YarHz. İbrahim ve Akılcı MetoduKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 2, s. 87-104Türkçeİsam Pdf
Erkan YarKur’an’ın İnsan Öğretisiİslâmî İlimler Dergisi2007cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 21-43Türkçeİsam Pdf
Erkan YarMüslüman Düşüncesinde İsa’nın Dünyaya İnişi ParadigmasıDinî Araştırmalar2001cilt: IV, sayı: 10, s. 141-160Türkçeİsam Pdf
Erkan YarSözün Başlangıcı ya da Başlangıcın SözüKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 1, s. 73-90Türkçeİsam Pdf
Erkan YarDinsel Otoritelerin YapısıFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 8, s. 1-16Türkçeİsam Pdf
Erkan YarMüslüman Düşüncesinde OlağanüstülükFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1999sayı: 4, s. 203-220Türkçeİsam Pdf
Emine YarımbaşKelâm İlminin Tanımı ÜzerineKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 1, s. 73-82Türkçeİsam Pdf
Emine YarımbaşThe Prophet Ibrahim in the Qur’anKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 1, s. 165-174İngilizceİsam Pdf
Salih Sabri YavuzEhl-i Sünnet ve Mutezile Bağlamında Doğruluk Ölçüsü Olarak KerametKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2005cilt: III, sayı: 1, s. 91-116Türkçeİsam Pdf
Salih Sabri YavuzFahreddin er-Râzî’ye Göre Epistemolojik ve İtikadi Açıdan Ahad Haber ve Kritiğiİslâmî Araştırmalar2004cilt: XVII, sayı: 3, s. 149-161Türkçeİsam Pdf
Salih Sabri YavuzDin-Bilim İlişkisinin Teolojik Arka PlanıTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2004cilt: 4(10), s. 83-104TürkçePdf Yok
Salih Sabri Yavuzİlâhî İlim Bağlamında İnsan Hürriyeti, Gayb ve GelecekEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 22, s. 67-86Türkçeİsam Pdf
Salih Sabri Yavuzİmamet-İsmet İlişkisi Çerçevesinde İbn Teymiyye’nin Ehl-i Beyt’e YaklaşımıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2004cilt: IV, sayı: 3, s. 189-198Türkçeİsam Pdf
Y. Şevki Yavuzİslâm Kelâmında Araz NazariyesiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987-1988sayı: 5-6, s. 71-84Türkçeİsam Pdf
Yunus Vehbi YavuzKelâm Kitaplarındaki İnanç Konuları ve Kullanılan Zayıf HadîslerKur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi1998cilt: I, sayı: 7, s. 23-36Türkçeİsam Pdf
Yusuf Şevki YavuzGayba İmanın Dini TemelleriKur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-I)2003cilt: V, s. 171-180Türkçeİsam Pdf
Zikri YavuzDivine Knowledge and Human FreedomAvrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları = Islamic University of Europa Journal of Islamic Research2008cilt: I, sayı: 2, s. 65-73İngilizceİsam Pdf
Ömer Faruk YavuzGazâlî'de Esmâ-i Hüsnâ YorumuDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2006cilt: VI, sayı: 4, s. 49-95Türkçeİsam Pdf
Salih Sabri YavuzKelâm’da Efdaliyyet Meselesi ve İbn Kemal'in "Efdaliyyetu Muhammed" RisalesiDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2005cilt: V, sayı: 1, s. 147-184Türkçeİsam Pdf
Muhammed Yazıcıİbn Teymiyye’nin Sünnet Anlayışı ve Çizdiği Ehl-i Sünnet ProfiliMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2008cilt: VIII, sayı: 2, s. 47-86Türkçeİsam Pdf
Muhammet YazıcıSünni Kelâmcılara Göre Varlık KategorileriAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007sayı: 28, s. 201-260Türkçeİsam Pdf
Mustafa Sait YazıcıoğluMâturidî Kelâmında İnsan Hürriyeti MeselesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1988cilt: XXX, s. 155-169Türkçeİsam Pdf
Mustafa Sait Yazıcıoğluİnsan Fiili ve Bir Kur’ân-ı Kerim ÂyetiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1986cilt: XXVIII, s. 327-334Türkçeİsam Pdf
Mustafa Sait Yazıcıoğluİslâm Kelâmında Önemli Bir Mesele: İstitâatİslâmî Araştırmalar1986cilt: I, sayı: 1, s. 50-53Türkçeİsam Pdf
Mustafa Sait YazıcıoğluLa Critique de l’Enseignement et en Particulier Celui du Kalam (XVe et XVIe Siècles)Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1992cilt: XXXIII, s. 1-9Fransızcaİsam Pdf
Mustafa Sait YazıcıoğluXV. ve XVI. Yüzyıllardaki Kelâm Eğitiminin Tenkidiİslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi]1980sayı: 4, s. 285-294Türkçeİsam Pdf
Mehmet Ali Yekta SaraçFuzulî’nin Kelâm’a Dair “Matlau’l-İtikad” İsimli Eseri ve Önemiİlmî Araştırmalar1996sayı: 2, s. 111-118Türkçeİsam Pdf
M. Saim Yepremİrâde Kader ve Mes’ûliyet İlişkisiKur’ân-ı Kerim’de Mes’ûliyet [Kaynağı, Sınırları, Sonuçları]2006s. 391-404Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtEbû Hanîfe’de İmân’ın Kesinliği Meselesiİslâmî Araştırmalar2002cilt: XV, sayı: 1-2 [Ebû Hanîfe Özel Sayısı], s. 207-213Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtEbû Hanife’nin İtikâdî Düşünce Sisteminde “Yorumun Evrenselliği/Kapsamlılığı” SorunuKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 1, s. 47-56Türkçeİsam Pdf
Temel Yeşilyurt“Fıkhu’l-Ekber”e Metodolojik Bir Bakışİslâmî Araştırmalar2002cilt: XV, sayı: 1-2 [Ebû Hanîfe Özel Sayısı], s. 175-184Türkçeİsam Pdf
Temel Yeşilyurtİslam, İman ve FundamentalizmKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2004cilt: II, sayı: 2, s. 83-94Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtKelâm Açısından Velâyet-Nübüvvet İlişkisiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1996sayı: 2, s. 389-408.Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtAlevi-Bektaşi Düşüncesinde İman = The Faith in the Alawi-Baktashi ThoughtFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 8, s. 17-25Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtKur’an Işığında İnsanın Bireysel Sorumluluğu (Günah ve Sevap)Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: X, sayı: 1, s. 37-50Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtKuşkuyu Dışlayıcı Bir Süreç Olarak İmanFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000sayı: 5 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun Armağanı], s. 537-555Türkçeİsam Pdf
Temel YeşilyurtSeküler Dünyada İman Toplulukları -Modern İnsan İçin İmanın Anlamı-İslâmiyât2001cilt: IV, sayı: 3 [Dünyevileşme özel sayısı], s. 119-132Türkçeİsam Pdf
Safvet Kemalüddin YetkinKelâmdan TasavvufaAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1953cilt: II, sayı: 4, s. 1-21Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımEbû Mansûr Mâtüridî’nin Din-Devlet İlişkisine Bakışı ve Bazı DeğerlendirmelerEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2006cilt: X, sayı: 27, s. 147-168Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımHarput’lu Hacı Abdülhamid Efendi (Hamid Efendi)’nin Bağdatlı Şeyh Halid’in İrade-i Cüz’iyye Risalesine Yazdığı es-Simtul Abkari İsimli Şerhin ÖzetiDünü ve Bugünüyle Harput: Tarih - Edebiyat - Şiir - Folklor, (24-27 Eylül 1998)1999cilt: II, s. 113-140Türkçeİsam Pdf
Arif Yıldırımİnsanları Gerçeğe Dâvetin Yolları ve Kelâmî Tartışma MetoduEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2007cilt: XI, sayı: 31, s. 99-106Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımKelâm Açısından Fiyatların Yükselişi ve DüşüşüEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 2, s. 147-160Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımKelâmcılar Nazarında TasavvufEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -1998cilt: I, sayı: 3, s. 59-75Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımTeslis Değil Tevhid, Üç Değil Tek İlâhî DinEKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -2005cilt: IX, sayı: 23, s. 49-68Türkçeİsam Pdf
Arif Yıldırımİslamî İman Objelerinin BölünemezliğiAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005sayı: 24, s. 15-48Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımKader konusu ile ilgili bir hadîse dâir bâzı kelâmî yorumlarAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 25, s. 17-25Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımKelâmcıların Devlet ve Milli Güvenliğe YaklaşımıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 26, s. 95-106Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımKelami Açıdan Tevrat ve İncil’de Tahrif MeselesiAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 26, s. 11-26Türkçeİsam Pdf
Enbiya YıldırımMefhûmü’n-Nübüvve fi’l-İslâm -Nazratun Âmme-Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: 13, sayı: 2, s. 5-19Arapçaİsam Pdf
Zeki YıldırımKur’ân’da Peygamberlerin İsmetiAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2003sayı: 19, s. 87-118Türkçeİsam Pdf
Abdulvahap YıldızKerâmet ve İstidrâcHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: 14, sayı: 21, s. 41-64Türkçeİsam Pdf
Ali YılmazKur’ân-ı Kerîm’de “Yevm/Gün” Kavramıyla Zikredilen Âhiret İsimleriAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2001sayı: 16, s. 141-171Türkçeİsam Pdf
Mehmet Nuri YılmazHurafelerİslam’ın Işığında Kadın1998s. 165-180Türkçeİsam Pdf
Sabri YılmazElmalılı Hamdi Yazır’ın Allah’ın Rahman ve Rahim Sıfatlarını TahliliKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2006cilt: IV, sayı: 2, s. 105-114Türkçeİsam Pdf
Sabri YılmazHak Dini Kur’ân Dili’nde Kader İnancı ve İnsan Hayatındaki YeriDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006sayı: 23, s. 145-163Türkçeİsam Pdf
İsmail - İsmail Şık YörükKelam Açısından Hz. Peygamberin ÜmmiliğiDinî Araştırmalar2004cilt: VII, sayı: 19, s. 173-189Türkçeİsam Pdf
İsmail Yörükİslâm’da Ruh TasavvuruAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1986sayı: 7, s. 359-381Türkçeİsam Pdf
Yusuf Ziya Yörükanİslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler ve Ebu Mansur-i MatüridîAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1953cilt: II, sayı: 2-3, s. 127-142Türkçeİsam Pdf
Yusuf Ziya Yörükanİslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler ve İmam-ı Âzam Ebû HanifeAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1952cilt: I, sayı: 2-3, s. 3-19Türkçeİsam Pdf
Yusuf Ziya Yörükanİslâm Akâit Sisteminde Gelişmeler ve İmamı Âzam Ebu HanifeAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1952cilt: I, sayı: 4, s. 71-87Türkçeİsam Pdf
Yusuf Ziya Yörükânİslâm İlm-i HâliAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1952cilt: I, sayı: 1, s. 5-21Türkçeİsam Pdf
Metin YurdagürFuzûlî’nin Matla‘u’l-i İ‘tikad Adlı Eseri ve AkidesiFuzûlî Kitabı: 500. Yılında Fuzûlî Sempozyumu Bildirileri1996s. 167-173Türkçeİsam Pdf
Metin YurdagürSahih-i Buhârî’nin “Kitâbu’t-Tevhid” Bölümü ve Ehl-i Sünnet İlm-i Kelâmı Açısından ÖnemiBüyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 19871996s. 253-258Türkçeİsam Pdf
Metin Yurdagürel-Esmâü’l-Hüsnâ’nın İhsâ‘ı ve el-Mukît İsminin DüşündürdükleriErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1985sayı: 2, s. 359-372Türkçeİsam Pdf
Metin YurdagürHaberî Sıfatları Anlamada MetodErciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1983sayı: 1, s. 249-264Türkçeİsam Pdf
Metin Yurdagürİslâm Düşünce Tarihinde Hatm-i Nübüvvet MeselesiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995-1997sayı: 13-14-15, s. 303-312Türkçeİsam Pdf
Tevfik Yücedoğruİbn Küllâb el-Basrî’nin Kader AnlayışıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2007cilt: XVI, sayı: 1, s. 65-75Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruBir Kelam Teorisi: MuvâfâtUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XV, sayı: 1, s. 165-176Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruEhl-i Sünnet Kelamcılarında Tekvîn TartışmasıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1987cilt: II, sayı: 2, s. 253-261Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruHadislerden İnanç Esası TesbitiUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XV, sayı: 2, s. 91-115Türkçeİsam Pdf
Tevfik Yücedoğruİtikad Esasları ve ÖzellikleriUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XV, sayı: 1, s. 177-186Türkçeİsam Pdf
Tevfik Yücedoğruİtikâdî İlkelerin TespitiSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2005sayı: 19, s. 49-71Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruKelam ve Mütekellim I (Zuhûr)Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: XIV, sayı: 1, s. 1-17Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruKur’ân’da İman KavramıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XV, sayı: 2, s. 77-89Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruMukallidin İmanıUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2005cilt: XIV, sayı: 1, s. 19-40Türkçeİsam Pdf
İsa Yüceerİnanç Ahlak İlişkisiTabula Rasa: Felsefe-Teoloji2004cilt: 4(12), s. 56-77.224TürkçePdf Yok
İsa YüceerKur’an’da Nebi ve Resul LafızlarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2007cilt: V, sayı: 1, s. 65-86Türkçeİsam Pdf
İsa YüceerKelam İlminin Felsefeleşme SüreciYüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2000cilt: III, sayı: 3, s. 35-62Türkçeİsam Pdf
İsa YüceerMu’tezile kelam sistemi ve halkla ilişkisiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: IV, sayı: 8, s. 15-40Türkçeİsam Pdf
İsa YüceerMu’tezile Kelâm Sisteminde Öteki = The Guestion of the Other in Mu’tezili School of TheologyFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2006cilt: XI, sayı: 2, s. 1-17Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselBuhari’de İman AnlayışıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1991sayı: 10, s. 1-8Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselEş’arîler ile Mâturidîler Arasındaki Görüş AyrılıklarıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1990sayı: 9, s. 1-11Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselEş’arîler ile Mâturîdîler Arasındaki Görüş AyrılıklarıAtatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi1980sayı: 4, s. 91-103Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselEş’âriler ile Mâturidiler Arasındaki Görüş AyrılıklarıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1993sayı: 11, s. 8-17Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselEş’âriler ile Mâturidiler Arasındaki Görüş AyrılıklarıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1995sayı: 12, s. 1-4Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselEş’âriler ile Mâturidiler Arasındaki Görüş FarklılıklarıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1991sayı: 10, s. 16-20Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselEvrenbilimine İlişkin Bazı Kur’ân Öğretileriİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2000sayı: 2, s. 7-13Türkçeİsam Pdf
Emrullah Yükselİlâhî Fiillerde HikmetAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1988sayı: 8, s. 43-76Türkçeİsam Pdf
Emrullah Yükselİslâm’da Şefaat Yetkisiİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2002sayı: 5, s. 17-31Türkçeİsam Pdf
Emrullah Yükselİslâm’ın İnsandan Ne İstediğini Anlamaya Çalışmakİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2001sayı: 4, s. 19-31Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselKur’an-ı Kerim’de Hidâyet ve Dalâlet AnlayışıAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1986sayı: 7, s. 87-107Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselLa Nature Double de l’Homme Selon le CoranAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi1991sayı: 10, s. 9-15Fransızcaİsam Pdf
Emrullah YükselMutlak Adâletin Tecelli Edeceği İnancı (Âhiret)İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2001sayı: 3, s. 17-29Türkçeİsam Pdf
Ahiret'e ve Öldükten Sonra Dirilmeye İmanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1969cilt: VIII, sayı: 84-85, s. 148-149Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınAhirete ve Öldükten Sonra Dirilmeye İmanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1969cilt: VIII, sayı: 86-87, s. 216-221Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınAhirette ve Öldükten Sonra Dirilmeye İmanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1969cilt: VIII, sayı: 88-89, s. 278-280Türkçeİsam Pdf
Lütfi Doğan“Allah Hakkınızda Kolaylık Muradeder”Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1971cilt: X, sayı: 112-113, s. 315-317Türkçeİsam Pdf
T. UtkuAllah, İlim, Kainat, Tabiat Hadiselerinde KanunlarDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1970cilt: IX, sayı: 96-97, s. 158-159Türkçeİsam Pdf
Walter HeitlerAllah ve Tabiat İlimleriçeviren: Eyüp SanayDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1979cilt: XVIII, sayı: 3, s. 182-192Türkçeİsam Pdf
Bekir TopaloğluAllah'ın VarlığıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1985cilt: XXI, sayı: 1, s. 3-10Türkçeİsam Pdf
Ethem Ruhi Fığlalıİslâm’ın Temel Esasları ve İslâm-Hiristiyan Diyaloğu MeselesiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1983cilt: XIX, sayı: 2, s. 3-13Türkçeİsam Pdf
Ekrem KeleşCenine Ruh Ne Zaman Verilir?Diyanet İlmi Dergi2002cilt: XXXVIII, sayı: 2, s. 107-128Türkçeİsam Pdf
Celal KırcaDin ve Bilim Açısından NazarDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1986cilt: XXII, sayı: 1, s. 38-47Türkçeİsam Pdf
Celal KırcaDine Karşı İnkarcı CereyanlarDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1985cilt: XXI, sayı: 2, s. 3-9Türkçeİsam Pdf
Celal KırcaDine Karşı İnkarcı Cereyanlar IIDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1985cilt: XXI, sayı: 3, s. 14-26Türkçeİsam Pdf
Metin YurdagürEsmâü'l Hüsna ve Bu İsimlerin İnsan Açısından ÖnemiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1984cilt: XX, sayı: 3, s. 43-50Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayGaybDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1969cilt: VIII, sayı: 82-83, s. 119-121Türkçeİsam Pdf
Mustafa TürkgülüGünah Kavramı ve İman Problemi Haline Getirilen Büyük Günah/Kebire Hakkındaki Kelâmî TartışmalarDiyanet İlmi Dergi2000cilt: XXXVI, sayı: 4, s. 63-88Türkçeİsam Pdf
Talat KoçyiğitGünahkar Mü'minlerDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1970cilt: IX, sayı: 94-95, s. 91-94Türkçeİsam Pdf
Lütfi DoğanHazreti Peygamber (s.a.s.)’in RisaletiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1971cilt: X, sayı: 108-109, s. 133-137Türkçeİsam Pdf
Avni İlhanİmam-ı Maturidi ve Kitâbu't-Tevhid'iDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1970cilt: IX, sayı: 94-95, s. 99-102, 123Türkçeİsam Pdf
Şevki Sakaİman İnsana Ne KazandırırDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1990cilt: XXVI, sayı: 4, s. 33-49Türkçeİsam Pdf
Lütfi Şentürkİman ve KüfürDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1991cilt: XXVII, sayı: 4, s. 3-16Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin Gölcükİnanç Açısından Allah-İnsan İlişkisiDiyanet İlmi Dergi1996cilt: XXXII, sayı: 2, s. 23-33Türkçeİsam Pdf
Mesut Sözgenİnsan VücuduDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1975cilt: XIV, sayı: 5, s. 310-317Türkçeİsam Pdf
Mikdat Yalçınİslam İnancının Genel ÖzellikleriDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1979cilt: XVIII, sayı: 4, s. 202-209Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslam'da Büyük Günahlar ve Tekfir Mes'elesiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1975cilt: XIV, sayı: 4, s. 197-201Türkçeİsam Pdf
M. Saim Yepremİslam'da İman ve Tarihi ÜzerineDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1972cilt: XI, sayı: 2, s. 87-91Türkçeİsam Pdf
M. Saim Yepremİslamda İman ve Tarihi Üzerine. 2Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1973cilt: XII, sayı: 1, s. 29-32Türkçeİsam Pdf
İrfan Abdülhamidİslam'da İsmet İnancıçeviren: Avni İlhanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1970cilt: IX, sayı: 96-97, s. 178-180Türkçeİsam Pdf
İrfan Abdülhamitİslam'da İsmet İnancıçeviren: Avni İlhanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1970cilt: IX, sayı: 98-99, s. 240-243Türkçeİsam Pdf
İbnu's-Sid El-BatalyevsiKader Üzerineçeviren: Bekir TopaloğluDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1971cilt: X, sayı: 114-115, s. 401-408Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelam Ekollerine Göre İlâhî Mesajın Ulaşmadığı Kimsenin Allah’ı Bilme YükümlülüğüDiyanet İlmi Dergi2005cilt: XLI, sayı: 2, s. 49-70Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelâmî Açıdan İmanın Mahiyeti ve Din Özgürlüğünün MuhtevasıDiyanet İlmi Dergi2005cilt: XLI, sayı: 1, s. 47-80Türkçeİsam Pdf
Sabri HizmetliKemaleddin İbn Hümam es-Sivasî’nin Kitâbu’l-Müsâyere’si ve İslam Düşünce Tarihindeki YeriDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi]1993cilt: XXIX, sayı: 3, s. 47-55Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınKur'an-ı Kerim'den İki İlâhi Esas İman ve Salih AmelDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1981sayı: Hicret özel sayısı, s. 181-203Türkçeİsam Pdf
H. Mehmet SoysaldıKur’ân-ı Kerim’e Göre Âhiret İnancıDiyanet İlmi Dergi2001cilt: XXXVII, sayı: 4, s. 59-76Türkçeİsam Pdf
Muhit MertKur'an'da RızıkDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1990cilt: XXVI, sayı: 4, s. 69-86Türkçeİsam Pdf
Metin YurdagürKurucusundan Sonra Maturidiyye Mezhebinin En Önemli Kelamcısı Ebu'l-Muin En-Nesefî'nin Hayatı ve EserleriDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1985cilt: XXI, sayı: 4, s. 27-43Türkçeİsam Pdf
Ekrem SağıroğluKüfür MantığıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1977cilt: XVI, sayı: 3, s. 168-176Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanMa‘rufu Emretme ve Münkeri Nehyetme Görevi Hakkında Bir DeğerlendirmeDiyanet İlmi Dergi1995cilt: XXXI, sayı: 2, s. 15-32Türkçeİsam Pdf
Hanifi ÖzcanMâtüridî’ye Göre İman-İslâm-İhsan ve Küfür İlişkisiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi]1993cilt: XXIX, sayı: 3, s. 85-100Türkçeİsam Pdf
Lütfi ŞentürkMirac'da Resül-i Ekrem (S. A. V. ) Allah'ı Gördün müDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1978cilt: XVII, sayı: 3-4, s. 133-139Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutMûcizeler Karşısında İnsanların TutumuDiyanet İlmi Dergi2004cilt: XL, sayı: 3, s. 121-144Türkçeİsam Pdf
Bekir TopaloğluPeygambere Saygısızlığın Dini HükmüDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1989cilt: XXV, sayı: 4, Özel Sayı, s. 67-80Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınPeygamberimiz, İman Esasları ve Tevhid AkidesiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1970s. 56-63Türkçeİsam Pdf
Abdullah AydemirPeygamberlik 'Allah Elçiliği'Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1988cilt: XXIV, sayı: 1, s. 57-80Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınPeygamberlik ve Mu'cizeDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1984cilt: XX, sayı: 1, s. 27-29Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınPeygamberlik ve Peygamberlere İmanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1969cilt: VIII, sayı: 80-81, s. 21-23Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınPeygamberlik ve Peygamberlere İmanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1969cilt: VIII, sayı: 82-83, s. 83-87Türkçeİsam Pdf
Haluk NurbakiRahman Sırrı ve Kâinatın Sevgi YasalarıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1983cilt: XIX, sayı: 2, s. 39-42Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm'da İman EsaslarıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1962cilt: I, sayı: 2, s. 15-17Türkçeİsam Pdf
A. Arslan Aydınİslâm'da İman ve Esasları -II-Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1962cilt: I, sayı: 3, s. 8-10Türkçeİsam Pdf
A. Arslan Aydınİslâm'da İman ve Esasları -V-Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1962cilt: I, sayı: 7, s. 10-14Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm'da İman ve Esasları (VII)Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 5, s. 1-3Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİlâhî Kitaplar ve Mukaddes Kitaplara ÎmanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1967cilt: VI, sayı: 3, s. 49-53Türkçeİsam Pdf
Abdullâtif HarpûtîAstronomi ve Dinhazırlayan: Bekir TopaloğluDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1974cilt: XIII, sayı: 6, s. 343-361Türkçeİsam Pdf
Necati ÖnerAllah İnancıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1978cilt: XVII, sayı: 5, s. 261-265Türkçeİsam Pdf
Hasan Şakir SancaktarPeygamberimizin Tebliğ Ettiği İnanç Nizamında "Gayb"ın HükmüDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1992cilt: XXVIII, sayı: 3, s. 29-36Türkçeİsam Pdf
İsmail YörükSistematik Kelâm Problemi Olarak İmanın Artması ve Eksilmesi MeselesiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dini - İlmi - Edebi Dergi]1993cilt: XXIX, sayı: 2, s. 49-58Türkçeİsam Pdf
Mehmet Zeki AydınTürkiye'de Deprem Zararlarının Çok Olması ile Kader İnancı Arasındaki İlişkiDiyanet İlmi Dergi1997cilt: XXXIII, sayı: 3, s. 59-74Türkçeİsam Pdf
Osman KaradenizAkıl-Vahiy İlişkisiDiyanet İlmi Dergi1997cilt: XXXIII, sayı: 4, s. 39-58Türkçeİsam Pdf
Muhit MertHz. Peygamber ve Sahâbe Döneminde Kader Yapılı Bazı DiyaloglarDiyanet İlmi Dergi1997cilt: XXXIII, sayı: 4, s. 59-68Türkçeİsam Pdf
Seyfettin ErşahinHurafe ile Mücadelenin Niceliği ve Niteliği ÜzerineDiyanet İlmi Dergi2006cilt: XLII, sayı: 1, s. 7-20Türkçeİsam Pdf
Mustafa Öztürkİslâm Kültüründe "İsm-i A'zam" MefhumuDiyanet İlmi Dergi2003cilt: XXXIX, sayı: 1, s. 81-94Türkçeİsam Pdf
M. Selim ArıkHurafe ve Batıl İnançlar Üzerine Bazı DüşüncelerDiyanet İlmi Dergi2006cilt: XLII, sayı: 2, s. 125-143Türkçeİsam Pdf
Selim Özarslanİyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak (El-Emru Bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehyu Ani'l-Münker) Prensibi Üzerine Bir İncelemeDiyanet İlmi Dergi2006cilt: XLII, sayı: 3, s. 79-94Türkçeİsam Pdf
Recep Ardoğanİnsan Haklarını Doğal Hukukla Temellendiren Görüşlere Kelâmî Bir YaklaşımDiyanet İlmi Dergi2006cilt: XLII, sayı: 3, s. 95-120Türkçeİsam Pdf
Sabri TürkmenKur'an'ın Mucizeliği MeselesiDiyanet İlmi Dergi2007cilt: XLIII, sayı: 2, s. 55-74Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm'da İman ve EsaslarıDiyanet İlmi Dergi1963cilt: II, sayı: 3-4, s. 7-11Türkçeİsam Pdf
Şehit OralBeşer İrâdesi Hakkında Mâtürîdiyye Mezhebi -II-Diyanet İlmi Dergi1963cilt: II, sayı: 3-4, s. 14-16Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınPeygamberimiz Hz. Muhammed (a.s) ve en büyük mu’cizesiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1973cilt: XII, sayı: 2, s. 73-82Türkçeİsam Pdf
Ahmet A. Galwashİslâm’ın mânevî cephesi IV. Ahireti bilmekçeviren: Ekmeleddin İhsanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1973cilt: XII, sayı: 5, s. 304-308Türkçeİsam Pdf
Abdullah DemirEhl-i Sünnet ve Mu’tezile’ye göre mukallidin imanıDiyanet İlmi Dergi2008cilt: XLIV, sayı: 2, s. 27-50Türkçeİsam Pdf
Hasan Gümüşoğluİmanın artması-eksilmesi meselesi ve amel ile ilişkisiDiyanet İlmi Dergi2008cilt: XLIV, sayı: 2, s. 127-144Türkçeİsam Pdf
Zülfikar Durmuşİslâm Düşüncesinde Resul-Nebi Ayrımı -Kur’an Bağlamında Eleştirel Bir Yaklaşım-Diyanet İlmi Dergi2008cilt: XLIV, sayı: 3, s. 49-72Türkçeİsam Pdf
Selim Özarslanİslâmî Kaynaklar Işığında Rüya Konusuna Kelamî Bir BakışDiyanet İlmi Dergi2009cilt: XLV, sayı: 4, s. 89-108Türkçeİsam Pdf
Takdir ve KazâDerleyen Şinasi SiberDiyanet İşleri Reisliği 1960 Yıllığı1960s. 57-58Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman ve EsaslarıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1962cilt: I, sayı: 4, s. 5-7Türkçeİsam Pdf
Namık Zeki AralKur’ân ve KaderDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1962cilt: I, sayı: 6, s. 5-8Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman ve Esasları -IV-Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1962cilt: I, sayı: 6, s. 12-14Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman ve Esasları -VIII-Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 6-7, s. 3-10Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman ve EsaslarıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 10, s. 12-14Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman ve EsaslarıDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 11, s. 9-13Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslam’da İman ve Esasları XIIDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1964cilt: III, sayı: 2-3, s. 48-49Türkçeİsam Pdf
Lütfi Doğanİman Nedir?Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1964cilt: III, sayı: 2-3, s. 76Türkçeİsam Pdf
İbrahim Agâh ÇubukçuEşariliğe Yöneltilen Haksız GörüşlerDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1965cilt: IV, sayı: 3-4, s. 40-41Türkçeİsam Pdf
Mehmet OruçYeni Bir Kitap: “İslam İnançları ve Felsefesi”Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1965cilt: IV, sayı: 3-4, s. 54Türkçeİsam Pdf
Lütfi DoğanTevhid ve İnsanı Tevhide Götüren YolDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1966cilt: V, sayı: 6, s. 140-143Türkçeİsam Pdf
Lütfi ŞentürkMucize Yanlış Anlamda KullanılıyorDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1966cilt: V, sayı: 9, s. 249-250Türkçeİsam Pdf
A. Arslan AydınMelekler ve İslam Akidesindeki YeriDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1966cilt: V, sayı: 11, s. 301-304Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanDihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri / Şeair-i İslamBilimname2010/1cilt: VIII, sayı: 18, s. 229-250Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman Esaslarının Temeli Allâh’a İmandırDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1968cilt: VII, sayı: 72-73, s. 99-104Türkçeİsam Pdf
Ahmet SerdaroğluMehdi HakkındaDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1968cilt: VII, sayı: 72-73, s. 127-128Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan AydınGörünmeyen Yaratıklardan Cin ve ŞeytanDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1968cilt: VII, sayı: 75-76, s. 190-196Türkçeİsam Pdf
Sadettin Raslanİsra, Miraç ve Modern İlmin Görüşüçeviren Süleyman AteşDiyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi]1970cilt: IX, sayı: 98-99, s. 195-201Türkçeİsam Pdf
Vahdi BoydaşRuh Göçü (Reenkarnasyon)Diyanet İlmi Dergi1995cilt: XXXI, sayı: 2, s. 33-44Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanÇağımızdaki İtikadi Sapmalar ve Kelamî ÇözümlerDiyanet İlmi Dergi1999cilt: XXXV, sayı: 4, s. 29-40Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşSeyyid Kutub’un Câhiliye AnlayışıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2009cilt: IX, sayı: 3, s. 75-84Türkçeİsam Pdf
Burhan BaltacıHaberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) “Selef” Tanımının DeğerlendirilmesiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2009cilt: IX, sayı: 3, s. 111-123Türkçeİsam Pdf
Hatice Kelpetin Arpaguşİbn Teymiyye ve İmanda SevgiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2009cilt: IX, sayı: 3, s. 195-214Türkçeİsam Pdf
Binyamin Abrahamovİslâm kelamında zorunlu bilgiÇeviren Fethi Kerim KazançOndokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Review of the Faculty of Divinity.2010sayı: 28, s. 231-251Türkçeİsam Pdf
Abdurrahim GüzelAbdullah b. Vehb El-Kureşi ve “Kitâbu’l-Kader” İsimli Eseri Üzerine Kısa Bir DeğerlendirmeErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1990sayı: 4, s. 371-384Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÇuhadarHıdır Bey[Celal-zade] ve Kasîde-i NûniyyesiErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1987cilt: I, sayı: 1, s. 217-230Türkçeİsam Pdf
Ali Arslan Aydınİslâm’da İman ve Esasları XIDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 12, s. 12Türkçeİsam Pdf
Şehit OralBeşer İradesi Hakkında Mâtüridiyye MezhebiDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 1-2, s. 17-20Türkçeİsam Pdf
Namık Zeki AralKur’an ve Kader -II-Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 1-2, s. 21-24Türkçeİsam Pdf
1 Ocak 1963 Tarihli ULUS Gazetesinden: Modern ZındıkDiyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi]1963cilt: II, sayı: 1-2, s. 64Türkçeİsam Pdf
Murat MemişAllah’a İzafesi Bakımından Kur’an’da İrade ve Meşîet KavramlarıDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010sayı: 31, s. 93-133Türkçeİsam Pdf
Necdet ÜnalKur’an-ı Kerim’de DâbbeDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010sayı: 31, s. 157-190Türkçeİsam Pdf
Muhsin AkbaşRedemptive Suffering in Islamic Thought: A Critical ApproachDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010sayı: 31, s. 191-204İngilizceİsam Pdf
İlhami GülerKur’an’a İmanın Hermenötiğiİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 9-12Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirYeni Bir İlmi Kelam Projesi Olarak Bağlamsal Teolojiİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 23-44Türkçeİsam Pdf
Adnan Bülent BaloğluKadın-Merkezli Bir İslami Teoloji İnşasına Doğruİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 45-60Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranBir Yeniden Yapılanma Kuramımız Var mı?İslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 61-84Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKelam Dilinin Kurgusal Niteliğiİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 85-102Türkçeİsam Pdf
Şamil ÖçalKüreselleşme ve Küresel Teoloji Arayışlarıİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 103-122Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşCüveynî’nin “el-Akidetü’n-Nizamiyye” Adlı Eserine Çağdaş Bir Ta'lik Örneğiİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 123-144Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanKadı Abdulcebbar’da Düşünce-Bilgi İlişkisiİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 163-184Türkçeİsam Pdf
Cemalettin Erdemciİbn Metteveyh ve et-Tezkire fi Ahkami’l-Cevâhir ve’l-A'râz Adlı Eseri Üzerineİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 185-198Türkçeİsam Pdf
Zübeyir BulutKelam’da “İman’da İstisna” Tartışmalarıİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 199-214Türkçeİsam Pdf
Mehmet ÜmitKâsım Ressî ve Mecmûu Kütüb ve Resâil’iİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 241-256Türkçeİsam Pdf
İsmail ŞıkBir Mutasavvıf Olarak Kuşeyrî’nin Kelami Görüşleriİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 257-274Türkçeİsam Pdf
Fatma Bayraktar KarahanBir Kelam Problemi Olarak Dua-Kader İlişkisiİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 275-294Türkçeİsam Pdf
Etan Kolhbergİslam Kelamında Muvâfât Nazariyeleriçeviren Kadir Gömbeyazİslâmî İlimler Dergisi2009cilt: IV, sayı: 1-2, s. 401-416Türkçeİsam Pdf
Abdurrahman Ateşİnanç Özgürlüğünün Sınırı/Kapsamı ve İnanç Özgürlüğü Açısından “Mürtedin Cezalandırılması”na Dair Bir DeğerlendirmeKur’ân’ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı - Sempozyum - (12-13 Mayıs 2006)2007s. 181-199Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşEvrenselik Bağlamında Nebevî Mesaja YaklaşımNebevî Mesajın Evrenselliği -Sîret Sempozyumu-, 09-10 Mayıs 2008, Konya2009s. 24-37Türkçeİsam Pdf
Wilfred MadelungEbu’l-Hüseyn Basrî’nin Tanrı’nın Varlığıyla İlgili Deliliçeviren Veysel KayaUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XIX, sayı: 1, s. 333-340Türkçeİsam Pdf
Adile TahirovaMutezile’nin Son Devirlerinde Görülen TesiriBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2008sayı: 10, s. 86-93Türkçeİsam Pdf
Ülker AbuzerovaAhiret İnancının Ontolojik Açıdan TemellendirilmesiBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2008sayı: 10, s. 178-193Türkçeİsam Pdf
Aqil ŞirinovKelama Göre Alemin YaradılışıBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2010sayı: 13, s. 115-130Türkçeİsam Pdf
Mustafa GüvenHakikat ve Mecaz Bağlamında Müteşabih Bir Kavram Olarak “İstivâ”Hikmet Yurdu2010cilt: III, sayı: 6, İbn Rüşd ö.s., s. 175-192Türkçeİsam Pdf
İsmail Hakkı İzmirliMehdi MeselesiSadeleştiren Ali DumanHikmet Yurdu2010cilt: III, sayı: 6, İbn Rüşd ö.s., s. 339-346Türkçeİsam Pdf
Özcan Taşcıİnsanı Ahirete Hazırlayan Dünya Hayatının İki Önemli Enstrümanı: Oyun (La’ıb) Ve Eğlence (Lehv)Hikmet Yurdu2010cilt: III, sayı: 5, İmam-ı Azam Ebu Hanife ö.s., s. 41 - 58 Türkçeİsam Pdf
İbrahim KaplanErken Dönem Müslüman-Hıristiyan Polemik GeleneğiHikmet Yurdu2010cilt: III, sayı: 5, İmam-ı Azam Ebu Hanife ö.s., s. 155 - 187Türkçeİsam Pdf
Mustafa GüvenKur’ân’ın Anlaşılmasında Müteşâbihat Problemi Ve Te’vilHikmet Yurdu2010cilt: III, sayı: 5, İmam-ı Azam Ebu Hanife ö.s., s. 293 - 322 Türkçeİsam Pdf
Eşref EdipKelam Kitaplarının Asrın İhtiyaçlarına Göre Düzeltilmesi Ve Yazımı, Müslümanlar Arasındaki Farklı Mezheplerin Birleştirilmesi, Medreselerdeki Eğitim-Öğretimin IslahıKonuşan Musa Kâzım, sadeleştiren: Hulusi ArslanHikmet Yurdu2010cilt: III, sayı: 5, İmam-ı Azam Ebu Hanife ö.s., s. 393 - 408Türkçeİsam Pdf
Bünyamin Okumuşİbn Teymiyye'ye Göre İsmet Kavramı Bağlamında Nebevî Metinlerin Neshi Ve Tebdili Meselesi (II)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2010cilt: VIII, sayı: 2, s. 147-168Türkçeİsam Pdf
Necdet ÜnalKur’ân’ı Kerim’de A’râf ve A’râf HalkıDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2010cilt: X, sayı: 1, s. 39-52Türkçeİsam Pdf
Vecihi Sönmezİslam Düşüncesinde Bilgi-İman İlişkisiDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2005cilt: V, sayı: 1, s. 229-247Türkçeİsam Pdf
Osman KaradenizSeyyid Bey’in Kaza-Kadere BakışıTürk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu, 16 Mayıs 19971999s. 115-131Türkçeİsam Pdf
Muhit MertÇevre Bilinci Oluşturmada İslam’ın Katkısı ÜzerineÇevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15 Mayıs 2008 = International Symposium on Environment and Religion, 15th - 16th May 20082008cilt: II, s. 25-31Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranÇevre Bilincinin Teolojik Temelleri ÜzerineÇevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15 Mayıs 2008 = International Symposium on Environment and Religion, 15th - 16th May 20082008cilt: II, s. 35-48Türkçeİsam Pdf
Osman DemirBir İsbât-ı Vâcib Delili Olarak Ekolojik DengeÇevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15 Mayıs 2008 = International Symposium on Environment and Religion, 15th - 16th May 20082008cilt: II, s. 73-84Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanÇağımızdaki İtikadî Sapmalar ve Kelâmî ÇözümlerKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 37-49Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitGünümüz Türkiye’sinde Kelâm İlmi ve Temel SorunlarıKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 51-85Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiKelâm İlminin Yeniden İnşâsında İlke ve İçerik SorunlarıKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 87-99Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşSosyal Kelâm’a Giriş: “M. Şerafeddin Yaltkaya Örneği”Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 129-149Türkçeİsam Pdf
A. Bülent BaloğluKelâmın İşlevselliği Hususunda Bazı DüşüncelerKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 151-158Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünSosyal Teoloji: Kelâm’ın Fonksiyonel YapısıKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 159-169Türkçeİsam Pdf
Mehmet KubatKelâm’ın Etkinlik ve İşlevselliğini Yitirmesinin Ana Nedenleri Üzerine Bazı TespitlerKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 171-190Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınKelâm’a Yönelen Tenkitler ve Kelâm’ın İşlevselliğiKelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 227-232Türkçeİsam Pdf
Durmuş ÖzbekNasıl Bir Kelâm ve Kelâmcı?Kelâmın İşlevselliği ve Günümüz Kelâm Problemleri2000s. 233-244Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanHz. Ali’ye İsnad Edilen İtikâdî Yorumların Kelamî NitelilğiHazret-i Ali -Sempozyum Bildirileri-, 24-25 Ekim 20072009s. 439-453Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanYalancı Peygamberlik Olgusu Bağlamında Hz. Ali’nin İstismarıHazret-i Ali -Sempozyum Bildirileri-, 24-25 Ekim 20072009s. 455-480Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşSābī Matter: The Issue of Whether The Concept Sābī İn The Qur’ān Signifies Sābi‘ī/Sābi‘aİlahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies2010cilt: I, sayı: 1, s. 65-90İngilizcePdf Yok
Veysel KayaFī Usūl Al-Hiwār wa Tajdīd ‘Ilm Al-Kalām, By Tāhā ‘Abd Al-Rahmānİlahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies2010cilt: I, sayı: 1, s. 120-123ArapçaPdf Yok
Fatih M. ŞekerMistik Bir Coğrafyanın Rasyonelleşme/İslâmlaşma Süreci Açısından Kutadgu Bilig Nasıl Okunabilir?Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları2010sayı: 18, s. 365-381Türkçeİsam Pdf
Harun ÖğmüşHalku’l-Kur’ân Tartışmalarının Vahyin Allah’tan İnsana İntikaliyle İlgili Telakkiler Üzerindeki EtkisiSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2009sayı: 28, s. 17-44Türkçeİsam Pdf
Safa BardakçıKâdî Abdülcebbâr’ın İnşikâk-ı Kamer GörüşüSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2009sayı: 28, s. 153-177Türkçeİsam Pdf
M. B. AltaieDakîku’l-Kelâm’ın Bilimsel Değeriçeviren Lütfü CengizSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]2009sayı: 28, s. 179-192Türkçeİsam Pdf
Hamdi Gündoğarİbnü Kayyimi’l-Cevziyye’nin Şifâu’l-Alîl Adlı Eserinde Kaza ve Kaderin MertebeleriMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2010cilt: X, sayı: 1, s. 29-48Türkçeİsam Pdf
Sefa BardakçıDaniel Gimaret’nin İnsanın Fiilleri Hakkındaki Nesefi’nin Görüşlerine Yönelik Düşüncelerine Eleştirel BakışMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2010cilt: X, sayı: 1, s. 49-68Türkçeİsam Pdf
Daniel GimaretNesefî’ye Göre İnsanın Fiilleri Meselesiçeviren Sefa BardakçıMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2010cilt: X, sayı: 1, s. 201-210Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranTarih Felsefesi ve Teoloji Ekseninde Kerbela SorunuÇeşitli Yönleriyle Kerbela (Din Bilimleri)2010cilt: III, s. 103-122Türkçeİsam Pdf
Fatih M. Şeker“Türk Müslümanlığı” Fikriyatı ve Matüridî Algısının DönüşümüMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010/1sayı: 38, s. 47-80Türkçeİsam Pdf
Kazım SarıkavakMutezile'de ZamanFelsefe Dünyası2000/2sayı: 32, s. 5-22Türkçeİsam Pdf
Selim TürcanHidayet ve Dalaleti Allah’a Nispet Edilen Ayetler Nüzul Döneminde Nasıl Algılanıyordu?Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010/2cilt: IX, sayı: 18, s. 83-97Türkçeİsam Pdf
Sami ŞekeroğluMâtüridi’de Zühd ve Takva AnlayışıHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2009cilt: XIV, sayı: 22, s. 53-64Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünModern Batı Düşüncesinde Ölüm Sonrasına İlişkin Tartışmalar: Eleştirel Bir TahlilAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: LI, sayı: 1, s. 15-46Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenKur’an’ın Ehl-i Kitaba BakışıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: LI, sayı: 1, s. 93-110Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanKelamullah Tartışmalarının Dilbilimsel İçeriğiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: LI, sayı: 1, s. 131-150Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanMutezile Kelamında Düşünce (Nazar)-Bilgi İlişkisi -Kadı Abdulcebbar Örneği-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: LI, sayı: 1, s. 151-176Türkçeİsam Pdf
Hikmet YamanSmall Theological Differences, Profound Philosophical Implications: Notes on some of the Chief Differences between the Ash’aris and MaturidisAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: LI, sayı: 1, s. 177-194İngilizceİsam Pdf
Cağfer KaradaşBizans Sarayında Müslüman-Hıristiyan Münazarası: Büveyhî Elçisi Bâkıllânî ile İmparator II. Basileios Arasında Geçen Tartışmaİslâm Araştırmaları Dergisi2009sayı: 22, s. 1-35Türkçeİsam Pdf
Osman DemirKelâm’da Teselsülü İptal Delilleri ve İsmail Hakkı İzmirli’nin Teselsül Risalesiİslâm Araştırmaları Dergisi2010sayı: 23, s. 117-142Türkçeİsam Pdf
[M. Sait Özervarlı, İbn Teymiyye’nin Düşünce Metodolojisi ve Kelamcılara Eleştirisi, İstanbul: İSAM, 2008, 192 sayfa]tanıtan Recep Erkmenİslâm Araştırmaları Dergisi2010sayı: 24, s. 217-222Türkçeİsam Pdf
Akif AytekinFıkh-ı Ekber RisaleleleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XIV, sayı: 1, s. 209-221Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kenan ŞahinHâricî Kelam Doktrini ve Ebû HanifeCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XIV, sayı: 2, s. 399-442Türkçeİsam Pdf
Hüseyin DoğanEş’arî Kelamcılarından ‘Abdülkahir el-Bağdadî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)Usûl: İslam Araştırmaları2008sayı: 10, s. 181-200Türkçeİsam Pdf
İsmail ŞıkKuşeyrî’nin “Luma’ fi’l-İtikâd” Adlı Akaid Risalesinin Çeviri ve DeğerlendirilmesiÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2008cilt: VIII, sayı: 2, s. 205-214Türkçeİsam Pdf
Selahaddin Xelilovİnam, Şüphe ve İdrakBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2010sayı: 14, s. 23-38Türkçeİsam Pdf
Süsen Yusif kızı Aslanova“Allah” Sözünün Arxetipine DairBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2010sayı: 14, s. 53-61Türkçeİsam Pdf
Faik AhmedzadeKur’an Hakkında İddialara Kadı Abdülcebbar Düşüncesi ile BakışBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2010sayı: 14, s. 115-123Türkçeİsam Pdf
Ceyhun Şakir oğlu Ağayev“Hadiqatü’s-Süeda” Eserinde Fuzuli’nin Akide Uğrunda Mübarizeye Bakışı ve Kıyamın Ahlaki CihetleriBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2010sayı: 14, s. 225-235Türkçeİsam Pdf
Salime Leyla GürkanDogmaya Karşı Akıl: Mâturîdî’nin Teslis İnancını Tenkidiİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2009sayı: 19, s. 63-86Türkçeİsam Pdf
A. Hümeyra Aslantürk“Çağdaş Tebliğ Metodolojisi” Oluşturma Üzerineİslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 32009s. 584-589Türkçeİsam Pdf
Abdullah Aydınlı“Çağdaş Bir Tebliğ Metodolojisi Oluşturma Meselesi Üzerine Bazı Düşünceler” Başlıklı Tebliğe Dairİslami İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi 32009s. 590-592Türkçeİsam Pdf
Salih Sabri YavuzTevbenin İtizali YorumuDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2010cilt: X, sayı: 3, s. 7-22Türkçeİsam Pdf
Salahaddin PolatGayb Meselesi ve İmam MaturidiErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1989sayı: 3, s. 261-280Türkçeİsam Pdf
Cihat Tunçİmam-Hatip Liselerinde Akait ve Kelam ÖğretimiErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1989sayı: 3, s. 209-221Türkçeİsam Pdf
Abdurrahim GüzelKelam ve Tasavvuf Açısından TevhidErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2001sayı: 11, s. 193-209Türkçeİsam Pdf
Abdurrahim GüzelKelami Problemlerin Kültürel ve Siyasal Boyutu Sosyal Çevre, Kültür, Siyasi Olaylar: Kelam Problemleri ve FırkalarErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1996sayı: 7, s. 161-170Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükMevlâna ve Tevhid Akîdesi2. Milli Mevlana Kongresi (Tebliğler), 3-5 Mayıs 1986, Konya1987s. 273-280Türkçeİsam Pdf
Şefik CanMutezile'nin Kader İnancına Karşı, Hz. Mevlana'nın Görüşü ve Bugünkü MevlevilikX. Milli Mevlana Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Konya2002cilt: I, s. 13-21Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselBuhâri'nin İman AnlayışıBüyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 19871996s. 239-246Türkçeİsam Pdf
Şevki YavuzBuhârî'nin Halku Ef'âli'l-L'Ibâd'i ve Ehli Sünnet Kelâmı İçindeki YeriBüyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 19871996s. 247-252Türkçeİsam Pdf
Abdurrahim GüzelBuhârî ve Halku'l-Kur'an MeselesiBüyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 19871996s. 259-264Türkçeİsam Pdf
Ahmet CoşkunBuhârî'nin Sahihindeki Bazı Rivayetlerde ve Bab Başlıklarında Rızık ve İktisatBüyük Türk - İslâm Bilgini Buhâri (811-569) -Uluslararası Sempozyum-, 18-20 Haziran 19871996s. 283-292Türkçeİsam Pdf
Muharrem AkoğluKebîre ve İman Bağlamında Hâricilik-Mu‘tezile İlişkisiErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2007/2sayı: 23, s. 317-339Türkçeİsam Pdf
Sönmez KUTLUMâturîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmeye Katkısıe-Makâlât Mezhep Araştırmaları2009cilt: II, sayı: 1, s. 7-41Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîKelâm İlmiçeviren Bekir Topaloğlue-Makâlât Mezhep Araştırmaları2011cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 191-290 Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîKelâm Dersleri Müfredatıçeviren Ethem Ruhi Fığlalıe-Makâlât Mezhep Araştırmaları2011cilt: IV, sayı: 1_[Muhammed b. Tavît et-Tancî özel sayısı], s. 497-507 Türkçeİsam Pdf
Muharrem AkoğluMu'tezilî Düşüncede Tarihî Kırılma EvreleriBilimname2010/2cilt: VIII, sayı: 19, s. 7-24Türkçeİsam Pdf
Murat SerdarEhl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u ProblemiBilimname2010/2cilt: VIII, sayı: 19, s. 25-46Türkçeİsam Pdf
Hüseyin AtayAkıl ve VahiyDini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 48-52Türkçeİsam Pdf
Ali AkınDin ve Laiklik, Akıl ve VahiyDini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 30-35Türkçeİsam Pdf
Bekir TopaloğluDin ve Laiklik Akıl ve VahiyDini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 110-112Türkçeİsam Pdf
Ethem Ruhi FığlalıDin ve Laiklik İlişkisiDini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 73-74Türkçeİsam Pdf
M. Saim YepremDinin Anlaşılmasında ve Hayata Geçirilmesinde Yorum ve YeriDini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 107-109Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluDinin Yanlış Anlaşılmasından Doğan Problemler ve Çözüm Yolları (İslam Dini Nasıl Anlaşılmalıdır)Dini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 93-100Türkçeİsam Pdf
Süleyman ToprakGünümüz Toplumunda İman ProblemiDini Konularda Toplumun Aydınlatılması ve Dinin Farklı yorumlanmasından Kaynaklanan Problemler ve Çözüm Yolları” Komisyonu Bildirileri, 23-27 Kasım 1998 Ankara1998s. 19-21Türkçeİsam Pdf
Sönmez KutluTimur Dönemi ve Sonrası Kelamî Edebiyatın Türkistan Sahası Kaynaklarıe-Makâlât Mezhep Araştırmaları2010cilt: III, sayı: 1, s. 7-41 Türkçeİsam Pdf
Mehmet AtalanHz. Ali Cenknâmlerinde Mâturîdîlik ve Hanefîlik İle İLgili Unsurlare-Makâlât Mezhep Araştırmaları2010cilt: III, sayı: 1, s. 65-103Türkçeİsam Pdf
Orhan AktepeHz. Adem’in PeygamberliğiErzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2008cilt: I, sayı: 2, s. 247-271Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Kurt“el-Adl” İsminin Varlık Alemi ve İnsan Üzerinde Yansımalarıİnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 20092010s. 164-176Türkçeİsam Pdf
Sinan Ögeİnsan Hakları İhlalinin Dinî-Ahlakî Adlandırması: Büyük Günahİnsan Hakları ve Din, 15-17 Mayıs 20092010s. 177-188Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutPeygamberlerin Başarısında Mûcizelerin Yeri ve ÖnemiDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi2011cilt: XI, sayı: 1, s. 65-78Türkçeİsam Pdf
Ramazan BİÇERİtikadi Konular Halka Nasıl Sunulmalı?Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2011cilt: IX, sayı: 2, s. 1-18 Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünSevginin İstismarı ve Sevgide Aşırılık (Kültler)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2011cilt: IX, sayı: 2, s. 19-40 Türkçeİsam Pdf
L. Gülay BİLGİNKök Hücre Çalışmaları Konusundaki Etik ve Teolojik Tartışmalar Üzerinde Analitik Bir DeğerlendirmeKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2011cilt: IX, sayı: 2, s. 131-147Türkçeİsam Pdf
Nakîb el-Attasİslam'da Mutluluğun Anlamı ve Tecrübesiçeviren: Şaban Ali DÜZGÜNKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2011cilt: IX, sayı: 2, s. 219-237Türkçeİsam Pdf
Shalahudin KafrawiFahreddin Râzî'nin Felsefî Kelamında Zorunlu Varlık Kavramıçeviren Mustafa BOZKURTKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2011cilt: IX, sayı: 2, s. 239-251Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenEarly Debates On “The Word of God” (Kalamullah / Qur’an)Islamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2009cilt: II, sayı: 2, s. 34-45İngilizceİsam Pdf
Mehmet EvkuranThe Problem of Causality İn The Islamic ThoughtIslamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2009cilt: II, sayı: 2, s. 115-127İngilizceİsam Pdf
İlhami GülerUniversal Declaration of Human ResponsibilitiesIslamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2009cilt: II, sayı: 2, s. 152-155İngilizceİsam Pdf
Mehmet KalaycıEşarîliğin Tarihsel Arka Planı: KüllabîlikAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD]2010cilt: LI, sayı: 2, s. 399-431Türkçeİsam Pdf
Mustafa ArslanParanormal İnanç Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıİnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi = Journal of Mesned Divinity Researches]2010cilt: I, sayı: 2, s. 23-40Türkçeİsam Pdf
Hüseyin PolatKur’an Ayetleri Işığında İman-İlim İlişkisiİnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi = Journal of Mesned Divinity Researches]2010cilt: I, sayı: 2, s. 181-199Türkçeİsam Pdf
Joseph SchachtMutezile Yüksel MACİTHikmet Yurdu2011cilt: IV, sayı: 8, s. 173-176Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunMolla Ahmet Cezeri’nin Vahdet-i Vücudcu Allah Tasavvuru ve Hoşgörücü Kişiliği = Mullah Ahmet Cezeri’s Conception of God Which Illsutrates the Unicity of the Body and His Tolerant PersonalityUluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010)2010s. 561-578Türkçeİsam Pdf
Hamdi GündoğarMolla Ahmed-i Cezeri’nin Kelami GörüşleriUluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010)2010s. 604-614Türkçeİsam Pdf
Ahmet ErkolMahmut Bilge ve Cin RisalesiUluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010)2010s. 689-696Türkçeİsam Pdf
Osman DemirCizreli Bir Alimden Ahirette Kurtuluş Reçeteleri: İbnü’l-Cezeri ve ez-Zehrü’l-Faih Adlı EseriUluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu (14-16 Mayıs 2010)= International Şırnak and Its Vicinity Symposium (14-16 May 2010)2010s. 781-791Türkçeİsam Pdf
Yusuf Şevki Yavuzİslâm’da Yenilikçi Hareketin Başlaması ve Kelâm İlmiI. Uluslararası Kutlu Doğum İlmî Toplantısı: İslam, Gelenek ve Yenileşme = The 1st International “Kutlu Doğum” Symposium: Islam Tradition and Change1996s. 81-86Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşMevlânâ'nın (Ö. 672/1273) "Kelam"ıUluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, 25-28 Mayıs 2006, Çanakkale/Türkiye = International Symposium on Mawlânâ Jalâladdîn Rumî in Thought and Art Papers2006s. 185-194Türkçeİsam Pdf
Resul ÖztürkKasım b. İbrahim er-Ressi’nin Kelami Yöntemi ve Tanrı Anlayışıİslâmî İlimler Dergisi2011cilt: VI, sayı: 1, Zeydiyye sayısı, s. 145-176Türkçeİsam Pdf
Kadir DemirciKlasik Dönem Zeydilerinin Ashab-ı Hadis Hakkındaki Nitelemeleri: Haşviyyeİslâmî İlimler Dergisi2011cilt: VI, sayı: 1, Zeydiyye sayısı, s. 177-192Türkçeİsam Pdf
Bünyamin AbrahamovKasım b. İbrahim’in Kelami Risaleleriçeviren Mehmet Ümitİslâmî İlimler Dergisi2011cilt: VI, sayı: 1, Zeydiyye sayısı, s. 289-299Türkçeİsam Pdf
Orhan Sener KologluKumun, İstihala, and Khalq: Three Concepts İn Ibn Hazm's Cosmologyİlahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies2010cilt: II, sayı: 1, s. 83-109İngilizcePdf Yok
Mohammed Yusoff HussainEşari’nin İnsan Fiilleri Doktriniçeviren Hamdi GündoğarŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: 1, sayı: 1-2, s. 167-175Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluDiğer Dinlerin Kelâm İlmine Konu Olmasıİlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 108-116Türkçeİsam Pdf
İlyas ÜzümKelâm-Mezhepler Tarihi İlişkisi Açısından Günümüz Türkiyesi’nde Dinî Akımlar ve Din Aleyhtarı Yazarlarİlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 117-150Türkçeİsam Pdf
M. Sait ÖzervarlıModern Düşünce ve Kelâm İlişkisi -Bir Yöntem Arayışı-İlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 151-169Türkçeİsam Pdf
Orhan AktepeKelâm İlmi Açısından Bedâ’ AnlayışıSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/1cilt: XIII, sayı: 23, s. 97-116Türkçeİsam Pdf
Mustafa Akçayİnsanlığın Ortak Dini Temeli: FıtratSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/1cilt: XIII, sayı: 23, s. 143-170Türkçeİsam Pdf
Joseph van EssKelâm ve İnsan Gerçekliğiçeviren: Habib KartaloğluSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/1cilt: XIII, sayı: 23, s. 261-279Türkçeİsam Pdf
Osman Demirel-Menhûl’den İlcâm’a Gazzâlî’ye Göre Kelâm İlmi ve KelâmcılarDîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi2011/2cilt: XVI, sayı: 31, Gazzâlî II, s. 1-33Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kenan ŞahinKlasik Kelam İlmi TanımlarıMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/1sayı: 40, s. 45-62Türkçeİsam Pdf
Mehmet Bulğenİslam Dini Açısından Tenasüh ve ReenkarnasyonMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/1sayı: 40, s. 63-92Türkçeİsam Pdf
Bünyamin AbrahamovKitabü’l-Lüm’a’ya Göre Eşari’nin Kesb Teorisinin Yeniden İncelenmesiçeviren Hayrettin Nebi GüdekliMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/1sayı: 40, s. 187-200Türkçeİsam Pdf
Alnoor DhananiKelam[cıların] Atomları ve Epikürcü Minimal Parçalarçeviren Mehmet BulğenMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/1sayı: 40, s. 245-258Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanHacı Bektaş-ı Veli’nin Uluhiyet AnlayışıFırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: XVI, sayı: 2, s. 39-48Türkçeİsam Pdf
Muhammet YılmazKur’an’da Büyük Günah KavramıCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: XV, sayı: 2, s. 255-276Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenKur’an’da Akıl-İman İlişkisiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: LII, sayı: 2, s. 85-96Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenTekfir Söyleminin Dini ve İdeolojik BoyutlarıAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: LII, sayı: 2, s. 97-110Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenHz. İbrahim’in İmanı ve Tevhid MücadelesiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: LII, sayı: 2, s. 111-128Türkçeİsam Pdf
Mustafa AKÇAYKelâm Literatüründe Peygamber ZelleleriSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/2cilt: XIII, sayı: 24, s. 1-33Türkçeİsam Pdf
Hüseyin Doğanİslâm Düşüncesinde Bir Tartışma Metodolojisi Olarak CedelSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/2cilt: XIII, sayı: 24, s. 157-174Türkçeİsam Pdf
Ali BudakHaberi Sıfatlara Dair Rivayetlerin Tevil Yoluyla Çözümü Bağlamında Razi’nin Esasu’l-Takdis Adlı EseriHitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: X, sayı: 19, s. 37-77Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiZühd ve Kuruluş Dönemlerinde Kelam-Tasavvuf İlişkisiİlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 85-107Türkçeİsam Pdf
Nadim MacitYeni Bir Kelam Tartışmasının Ana Noktalarıİlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 170-208Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİlahiyat Fakültelerinde Kelam Öğretiminin Sorunları ve Bazı Önerilerİlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 209-216Türkçeİsam Pdf
İsa YüceerKelam Felsefe İlişkilerinde İlk Dönemİlâhiyat Fakülteleri Kelâm Anabilim Dalı Eğitim - Öğretim Meseleleri ve Koordinasyonu Toplantısı - II1998sayı: 149, s. 217-226Türkçeİsam Pdf
Hasan ŞahinDavud el-Kayseri’ye Göre Allah’ın Kelamıİbn Arabi Geleneği ve Davud el-Kayseri2011s. 229-241TürkçePdf Yok
Cağfer Karadaşİbn Arabi’ye Göre Vahiy ve Keşfİbn Arabi Geleneği ve Davud el-Kayseri2011s. 243-251TürkçePdf Yok
Ali ÇolakMelek İnancının Kur’an ve Hadis TemelleriGümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: I, sayı: 1, s. 35-71Türkçeİsam Pdf
Hulusi ArslanKur’an’ın İman Öğretileri Işığında Fideizm’in Kritiğiİnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi = Journal of Mesned Divinity Researches]2011cilt: II, sayı: 1, s. 49-69Türkçeİsam Pdf
Adile TahirovaKelamda Bilik NazariyesiBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2011sayı: 15, s. 49-57Türkçeİsam Pdf
Ş. Ali DüzgünBir problem alanı olarak metafizikGünümüz İnanç Problemleri2001s. 9-27Türkçeİsam Pdf
Sabri YılmazElmalı'ya göre kader inancı ve insan hayatındaki yeriGünümüz İnanç Problemleri2001s. 171-178Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirEzeli bilgi anlayışının problematik yönüGünümüz İnanç Problemleri2001s. 29-48Türkçeİsam Pdf
İlyas ÜzümGeleneksel inançları bağlamında gayr-ı sünni grupların inanç problemleriGünümüz İnanç Problemleri2001s. 299-317Türkçeİsam Pdf
Muhit MertGeleneksel ve modern kelamda itikadi meseleleri ayetlerle temellendirmenin içerdiği sorunlarGünümüz İnanç Problemleri2001s. 65-75Türkçeİsam Pdf
Abdulhamit SinanoğluGünümüz inanç problemlerinden nusayrilerin tanrı tasavvurları ve reenkarnasyon görüşleriGünümüz İnanç Problemleri2001s. 319-326Türkçeİsam Pdf
Erkan YarGünümüz kelam problemi olarak inancın sloganlaşmasıGünümüz İnanç Problemleri2001s. 289-297Türkçeİsam Pdf
Hatice KelpetinGünümüz Türkiye'sinde inanç problemlerinin tarih perspektifi üzerine bir tahlil denemesiGünümüz İnanç Problemleri2001s. 265-273Türkçeİsam Pdf
Mehmet İlhanGünümüzde hatm-i nübüvvetle ilgili bazı kelami meselelerGünümüz İnanç Problemleri2001s. 49-58Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanGünümüzde itikadi sorunlarGünümüz İnanç Problemleri2001s. 121-126Türkçeİsam Pdf
İzzet SargınKelam ve Hukuk İlişkisiGünümüz İnanç Problemleri2001s. 327-331Türkçeİsam Pdf
Temel Yeşilyurtİman, objektivite ve yanlışlanabilirlikGünümüz İnanç Problemleri2001s. 77-95Türkçeİsam Pdf
Mehmet Baktırİmanın temellendirilmesiGünümüz İnanç Problemleri2001s. 97-106Türkçeİsam Pdf
İsa Yüceerİnanç problemlerinden halk inançlarına yansımalarGünümüz İnanç Problemleri2001s. 127-161Türkçeİsam Pdf
Muhittin BağçeciKelamla ilgili çağdaşlaşmadan ileri gelen problemlerGünümüz İnanç Problemleri2001s. 61-64Türkçeİsam Pdf
Yusuf Şevki YavuzNübüvvete karşı direniş açısından dini yozlaştıran akımlarGünümüz İnanç Problemleri2001s. 3-7Türkçeİsam Pdf
İlyas ÇelebiOkültist eğilimlerin dini inançları yozlaştırıcı etkilerine, eleştirel bir yaklaşımGünümüz İnanç Problemleri2001s. 109-120Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperSanal alemde inanç problemleriGünümüz İnanç Problemleri2001s. 163-170Türkçeİsam Pdf
M. Saffet SarıkayaŞehirleşmenin zihniyet ve inanç dünyamıza yansımalarıGünümüz İnanç Problemleri2001s. 257-263Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Mustafa el-Akkirmaniİrâde-i Cüz’iyye RisalesiSadeleştiren Abdulhamit SinanoğluKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: VIII, sayı: 16, s. 119-148Türkçeİsam Pdf
Mustafa AltundağKur’an’da Müşkil Bir Mesele: Cehennem Azabının EbediliğiBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2007sayı: 7, s. 41-88Türkçeİsam Pdf
Abdulaziz HatipHidayet ve Bazı İhtida SebepleriBakı Devlet Üniversitesi İlahiyyat Fakültesi’nin Elmi Mecmuasi = Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin İlmi Mecmuası2007sayı: 7, s. 99-115Türkçeİsam Pdf
Erdinç DoğruDilbilim ve Kur’an Çerçevesinde Bir Anlam Analizi: Resul ve Nebi KavramlarıIslamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2011cilt: IV, sayı: 2, s. 5-10Türkçeİsam Pdf
Fuat AydınAli b. Rabban at-Tabari’s Kitabu’d-Din ve’d-Devle and His Place in the Tradition of İsbatu NubuwahIslamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2011cilt: IV, sayı: 2, s. 11-27İngilizceİsam Pdf
İhsan TokerSosyolojik Bakış Açılarından PeygamberlikIslamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2011cilt: IV, sayı: 2, s. 28-38Türkçeİsam Pdf
Yasin Ramazan BaşaranThe Idea of Subjective Faith in al-Maturidi’s TheologyIslamic University of Europa Journal of Islamic Research - İslam Araştırmaları2011cilt: IV, sayı: 2, s. 48-54İngilizceİsam Pdf
Hanifi Şahinİlk Dönem Kader Tartışmalarında Siyasetin RolüAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD]2011sayı: 36, s. 47-70Türkçeİsam Pdf
Ramazan YıldırımSünni Siyaset Düşüncesinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Etkinliğiİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat]2011sayı: 24, s. 5-24Türkçeİsam Pdf
Nurettin TurgayAbdulmuttalib’in Dini İnancıKur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul2011s. 339-354Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutDin bilim arasında zuhur eden problemler: Nedensellik ya da hissi mucizelerin imkanı meselesi“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim- Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, 06-08 Eylül 2002 Çorum2003s. 225-244Türkçeİsam Pdf
Selim ÖzarslanDin-Dünya İlişkisine Kur’ani Açıdan Bir Yaklaşım“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim- Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, 06-08 Eylül 2002 Çorum2003s. 249-256Türkçeİsam Pdf
Muhammed YazıcıDünya-Ahiret kavramlarının analizi“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim- Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, 06-08 Eylül 2002 Çorum2003s. 39-56Türkçeİsam Pdf
Muhittin Bağçeciİslam dini bilim ve sekülerleşme“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim- Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, 06-08 Eylül 2002 Çorum2003s. 213-220Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİslami Gelenekte “el-Hayatü’d-Dünya” Kavramını Anlama Biçimleri“Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi” İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim- Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, 06-08 Eylül 2002 Çorum2003s. 11-36Türkçeİsam Pdf
Mahmut ÇınarYe’s ve Be’s Halinde İmanın Hükmü: Firavun’un İmanı ÖrneğiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/2sayı: 41, s. 121-142Türkçeİsam Pdf
Mehmet BulğenFizik Tanrı’yı Gereksiz mi Kıldı? The Grand Design (Büyük Tasarım) Kitabı Üzerinden Bir DeğerlendirmeMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/2sayı: 41, s. 143-166Türkçeİsam Pdf
Tarif KhalidiMutezilî Tarih Yazıcılığı: Makdisî’nin Kitabü’l-Bed ve’t-Tarih’içeviren: Hayrettin Nebi GüdekliMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2011/2sayı: 41, s. 237-252Türkçeİsam Pdf
Kadir GömbeyazInternational Conference “Takfir: A Diachronic Perspective” (24-26 October 2011, Madrid-Spain)İlahiyat Studies: A Journal on Islamic and Religious Studies2011cilt: II, sayı: 2, s. 258-264İngilizcePdf Yok
Hülya Alperİmam Mâturîdî'de Akıl-Vahiy İlişkisi: Aklın Önceliği ve Vahyin GerekliliğiMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2010cilt: VII, sayı: 2, s. 7-29Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünMaturidi'nin Kur'an Yorum YöntemiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2012cilt: X, sayı: 1, s. 1-18Türkçeİsam Pdf
Ramazan - Fehmi Soğukoğlu BiçerArap Baharının Dinamiği: Ulu'l-Emre İtaatin Teolojisi (Yusuf Kardavi ve Ramazan Buti Örneği)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2012cilt: X, sayı: 1, s. 19-29Türkçeİsam Pdf
Temel - Osman Oral Yeşilyurtİman'da İkrar KavramıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2012cilt: X, sayı: 1, s. 31-44Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÜnverdiKlasik İslam Geleneğinde Taklidi İmanın DeğeriKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2012cilt: X, sayı: 1, s. 221-254Türkçeİsam Pdf
Josef vann EssMu'tezile Atomculuğuçeviren: Mehmet BulğenKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2012cilt: X, sayı: 1, s. 255-274Türkçeİsam Pdf
Talip ÖzdeşMâturîdî İslam'ın Seküler Yorumuna Temel Oluşturabilir mi?Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2010cilt: VII, sayı: 2, s. 31-52Türkçeİsam Pdf
Ramazan Altıntaşİmam-ı Mâtürîdî'de Din-Siyaset İlişkileriMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2010cilt: VII, sayı: 2, s. 53-66Türkçeİsam Pdf
Ahmet AkMâturîdîliğin Hanefilik İle İlişkisiMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2010cilt: VII, sayı: 2, s. 223-240Türkçeİsam Pdf
Kıyasettin Koçoğluİmam Mâtürîdî'nin Mutezile AlgısıMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2010cilt: VII, sayı: 2, s. 241-276Türkçeİsam Pdf
Hamdi GündoğarKur’an’da Allah’ın Mutlak İradesi ve İlmi Karşısında İnsanın İrade ÖzgürlüğüMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2010cilt: X, sayı: 3, s. 115-134Türkçeİsam Pdf
İsmail ŞıkBurhan-ı Temanu’ya Eleştirel Bir YaklaşımÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: X, sayı: 2, s. 17-44Türkçeİsam Pdf
Eyüp AktürkAkıl- Vahiy- Bilgi İlişkisi: Maturidi Üzerine Bir İncelemeYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2011sayı: 20, s. 206-223Türkçeİsam Pdf
Ahmet AlabalıkEt-Tekfir: Dawabituhu, Mewani’uhu, Lewazimuhu fi Daw’i’l-Kur’ânYalova Sosyal Bilimler Dergisi2011-2012cilt: II, sayı: 3, s. 182-200Türkçeİsam Pdf
H. Tevfik MarulcuBaberti’de Kelam - Belağat İlişkisiMarife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim]2011cilt: XI, sayı: 2, s. 141-155Türkçeİsam Pdf
Metin Özdemirİbn Rüşd’ün Kelamcılara Dair Metodolojik EleştirisiDoğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd2009cilt: II, s. 351-361Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim Bulutİbn Rüşd’ün Mucize AnlayışıDoğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd2009cilt: II, s. 363-377Türkçeİsam Pdf
Hamza Muhammed Vesim el-BekriMevkıfu İbn Rüşd mine’t-Tenzîh ve’t-Teşbîh ve’t-Tecsîm Dirâse NakdiyyeDoğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd2009cilt: II, s. 379-402Arapçaİsam Pdf
Hamza Muhammed Vesim el-Bekriİbn Rüşd’ün Tenzih, Teşbih Tecsim Anlayışına Eleştirisel Bir Yaklaşımçeviren Metin ÖzdemirDoğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek: İbn Rüşd2009cilt: II, s. 403-405Türkçeİsam Pdf
[Abdullah Kartal, İlahi İsimler Teorisi: Allah-İnsan İlişkisi, İstanbul: Hayy Kitap, 2009, 256 sayfa]tanıtan Betül Akdemirİslâm Araştırmaları Dergisi2011sayı: 26, s. 96-100Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkmanEşarilerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-i Hadis’in Vardığı Sonuçlarİslami Araştırmalar2011cilt: XXII, sayı: 2, s. 71-88Türkçeİsam Pdf
Halide AslanArşiv Belgeleri Işığında Tanzimat Döneminde Karahisar-ı Sahib’de İhtida Konusu Üzerine Bazı DeğerlendirmelerVII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Nisan 20052007s. 555-561Türkçeİsam Pdf
Bekir TopaloğluPeygamber’e Saygısızlığın Dini HükmüHz. Peygamber ve Aile Hayatı[t.y]s. 429-445Türkçeİsam Pdf
Ahmet UğurMâturîdî’nin Zamanında İslâm Alemine Kısa Bir BakışEbû Mansur Semerkandî Matüridî (862-944), 14 Mart 1986 - Kayseri1986s. 1-8Türkçeİsam Pdf
A. Vehbi EcerMâturîdî’nin TanınmasıEbû Mansur Semerkandî Matüridî (862-944), 14 Mart 1986 - Kayseri1986s. 9-16Türkçeİsam Pdf
Muhiddin BağçeciMâturîdî’nin Kelâm MetoduEbû Mansur Semerkandî Matüridî (862-944), 14 Mart 1986 - Kayseri1986s. 23-32Türkçeİsam Pdf
Salahaddin PolatMâturîdî’ye Göre Gayb MeselesiEbû Mansur Semerkandî Matüridî (862-944), 14 Mart 1986 - Kayseri1986s. 99-118Türkçeİsam Pdf
Metin YurdagürKur’an’da Kader ve İmam Mâturîdî’nin Te’vilâtü’l - Kur’an’ında Kader ile İlgili Bazı Ayet-i Kerimelerin YorumuEbû Mansur Semerkandî Matüridî (862-944), 14 Mart 1986 - Kayseri1986s. 135-164Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçMâturîdî’nin İmân AnlayışıEbû Mansur Semerkandî Matüridî (862-944), 14 Mart 1986 - Kayseri1986s. 17-22Türkçeİsam Pdf
Cihat TunçGazâlî’ye Göre Allah’ın Varlığı ve SıfatlarıEbû Hâmid Muhammed el-Gazzali (1058-1111), 14 Mart 1988, Kayseri1988s. 21-29Türkçeİsam Pdf
Muhiddin BağçeciGazâlî’nin Kelam İlmine Verdiği Önem ve Kelâm MetoduEbû Hâmid Muhammed el-Gazzali (1058-1111), 14 Mart 1988, Kayseri1988s. 55-86Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperHz. Ali’nin İtikâdî GörüşleriHayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, 08-10 Ekim 2004 Bursa2005s. 99-110Türkçeİsam Pdf
Fevkiye H. MahmudKeyfe Yufhemu İlmu’l-Kelam Ba‘de’l-Karni’l-Evvel Min’el-HicreUluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler, 16-18 Eylül, 1985, İzmir1985s. 205-208Türkçeİsam Pdf
Muharrem Yıldızİbrahim Müteferrika’nın Beşairü’n-Nübüvve’ye Dair Tespit ve GörüşleriTürk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi2012cilt: VII, sayı: 14, s. 79-100Türkçeİsam Pdf
Avni İlhanUsûlü’d-Dîn İnde’ş-ŞîaMilletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu = International Symposium on al-Shiism throughout History and Today (Tebliğler ve Müzakereler), 13-15 Şubat 19931993s. 434-441Arapçaİsam Pdf
Bekir TopaloğluTakyîm Havle Üsüsi’l-Îmân ve Envâü’l-İbâdât İnde’l-İsmâiliyyeMilletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu = International Symposium on al-Shiism throughout History and Today (Tebliğler ve Müzakereler), 13-15 Şubat 19931993s. 661-666Arapçaİsam Pdf
Yusuf Şevki YavuzMünâkaşatu Ârâi’l-İmâmiyye ve Takyîmihâ Havle Mevzûâti Usûli’d-DînMilletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu = International Symposium on al-Shiism throughout History and Today (Tebliğler ve Müzakereler), 13-15 Şubat 19931993s. 690-694Arapçaİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünSemerkant İlim Havzası ve MatüridiMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 11-26Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünMatüridi’nin Kur’an Yorum YöntemiMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 27-44Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanMatüridi’nin Uluhiyet TasavvuruMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 45-83Türkçeİsam Pdf
Muammer EsenPeygamberlik (Nübüvvet) ve PeygamberlerMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 84-99Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperMatüridi’nin Akıl ve Vahiy AlgısıMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 158-181Türkçeİsam Pdf
M. Sait Kavşutİnsan: Teolojik AntropolojiMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 218-276Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirMatüridi’nin Kötülük Problemine YaklaşımıMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 380-424Türkçeİsam Pdf
Hilmi Demirİmam Matüridi’nin Gnostik Akımlarla MücadelesiMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 425-448Türkçeİsam Pdf
Yunus CengizÖlüm ve SonrasıMatüridi’nin Düşünce Dünyası2011s. 449-493Türkçeİsam Pdf
Seyfullah KaraTürkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mutezile Ekolünün VarlğıTarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi2012cilt: I, sayı: 2, s. 1-13Türkçeİsam Pdf
Leo SchayaAllah İsmine DairAşk ve Hikmet Yolu2012s. 225-233TürkçePdf Yok
Yunus CengizKelami Metinlerin Güncelleştirilmesinde Bir İmkân Olarak “Eylem Teorisi”: Kadı Abdülcebbâr ÖrneğiDini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama2012cilt: II, s. 781-804Türkçeİsam Pdf
Talip ÖzdeşMaturidi’yi Nasıl Okumalıyız?Dini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama2012cilt: II, s. 963-974Türkçeİsam Pdf
Cemalettin ErdemciKelamcıların Dini Metinleri Anlama BiçimiDini ve Felsefi Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama2012cilt: II, s. 975-1000Türkçeİsam Pdf
Emrullah YükselAmidi ve Bazı Kelamcılarda Bilgi TeorisiKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 3-6Türkçeİsam Pdf
İsa YüceerBilgi Problemine Kelami Bir BakışKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 27-35Türkçeİsam Pdf
Adil Bebekİmam Matüridi ve Kadi Abdülcebbar’a Göre Haber-i Vahidin Epistemolojik DeğeriKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 47-52Türkçeİsam Pdf
Ahmet Ceylanİman ve BilgiKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 209-218Türkçeİsam Pdf
Temel Yeşilyurtİnanç Önermelerinin Bilişselliği SorunuKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 141-156Türkçeİsam Pdf
Erkan YarKelam İlminde Dokunulmaz Bilgi Alanları Paradigması ve Bunun Epistemolojik DeğeriKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 53-70Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanKelam’da Aklin Epistemolojik FonksiyonuKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 129-138Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruKelamın Bilgi Teorisi Ne Olmamalıdır?Kelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 23-26Türkçeİsam Pdf
Arif YıldırımKelamın İlim Anlayışı ile Filozofların İlim Anlayışının MukayesesiKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 243-249Türkçeİsam Pdf
Muhittin BağçeciKelamın İlimle İlgisiKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 39-46Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirKelami İstidlalin ProblematiğiKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 157-184Türkçeİsam Pdf
Fikret KaramanKur’an’da Bilgi Kavramı ve DeğeriKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 7-22Türkçeİsam Pdf
Fethi Kerim KazançMu’tezile’nin Ahlak Sisteminde Bilgi Nesnesi Olarak DeğerlerKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 185-208Türkçeİsam Pdf
İbrahim CoşkunNazari Bilgi ve Fahreddin Razi’nin Bileşkeci (Muhassal) Bilgi Sistemi İçerisinde Nazari Bilginin YeriKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 105-128Türkçeİsam Pdf
Muhit MertNesefi’de İman-Bilgi İlişkisiKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 221-229Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşYakin ve İtikadKelamda Bilgi Problemi: Bildiriler2003s. 231-241Türkçeİsam Pdf
İsmail YakıtKur'an'a Göre İnanç Düşünce ve İfade ÖzgürlüğüTürkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişinin Din Boyutu, Sempozyum, 17-19 Eylül 20012003s. 273-285Türkçeİsam Pdf
Remzi KayaMüslüman Ehl-i Kitap İnanç Esaslarının KarşılaştırılmasıTürkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişinin Din Boyutu, Sempozyum, 17-19 Eylül 20012003s. 299-329Türkçeİsam Pdf
Halil İbrahim BulutOsmanlı Müelliflerinden Maraşlı Saçaklızade ve Ebeveyn-i Resul Konusundaki GörüşleriI. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş2005cilt: I, s. 69-79Türkçeİsam Pdf
Murat MemişEşari-Matüridi İhtilafına Dair İki RisaleDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: I, sayı: 35, s. 75-103Türkçeİsam Pdf
Mehmet Ali BüyükkaraKendisine Atfedilen Sözler Zemininde İmam Şafii’nin Akıdevi GörüşleriUluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 20102012s. 331-357Türkçeİsam Pdf
Ahmet Erkolİmam Şafii’nin Kelam Karşıtlığı ve Nedenleri ÜzerineUluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 20102012s. 366-377Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerM. Arkoun’a Göre İmam Şafii’nin “İslami Akıl”ı Kuruşunun Teolojisi - Kur’an ve Sünnet’in “Yüce Otorite” Olarak TesisiUluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 20102012s. 387-391Türkçeİsam Pdf
Haythem KhaznahEserü’l-İmâm eş-Şâfiî fî Medreseti’l-Mütekellimîne’l-UsûliyyeUluslararası İmam Şafii Sempozyumu, 7-9 Mayıs 20102012s. 423-463Arapçaİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîKelam İlmiçeviren Bekir Topaloğluİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 191-290Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîAbu Mansur al-Maturidiİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 355-368Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîAllah’ın Elçisi Muhammed-Vahiyİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 381-385Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîVahyin Çeşitleri ve Kur’an-ı Kerimçeviren Hüseyin Atayİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 387-391Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-Tancîİslam’da Hürriyetİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 403-408Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîKur’an-ı Kerim’in İ'cazı (Kadı İyaz’dan tercüme)çeviren Bekir Topaloğluİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 417-438Türkçeİsam Pdf
Muhammed b. Tavît et-TancîKelam Dersleri Müfredatıİslam Düşüncesi Üzerine Makaleler2011s. 497-507Türkçeİsam Pdf
Bekir Topaloğluİmam Matüridi’nin Temel İslam Bilimlerindeki YeriBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 39-42Türkçeİsam Pdf
Ulrich RudolphMatüridi’nin İlahi Hikmet AnlayışıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 45-53Türkçeİsam Pdf
Yusuf Şevki YavuzMatüridi’nin Tabiat ve İlliyete BakışıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 54-64Türkçeİsam Pdf
Alnoor DhananiMatüridi ve Nesefi’nin Atomculuk ve Tabiat AnlayışıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 65-76Türkçeİsam Pdf
Merve Mahmudİmam Matüridi’nin Kelam Yöntemi Olarak Akıl ve Nakil Arasında Kurduğu DengeBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 77-104Türkçeİsam Pdf
Talip ÖzdeşMatüridi’nin Din ve Şeriat AnlayışıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 123-137Türkçeİsam Pdf
H. Sabri ErdemEbu Hanife ve Ebu Mansur el-Matüridi, Mürcie’nin Devamı Olarak Görülebilir mi?Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 143-146Türkçeİsam Pdf
Yasir KadiMatüridi ve Eşari Kelamında KaderBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 176-191Türkçeİsam Pdf
Adil BebekMatüridi’nin Düşüncesinde İman ve Küfür KavramıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 195-206Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperMatüridi’nin Mutezile Eleştirisi: Tanrı En İyiyi Yaratmak Zorunda mıdır?Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 207-214Türkçeİsam Pdf
Metin ÖzdemirMatüridi’in Mutezili Akılcılığa Yönelttiği Eleştirilerin Epistemolojik TemelleriBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 215-229Türkçeİsam Pdf
Fethi Ahmet PolatTe’vilatü Ehli’s-Sünne’de Mutezili Söylemin KritiğiBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 230-271Türkçeİsam Pdf
Mustafa Sinanoğluİmam Matüridi’nin Düalist İnanç Gruplarına YaklaşımıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 311-328Türkçeİsam Pdf
Abdurrahim el-AlemiMenhecü’l-İmâm el-Mâtürîdî fî Tefsîri’l-Kur’ân Beyne İlmi’l-Kelâm ve Usûli’l-AhkâmBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 331-349Arapçaİsam Pdf
Hüseyin KahramanHadisin Matüridi Kültüründeki Yeri ve Matüridi’nin Hadis YorumuBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 350-374Türkçeİsam Pdf
Dale J. CorreaMatüridi’nin Bilgi Teorisinde TevatürBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 375-389Türkçeİsam Pdf
Ali DurusoyMatüridi Kelamcıların Mantığa YaklaşımıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 393-402Türkçeİsam Pdf
Hasan HacakMatüridi Kelamı ve Hanefi Fıkhı: Matüridiliğin Alem Anlayışının Hanefi Fıkhıyla İlişkisiBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 403-411Türkçeİsam Pdf
Belkasım el-GaliMenhecü’l-Mâtürîdî fî İsbâti’l-Akîdeti’l-İslâmiyyeBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 421-431Arapçaİsam Pdf
Ahmet AkMatüridiliğin Ortaya ÇıkışıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 435-451Türkçeİsam Pdf
Aşirbek MuminovMatüridilik Araştırmalarında Kaynak Olarak Semerkant Cakardize Mezarlığı’ndaki Mezartaşı Kitabeleri -Matüridilik Tarihini Öğrenme Açısından X-XIV. Asır Semerkand Kitabelerinin ÖnemiBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 452-463Türkçeİsam Pdf
Shovosil ZiyodovMatüridiyye Doktrininin Özbekistan’da Araştırılması: Problemler ve ÇözümlerBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 464-477Türkçeİsam Pdf
Mehmet EvkuranMatüridiliğin Teorik ve Sosyolojik Birleşenleri Üzerine - Teo-Sosyolojik Bir Değerlendirme-Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 495-523Türkçeİsam Pdf
Şükrü ÖzenMatüridi ve Siyaset: Hilafetin Kureyşiliği MeselesiBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 524-548Türkçeİsam Pdf
Sönmez KutluMatüridi Akılcılığı ve Bunun Günümüz Sorunlarını Çözmeye KatkısıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 549-575Türkçeİsam Pdf
Claude GillioutMatüridi’nin Erken Dönem Tefsir Geleneklerine ve İlgili Konulara BakışıBüyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 576-599Türkçeİsam Pdf
Murteza BedirMatüridi Fıkıh Usulü: Gerçek mi? Kurgu mu?Büyük Türk Bilgini İmam Matüridi ve Matüridilik -Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı-, 22-24 Mayıs 2009 - İstanbul2012s. 412-420Türkçeİsam Pdf
Ramazan BiçerKazanlı İki Alim: Şihabeddin Mercani ve Kıvamüddin Burslan İlmi Şahsiyet ve Kelami YönleriProceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, Kazan, 24-26 June 20052008s. 377-390Türkçeİsam Pdf
Tevfik YücedoğruMolla Fenari’nin Alem AnlayışıUluslararası Molla Fenari Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler- = International Symposium on Molla Fanari (4-6 December 2009 Bursa) -Proceedings-2010s. 189-200Türkçeİsam Pdf
Ulvi Murat KılavuzKelami Tartışmlar Bağlamında Molla Fenari’de Esma-i HüsnaUluslararası Molla Fenari Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler- = International Symposium on Molla Fanari (4-6 December 2009 Bursa) -Proceedings-2010s. 291-311Türkçeİsam Pdf
Orhan Ş. KoloğluOsmanlı Kelam Geleneği Çerçevesinde Molla FenariUluslararası Molla Fenari Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler- = International Symposium on Molla Fanari (4-6 December 2009 Bursa) -Proceedings-2010s. 375-395Türkçeİsam Pdf
Mustafa ÖztürkMolla Fenari ve Tefsirde SenkretizmUluslararası Molla Fenari Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa) -Bildiriler- = International Symposium on Molla Fanari (4-6 December 2009 Bursa) -Proceedings-2010s. 399-421Türkçeİsam Pdf
İlhan KutluerÜç Perspektif: Kelam, Felsefe ve Tasavvufİslam Felsefesinin Sorunları2003s. 19-36TürkçePdf Yok
Celal KırcaMolla Hüsrev’de İman ve Amel-i Salih MünasebetiMolla Hüsrev Mehmet Efendi (1400-1480) Kongresi Tebliğleri, 14 Mart 1985, Kayseri1992s. 25-35Türkçeİsam Pdf
Muhiddin Bağçeciİbn Rüşd’de İlahiyat (Uluhiyet)İbni Rüşd Kongresi Tebliğleri, 14 Mart 1993, Kayseri1993s. 77-90Türkçeİsam Pdf
Sokaina Mahomod MAWEDNazarât fî Hayâti’s-Seyf el-Âmidî (Seyfuddin Âmidî’nin Biyografisine Dair)Editör: Ahmet Erkol, Abdurrahman Adak, İbrahim BorUluslararası Seyfuddîn Âmidî Sempozyumu Bildirileri = International Conference on Sayf al-Din al-Amidi Papers2009s. 79-91Arapçaİsam Pdf
İbrahim AslanEl-Usûlu’l-Hamse’nin Hanbelî Yorumu: el-Kâdî Ebû Ya’lâ el-Ferrâ ÖrneğiAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD]2012cilt: LIII, sayı: 1, s. 55-83Türkçeİsam Pdf
Rauf Kazımovİslam’da Nazar ve GözdeymeBakı İslam Universiteti Elmi Mecmua2012sayı: 7, s. 57-74TürkçePdf Yok
İbn Receb el-HanbeliKelime-i Tevhidi Yaşamakçeviren ve hazırlayan Fetullah YılmazGümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: I, sayı: 2, s. 308-335Türkçeİsam Pdf
Nurullah KayışoğluKur’an’da İnsan Fiillerinin Ahlaki İçeriğiHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XV, sayı: 23, s. 37-47Türkçeİsam Pdf
Mustafa YüceKelamcıların Bilgi Tanımları ve Nesefi’nin Semantik TahliliHarran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XV, sayı: 24, s. 111-126Türkçeİsam Pdf
Asiye Tığlıİranlı Düşünür Şebisteri’nin Kur’an’ı Anlama Yöntemi: Hermenötik Okuyuş ve Nebevi KelamMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2010cilt: VII, sayı: 3, s. 189-218Türkçeİsam Pdf
Ramazan YıldırımHalku’l-Kur’an Meselesinin Politik İstismarıMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2011cilt: VIII, sayı: 1, s. 49-69Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kubatİslam Düşüncesinde Aklın Vahiy Karşısındaki KonumuMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2011cilt: VIII, sayı: 1, s. 71-118Türkçeİsam Pdf
Cemalettin ErdemciKelam İlminde VahiyMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2011cilt: VIII, sayı: 1, s. 119-142Türkçeİsam Pdf
Allah’în Kelamına Dair Altmışbeşinci Bölüm -Musa b. Meymun (Maimonides) el-Kurtubi-çeviren İsmail TaşpınarMilel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi2011cilt: VIII, sayı: 1, s. 269-272Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükKelam ve Antropolojiye Göre Akıl ve İnsanII. Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı, İstanbul 25-27 Nisan 19971997s. 130-137Türkçeİsam Pdf
M. Sait ÖzervarlıMu’tezile AkılcılığıII. Uluslararası İslam Düşüncesi Konferansı, İstanbul 25-27 Nisan 19971997s. 101-107Türkçeİsam Pdf
Hasan Kurtİmâm Mâtürîdî’de Mu’tezilî Ka’bî’nin EleştirisiBilimname: Düşünce Platformu2011/1sayı: 20, s. 109-134Türkçeİsam Pdf
Mahmut ÇınarMütekadimun Dönemi Kelam Alimlerine Göre Bilgi, Kaynakları ve Bunlar Arasındaki İrtibatın KeyfiyyetiBilimname: Düşünce Platformu2011/2sayı: 21, s. 7-32Türkçeİsam Pdf
Murat - Ekrem Özdemir SerdarMevlana’da İrade HürriyetiBilimname: Düşünce Platformu2011/2sayı: 21, s. 75-92Türkçeİsam Pdf
Harun IşıkNakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşa’nın Peygamberlik AnlayışıBilimname: Düşünce Platformu2011/2sayı: 21, s. 93-116Türkçeİsam Pdf
Veysi ÜnverdiKadi Abdulcabbar’da Allah’ın İradesinin SınırlandırılmasıŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: III, sayı: 5, s. 107-126Türkçeİsam Pdf
Fadıl AyğanEşari Kelamının Sistemleşmesine Katkıları Bakımından Ebu İshak el-İsferayiniŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012/2cilt: III, sayı: 6, s. 7-28Türkçeİsam Pdf
Hamdi GündoğarFahreddin er-Razi’de İrade-Fiil İlişkisiŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012/2cilt: III, sayı: 6, s. 55-70Türkçeİsam Pdf
Abdulkerim eş-ŞehristaniCevheri Ferdin İspatı Hakkındaçeviren Ömer Ali YıldırımŞırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012/2cilt: III, sayı: 6, s. 155-160Türkçeİsam Pdf
M. B. AltaieModern Kozmoloji ve İslam Kelamında Yaratma ve Kişisel Yaratıcıçeviren İbrahim ÇetintaşKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011cilt: IX, sayı: 18, s. 175-204Türkçeİsam Pdf
Mehmet MalkoçMatüridi’de Ahiret Alemi İnancının TemellendirilmesiDiyanet İlmi Dergi2012cilt: XLVIII, sayı: 4, s. 7-22Türkçeİsam Pdf
Osman DemirRicalu’l-Gayb inancı ve toplum hayatına yansımalarıKur’an ve Tefsir Araştırmaları: (İslam Düşüncesinde Gayb Problemi-II)2004s. 155-166Türkçeİsam Pdf
Mehmet Dalkılıç“Ehl-i Sünnet” Mezhebinin “İman” ve “İslam” Tanımının Toplumsal Barış ve Hoşgörü Bakımından Günümüzdeki AnlamıDin ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul2008s. 463-476Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelami Açıdan Gayr-i Müslimlerle Dostluk - Kur’an’da Nehye Konu Olan Dostluğun Psiko-Sosyal Sakıncaları -Toplum Bilimleri Dergisi2011cilt: V, sayı: 10, s. 55-68Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKelamın Dil Üzerine Kurduğu İstidlal Şekli -Bakıllani’nin Yaklaşımı Bağlamında Bir Değerlendirme-Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/2sayı: 27, s. 127-138Türkçeİsam Pdf
Hasan Tevfik MarulcuKınalızade Ali Çelebi’de Ahlakiliğin Dinamiği Olarak İman -Kelam-Ahlak İlişkisi Bağlamında Bir Değerlendirme-Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011/2sayı: 27, s. 139-152Türkçeİsam Pdf
Kıyasettin KoçoğluMâtürîdiyyenin Temel Kaynaklarında Râfıza ve Râfızî FırkalarAtatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] [EAÜİFD]2012sayı: 38, s. 215-248Türkçeİsam Pdf
Galip TürcanKelamcılara Göre Kur’an’ın OtoritesiSelçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2011sayı: 31, s. 7-28Türkçeİsam Pdf
İlhami GülerŞafii’nin Sünnete Yaklaşımının Kelamı (Teolojik) Anlamı ve Din’in Lahutiliği ve Nasutuliği Sorunuİslam ve Modernizm Fazlur Rahman Tecrübesi1997s. 269-277Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanKadı Abdulcebbar’ın İyilik - Kötülük Düalitesine Yönelttiği EleştirilerXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 287-312Türkçeİsam Pdf
Hatice K. ArgaguşKaynak Değeri Açısından İslâm Halk Öğretisindeki Mit ve EfsanelerXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 323-350Türkçeİsam Pdf
Özden Kanter EkinciÇağdaş Hurufilik ya da ŞifrecilikXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 361-380Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kenan Şahinİslâm ve Okülistik İnançlar: Dini Açıdan Okülistik İnançlarXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 481-502Türkçeİsam Pdf
Hüseyin DoğanSihir Din İlişkisiXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 511-535Türkçeİsam Pdf
İbrahim Kaplanİlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerindeki Kelam DersleriXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 545-547Türkçeİsam Pdf
Cağfer KaradaşYüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları ile İlgili Bazı MülahazalarımXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 549-554Türkçeİsam Pdf
Abdülgaffar AslanLisans ve Lisansüstü Eğitiminin Pratiğine DairXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 555-557Türkçeİsam Pdf
Özcan TaşcıEğitim - Öğretim MeseleleriXVII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı & Gnostik ve Okültizm Sempozyumu2012sayı: 1, s. 559-583Türkçeİsam Pdf
Mehmet KalaycıKemâlpâşâzâde’nin Eş’arîlik-Mâturîdilik İhtilafı Konusundaki Risalesi ÜzerineAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [AÜİFD]2012cilt: LIII, sayı: 2, s. 211-218Türkçeİsam Pdf
Şaban Ali DüzgünÇağdaş Meydan Okumalar Karşısında Ulema: İmkanlar ve RisklerKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 1-10Türkçeİsam Pdf
Hülya AlperMatüridi’nin Mutezile Eleştirisi: Tanrı En İyiyi Yaratmak Zorunda mıdır?Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 17-36Türkçeİsam Pdf
Salih ÖzerSöz-Eylem Teorisi ve Hadislerin Anlaşılmasına Muhtemel KatkılarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 37-75Türkçeİsam Pdf
İbrahim AslanKadı Abdulcebbar’ın İyilik-Kötülük Düaltesine Yönelttiği EleştirilerKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 77-99Türkçeİsam Pdf
Fadıl AyğanÖlü Deniz Yazmalarında Geleceğe Dönük Beklentiler Bir Ahir Zaman Peygamberini Öngörür mü? -Teşbirat Açısından Bir Değerlendirme-Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 101-119Türkçeİsam Pdf
Hüseyin DoğanEbu’l-Hasan el-Eş’ari ve Kelamdaki Yöntemi Üzerine (I)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 139-168Türkçeİsam Pdf
Namık Kemal OkumuşEhl-i Kitap İlâhiyatında İlahi Takdir Algısının Merkez Parametreleri Üzerine Bazı TespitlerKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 169-199Türkçeİsam Pdf
Mehmet BulğenAtomdan Kuantuma: Fizikteki Gelişmelerin Kelama EtkisiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 243-251Türkçeİsam Pdf
Hülya TerzioğluKur’an’ın “Hüküm Allah’ındır” Öğretisi Üzerine (Kelam İlmi Bağlamında Değerlendirme)Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 351-363Türkçeİsam Pdf
Tuna TunagözMevlana’da Tanrı’nın Varlığının İspatıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 365-391Türkçeİsam Pdf
Furat AkdemirKur’an’da İtaat Kavramı ve Peygambere İtaatin MahiyetiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 425-442Türkçeİsam Pdf
Osman OralKelam İlminde İlahi AdaletKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 443-457Türkçeİsam Pdf
Ahmet TaşdemirMüslüman Çocukların Ahiretteki DurumlarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 501-509Türkçeİsam Pdf
Şahban YıldırımerOrhan Münir Çağıl’da Adalet İdesi ve Mistik YaklaşımlarKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 511-531Türkçeİsam Pdf
Mahmut ÇınarKarşılaştırmalı Akâid Okumaları: Cuveynî-Kadı Abdülcebbâr ÖrneğiKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 533-556 Türkçeİsam Pdf
İbrahim QuliyevMuhammed Fuzuli ve Onun “Metleül-Etiqad” Eserinin Dinşünaslıq Bakımından TehliliBakı İslam Universiteti Elmi Mecmua2013sayı: 8, s. 121-147TürkçePdf Yok
Sabri YılmazA Muslim Theologian’s Approach to The Doctrine of The Trinity: The Case Qadi’Abd Al-JabbarUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi = The Journal of International Social Research2013cilt: VI, sayı: 24, s. 426-437İngilizceİsam Pdf
İlyas ÇelebiDini Bilginin Oluşmasında Geleneğin Rolü ve İlmi / Konulu Tefsir Yaklaşımının Bazı SorunlarıDin ve Gelenek: Tartışmalı İlmi Toplantı 22-24 Ekim 20102011s. 185-205Türkçeİsam Pdf
Hatice K. Arpaguşİmanda Sevgi: İbn Teymiyye Örneğiİslam’da Sevgi Temelinde Beşeri Münasebetler-İlmi Toplantı-2010s. 293-311Türkçeİsam Pdf
Veli UlutürkKur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitabın KonumuKur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab- Tartışmalı İlmi Toplantı-2007s. 135-196Türkçeİsam Pdf
Mustafa SinanoğluKelamcıların Ehl-i Kitaba YaklaşımlarıKur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitab- Tartışmalı İlmi Toplantı-2007s. 328-353Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırCahız’a Göre HilafetCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: XVI, sayı: 2, s. 89-105Türkçeİsam Pdf
Arif AytekinBaberti’nin, Vasiyye ve Tahavi Akidesi Şerhlerinde ‘’İman ve İstitaat’’ Hakkındaki GörüşleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: XVI, sayı: 2, s. 635-654Türkçeİsam Pdf
Mehmet BaktırAbdullah Edib ve Allah’ın Sıfatlarının Tasnifi Konusundaki GörüşleriCumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2012cilt: XVI, sayı: 2, s. 655-665Türkçeİsam Pdf
Hatice K. ArpaguşHaşvî Temayülün İzdüşümü: Mukatil b. Süleyman ÖrneğiMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2012/2sayı: 43, s. 65-106Türkçeİsam Pdf
Numan Konaklıİ‛câzü’l-Kur’ân Fikri: Mahiyet, Tarihsel Süreç ve LiteratürMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi] [MÜİFD]2012/2sayı: 43, s. 251-290Türkçeİsam Pdf
Kencebek ÇıybılovSirâcuddin el-Ûşî’nin Hayatı ve KimliğiAraşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi2007cilt: I, sayı: 3-4, s. 119-131Türkçeİsam Pdf
Vecihi SönmezMu‘tezile’ye Göre İnsan ve Fiillerindeki NedensellikAraşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi2009sayı: 7-8, s. 211-227Türkçeİsam Pdf
Arslanzade Mustafa EfendiArslanzade’nin Risâletûn Latîfe fî Beyâni’l-Îmân Lugaten ve Şer’an inde Ehli’l-Lisân Adlı Eserinin Tahkik ve TercümesiIğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi2012sayı: 2, s. 167-182Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşSosyal Kelam Projesi: “M. Şerafeddin Yaltkaya Örneği”Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri2010s. 235-239Türkçeİsam Pdf
Osman Demirİzmirli İsmail Hakkı’nın Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası’nda İlk Dönem Kelamcıları Hakkındaki DeğerlendirmeleriDarülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri2010s. 503-511Türkçeİsam Pdf
Fikret SoyalDarülfünun İlahiyat Fakültesi’nde Bir Kelam Müderrisi: Arapkirli Hüseyin Avni KaramehmedoğluDarülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri2010s. 443-452Türkçeİsam Pdf
Recep ÖnalKur’an’daki Nebi-Resul Kavramlarına Teolojik YaklaşımKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 329-350Türkçeİsam Pdf
Erkan KurtHistorical Characterization of KalamKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 303-314İngilizceİsam Pdf
Mehmet Emin ŞekerKur’an’da Heisberg Belirsizlik İlkesi: Fatır Suresi (35) 13. Ayetin AnlattıklarıKelam Araştırmaları Dergisi [Kader]2013cilt: XI, sayı: 1, s. 459-486Türkçeİsam Pdf
Muhammed AydınM. Zahid Kevseri’ye Göre Hz. İsa’nın Vefatı, Ref’i ve Nüzulü ile İlgili Ayetlerin YorumuUluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri2007?s. 225-239Türkçeİsam Pdf
Ramazan AltıntaşKevseri’nin Ta’lik Yöntemine Bir Bakış: Cüveyni’nin “el-Akidetü’n-Nizamiyye” Adlı Eseri ÖrneğiUluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri2007?s. 541-555Türkçeİsam Pdf
Mehmet ÖzşenelKevseri’ye Göre Haber-i Vahidin İtikadi Konularda Delil Olma MeselesiUluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri2007?s. 563-568Türkçeİsam Pdf
Mehmet İlhanŞah Veliyullah ed-Dihlevi’nin Alem-i Misal ve İnşikak-ı Kamerle İlgili Görüşlerine Muhammed Zahid el-Kevseri’nin TenkitleriUluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri2007?s. 577-585Türkçeİsam Pdf
Mustafa AkçayEbeveyn-i Resul Tartışmalarında Zahidu’l-Kevseri’nin Yeri ve Bir Hatanın DüzeltilmesiUluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri2007?s. 591-602Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınMehmed Zahid Kevseri ile Mustafa Sabri Efendi’nin Kader Konusundaki TartışmasıUluslararası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Bildirileri 24-25 Kasım 2007 Düzce = International Symposium on M. Zahid Kevseri2007?s. 637-647Türkçeİsam Pdf
Vecihi SönmezHz. İbrahim’in Tabi Olduğu Hak Din ve Tevhidi İspat MetoduDicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2010cilt: XII, sayı: 1, s. 147-181Türkçeİsam Pdf
İsa YüceerAna Konularıyla Mukayeseli İslam İnançlarıAraşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi2008sayı: 5-6, s. 117-130Türkçeİsam Pdf
Hasan TurgutGazzali’nin İlimler Tasnifi ve Bu Tasnifte Kelam İlminin Yeri900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011 İstanbul2012s. 251-259Türkçeİsam Pdf
Hatice K. ArpaguşGazzali’nin Penceresinden Akıl ve Taklid900. Vefat Yılında İmam Gazzali : Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı 07-09 Ekim 2011 İstanbul2012s. 305-325Türkçeİsam Pdf
Ömer AydınTürk Kelâm Bilgini Sadru'ş-Şerîa Es-Sânî (ö. 747/1346)Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [AÜTAED]1995sayı: 3, s. 181-196Türkçeİsam Pdf
İbrahim ÖzdemirEş’arîler’de Kelâmî Ta’lîlBingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty2014cilt: II, sayı: 4, s. 53-69Türkçeİsam Pdf
İlyas - Hayrettin N. Güdekli ÇelebiKelâm İlminin Teşekkülü ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisiİslâmî İlimlerde Metodoloji / Usûl-V Temel İslâm İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı 18-19 Ocak 20142014s. 369-416Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelâmî Açıdan İnsan Haklarının TemellendirilmesiKur’ân ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları Tartışmalı İlmî Toplantı 21-22 Aralık 20132014s. 57-117Türkçeİsam Pdf
Namık Kemal OkumuşKur’an Kıssaları Kaderci Anlayışa-Ezelî Yazgı Algısına Kaynak Teşkil Edebilir mi?Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2013sayı: 3, s. 31-97Türkçeİsam Pdf
Faruk SancarToplumsal Birliğin İnşasında Anahtar Kavram “Kardeşlik”: Gazali ÖrneğiRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2013sayı: 4, s. 21-41Türkçeİsam Pdf
Namık Kemal OkumuşEhl-i Hadis ve Selefî Düşüncede Ezelî Yazgı, Kader ve Ecel AnlayışıRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2013sayı: 4, s. 43-104Türkçeİsam Pdf
İsa DoğanZeydiyye MezhebiMilletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu = International Symposium on al-Shiism throughout History and Today (Tebliğler ve Müzakereler), 13-15 Şubat 19931993s. 557-595Türkçeİsam Pdf
Esma Çavişİslâm Geleneğinde Tanrı TasavvurlarıEski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi [Eskiyeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi = The Anatolian Theological Academy Research Journal, Eskiyeni: Sosyal Bilimler Dergisi = A Journal of Social Sciences]2010sayı: 19, s. 55-61Türkçeİsam Pdf
Veysi ÜnverdiEş’arî ve Ebu’l-Muîn En-Nesefî’de Kesb Teorisi = The Theory of Kasb According to Al-Ash’asri and Al-NasafiDiyanet İlmî Dergi2015cilt: LI, sayı: 1, s. 71-100Türkçeİsam Pdf
Cemalettin Erdemciİslam Kelâmında Kozalite ProblemiSiirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2014cilt: I, sayı: 2, s. 11-32Türkçeİsam Pdf
Macid SevgiliCüveynî’nin İstirsâl Meselesi ile Ahvâl Teorisi ve Bu Konular Etrafında Cereyan Eden TartışmalarSiirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2014cilt: I, sayı: 2, s. 139-157Türkçeİsam Pdf
Ömer b. Abdulaziz: Er-Risale fi’r-Reddi Ale’l-Kaderiyyeçeviren Cemalettin ErdemciSiirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2014cilt: I, sayı: 2, s. 192-203Türkçeİsam Pdf
Recep ArdoğanKelam Açısından Doğal Kötülüklerin İlahî Adalet ile Bağdaşırlığına İlişkin İzahlarBirey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi2014cilt: IV, sayı: 8, s. 29-74Türkçeİsam Pdf
İbrahim Bayramİslâm Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği-Kesbîliği MeselesiGaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Tokat İlmiyat Dergisi = Tokat Journal of Ilmiyat]2015cilt: III, sayı: 1, s. 169-197Türkçeİsam Pdf
Hüseyin ÇelikKuran’da ŞefaatGaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Tokat İlmiyat Dergisi = Tokat Journal of Ilmiyat]2015cilt: III, sayı: 1, s. 283-313Türkçeİsam Pdf
Yunus CengizKadi Abdülcebbar’ın Bilgi Sisteminde Algı-Akıl İlişkisiMukaddime: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi2010sayı: 2, s. 1-22Türkçeİsam Pdf
Nail KaragözHanefî-Mâtürîdî Düşünce Akımında İsbat-ı Vâcibe ve İlahî Sıfatlara Yönelik İstidlâllerÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2015cilt: XV, sayı: 2, s. 29-63Türkçeİsam Pdf
Osman OralAkâid ve Kelâm İlmi Açısından İmânın Kısımları, Derecesi ve RükünleriDicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBED)2015cilt: VII, sayı: 13, s. 280-293Türkçeİsam Pdf
Şerafeddin GölcükKaza ve Kader KonusuBayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2015cilt: II, sayı: 2, s. 7-14Türkçeİsam Pdf
Mehmet Kenan ŞahinMâtürîdî Kelâmcısı Hakîm es-Semerkandî’nin (342/953) Sem’iyyât’a Dair GörüşleriBayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi2015cilt: II, sayı: 2, s. 15-41Türkçeİsam Pdf
Ali et-Tantâvîİnanç İlkeleri (Kavaidu’l-Akaid)çeviren: Naim DönerBingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty2016cilt: IV, sayı: 7, s. 140-153Türkçeİsam Pdf
Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlîİslam İnanç Esasları (Kavâidü’l-Akâid)çeviren: Murat AkınBülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit Universty2016cilt: III, sayı: 2, s. 397-404Türkçeİsam Pdf