Tezler

Aşağıdaki tablodaki veriler İSAM veritabanından alınmıştır. Alanlar üzerinde arama yapabilirsiniz.
DurumHazırlayanTez KonusuYılSayfaKategoriÜniversiteDanışmanDiğer Bilgiler
Tamamlanamadı Belkıs Tanrıverdi Orta öğrenim öğrencileri üzerinde iman-amel ilişkisi üzerine bir saha araştırması Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Yusuf Okşar İslâm Kelâmında Nedensellik ve Adetullah 2008 137 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Turan Erkit Sahabe ve Tabiin Döneminde Müteşâbih Sıfatların Yorumu Meselesi 2009 102 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Öztürk
Tamamlanamadı Fatih Demir İnsanın Yaratılışı ve Halifeliği Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlandı Ebubekir Karadoğan Kur’ân ve Sünnet’te İman Açısından İnsanların Özellikleri 2008 134 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlanamadı Hilmi Bilsin Nübüvveti ispat açısından mucizenin değeri Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Medine Betül Bulut Kur’an ve Sünnette Dirilme 2008 92 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlanamadı Rabia Doğan İnanç açısından Kur’an’da münafık kavramı Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı İsmail Temiz Kur’ân-ı Kerîm’de İman-İnfâk İlişkisi 2008 88 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Kemal Bahçe İmam-ı Gazali ve Nübüvvet Anlayışı 2008 129 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Aydın Özdemir Yapılan Salih Amellerin Ölü İçin Sevap Değeri 2008 110 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlanamadı Ayşe Tuba Kürkçü İnanç açısından Kur’an ve Sünnette haşr-mizan-sırat Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlandı Harun Küçük Fahreddin er-Razi ve Uluhiyyet Anlayışı 2008 91 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Mehmet Keleş Fahreddin er-Râzî ve Nübüvvet Anlayışı 2008 77 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlanamadı Adem Cantürk Can Ömer Nasuhi Bilmen ve kelam ilmindeki yeri Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Nurullah Koltaş Batıdaki Gelenekselci Ekolün Kelami Konulara Yaklaşımı-Rene Guenon ve Frithjof Schuon Örneği 2009 192 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Mustafa Acar Allah’a İmanın Ahlakî Boyutu 2012 249 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Şükrü Kılıç İlk Dönem Sünnî Kelamında Ulûhiyet Anlayışı - Tahâvî ve Mâtürîdî Örneği - 2011 252 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Devam Ediyor Resul Coşkun İbni Teymiye’ye göre akıl nakil ilişkisi DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ali Ünsal Hıristiyanların İslam’a Bakışı (Washington DC Bölgesi Örneği) 2009 233 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Üniversiteden kaydı silindi Oktay Köse Fahreddin Râzî’de tenzih anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Aytekin Şenzeybek Resailü'l-Hikme'ye Göre Dürzi İnanç Esasları 2008 451 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Öz
Devam Ediyor Bilge Hakan Öztürk Kelami Açıdan Cennet ve Cehennem Kavramları DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlanamadı Emine Nihal Arslan Yedi Ululardan Nesimî ve Tanrı Tasavvuru Tespit edilemediKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Hamide Doğan Hüseyin Kazım Kadri’nin Dini ve Siyasi Görüşleri: Kelami Bir Yaklaşım 2007 105 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir
Tamamlanamadı Yusuf Dikmen Kadı Abdulcebbarın Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Mehmet Fatih Soysal Ali Kuşcu’nun Şerhu Tecrîdi’l-Kelâm’ından Usûl-i Selâse Konularının Tahkiki ve İlâhiyat Meselelerinin Tahlili 2014 513 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Ahmet Süruri Taşköprîzâde’nin el-Meâlim’i ve Kelâmî Görüşleri 2011 447 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mehmet Malkoç Klasik Dönem Mâtürîdiyye’de Kıyâmet ve Âhiret 2009 261 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlanamadı Firdevs Okur Mehmed Emin Üsküdarî ve Şerh-ı Kâside-i Nûniyye Adlı Eseri DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlanamadı İbrahim Karataş Cumhuriyet Devri Aydınları Arasında Âhiret İnancına İlişkin Tartışmalar (Abdullah Cevdet-Saîd Nursî örneği) Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Kılıç Aslan Mavil Klasik Dönem Mâtürîdiyye Kelâmında Te’vîl Anlayışı 2012 388 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Muhammed Recai Çiftçi Mühtedî Abdullah Henry Quilliam’ın Dîn-i İslâm Adlı Eserinin ve Makalelerinin Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi 2009 [76] Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Mustafa Emre Dorman Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım 2009 560 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hasan Turgut Gazzâlî ve İbn Teymiyye'de Kelâm-Mantık İlişkisi 2013 176 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Erkan Kurt Tabiatın Varoluşunda Yaratılış İlkesi 2008 192 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hayrettin Nebi Güdekli Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin Zât-Sıfat İlişkisine Yaklaşımı: Haller Teorisi 2008 165 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Muhammet Altaytaş Varoluşsal Açıdan İslâm İnancında Ölüm 2009 219 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Devam Ediyor İbrahim Babür Gündoğdu Batı’da Alevîlik Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Türkiye’deki Yankıları DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hikmet Yağlı (Mavil) Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’nin Kelâm Sistemi ve Kaynakları 2011 371 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlanamadı Nuriye Katı Said-i Nursî’de Şer Problemi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlanamadı Emine Aktaş Filibeli Ahmed Hilmi’de Materyalizm Eleştirisi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Osman Nuri Demir Gazzâlî’de Kurtuluş Kavramı 2008 134 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlanamadı Saide Abdulkadiroğlu Kur’ân-ı Kerîm’e göre imanın duygu boyutu Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlanamadı Melike Çamur Kur’ân-ı Kerîm’e göre ilâhî lutuf olarak nimet kavramı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Ahmet Sünetci Kıyâmet Alâmetlerinin Aklî ve Naklî Temelleri 2014 147 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Tamamlandı Recep Ertuğay William Montgomery Watt’ın İslâm’ın İman Esaslarına Bakışı ve Değerlendirmeler 2008 130 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Arif Yıldırım
Tamamlandı Berat Sarıkaya İbn Teymiyye’de “Tevhid Anlayışı” 2008 177 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Üniversiteden kaydı silindi Necmettin Turan İslam’da Teolojik Yorum Farklılıklarının Siyasal Yansımaları Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Recep Doğan Kur’an’a Göre İnsanın Evrendeki Yeri 2008 244 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Lütfiye Gülay Bilgin Kök Hücre Çalışmalarının Ortaya Çıkardığı Sorunlara Etik ve Teolojik Bir Yaklaşım 2011 176 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Serbülend Arpa Kur’an’ın Hz. Peygamberi Eğitme Sürecinde Temel Belirleyenler 2011 246 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Mustafa Ünverdi İmanda Taklid ve Tahkik 2009 246 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Harun Çağlayan Kelam’da Bilgi Kaynakları 2009 178 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Hakkı Ünsal Peygamberlerin musimiyeti sorunu DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Ali Nasuf Halil Bogomiller: Dini ve Kültürel Tarihleri DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Özden Kanter Ekinci Rağıb İsfehânî’nin Kelam Anlayışı (Kelamda Semantik Yöntem) 2011 195 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mustafa Selim Yılmaz Kumran Yazmaları’nın Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi 2011 242 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Hilmi Karaağaç Hasan Hanefi’nin Kelam İlmini Yenileme Projesi 2008 215 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Musahanov Yuldus Mâturidi’nin Mu’tezile Eleştirisi (Ebu’l-Kasım el-Ka’bî el-Belhî Bağlamında) 2009 177 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlanamadı Kevser Karakurt Namık Kemal’in Din Anlayışı Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muammer Esen
Tamamlanamadı Samir Sırrı Atay Emeviler dönemi din-siyaset ilişkisi Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ramazan Şaka Mu’tezile Mezhebinde el-Emru bi’l-Mâ’rûf ve’n-Nehyu Ani’l-Münker 2008 96 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Ali Nasuf Halil Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Düşünce Hayatı 2008 85 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Hüseyin Sağ Fahreddin er-Razi ve Kadı Abdülcebbar Düşüncesinde Cin Meselesi Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Tamamlandı Fikret Soyal İlk Dönem İslâm Kelâmcılarının Teslîs Eleştirileri 2011 241 Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Fatih Şenocak Yeni İlm-i Kelamcılar nazarında fıtrat kavramı DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Etmiyor Eyüp Akşit Maturidî’nin diğer dinlere bakışı DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlanamadı Doğan Şenlik Hz. İbrahim ve İmanda örnek oluşu Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlandı Kenan Şeker Gazâli’de Siyaset Düşüncesi 2008 86 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Mustafa Çiçek İslâm Kelamında Cennet ve Cehennem 2008 94 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Fatma Dağ Kelam Problemlerinin Bilgi Sosyolojisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi 2008 110 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Fatmanur Betül Öncel İsmail Hakkı Bursevî’nin Risâle Câmi‘a li Mesâil Nafi‘â Adlı Eserinin Günümüz Türkçesi ve Bu Eser Işığında Kelâmi Görüşleri 2009 257 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Halil İbrahim Bulut
Tamamlanamadı Zekeriya Bayam Kelami Ekollere Göre Melek ve Cin İnancı Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Faruk Gün Kelam’da Günah Problemi ve Şeytan 2012 106 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Vecihi Sönmez
Devam Etmiyor Zeynep Karaman Kelam Epistemolojisinde Haber Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ali Hatalmış
Tamamlandı Şuayip Türk Kelâmî Açıdan Rızık Problemi 2008 86 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ceylan
Tamamlandı Fethi Demir İsimden Müsemmaya Allah’ı Tanımak 2009 93 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ceylan
Tamamlandı Hamdullah Ercik Kelami Açıdan Dünya Hayatının Değeri 2013 165 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Devam Ediyor Şöhret Gül Kur’an’da ziynet olgusu Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hayati Aydın
Tamamlanamadı Fatma Uğur Kelam’da mucize ve keramet Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı İbrahim Demirtaş Ahiret İnancının İnsan Üzerindeki Psikolojik Ve Sosyolojik Etkileri 2008 84 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Hamdullah Karasu Allah’ın Sıfatlarına İman ve Sosyal Hayata Yansımaları 2009 88 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Ayşenur Malakçı Kelam İlmi Açısından Rüyanın Bilgi Değeri 2009 93 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Ahmet Köse Kelam İlmi Açısından Yerli ve Yabancı Turistlerin Okülistik İnançlara Yaklaşımının Değerlendirilmesi (Uludağ Sarıalan Bölgesi Örneği) 2008 149 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Fatih Oruç İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân Tefsirinde Hârikulâde Olaylar 2008 70 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Devam Ediyor Mehmet Yusuf Voyvot Namık Kemâl’in Renan Müdaafanâmesi ve kelâm ilmi açısından tenkidi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Hüseyin Sönmez Kılıçzâde Hakkı’nın Dinî Görüşleri ve Kelâm Bilimi Açısından Tahlili Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Cemalettin Gezgiç Yusuf el-Kirmasti ve “Risâle fî Akâidi’l-Firaki’n-Nâciye” Adlı Eserinin Tahkîki 2009 55 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Devam Ediyor Muhammed Demirel Osmanlılar Döneminde Telif Edilmiş Olan İrâde-i Cüziyye Risâleleri Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Recep Sarıkaya Kâdî Abdülcebbâr'ın el-Muğnî'sinde Mucize Kavramı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Gül Atalar Hz. İbrahim Kıssasının Kelâm Bahisleri Açısından Tahlili 2009 117 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Şükran Karabulut Ebu Hanife’nin Kader, İnsan Fiileri ve Büyük Günah Hakkındaki Görüşleri 2008 63 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Raim Gafarov Musa Cârullah Bigiyev’in Kader Hakkındaki Görüşü 2009 101 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Florida Kulla Kabir Hayatı ve Arnavutluk’ta Âhiret Anlayışı 2008 143 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Nesrin Yılmaz Ebû Mansur Muhammed Mâturîdî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Allah Görüşlerinin Karşılaştırılması 2008 100 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Sinan Şengezer Arapkirli Hüseyin Avni ve Kelam İlmine Katkıları 2008 99 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Abdullah Hacibekiroğlu İbn Haldûn’un Kelâmcılığı 2008 102 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Fatih Yıldırım Kur’an’da Münafıkların Özellikleri 2008 91 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Doğan Kaplan Buyruklara Göre Kızılbaşlık 2008 247 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hasan Onat
Tamamlandı Ahmet Çelik Mutezile Açısından İman Ekseninde Günah ve Tevbe 2008 70 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Mehmet Erengül Raziye’de ve Şia’da İsmet Anlayışı Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Hamza Torun Şerhu'l Makasıd'da İman Konusunun Tercüme ve Tahlili 2013 86 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Üniversiteden kaydı silindi Fatih Erçin Amidi ve Cürcani’de Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Harun Işık Maturidi’ye Göre Kaza ve Kader 2011 150 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Devam Ediyor Orhan Cüce Arapgirli Hüseyin Avni ve Kelamî Görüşleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Kadir Recep Muhammed Ekmelüddîn Bâbertî ve Kelâm İlmindeki Yeri 2011 172 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Kamil Ruhi Albayrak Saçaklızâde’nin Risâletü’t-Tenzîhât Adlı Eserinin Tahkiki ve İlahiyat Konularının Tahlili 2020 224 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Özlem Yılmaz Mu’tezile Kelâmında Teklîf Anlayışı 2011 112 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Tamamlanamadı Mahmud Turan Fahruddîn er-Râzî’ye Göre Rûhun Mâhiyeti ve Ölüm Sonrası Durumu Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Tamamlandı Mustafa Akkaya Büyük Günah Meselesinde Mu’tezilî ve Eş’ârî Delillerin Kelâmî ve Fıkhî Yönünün Tahlîli 2013 123 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Kenan Gilgil İmam Mâturîdî ve Nübüvvet Anlayışı 2008 99 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Nafi Uysal Dinî Bir Kavram Olarak Bereketin Mâhiyeti 2009 101 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Hülya Altunya Kâdî Abdülcebbar’da Söz(Kelâm)-Anlam İlişkisi -Kasdu’l-Mütekellim Problemi Bağlamında- 2009 260 DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Fatma Bayraktar Dua-Kader İlişkisi 2007 225 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Oktay Köse İbnü’l-Arabî’de Nübüvvet 2005 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Mahmut Çınar Nübüvvet İnancı Bağlamında Şarânî’nin İbnü’l-Arabî Yorumu 2011 299 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Fatma Günaydın Mâtürîdî'nin Kelam Sisteminde Peygamberlerin İsmeti 2013 248 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Asiye Tığlı İran’da Yenilikçi Dini Düşünce Hareketi 2012 319 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Fadıl Ayğan 'Hz.Peygamber'in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü'n-Nübüvve 2011 405 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Ahmet Fatih Aydın Hâris el-Muhâsibî’de Akıl Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Bayram Demirtaş Dinî Görüş ve Düşünceleri Sebebi ile Teröre Karışmış Kişiler ve Söylemleri -Hükümlü ve Tutuklular Üzerine Bir Araştırma- 2018 313 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Muhammed Mücahid Dündar Teşekkül Dönemi Kelâm Problemlerine Devrin Siyâsî-Sosyal Hâdiselerinin Etkileri (İman-Amel İlişkisi Bağlamında) 2013 305 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlanamadı Sibel Toktaş Kur’an’da Yer Alan Ceza ve Af Kavramlarının Terimleşme Süreci Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Devam Ediyor Ayşe Yarız Kur’an’da Mübarek Zaman ve Kutsal An Kavramı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Mehmet Zahit Ünver Son Dönem Bir Osmanlı Âlimi M. Zâhid Kevserî’nin Ehl-i Sünnet Algısı ve Mezheplere Bakışı 2011 129 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Halil İbrahim Bulut
Devam Ediyor Süleyman Yavuzer Tespit Edilemedi DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Vechi Sönmez
Üniversiteden kaydı silindi Mustafa Aslantepe Maturidi Kelâmında Nazım Geleneği Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Veysel Kaya Felsefî Kelâm Çerçevesinde İbn Sînâ’nın Kelâma Etkisi 2013 170 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Fatma Okcu Cehennemin Ebedi Olup Olmadığına Dair Bir Tartışma: Rızaeddin b. Fahrettin ve Muhammed b. Sadık el-Osmanî Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Devam Ediyor Adem Boz Bektaşî İnançlarının Kelâmi Açıdan Değerlendirilmesi DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlanamadı Hüseyin Türkaslan Kur’an’da Ölüm ve Ecel Kavramları Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlanamadı Ramazan Aydın Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin İmamet anlayışı Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlanamadı Veli Kamiloğlu Abdünnasîr Kursavî Hayatı, Eserleri ve Kelamî Görüşleri Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlandı Emrah Karaduman Kur’ân ve Sünnette Haşir ve Mahşer 2013 59 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlanamadı Esma Erten Cehennem Azabı ve özellikleri Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı İsmail Yılmaz Kur’an’a Göre Şirkin Sebepleri ve Çeşitleri 2009 126 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Selami Akça Mu’tezile’nin Nübüvvet Anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Şeyda Önal Kur’an-ı Kerim’e Göre Şirk ve Müşrik Toplum 2009 76 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Zekeriya Erdem İslam Özgürlük Düşüncesinin Temeli 2009 79 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Mehmet Çelik Kur’an’da Müminlerin Vasıfları 2009 91 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Muhammet Necati Berberoğlu Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’ın Kelamî Görüşleri 2009 88 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Nevzat Çiçek Ahiret İnancının Sosyo-Psikolojik Yansımaları 2009 80 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ramazan Kıymaz Kur’an-ı Kerim’e Göre Emr-i Bi’l-Ma’ruf ve Nehy-i Ani’l-Münker Probleminin Kelam İlmi Açısından Tahlili 2009 105 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ayşe Yenen Kelam İlmi Açısından Cennet Nimetleri 2009 187 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Feyyaz İdin Kelam İlmi Açısından Adalet kavramı 2009 224 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Salih Sayın Kelam Açısından Kur’an ve Sünnet’te Hızır 2009 94 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Ubeydullah Akbulut Kelam Açısından Tirmizi ve Nesai’nin Sünenlerinde Geçen İman İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi 2009 112 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Ömer Aydın Sadruşşeria es-Sani’ye göre insan hürriyeti ve fiilleri 1996 201 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Ulvi Murat Kılavuz İslâm düşüncesinde dolaylı fiil ve davranışlar (tevlid-tevellüd) 2001 116 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Y. Seracettin Baytar Arap dilinde fiilimsiler 2001 232 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Yılmaz
Tamamlandı Namık Onsekizoğlu Kelam İlmi Açısından Egoizm 2004 107 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Cafer Ateş İslâm İnancında İlahi Adalet Kavramı 2004 105 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam
Devam Ediyor Süleyman Ata İtikadi Açıdan Tevekkül Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Tamamlandı Cem Doğanbaz Mâtürîdî’nin Bilgi Kuramında Vahiy 2012 108 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlanamadı Hacı Özmen Fahrettin Razi’ye Göre Peygamber ve Peygamberlikler Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Mücahiddin Şentürk Sakarya Halkının Kader Anlayışı 2013 95 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Saadet Altay İslam Düşüncesinde Vahyin Mahiyeti 2008 119 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Erkol
Tamamlandı Sariye Yaşar (Ergüner) Gazâlî’de İlâhî Adâlet Düşüncesi 2008 126 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Fatih Mehmet Şeker İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru 2008 617 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Ahmet Mesut Tutar Hak Dini Kuran Dili Adlı Eserde Ahiret İnancının İmkan ve Lüzumu 2008 94 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Yener Öztürk
Tamamlandı Hasan Tevfik Marulcu İslâm Kelâmı Açısından Hıristiyan Tanrı Tasavvuru – Zât-Sıfat İlişkisi 2008 285 DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan
Tamamlandı Akif Akay İslâm İnancında Şefaat 2012 35 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Şükrü Koç Osmanlı Âlimlerinden Nuh b. Mustafa’ya Göre Risâlet ve Nübüvvet Arasındaki Farklar 2017 ek.132 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlanamadı Harun Raşit Alas Kelamda Va’d ve Va’îd Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlanamadı Sümeyye Altun Haşir ve Mahşer Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlanamadı Melike Karagöz Hz. Adem ve Nübüvveti Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Abdulhakim Toprak Hazreti İsa'nın Dünyaya Tekrar Dönüşü Probleminin Kelamî Açıdan Tahlili 2011 93 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Devam Etmiyor Ali Ayvazoğlu İbn Hazm’ın İcâzu’l-Kur’ân Anlayışı Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet İshak Demir
Tamamlanamadı Ramazan Yaşar Avrupa’da İslâm Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Tamamlanamadı Ercan Akgün Elmalılı Hamdi Yazır’ın Tefsiri Bağlamında Kelâmî Görüşleri Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Veysel Olkan Yeşil İslâm İnancında Cinler 2011 112 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Yener Öztürk
Devam Etmiyor Mehmet Halit Ayar İbrahim Kûrânî’nin “Meslekü’s-Sedât fî Mes’eleti Halki Ef’âli’l-İbâd” isimli eserinin edisyon kritiği ve değerlendirilmesi Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Cevdet Topal Bâkıllânî’ye Göre Hıristiyanlık’ta Uluhiyyet Anlayışı 2011 81 Yüksek LisansRize Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak Demir
Tamamlandı Bünyamin Gölcü Ömer Nasuhi Bilmen’in Nübüvvet Anlayışı 2012 150 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Recep Eren İmam Mâtürîdî'nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı 2017 257 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir
Tamamlanamadı Kerim Öztürk Kelam Açısından İrtidat ve Afaroz Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlanamadı Mehmet Yazıcı Kur’an ve Sünnet’te Ecel Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Tevfik Aydın Ebu Cafer et-Tahavi’nin el-Akidetu’t-Tahaviyye’deki Bazı Kelami Meselelerin Değerlendirilmesi 2011 88 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Mehmet Ali Biçer İbn Teymiye’nin Uluhiyyet Anlayışı 2011 127 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı İsmail Şık Mahmud b. Zeyd el-Lamişi’nin Kelam Anlayışı 2009 267 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Burhaneddin Kıyıcı İbn-i Teymiyye'de Akıl-Nakil İlişkisi (Der’u Tearuzi’l-Akl ve’n-Naklı Bağlamında) 2009 299 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Metin Kılıç Vezirköprü İlçesi Güldere ve İmircik Köylerindeki Alevî Vatandaşlarımızın Dinî İnanç ve Yaşayışları 2009 155 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Osman Turgut Dilek Seyfü’d-din Amidî’de Nübüvvet Anlayışı 2009 116 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Haşim Emirdağı İbnü'l-Vezir'in Hayatı, Şahsiyeti, Metodu ve Kelami Görüşleri 2009 170 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Sadullah Çakar el-İntisâr Bağlamında Ebu’l-Hüseyin el-Hayyât'ın Kelâmî Görüşleri 2009 69 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Orhan Bircan Osmanlı Şeyhülislâmlarından Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi'nin İ'tikâdî Görüşleri 2009 120 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mehmet Köse Şihâbüddîn el-Mercânî’nin İ’tikâdî Görüşleri 2009 100 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Ersan Özten Peygamberlerin Gaybı Bilme İmkanı 2009 178 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Hasan Arabacı Isparta Halkının Ahiret İnancı Hakkında Bir Alan Araştırması (Gönen Örneği) Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Musa Koçar
Devam Ediyor Nur Betül Uz Abdüllatif Harpûtî ve İtikâdî Görüşleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Asllan Shehu Arnavut Âlimleri ve Akaid Eserleri 2011 104 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Fatih Küçük İmam Matüridi'nin Kitabü't-Tevhid Adlı Eserindeki İtikadi Ayetlerin Yorumu 2011 138 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Meral Pehlivan İlahi Fiillerde Salah ve Hikmet Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Tamamlandı Hayrettin Nebi Güdekli Kelamın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı 2015 298 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Osman Demirci Osmanlı Medreselerinde Kelam Öğretimi (İznik, Bursa, Edirne, İstanbul) 2012 571 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Mehmet Bulğen Klasik Dönem Kelâm Atomculuğunun Günümüz Kozmolojisi Açısından Değerlendirilmesi 2012 467 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Fatma Erol (Silkin) Mecelletü’l-Menar Nübüvvet Anlayışı DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Talha Erdem Kur’an’da Cennet ve Cehennem Sahneleriyle Verilmek İstenen Mesajlar DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İdris Şengül
Devam Ediyor Ahmet İnciler Kur’an’a Göre Dinin Değişmez Sabitesi Olarak İnfak Emri DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Devam Ediyor Ahmed Hasanov Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes’te İnsan Modelleri DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İdris Şengül
Devam Ediyor Ayşegül Şen Mekki Ayetlerle Medeni Ayetlerin İletişim Üslubu Açısından Karşılaştırılması DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Devam Ediyor Mahmut Ata Sünni Akîdenin Ahlak Tasavvuru ve Güncel Değeri DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Esra Çelik Maturîdî’de İyilik Kötülük Problemi DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlandı Hasan Türkmen Mu'tezile'de Kelamullah ve Mahiyeti 2014 245 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlanamadı Mustafa Annadinç Çağdaş İslam Düşüncesinde Mutezili Yansımalar Yüksek LisansAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlandı Mehmet Tözluyurt Allah İnsan İletişiminin Aşamaları 2014 243 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Yusuf Akbaş Kur’an’da Kurtuluş Teorisi DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mehmet Akif Ceyhan Kur’an Ayetleri Işığında Vahiy 2016 208 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mücteba Altındaş Kur’an’da Kitap Kavramı 2012 238 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlanamadı Abdullah Arca Emeviler Döneminde Ortaya Çıkan Kelam Problemleri DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Abdurrahman Şahin Kadı Beyzari’de Felsefe-Kelam İlişkisi DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Yaşar Ünal İnsan Egemenliğinin Teolojik Temelleri 2011 220 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Ahmet Akça Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Felsefi Görüşleri Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı Prof. Dr. Gürbüz Deniz
Tamamlandı Vezir Harman Seyfeddin Amidî’nin Kelam Sisteminde Usûlü’d-Din ve Usûlü’l-Fıkh İlişkisi 2012 364 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Leyla Hanecioğlu İslam’da Feminist Teolojiyi Temellendirmenin İmkanı DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Abdulnasır Süt Kadı Abdulcebbar'ın Ahlak Felsefesi 2011 228 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Fatih İbiş Özne-Metin İlişkisinin Metodik ve Teolojik Boyutu 2012 271 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Ayşe Barış (Bayraktar) İslam Kelamında İmtihan Kavramı DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Muhammet Sait Kavşut Molla Sadra ve Kelam Anlayışı DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Tuğba Günal ‘Müteşâbih’ Kavramının Kelam Literatüründeki Anlam ve Değeri 2011 91 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Etmiyor Alpay Ukşal İbn. Teymiyye’nin İman Kavramının Mürcie ile Mukayesesi Yüksek LisansAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Fehmi Soğukoğlu İbrahim Halil Efendi’nin Hayatı ve İtikâdî Görüşleri 2011 163 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Muslu
Tamamlandı Tuna Tunagöz Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’de Tanrı Düşüncesi 2012 302 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Veysi Ünverdi Kâdî Abdulcabbâr'da İrâde 2012 221 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Devam Ediyor Esma Güner Basra ve Bağdat Mu'tezilileri DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Furat Akdemir Fetânet Sıfatı Bağlamında Peygamberlerin Örnekliği Meselesi 2014 244 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Rıza Korkmazgöz Kur’an’da Tarih Algısı 2011 275 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Ayşe Nur Yazıcı Kelamda Tenzih Doktrininin Temelleri 2010 85 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Haluk Arslanoğlu Toshihiko'nun Düşüncesinde İman Amel İlişkisi Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Resul Öztürk
Devam Ediyor Ali Çelik Bakillânî'de Nübüvvet Tartışmaları Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Akçay
Devam Ediyor Emre Karayumak İzmirli İsmail Hakkı ve İtikadî İslam Mezheplerine Bakışı Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Bostancı
Devam Etmiyor İlyas Muslu el-Müfredat’taki Kelami Terimler Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Lütfiye Dayınlarlı Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtîhû’l-Gayb’ında Mu’tezile: Cübbâîler Örneği 2013 122 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Mahmut Topbaş Maturidi ve Eşari’nin Nübüvvet Görüşleri Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Yaşar Yılmaz Şıhanoğlu Peygamberliğin İspatında Mucize Gerçeği 2011 116 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Ediyor M. Selim Balçin Şehristani’ye Göre İsbat-ı Vacip Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Ediyor Muharrem Çam Fahrettin Razi’ye Göre Haberî Sıfatlar Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Mustafa Maden Gazali’ye Göre Allah’ın Sıfatları 2014 173 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Atilla Baran Can Çelebi Mevlâna’nın Uluhiyyet Anlayışı 2014 186 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Ekrem Özdemir Mevlâna ve Maturîdî’de İrade Hürriyeti 2011 175 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Abdullah Çakmak Giritli Sırrı Paşa’nın Kelâmî Görüşleri 2011 111 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Seyfeddin İşler Üniteryanizm ve Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Tamamlanamadı Yasin Günaydın Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın İnsan Tasavvuru Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Sait Bosat Dini Temelleri Açısından Eşitlik 2013 131 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Devam Ediyor Recep Balaban Ebussuud el-İmadi’nin Kelam Görüşleri Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Mehmet Özel Nurettin es-Sâbûnî'nin el- Kifâye fi'l- Hidâye Adlı Eserinin Tahkiki ve Kelam İlmine Katkıları Açısından Değerlendirilmesi 2013 173 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Devam Ediyor Zuhal Yalçın (Türkoğlu) Kur’an’a Göre Hz. Muhammed Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Tuba Altuncu İnsan İradesi ve Kader İlişkisi 2012 95 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Zülkif Özer Ebü Hâtim er-Râzî’ye Göre Hz. Muhammed’in Peygamberlik Delilleri 2015 131 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Recai Çetres Kelâm–Usûl-i Fıkıh İlişkisi (İmâmü'l-Harameyn el-Cüveynî Ekseninde) 2014 163 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı İbrahim Bayram Son Devir Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi'nin Dinî Düşüncesi 2014 553 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Abulizi Jilili Kazanlı Alim Kursavî'nin Eş-Şerhu'l Cedîd Ale'l-Akâidi'n-Nesefiyye Adlı Eseri ve Kelâmî Görüşleri (Tahkîk ve Tahlîl) 2014 224 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Aydın Fındık Kur’an’a Göre Âhirete İman ve Sorumluluk Duygusu 2013 195 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Devam Ediyor Abdullah Yüceer İctihad Dergisi ve Din Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Nurettin Atlı Seyyid Hüseyin Nasr’da Allah-Âlem İlişkisi 2013 178 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Abdulmelik Yangın Alâeddin el-Buhârî'nin Fâdıhatü'l-Mülhidin Adlı Eseri ve Vahdet-i Vücûd Nazariyesine İlişkin Eleştirileri 2012 133 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Fatma Aygün Mâtürîdî'ye Göre Allah'ın Varlığını Aklen Bilmenin İmkânı 2014 373 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Yashar S. Khurshid Cahız’da Hıristiyanlık Eleştirisi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Ali Karakoyunluoğlu Allah’a Nisbet Edilen Haberî Sıfatlar ve İmâm Şa’rânî’nin Bunlara Yaklaşımı 2013 107 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Recep Erkmen İtikat Bağlamında Zarûret Meselesi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Ömer Dinç Kur’an-ı Kerim Çerçevesinde Tevhid Mücadelesi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Hilal Deveci Gazzali'ye Göre Kelam'ın Mantığı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli
Devam Ediyor Kenan Yılmaz Muhammed Esed’in Mucize Anlayışı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Muhammed Yuşa Yaşar Taberî’nin Temel İtîkâdî Görüşleri 2012 124 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Tamamlandı Murat Akın Basra ve Bağdat Mu’tezile Ekollerinin Görüş Ayrılıkları 2013 251 Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Müslüm Ertekin Bediuzzaman Said Nursi’nin Risalelerinde İsbat-ı Vâcib Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Erkol
Tamamlandı Züleyha Birinci Kadın Konusunda İslâm'a Yöneltilen Eleştirilerin Tahlîli 2014 231 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Devam Ediyor Büşra Zozik Politik Bir Yargılama Aracı Olarak Zındıklık Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Bünyamin Engizek Mehmet Şerafeddin Yaltkaya'nın İçtimâi İlm-i Kelâm Anlayışı 2012 128 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Devam Ediyor Mehmet Bağcı İmam Matüridi’nin Kaynakları DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hüseyin Maraz Fahreddin Razi’de Ezel-Ebed Meselesi 2013 X167 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Etmiyor Mustafa Uygun Fahreddin Razi’nin Tefsirinde Şirk Kavramı Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Hüsna Çelebi Elmalılı Hamdi Yazır’da İrade - Meşîet Kavramı 2013 149 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Abdullah Demir Ebû İshak Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi 2014 397 DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Ahmet Taşdemir Hasan Kafi Akhisari'nin hayatı ve kelami görüşleri Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
Devam Ediyor Abdulkadir Çitil İlk Dönem Kelam ve Tasavvuf Alimlerinde Allah Bilgisi Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Emine Gündüz Şevkânî ve Kelâmî Görüşleri 2014 89 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Devam Ediyor İbrahim Öksüz İlk Dönem Eş’ari Kelamcılarına Göre Bidat Kavramı ve Tahlili Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Muzaffer Barlak Bir Kelam Problemi Olarak Nübüvvet - Bâkıllânî ve Kâdî Abdülcebbâr Örneği 2013 325 DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Devam Ediyor Yunus Selçuk Öztuncer Mutezilîlerdeki Tenzih Anlayışının Görüşlerine Yansıması Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Hilal Hasbek Ehl-i Sünnet Ekolü Açısından Tenasüh ve Reenkarnasyon Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Mansur Özbek Ahirete İmanın Aklî Temelleri Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Mücahit Osman Reel Bid’at Ehlinin Tekfîri Meselesi Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Fatma Aydın Çağdaş Bir Kelamcı Hüseyin Atay ve Belli Başlı Kelami Görüşleri Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Güldane Öztuncer (Biter) Akıl-Nakil Bağlamında Husun-Kubuh Meselesi Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor İsa Özkol Hz. Peygamberin Nübüvveti İfasındaki Beşeri Rolü Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor İdris Sağlık Kader ve İnsan Özgürlüğünün Maturidi’ye Göre Değerlendirilmesi Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Tolga Naldan İmam Maturidi’nin Kötülük Problemine Yaklaşımı Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Hüseyin Kalpak Bakıllani’nin Hristiyan Tanrı Tasavvuruna Yönelttiği Eleştiriler Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı İrem Ceyhan Mâturidî'de Hidâyet ve Dalâlet Bağlamında Allah-İnsan İlişkisi 2013 91 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Devam Ediyor Necati Kepenek Maturidi’de Allah’ın Varlığının İspat Yöntemleri Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Tamamlandı Yasin Yıldırım Osmanlı Kelâmcılarından İsmail Gelenbevî’nin Ulûhiyyet Anlayışı ve Mâturîdî Akaidi Açısından Değerlendirilmesi 2013 66 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Harun Turanoğlu Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin Ulûhiyyet Anlayışı 2014 106 Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Resul Öztürk
Devam Ediyor Seyfettin Ertürk Osmanlı Alimlerince Telif Edilen Vahiy Risaleleri Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Meliha Bilge Mu'tezile'de mucize DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Mehmet Toprak Son dönem İmamiyye Şiası'nda gaybet anlayışı DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Talip Kızılkaya Maturîdî’nin Kitabu’t-Tevhîd’inin Kelam Metodu Açısından Değerlendirilmesi 2011 134 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Saadet Altay Sosyal Kelam Açısından Yoksul Mahallelerdeki Kadınlarda Dini Düşünce ve Bu Düşüncenin Sosyal Yaşama Yansımaları (Diyarbakır Örneği) 2017 282 DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Erkol
Devam Etmiyor Fırat Çeri Hayyat’ın İntisarı ve Kelamî Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Faruk Kazan Mollâ Halîl'in Bilgi ve Varlık Anlayışı (Tesisu'l Kavâid Çerçevesinde) 2013 312 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Devam Ediyor İmran Bağdemir Şehristani’ye Göre Yahudilik ve Hıristiyanlık Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Devam Ediyor Ümmühan Aktaş Mu’tezile Alimi Kadı Abdülcebbar’ın Hıristiyanlara Yönelttiği Eleştiriler İzahlar ve Cevaplar Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Kamil Erden Ebussuud Mehmed bin Muhiddin Mehmed bin Mustafa el-İmadi’nin İtikadi Görüşleri Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç
Tamamlandı Nizamettin Çelik Kur’ân-ı Kerim’de Kelime Mefhumu ve Hitab Şekli 2012 77 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Devam Ediyor Elif Çelik Nizamoğlu Seyyid Seyfullah’ın Câmui’l-Maârif Adlı Eserinin Metin İncelemesi Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Muslu
Devam Ediyor Sümeyye Çakmak Seyyid Üsküdârî’nin Tarikatnâmesi’nde Tasavvuf Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Muslu
Devam Ediyor Ekrem Emir Osmanlı’da Halvetiyye Tarikatında Halvet Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Muslu
Tamamlandı Bilal Taşkın Kelâmcılar ile Usulcülere Göre Hüsün-Kubuh Meselesi 2011 106 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Özer Baş İslami İnanç Penceresinden Tekrardoğuşa Bakış 2011 202 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Tamamlandı Abdullah Rüştü Kişi Rağıp el-İsfahânî'ye göre akıl -vahiy ilişkisi 2013 112 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Muhammet Koçak İslam Düşüncesinde Varlık ve Yaşam Değeri Açısından İnsan 2015 395 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Tamamlandı Ömer Bölükbaş Ebü'l-Berekât en-Nesefî ve Şerhu'l-Cevâhiri'l-Mudiyye Adlı Eserinin Tahkikli Neşri 2014 124 Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Faruk Sancar
Devam Ediyor Mehmet Yılmaz Gazzali’ye Göre Emr-i Bilmaruf ve Nehy-i Ani’l-Münker Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Devam Etmiyor Halil Çelik Şibl-i Nümani’nin Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Devam Etmiyor Songül Akçay Kur’an’da İnkar Psikolojisi Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Mustafa Yıldız Dinî inanç bağlamında Gazzâlî’nin ve David Hume’un bilgi teorileri 2014 270 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Devam Ediyor Bahrie Mulaj İbrahim Dalliu’nun Kelâmi Görüşlerinin Tahlili Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Nimet Ateş Eş’arîler’in Ebu Hanîfe Eleştirisi 2014 76 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Tamamlanamadı Sümeyra Aydın Bir Kelam Problemi Olarak Nübüvvetin İmkanı Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Cengiz Tüccar Mustafa Sabri’de Hürriyet Sorunu DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Muzaffer Doyan Muhammed Zâhid Kevseri’nin Uluhiyyet Anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Etmiyor Aziz Aydın Elmalılı’ya Göre Varlık Yaratma-Problemi Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Ediyor Azer Abdurrahmanov Semhudi'nin izahül beyan isimli eseri DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Tuğba Öztürk İbn Ravendi ve Nübüvvet Teorisi 2013 120 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Kamile Akbal Nazzam’ın Allah ve Âlem Tasavvuru 2015 83 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Canan Aslan Kültür ve Coğrafyanın Dini Düşünceye Etkisi Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Sibel Kaya Havf (Kaygı) ve Reca (Ümit) Kavramlarının Semantik ve Teolojik Tahlili 2012 125 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Murat Akçay Mâtürîdî'de Nesh Problemi 2013 119 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Sümeyye Şat Osmanlı Türkiyesi Yeni İlm-i Kelâmcılarına Göre Kötülük Problemi ve Teodise 2012 98 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Salih Gör el-Fıkhu’l-Ekber Eserleri Bağlamında Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî’nin Kelâmî Görüşleri 2012 129 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Akçay
Devam Etmiyor Muhammed Özer Peygamberlere iman açısından Kur'an kıssaları ve Kısas-ı Enbiya Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Metin Kasım Karabağ Günümüz Radikal İslami Akımların Temelleri 2012 70 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut
Tamamlandı Şerif Ahmet Gezen Kur'an'da Ulûhiyete Yönelik Şüphe Temaları 2012 84 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Zeliha Uluyurt İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’de bilgi teorisi 2014 110 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Kadir Bulut Alevilikte Tanrı Anlayışı 2011 157 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Halit Güldemir Ebu’l-Muîn En-Nesefî ve Seyyid Şerif Cürcânî’ye Göre Hüsn ve Kubh Meselesi 2011 88 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Yusuf Katırcı Cezaevi Mahkumlarının Kader Anlayışı (Ferizli L Tipi Cezaevi Örneği) 2011 118 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Selim Kılbaş Gazâlî'ye Göre İtikâdi İslâm Mezhepleri 2011 75 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Uğur Özemir Yeniçağ Dini Akımların Teolojik Açıdan İncelenmesi 2011 150 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Ferid Yıldız İmam Gazalî ve İmam Rabbanî’nin Rü’yetullaha Bakışı 2011 77 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Devam Ediyor Emrah Çil Nebi ve Resul kavramları bağlamında Hatmü'n-Nübüvvet meselesine kelami bir bakış Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Ümmügülsüm Ateş Sa’duddîn et-Teftâzânî’nin Meâda Dair Görüşleri 2017 101 Yüksek LisansTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emine Öğük
Tamamlandı Ayşegül Hafızoğlu İnsan - Allah İlişkisinin Duygusal Boyutu 2016 305 DoktoraFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Rahim Çetin Ebu’l-Muin en-Nesefi’ye Göre İnsan Fiillerine İlişkin Meseleler 2015 73 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Osman Nuri Demir Mâtürîdî'de İnsan Tasavvuru 2018 277 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Müslüm Sakzeki Kemalpaşazade ile Niyazi-i Mısri’ye göre haşr va ba’s anlayışı Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
Tamamlandı Ziya Erdinç Erken Dönem Kelam Kaynaklarında Zât-Sıfât İlişkisine Yaklaşımlar ve Delilleri 2013 144 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Devam Ediyor Yakup Kabalak Saçaklizâde Mehmed Efendi’nin Risâletü’l-Gayb adlı eserinin edisyon kritiği Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı İrfan Eyibil Sıddık Hasan Han’a Göre Tevhid ve Şirk 2013 111 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Muhammet Çiftci Mukâtil b. Süleyman’ın Uluhiyet Anlayışı 2014 101 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Mustafa Yalçınkaya Maturidi’de İman-Amel İlişkisi 2014 203 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Devam Ediyor Merve Akkoç Mukatil b. Süleyman ve Allah Tasavvuru Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı İbrahim Halil Erdoğan Câhız'a Göre Nübüvvet ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği 2013 117 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Ali Tarık Ziyat Yılmaz Mâtürîdî Âlimlerden Sığnâkî’nin (Ö. 714/1314) et-Tesdîd fî Şerhi’t-Temhîd Adlı Eserinin Tahkiki ve İlâhiyyat Konularının Tahlili 2016 1064 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mustafa Akman Celaleddin Devvani'nin Kelam Sistemi 2016 362 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Nail Karagöz Hanefi-Mâturidi Gelenekte Kıyas İçerikli İstidlal (Hulviyyât Örneği) 2014 242 DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Tamamlandı Muhammet Yurtkuran Şerhu'r-Risâleti'l-Kudsiyye’nin Tenkitli Neşri 2016 206 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Hafzullah Genç Eş'ari ve Cüveyni’de Kader ve İstitaat Kavramları 2016 104 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Devam Ediyor Tuba Gül Mâturîdî’de Peygamberlerin Bir Niteliği Olarak İsmet Sıfatı Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Ahmet Gürbüz Mâtürîdî’nin Melek, Cin ve Şeytan Anlayışı 2016 118 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Bedri Kaysadu Anlambilimin Kelâm İlmi Açısından Önemi 2013 150 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yener Öztürk
Devam Ediyor Sadullah Macit Nurettin Topçu’nun İnanç Dünyası Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Devam Ediyor Halit Candar Kur’an’da Günah Kavramı Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Fatma Uğuzman (Genel) Kelâmda Adalet Kavramı 2012 201 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Maaroof al-Husseini Din ve Siyaset Bağlamında Tekfir 2016 221 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı İsmail Koçak Mu'tezile Kelam Sisteminde Ahlakın Teolojik Temelleri Kadı Abdulcebbar Örneği 2013 109 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Hacer Açıkel Kur’ân’a Göre Allah’ın Rahmeti Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Aslan
Devam Etmiyor Bülent Akdaş İlk Dönem Kelâmcılarında İman Problemi DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Erkan Baysal Câbirî'de Vahiy ve Nübüvvet 2015 152 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdünnasır Süt
Tamamlandı Hüseyin Kahraman Cüveynî'de İlliyet Teorisi 2015 233 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor İdris Cankılıç İnanç - İktisat İlişkisi DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Devam Ediyor Esra Delen Matüridi'de İnsan Anlayışı Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Osman Genç Kelam İlmi ve Felsefe ile İlişkisi 2016 106 Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mürsel Ata
Devam Ediyor Ali Haydar Çağlar Gelenbevi İsmail Efendi ve Kelami Görüşleri Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Resul Öztürk
Devam Ediyor Yakup Aktaş Risaletü’s-Sürûr Adlı Eseri Bağlamında Saçakk-lızâde’de Resulullah’ın Ebeveyninin Dini Durumu Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Devam Ediyor Savaş Şimşek İbnü’l-Hümâm’ın Hüsün-Kubuh Anlayışı Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Devam Ediyor Ramazan Şaka Kâdi Abdülcebbâr’da Tevbe Meselesi Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kamil Güneş
Devam Ediyor Hasan Çiftçi Said Nursi'nin Materyalizm Eleştirisi Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdünnasır Süt
Devam Ediyor İlter Avcı Ebu’l-Muin en-Nesefi’de İmamet Meselesi Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Devam Ediyor Baydar Fadimana Peygamberlerin Sıfatları Bağlamında Hz. Yusuf Kıssası Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ahmet Yüksel Kelâmî Açıdan Âlemin Yaratılışı 2013 97 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Aydın Özdemir Kâdi Abdulcebbar’ın Teklif ve Anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ahmet Çelik Ebû Abdullah Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî'nin Kelâm Anlayışı 2015 267 DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Abdullah Sevgi Yeni Dini Akımların Temel Görüşleri ve İslam 2011 177 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Ömer Gündüz Kelâmi Bir Problem Olarak Dinsel Çoğulculuk 2011 80 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Nesim Aytepe Peygamberlerin Tevhîdi Temellendirme Biçimleri 2011 120 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Sabire Abay Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki teolojik ilişkilerin ilk döneminde Abdülmesîh el-Kindî’nin Abdullah b. İsmail el-Hâşimî’ye reddiyesi örneği 2002 205 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Zaur Abdulkerimov Azerbeycan’ın kuzey bölgesinde yaşayan gençlerin dinî hayatında inanç problemi (sheki/şeki örneği) 2007 158 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Övezmuhammet Abdullayev Ebu’l-Mu’în en-Nesefî’nin bazı itikadî görüşleri (Kelâmullah kavramı) 2001 115 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Övezmuhammet Abdullayev Seyyid Şerîf Cürcânî’de Tanrı-Âlem Tasavvuru 2005 210 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Azer Abdurrahmanov Şerhu’l-Makâsıd adlı eserine göre Teftâzânî’de Bilgi teorisi 2006 105 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Seda Abişoğulları Alevî Kaynaklarında Hz. Muhammed 2010 115 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Ülker Abuzarova Âhiret inancının dinî-felsefî temelleri 2007 280 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mustafa Acar Kur’ân’da hizip kavramı 2003 129 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Hüdaverdi Adam Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin kaza-kader görüşü 1991 497 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Hüdaverdi Adam Necmü'd-Din Ömer en-Nesefi ve Akidesi 1987 167 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Hanifi Adıgüzel Din Dili Bağlamında Haberî Sıfatlar (Arş-Kürsî ve İstivâ) 2007 176 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Nuri Adıgüzel Eflâtun'da Tanrı anlayışı ve Mâtüridi kelamı açısından tenkidi 1989 115 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Agâh Çubukçu
Tamamlandı Kazım Ağcakaya Hâkim et-Tirmizî’nin nübüvvet ve velâyet teorisi 2002 64 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Ayşe Aka Hacı Bektaş Velî’nin Vilâyetnâme’sine göre dinî inanç adâp ve erkânlar 2003 223 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Fatih Akal Kestelî Muslihuddin Mustafa b. Muhammed’in İtikâdî Görüşleri 2010 82 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı İsmail Akarslan İslâm’da sihir 2001 94 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Akif Akay İslâm itikadında tevbe anlayışı 1998 121 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ahmet Hamdi Akbaba Çemişgezek ilçesindeki Alevî vatandaşlarımızın dinî yaşantısı 2002 215 y Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Yusuf Akbaş Teoloji’de rasyonalite problemi 2006 104 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Mehmet Akben Hz. Îsâ’nın Nüzûlü Meselesi: Dinî ve Politik Yaklaşımlar 2007 119 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Ahmet Akbulut İslâm'da ilk devir siyasi olaylarının tahlili ve kaderciliği oluşturması 1984 131 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Ahmet Akbulut Sahabe devri siyasi hadiselerinin şekillendirdiği kelam meseleleri 1988 316 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Selami Akça Kur'an'da peygamberlerin beşeri yönü 2000 96 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Mustafa Akçay Dini sorumluluk açısından fetret ehli 1997 536 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Rahmi Akdağ Dini sorumluluğun kaynağı ve kapsamı 2000 146 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Bülent Akdaş Elmalılı Hamdi Yazır’da İmanın Temellendirilmesi 2010 130 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Perihan Akdemir (Çetin) Şeytana Tapınmanın Yeni Adı: Satanizm 2007 38 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Furat Akdemir İbn-i Kemal'in hayatı eserleri ve yaratma anlayışı 2000 105 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Ahmet Akgüç İsmail Gelenbevî’de Varlık Düşüncesi 2006 63 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Ahmet Akgüç Kemâleddin İbnü'l-Hümam'a göre yüce Allah'ın fiilleri ve Gazzâli'nin bu husustaki görüşleriyle karşılaştırılması 1994 164 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Nazife Akgül Kur’ân Kıssalarının Teolojik Yorumu 2005 111 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Abdülkadir Akgün Kur’ân’da inkârcıların özellikleri 2005 83 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı İbrahim Akgün Adudüddin el-İci ve akaidi (Akaidü'l-adudiyye) 1991 105 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Murat Akın Vehhâbîlikte Tevhîd ve Şirk 2006 103 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Muti Akkoyun İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Mesnevisi ve onsekiz beyti şerhi 1985 55 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Süleyman Akkuş Kuşeyri'nin hayatı, eserleri ve kelami görüşleri 1997 224 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Hüseyin Akpınar Celaleddin Konevi'nin Enamilü'r-Resail adlı eserinin tercüme tahlil ve değerlendirilmesi 1993 102 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mehmet Aksoy Adudu'd-din el-Îcî'nin Hayatı, Eserleri ve Kelami Görüşleri 1999 294 DoktoraHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz
Tamamlandı Halil Aksu Değer ve bölüşüm sorununa Piero Sraffa yaklaşımı 1985 154 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Orhan Aktepe Hz. Muhammed'in risaletinin evrenselliği 1997 110 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Orhan Aktepe Nübüvvetin sona ermesi (Hatmün-Nübüvve) 2000 199 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Selman Oktay Aktürkoğlu İstanbul kütüphanelerinde bulunan yazma Ruh Risalesi'nin tanıtım ve tavsifi 1994 140 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Şerife Akyol Materyalizmin insan anlayışının modern çağın inanç problemleri açısından değerlendirilmesi 2002 133 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Erdoğan Akyüz Peygamberliğin imkânı ve gerekliliği 2006 97 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Hatice Alacahan Abdülkâhir el-Bağdâdî’de Bilgi Nazariyesi 2003 120 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Hamit Albayrak İlk Dönem Kelâm Kaynaklarında Ehl-i kitap Anlayışı 2006 77 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Kamil Ruhi Albayrak Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberlerce tebliğ edilen temel dinî esaslar 2006 151 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mustafa Alıcı W. Montgomery Watt'da vahiy ve nübüvvet anlayışı 1995 86 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Zülal Alışkan Kur’ân’da put ve putlaştırma 2003 113 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Yıldız Alişar Buhârî ve Müslim’de geçen imân esasları ile ilgili hadislerin kelâm açısından değerlendirilmesi 2006 267 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Osman Alpaslan Fahreddin Râzî’ye göre ilâhî azap 2007 122 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Hülya Alper Bir kelam problemi olarak imanın psikolojik yapısı 2000 260 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Hülya Alper Kur'an-ı Kerime göre Peygamberin dindeki konumu 1993 86 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Muhammet Altaytaş Günümüz Türkiye’sinde İslâmî inanç ve değerlere yöneltilen eleştirilerin niteliği 2001 199 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Mücteba Altıntaş Müslüman kelâmında irade problemi 2002 103 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ramazan Altıntaş İslam düşüncesinde tevhid-estetik ilişkisi 1998 300 DoçentlikSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Ramazan Altıntaş Kur'an'a göre hidayet ve dalâlet 1994 328 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ramazan Altıntaş Nübüvvet öncesi cahiliye toplumu 1989 180 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Hilmi Kemal Altun Osmanlı Müelliflerince Yazılan Kazâ-Kader Risâleleri ve Taşköprîzâde’nin Risâle fi’l-Kaza ve’l-Kader Adlı Eseri 2010 80 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mehmet Akif Altunışık Allah’ın varlığına delil getirmede Kur’ân’ın yöntemi 2001 75 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Mustafa Altunkaya Allah’ın Fiillerinde Gâiyyet 2007 104 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Abdulhamit Anal Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre küfür meselesi 1995 133 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mustafa Annadinç Prof. Dr. Şerafettin Yaltkaya’nın kelâmî meselelere dair görüşlerinin tetkiki ve tahlili 2007 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Yasemin Ar Kur’ân-ı Kerîm’de Dindarlık Modelleri 2007 162 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Hüseyin Araz Fahreddin er-Râzî’de bilgi teorisi 2002 79 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Abdullah Arca Dinî metinlerde lafızcı yorumların kelâmî problemlere etkileri 2003 112 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Recep Ardoğan Kelâmî Açıdan İnsan Haklarının Temellendirilmesi ve Sorunu 2003 238 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Recep Ardoğan Nazarilik-Zarurilik ve Vaciblik Açısından Marifetullah 2000 111 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Adem Arıkan İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin “Keşfü’l-murâd fî Şerhi Tecrîdi’l-i’tikâd” adlı eserine göre dinî ve siyasî görüşleri 2004 129 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Ahmet Arıkan Kemaleddin bin Hümam'ın sıfat görüşü 1996 65 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Serbülend Arpa Kelâmda zaman sorunu 2001 90 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Abdülgaffar Arslan Kelam ilminde husun ve kubuh meselesi: Ebû'l-Muin en-Nesefi, Bakıllani ve Kadı Abdülcebbar'a göre 1991 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Abdülgaffar Arslan Kur'an'da vahiy 1997 340 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Fatih Arslan Fazlur Rahman’da tanrı kavramı ve işlevi 2005 213 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Tamamlandı Hulusi Arslan Fârâbi ve Gazzâli'ye göre sudur ve yaratma nazariyelerinin karşılaştırılması 1994 110 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Hulusi Arslan Mu'tezile'ye göre iyilik ve kötülük (Husn ve Kubh) problemi 2000 201 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mehmet Arslaner Eş’arîlerle Mâtüridîler arasındaki kelâmî ihtilâflar 2005 131 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Muhammed Aruçi Abdülkahir el-Bağdâdi ve el-Esmâ ve's-sıfât Adlı Eseri 1994 295 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Ali Aslan Cebriyye mezhebinin doğuşu ve kelami görüşleri 1999 153 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı İbrahim Aslan Hasan b. Muhammed’in Cebir risâlesi ve Yahyâ b. Hüseyin’in reddiyesinin mukayeseli değerlendirmesi 2002 175 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı İbrahim Aslan Kadı Abdülcebbâr’da Kelâm Yöntemi 2007 341 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Metin Aslan Nureddin es-Sâbûnî’nin hayatı, eserleri ve kelâmî görüşleri 2004 94 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Ömer Aslan Kaside-i Nuniyye'nin "Tuhfetü'l-fevaid ala cevahiri'l-akaid" isimli şerhinin sadeleştirme ve değerlendirilmesi 1996 156 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı D. Ali Aşkın Kur'an'da tevbe kavramı 1999 75 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Mahmut Ata Seyyid Ebu’l-A’lâ Mevdûdî’nin siyasî düşüncesinin teolojik temelleri 2006 81 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hadi Adanalı
Tamamlandı Mürsel Ata Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamberin risaleti 1998 221 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ali Ataç İnançlarımız açısından cin 1985 67 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Ali Ataç Kelam ve tasavvuf açısından tevessül 1993 129 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Abdullah Atasever İslâm düşüncesinde mükafat (va’d) ve ceza (va’îd) 2002 111 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Hüseyin Atay Kur'an'a göre imân esaslarının tesbiti ve müdafası 1960 VIII DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhammed Tâvît et-Tancî
Tamamlandı Suat Atbaş Adudiddîn el-Îcî’nin Akâid metni üzerine yapılan şerh ve hâşiyeler 2007 106 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Orhan Ateş Kur'an'da İmam Kavramı 1997 110 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Yusuf Kenan Atılgan Ledünnî İlmin Hz. Mûsâ-Hızır (a.s) Kıssası Bağlamında Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi 2006 100 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Yaşar Atila Kelâmî Açıdan Efdaliyet Sorunu 2001 199 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Ramazan Avcı Muhammed Zahid el-Kevserî’nin hayatı ve kulların fiilleri hakkındaki görüşleri 2007 [18] Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Mahmut Ay Mutezile-siyaset ilişkisi 2000 312 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Mahmut Ay Osmanlı'da XIV-XVII. yüzyıllar arasında itikadi konularda bazı aykırı düşünceler 1995 [2] Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Nazif Ay Manastırlı İsmail Hakkı'nın İslâm düşüncesindeki yeri 1995 106 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Hasan Ayasun İman ve suç ilişkisi 1999 83 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Ergün Aydın İslâmî temeller ışığında aklın dindeki yeri 2002 206 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Hasan Aydın Gazzâlî’nin Tanrı ve Evren Tasarımı ve Günümüze Yansımaları 2004 272 DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Dağ
Tamamlandı Hüseyin Aydın Günümüz toplumunda iman problemi 1995 256 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Hüseyin Aydın Kur'an'da peygamberliğin mahiyeti ve peygamberlerin özellikleri 1990 132 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Muhammet Aydın Ziya Gökalp’te teolojik yenilenme ve sosyal teoloji 2002 117 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Nurullah Aydın Bâkıllânî’de bilgi teorisi 2006 70 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ceylan
Tamamlandı Ömer Aydın Haberi Sıfatlar 1992 121 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Yaşar Aydınlı Fârâbî’de nübüvvet nazariyesi 1986 69 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin Aydın
Tamamlandı Fadıl Ayğan Muhammed b. Câfer es-Senhâcî’nin “Şerhu Akîdeti Ebî İshâk el-İsferâyînî” adlı eserine göre Ebû İshâk el-İsferâyînî’nin kelâmî görüşleri 2006 238 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Fatma Aygün Kitâb-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim ve insanlığa mesajı 2006 182 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Mustafa Aykaç Emevîler dönemi siyasî olaylarının kelâmî problemlere etkisi 2002 72 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Ahmet Aytaç Said Nursi'nin peygamberlik anlayışı 1996 106 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Arif Aytekin Ebû Cafer et-Tahavi'nin Akidesi ve Selef Akidesindeki Yeri (Akidedu't-Tahaviyye'nin Metni) 1981 153 DoktoraAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Abdülmuttalip Bademci Fahreddin er-Razi ve irade görüşü 1990 88 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Muhiddin Bağçeci Ayet ve hadislerde peygamberlik ve peygamberler 1984 336 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı M. Sami Bağıran Kur'an'da icaz 1999 93 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Süleyman Baki Manastırlı İsmail Hakkı kelâmî görüşleri ve “Telhîsu’l-kelâm fi berâhini akâidi’l-İslâm” isimli eseri 2001 124 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Mehmet Baktır Ehl-i sünnet kelamında akıl 2000 274 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Mehmet Baktır Mâtüridi kelamcıları ve bunlar üzerinde yapılan çalışmalar 1993 100 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Kemal Bal Kur'an'da hayır ve şer 2000 100 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ahmet Balaban Tenasüh Reenkarnasyon ve İslâmiyet 1996 92 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Sefa Bardakcı Ebu’l-Muîn en-Nesefî’de Allah-insan ilişkisi 2005 227 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Sefa Bardakcı Kur'an ve sünnette iman-amel ilişkisi 1997 126 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Muzaffer Barlak Kur’an-ı Kerim’e Göre Hüsün Kubuh Problemi 2010 139 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Osman Başak İslâm’da şefaat 2001 59 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Davut Batuk İslâm'da cehennem 1995 88 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Servet Bayazıt Ayet ve hadislerin ışığında kader anlayışı ve günümüze göre değerlendirilmesi 1997 117 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Hıdır Baybara Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde bulunan kelam yazmalarının tanıtım ve tavsifi 1993 154 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Celal Baydemir İbn-i Kemâl’in hayatı, eserleri ve kader anlayışı 2004 103 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Hüseyin Baylav İnanç açısından itaat 2004 85 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Şehmus Bayler Kelâmcılara göre Hüsün-Kubuh ve değerlendirilmesi 2006 56 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Hüseyin Bayrak Ehl-i sünnet ve Mu'tezile'ye göre ebedilik anlayışı 1988 51 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ayşe Barış (Bayraktar) Kelâmda Emri bi’l-Maruf ve Nehyi Ani’l-Münker Meselesi 2007 86 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Fatma Bayraktar Tanrı merkezli kelâm anlayışının doğuşu 2001 70 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Adil Bebek İmam Mâtüridi'de günah problemi 1989 153 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Adil Bebek İslâm akaidinde Ebu Hanife ve el-Fıkhu'l-ebsat 1984 20 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fahrettin Atar
Tamamlandı Karani Bedir İstanbul çevresinde hurâfe üzerine bir alan araştırması (Ümraniye örneği) 1998 111 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Abdulhakim Beki Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin "Kitabu'l-Luma" adlı eserinin tercüme ve değerlendirilmesi 1994 140 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı İhsan Bektaş Esîrîzâde Abdülbâki Efendi ve İrâde-i cüz’iyye risâlesi 2006 100 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Ramazan Biçer Atıf Efendi Kütüphanesi'ndeki kelam kaynaklarının tanıtım ve tavsifi 1992 141 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Ramazan Biçer Ebû Bekir İbnü'l-Arabi ve el-Emedü'l-aksâ adlı eseri: Esmâ-i hüsna ve sıfâtullah bahislerinin edisyon kritik, tahkik, tahlil ve değerlendirilmesi 1999 101 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Saim Bilgin İslâmiyet ve Hıristiyanlıkta Mehdi ve Mesih inancı 1993 97 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mustafa Bilginsoy Aliyyül Kârî’nin kelâmî görüşleri (Emâlî şerhi’nde Allah’ın sıfatları ve peygamberlik konuları) 2003 83 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mehmet Akif Bilici Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’de Nübüvvet 2006 107 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Firdevs Bilir Kur'an'a göre İsa'nın dönüşü 1993 109 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Züleyha Birinci Atâ b. Ali el-Cûzcânî’ye göre Ebû Hanîfe’nin kelâmî görüşleri 2007 63 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Abdurrahman Boyraz M. Şerefeddin Yaltkaya ve kelami görüşleri 1995 100 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Abdullah Bozkurt Kur'an'da resule itaat ve Hz. Muhammed (s.a.v.) 1994 102 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Murat Bozkurt İnciller’de ve Kur’ân’da günah kavramı 2005 197 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Mustafa Bozkurt Fahreddin Râzî’de bilgi teorisi 2006 208 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mustafa Bozkurt Mu'tezile'de hidayet problemi 1996 90 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Resul Bozyel Sırat-ı Müstakim mecmuasında işlenen kelami konular 1996 117 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Seyit Böğet Ca’fer Sâdık’ın itikadî görüşleri 2002 184 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Mehmet Bulğen Reenkarnasyon ile ilişkilendirilen âyetlerin değerlendirilmesi 2005 196 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Erkan Bulut Hz. Peygamberin İtikadi Sapmaları Düzeltmesi 2010 170 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Halil İbrahim Bulut İbn Ebî Zeyd'in Akaid Risâlesi ve Meşeddâllî şerhi 1994 90 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Öz
Tamamlandı Halil İbrahim Bulut Nübüvveti ispat açısından hissî mûcizeler 2001 314 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı İsmail Bulut Kur'an'da şeytan kavramı 1998 91 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı İsmail Bulut Şah Veliyyullah Dehlevî’nin Kelâmî Görüşleri 2007 152 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mehmet Bulut Ehl-i sünnet ve Şia'da ismet inancı 1983 147 DoktoraAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Zübeyir Bulut Hanbeli akaid sistemi 2003 392 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Zübeyir Bulut Kur'an'da egemenlik meselesi 1995 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Betül Büyükkeçeci Kadızâde İlmî Efendi’nin “İtmâmü’l-merâm min nazmi’l-kelam” adlı eserinin tahlil, çeviri ve değerlendirilmesi 2005 206 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Hüseyin Can Ehl-i sünnet ekollerinden Eş’arîlik ve Mâtüridîyye’ye göre Allah’ın fiillerinde hikmet 2006 57 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Mustafa Can Hakim es-Semerkandi ve es-Sevadü'l-Azam'ı 1986 61 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Mustafa Can Matüridi'ye kadar nübüvvete karşı çıkanlar ve Maturidi'de nübüvvet anlayışı 1997 235 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Abdulcelil Candan Kelami ekollere göre imanda taklid problemi 1995 96 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Fatma Candan Kur'an-ı Kerim'de kurtuluş kavramı 1999 170 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Süreyya Canpolat Bir kelâm problemi olarak dinden dönmenin sebepleri, bu sebeplerin tarihte ve günümüzde İslâm’dan dönmeyle ilişkisi, Türkiye’de Hristiyan olan müslümanlar örneği 2004 205 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Lütfü Cengiz Emeviler döneminde kader problemi 1999 86 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Lütfü Cengiz İbn Rüşd’de Uluhiyet Problemi 2006 172 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Yunus Cengiz Kâdî Abdülcebbar'ın Eylem Teorisi 2010 319 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Yunus Cengiz Şehâdete dayanarak gaybın çıkarsanması yönteminin kelâm ilmindeki işleniş biçimi 2003 130 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Ahmet Ceylan İslam'da ölümden sonra diriliş inancı 1998 449 DoktoraHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Zekeriya Ceylan Teolojik ve Folklorik Açıdan Ölüm ve Ölüyle İlgili Davranış Uygulamaları 2010 175 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Ahmet Cihan Matûridi'nin hikmet ve rızık anlayışı 1987 85 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Ahmet Kamil Cihan Abdülgani Nablusi'nin hayatı ve kelâmi görüşleri 1988 91 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Adil Coşkun İnanç Açısından Kur’ân ve Sünnette Evrensel Ahenk 2007 86 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı İbrahim Coşkun Kur'an-ı Kerim'e göre inkâr problemi 1997 355 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı İbrahim Coşkun Pozitif ilimler ışığında ateizmin tahlil ve tenkidi 1988 146 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Resul Coşkun Allah'ın ilim ve irade sıfatları ve Emin Feyzi'nin bu konudaki eserinin değerlendirilmesi 1999 132. Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Harun Çağlayan Müslüman kelâmında elçi ve vekîl kavramları 2003 97 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Hülya Çakıl [Terzioğlu] Kadı İyaz'a göre peygamberin dindeki konumu 1998 113 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Yusuf Çakır Gazâlî’ye göre yaratma 2006 109 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Fevzi Çakmak Mutezile ekolünün oluşumunda eski İran dinlerinin etkisi 2004 94 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Fikrullah Çakmak Hz. Peygamber’in hadislerinde “kader” kavramı 2007 149 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Mustafa Çakmak Kur’ân-ı Kerîm’de kibrin îman hayatına olumsuz etkisi 2006 86 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Halim Çalış Kafiyeci'nin kelam ilmindeki yeri ve el-Envar fî İlmit-Tevhîd adlı eseri 1999 64 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Abdullah Çalışkan Fırat Üniversitesi öğrencilerinin dinî inançları üzerine bir alan araştırması 2002 127 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Şule Burcu Çam İbn Hazm’da İrade ve İnsanın Hürriyeti Problemi 2009 151 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Kerem Çavuşlu Yusuf Ziya'nın Şehristâni adlı makalelerinin sadeleştirilmesi ve değerlendirilmesi 1996 146 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Hilal Yetim (Çay) Sebîlürreşad’daki Makaleler Işığında Ahmed Hamdi Akseki’nin Kelami Görüşleri 2007 136 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Berrin Çelebi Kur’ân-ı Kerîm’in kozmolojik beyânlarının Allah’ın varlığına delâlet boyutu 2006 110 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı İlyas Çelebi İslâm inancında gayp problemi 1991 267 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı İlyas Çelebi İslâm itikadında Şeytan anlayışı 1985 95 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Tuğ
Tamamlandı Mehmet Çelebi Fahreddin er-Razi'nin ahiret hayatı ile ilgili görüşleri 1996 87 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Muhsin Çelebi İslam'da ahiret inancı ve insan üzerindeki tesirleri 1999 129 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Rasim Çelidze Ebû İshâk İbrâhim es-Saffâr: Hayatı, görüşleri ve “Risâle fi’l-kelâm” adlı eseri (inceleme-tahkik) 2007 77 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Ali Hayri Çelik Kur’ân’da günah ve günahkâr toplum 2003 158 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Esra Çelik Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Ölüm Sonrası İnançlar ve Teolojik Temelleri 2005 106 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı İbrahim Çelik Ayın yarılması mucizesi 2005 50 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Yasemin Çeloğlu Kelâm açısından kerâmet 2005 114 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Hamdi Selman Çetin Muhammed Abduh’un kelâm düşüncesinde aklın rolü 2005 138 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Rabiye Çetin Gazali’de İlahi İlim - İlahi İrade İlişkisi 2010 273 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Bilgehan Çetinkaya Tarihî süreç içerisinde kaza ve kader 2003 114 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Harun Çetinkaya Hz. İbrahim ve nübüvveti 1991 116 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Yaşar Çetinkaya Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmûası’nda yayımlanmış kelâm makaleleri 2006 148 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Mehmet Şirin Çıkar Mu'tezili inanç sisteminde "el-Emru bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehyu-ani'l-Münker" prensibi 1995 78 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Bayram Çınar Fahreddin er-Râzî’de nübüvvet kavramı 2006 87 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mahmut Çınar İslâmî literatürdeki Nûr-i Muhammedi anlayışının nübüvvet açısından değerlendirilmesi 2006 100 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Yasin Çırçır Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın peygamberlikle ilgili görüşleri 1995 67 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Hasan Hüseyin Çibuk Kur'an'da Kitap kavramı 1996 89 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Tevrat Çiçek Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın itikada dair fikirlerinin tesbiti ve tahlili 1999 102 Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Mikail Çirkin Asr-ı saadette iman-amel münasebeti 1996 89 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı İsmail Çoban Kur'an ve hadise göre zikir kavramı 1999 113 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Abdullah Çobanoğlu Halk arasında yaşayan hurâfeler üzerine bir alan araştırması (Bursa/Osmangazi örneği) 2006 111 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bostancı
Tamamlandı Hatice Çökren İslâm Kelâmında Tanrının Mutlaklığı 2007 [70] Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Abdurrahim Çölgeçen Sa'düddin Mes'ud b. Ömer b. Abdullah et-Teftazani ve bazı kelami görüşleri 1997 86 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Halil Çurak Kemâleddîn İbn Hümâm’a göre insan fiilleri 2004 85 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Mehmet Dağ İmam el-Haremeyn el-Cüveyni'nin Alem ve Allah görüşü 1976 422 DoçentlikAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Müslüm Dağdeviren Kemâlettin Beyâzî’nin hayatı ve kelâmî görüşleri 2004 131 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Mehmet Dalkılıç İtikâdî İslâm mezheplerinde rûh kavramı 2002 348 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Mehmet Dalkılıç Şia, havaric ve ehl-i sünnette takiyye 1992 78 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Abdullah Demir Mâtüridî kelâm ekolünde mukallidin imânı 2006 124 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Ahmet İshak Demir Cumhuriyet dönemi aydınlarının İslâm'a bakışı 2000 277 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Ahmet İshak Demir Mütekaddimin devri kelamcılarına göre bilgi kaynağı olarak keşf ve ilham 1993 96 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Hilmi Demir Delil ve istidlâlin mantıkî yapısı-İlk dönem Sünnî kelâm örneği 2001 255 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Hilmi Demir Kur'an'da akıl-vahiy ilişkisi 1996 100 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı İlknur Demir İslâm kelamında zaman kavramı 2006 211 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Osman Demir İlk dönem kelâmcılarında sebep-sonuç ilişkisi 2006 320 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Osman Demir Ricâlü'l-gayb kavramı ve kelâm ilmi açısından değerlendirilmesi 1999 120 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Rıdvan Demir Kur’ân’da ve Kitâb-ı Mukaddes’te Mesih 2003 167 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Selim Demir Kelam İlmi Açısından Kur’an ve Sünnet’te Kibir 2010 129 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Osman Demirci Mûsâ Kâzım Efendi ve kelâm ilmindeki yeri 2005 176 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Ali Demirel İslâm Kelamında İsbat-ı Vacib (Allah’ın Varlık Delilleri) 2000 188 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Dursun Demirel İmâmü'l-Harameyn el-Cüveyni'ye göre nübüvvet ve risalet meselesi ve bu konuda yapılan itirazların değerlendirilmesi 1995 135 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı İkram Demirel Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın ahiret hayatı hakkındaki görüşleri 1997 102 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Leyla Demiri Kur'an-ı Kerim'de ilâhi kitaplar 2000 143 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Kadir Demirlenk Kur’ân düşüncesinin bazı temel unsurları 2004 171 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Bayram Demirtaş İslâm İnançları Açısından, Popüler Kültüre Girmiş Uzakdoğu Akîde ve Pratikleri 2005 99 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Özlem Demirtaş Son dönem kelâmcılarından Arapkirli Hüseyin Avnî ve “İlm-i Kelâm” adlı eseri 2003 293 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Hüseyin Derin Kur'an-ı Kerim ve su gerçeği 1990 99 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Yahya Dertli Kur’ân-ı Kerîm’in iyiliği emretme ve kötülükten kaçındırma ilkesinin Mu’tezile düşüncesindeki kullanım alanı 2006 113 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Ahmet Doğan Kelâm Açısından Mevlânâ’da İnsan Hürriyeti 2006 93 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı H. İsmail Doğan Matürîdî’nin heretik akımlara yönelttiği eleştiriler 2006 166 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Hüseyin Doğan Abd el-Kâhir el-Bağdâdî ve yöntembilimine eleştirel bir yaklaşım 2004 150 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Dağ
Tamamlandı Hüseyin Doğan İlk Dönem İslâm Kelâmcılarında Dinsel Metinleri Anlama ve Te’vîl Problemi 2010 354 DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı İsa Doğan Zeydiyye Mezhebi'nin doğuşu ve kelami görüşleri 1987 168 DoktoraAnkara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Sabri Hizmetli
Tamamlandı Lütfi Doğan Ahmed b. Muhammed b. Furaki'ye kadar Eş'ari ekolü ve "en-Nizâmî fi usuli'd-din" kitabı 1960 IV DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhammed Tâvît et-Tancî
Tamamlandı Mehmet Halife Doğan Beyhaki'nin "Şu'abü'l-iman" Adlı Eserinin Kelam İlmi Açısından Tetkiki 1999 153 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Mustafa Doğan Dua iman ilişkisi 2006 118 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Recep Doğan Kur'an'a göre ailenin ve sosyal çevrenin imana etkisi 2000 186 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Yasin Doğru İslam Kelamında Bid’at Kavramı 2004 93 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Mustafa Emre Dorman Tanrı’nın varlığının kanıtlanmasında kullanılan modern deliller: İnsancı İlke örneği 2004 190 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Muzaffer Doyan Kur’ân’da İbâdetin İmânî Boyutu 2007 102 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Abdullah Duman Sebilürreşad Dergisi Bağlamında Osmanlının Son Dönemindeki Kelami Tartışmalar 2007 152 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı İhsan Duram İmâmiyye Mezhebi’nde imâmet esası 2002 83 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Demet Dutlu Din-Bilim İlişkisinde İndirgemecilik ve Yarattığı Sorunlar 2010 73 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Kenan Düdükçü Mu'tezile'ye göre bilgi edinme yolları (Haber-i Sadık) 1985 67 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı İbrahim Düzen Aziz Nesefi'nin hayatı, eserleri ve fikirleri 1974 400 DoktoraAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Şaban Ali Düzgün Nesefi ve İslâm filozoflarına göre Allah-Alem ilişkisi 1996 220 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Şaban Ali Düzgün Sir Seyyid Ahmed Han ve entellektüel modernizmi 1992 130 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Gülhan Ekici Seyyid Bey’in (1873-1924) Kelâmî Görüşleri ve Hilâfet Hakkındaki Düşünceleri 2007 199 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Recep Ekiz İmam Maturidi’ye Göre Hüsün ve Kubuh 2010 136 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı İmran Elagöz Sûfîyye akâidi örneği olarak İbrâhim el-Kûr’ânî’nin “Tenbîhü’l-ukûl” adlı eseri 2003 35 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Nuh Elemen Ebû Ya’lâ el-Ferrâ ve itikadî görüşleri 2006 146 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Haşim Emirdağı Kelami ekollerde masumiyet 1999 83 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı İbrahim Emiroğlu Bâkillâni'de haber (Bilgi kaynağı olması bakımından) 1985 87 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Hüseyin Sabri Erdem Tabsire'ye semantik yaklaşım 1988 79 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Mustafa Erdem Hasan el Basri'nin hayatı, eserleri ve kelami görüşleri 1998 96 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Ömer Erdem İbnü'l-Cevzi'nin itikadi görüşleri 1989 71 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Cemalettin Erdemci İbn Sellâm el-İbâdî ve itikadî görüşleri 1996 101 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Cemalettin Erdemci Mütekaddimîn kelâmında nassı anlama sorunu ve aşırı yorum 2002 274 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Mustafa Ergüven Ahlâkın temellendirilmesinde akıl-vahiy ilişkisi 2003 99 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin Aydın
Tamamlandı Kalmahan Erjan İmam-ı Maturidi’de Peygamberlik 2003 131 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ahmet Erkol Kelâm ilmine yöneltilen eleştiriler (Selef âlimleri ve Gazâlî örneği) 2002 289 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Ahmet Erkol Seyfu'd-din Amidi'ye göre nübüvvetin ispatı 1998 191 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdülbaki Turan
Tamamlandı Ayhan Ermiş Kemalüd-din Ahmed el-Beyazi'nin İşaretü'l-meram min İbârâti'l-İmâm adlı eserindeki Allah'ın varlığını isbat ve zati sıfatlar kısmının tercemesi 1993 93 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Sema Ermiş Ahmet Midhat Efendi’nin “Nizâ-ı İlm ü Din” eserinde din bilim ilişkisi 2004 133 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Serdar Eroğlu Gazali’de İnsan Hürriyeti Problemi 2004 90 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Mustafa Ertaş Sırri Giridi'nin "Ruh" Risalesinin Tahlili 2010 121 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı İbrahim Esen İslâm Dininden Vazgeçenlerin ve Buna Paralel Misyonerlerin Başarılarının Bir Kelâm Problemi Olarak Kaynak ve Sebepleri 2007 127 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Muammer Esen Ehl-i sünnet kavramının doğuşu ve sünni anlayışlar 1995 217 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Mahmut Esmer Kelâm ilmi açısından müteşabih kavramı 2006 82 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Mehmet Evkuran Ehl-i sünnet siyaset düşüncesinin yapısı ve sorunları 2003 287 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mehmet Evkuran Müslüman kültürdeki mitolojik unsurlar 1997 89 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Jan İbrahim Farah Cahiz ve kelami görüşü 1984 156 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Emrullah Fatiş İbnü'l-Hümâm'ın el-Müsâyere adlı eserlerindeki Bi'setü'l-enbiyâ ve sem'iyyât bahislerinin Gazzâli ile mukâyesesi: Gazzâli'nin Risâletü'l-kudsiyye ve el-İktisad fi'l-i'tikad isimli eserlerine göre 1992 232 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Harun Fatsa Savabu'l-Kelam fi Akaidi'l-İslâm isimli eserin sadeleştirilip bazı bölümlerinin değerlendirilmesi 1995 235 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Abdüsselam Ferşadoğlu Günümüz Türkiye’sinde İslâmî inanç ve değerlere yöneltilen eleştirilerin niteliği: İlhan Arsel örneği 2002 271 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Ahmet Fırat İlahi Sıfatlar Bağlamında Kader Meselesi 2010 78 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Rabiye Geçdoğan İlim ve rûh kavramlarının felsefe-kelâm ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi 2005 143 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ahmet Geçici Evanjelik Tanrı anlayışının kritiği 2007 172 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin Aydın
Tamamlandı M. Salih Geçit Kur’ân ışığında imân-iktisat ilişkisi 2001 259 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Adem Gedikbaş Hüseyin el-Cisr ve Kelâmî Görüşleri 2003 103 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Yener Öztürk
Tamamlandı Cafer Genç Kelâm epistemolojisi ve Hz. Mûsâ-Hızır kıssası ışığında zâhir bâtın ilişkisinin değerlendirilmesi 2002 96 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Mustafa Genç Nübüvvet’in ispatında mucizenin rolü 2004 89 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Fatma Genel Karl G. Pfander’in Mizânu’l-Hakk’ı ışığında İslâm ve Hıristiyanlığa bakışının değerlendirilmesi 2002 [6] Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Mehmet Raşit Göçgün Sadreddin Konevî’nin kelâmî görüşleri 2007 85 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı M. Cüneyt Gökçe Hacı Selim Ağa Kütüphanesi kelam kitapları 1989 47 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı M. Cüneyt Gökçe Muhammed b. Eşref es-Semerkandi ve kelam ilmindeki yeri 1996 115 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Şerafettin Gölcük Kelâm açısından insan ve fiilleri (Bâkıllanî'de insanın fiilleri anlayışı) 1977 265 DoçentlikAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Zübeyde Gönül Esmâ-i Hüsnâ’da sevgi 2003 121 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı İrfan Görkaş Cemaleddin Aksarayi'nin hayatı-eserleri 1995 90 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Fahrettin Olguner
Tamamlandı Özkan Gül İmâmiyye Şîası’nda İlmu’l-imâm inancı 2004 146 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı İzzet Gülaçar Gazâlî’nin Nübüvvet Anlayışı 2005 94 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı İlhami Güler Kur'an'a göre Allah ve ahiret inancının ahlak ile ilişkisi 1990 163 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Şaban Gülsoy Taşköprülüzâde Ahmet Efendi'nin hayatı, eserleri ve "Mevzuat ul Ulum" isimli eserindeki kelam bahsinin günümüz diline çevrilerek Taftazani'nin "Şerhul Akaid"'i ile karşılaştırılması 1995 63 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Hasan Gümüşoğlu İnsanlığın nübüvvete olan ihtiyacı 1993 75 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Hasan Gümüşoğlu İslâm akide sisteminde imamet 1997 259 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Hikmet Gün Müslümanlarda alın yazısı kavramı 1998 95 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Enver Günaydın Eş'ari'ye Göre Şii Fırkalar 2010 71 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Hamdi Gündoğar İtikatta sünnetin yeri 2003 255 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Hamdi Gündoğar Kur'an'da Hz. Muhammed'in özellikleri 1998 141 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Gündoğdu Ebu İshâk el-İsferâyini ve Akaid Risalesi 1990 22 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Mustafa Gündüz Kur’an’da cennet ve nimetleri 2004 88 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Emin Günel Seyfü’d-Dîn Âmidî ve kelâmî görüşleri 2004 108 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Esma Güner Gazali’de delil anlayışı 2007 181 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı İlhan Güneş Muhammed Hamdi Yazır'a göre Allah'ın varlığının delilleri (İsbât-ı vâcib) 1995 77 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Kamil Güneş İbnü'l-Hümâm'ın kader anlayışı 1993 130 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Kamil Güneş Kelâmî ekollerin farklılaşmasında nassların rolü (Bâkıllânî ve Kadî Abdülcebbâr’da Kelâmullah meselesi örneği) 2000 336 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Güneş M. A. Câbirî’nin Arap aklını tenkidi ve Arap-İslâm geleneğini okuma biçimi 2006 156 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Zafer Güneş İslâm Tanrıbiliminde âlem 2006 83 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Fatih Güngör Osmanlı Dönemi kelâm çalışmaları (XIV-XV. yüzyıllar) 2003 126 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Eyüp Gür İbn-i Kemâl’in hayatı, kader ve kazâ anlayışı ve “Risâle fi’l-cebr ve’l-kader” adlı eserinin tahlili 2002 123 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Mine Gürhan Tanrıbilim Açısından Tekfir 2006 126 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Mustafa Güven Ebu'l-Mu'in en-Nesefi'nin Allah anlayışı (Allah'ın varlığı ve zati sıfatlar) 1997 140 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Osman Güven Mâturîdî’de Allah-Âlem İlişkisi 2006 117 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Kazım Güzel Hz. İbrahim (a.s.) ve İsmet sıfatı 1993 198 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Latif Hadziç Kemâleddin el-Beyâdî’nin kelâmî görüşleri 2003 223 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ayşegül Hafızoğlu Gazâlî’de Hidâyet ve Dalâlet Kavramı 2005 109 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Yakup Hafızoğlu Kelâm sıfatı bağlamında Halku’l-Kur’ân problemi 2005 115 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Zeki Halis Hak Dini Kur’ân Dili tefsirinde kelâmî meselelerin işlenişi 2006 169 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Tamamlandı Leyla Hanecioğlu Yuhanna ed-Dımeşkî’nin İslâm ve Hıristiyanlık arasındaki ilişkideki yeri 2002 134 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Günay Haral İslâm ve Hıristiyan ilâhiyatında gâye ve nizâm deliline metodik bir yaklaşım 2005 250 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Günay Haral Kur'an-ı Kerim'de kutsiyet kavramı 1998 111 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Vezir Harman Ebu Mansûr Abdulkâhir el-Bağdadî’nin Bilgi Teorisi 2006 131 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Abdülkadir Harmancı Klasik kelam problemleri açısından Nur Risaleleri 1994 156 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Adem Hatipoğlu Mustafa Sabri Efendi'nin ilahi sıfatlar, irade, kaza-kader konusundaki görüşleri 1999 53 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Hüseyin Hatipoğlu Bâkıllânî ve İbn Rüşd’de irâde-fiil ilişkisi 2006 213 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Necmettin Irmak Kur’an’da Cahiliye Dönemi Müşrik Arapların Ahiret İnancına Tepkileri 2010 103 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Mustafa Irmaklı Abdülkahir el-Bağdâdî’nin Ehl-i Sünnet Anlayışı 2010 156 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Abdullah Işık Ebu’l-Muin en-Nesefî’nin Bahrü’l-Kelâm adlı eseri ve kelâmî görüşleri 2007 178 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Harun Işık Fahrettin Râzî’ye göre Allah’ın varlığı ve sübûtî sıfatları 2003 100 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Kemal Işık Mâtüridi'nin kelâm sisteminde imân, Allah ve peygamberlik anlayışı 1974 176 DoçentlikAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Kemal Işık Mu'tezilenin doğuşu ve kelami görüşleri 1964 130 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Neşet Çağatay
Tamamlandı Fatih İbiş Gazâlî’de imân-bilgi ilişkisi 2006 110 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Mehmet İlhan Hz. Muhammed'in son peygamber oluşunun kelami delilleri 1998 114 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Mehmet İlhan Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’nin Kelâmî Görüşleri 2006 201 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Bulut
Tamamlandı Hasan İlimler Mucize 1989 65 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Sait İnam Kelâmî ekollere göre Halku’l-Kurân meselesi 2002 109 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Hanifi İnce Nübüvvetin Şîa’daki imâmet anlayışına etkisi 2003 84 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Halis İshak Peygamberlik için gerekli sıfatlar açısından Hz. Peygamber'in fetaneti 1997 129 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Mehmet Zeki İşcan Emr bi'l-maruf ve nehy ani'l-münker 1991 112 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Mehmet Zeki İşcan Muhammed Abduh'un dini ve siyasi görüşleri 1997 306 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Seyfeddin İşler Kelabazi ve kelami görüşleri 1999 80 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Burhan İşliyen Muhammed Mâsûm Ömerî’nin “es-Seb’u’l-esrâr fî-medârici’l-ahyâr” Adlı Eserin Tercüme ve Değerlendirilmesi 1996 131 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Abulizi Jilili Doğu Türkistanlı Din bilgini Damolla Sâbit b. Abdülbâki 2004 8 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Ferruh Kahraman İslâm kelâmı ve Hıristiyan teolojisine göre günah 2006 131 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Hüseyin Kahraman Mâtürîdî ve Nesefî’de Kesb Teorisi 2010 93 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Mustafa Kahraman Murad Molla Kütüphanesi'ndeki kelam kaynaklarının tanıtım ve tavsifi 1993 101 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Öz
Tamamlandı Mustafa Kahraman Müslüman Kelâmında Peygamber’in Görevi 2007 182 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Naci Kahraman Kur'an, sünnet ve pozitif bilimlere göre kıyamet 1998 100 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Harun Kahveci Ebü'l-Leys es-Semerkandî ve kelâmi görüşleri 2000 109 Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Abdilaziz Kalberdiev Mûsâ Cârullah Bigiyef’in kelâmî görüşleri 2004 74 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Abdilaziz Kalberdiev (Tarihten Günümüze) Kırgızların Allah Anlayışı 2010 169 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Nuri Kamalı İslâm inancına göre melek 1991 138 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Özden Kanter Ekinci Abdullatif Harpûtî’nin “Târih-i ilm-i kelâm” adlı eseri ve kelâm ilmi açısından analizi 2003 106 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Tahir Osman Kapancı İsmail Hakkı İzmirli’nin kelâm ilmine katkıları 2007 82 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı İbrahim Kaplan Erken dönem müslüman-hıristiyan teolojik ilişkileri 2006 209 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı İbrahim Kaplan Muhammed İkbal'in kelami görüşlerinin değerlendirilmesi 1999 131. Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Emin Kara Mu’tezile ekolüne göre iyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak ilkesi 2001 110 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan
Tamamlandı Hilmi Karaağaç İslâm kelâmında tevlîd nazariyesi 2001 117 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Kazım Karaağaç Kur’ân-ı Kerîm’de risâlet kavramı 2006 102 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ahmet Karacabey Kur'an-ı Kerim'e göre Yüce Allah'ın fiili sıfatları 1992 95 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Ethem Karaçoban Abdülbaki Arif Efendi'nin Menahicü'l-usul'ü ve kelami görüşleri 1996 192 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Ethem Karaçoban Gebze ve Çevresinde Yaygın İnanışlar ve Kelâm Açısından Kaynakları 2004 301 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Cağfer Karadaş Ali el-Kâri'nin akaide dair eserleri ve bazı itikadi görüşleri 1991 111 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Cağfer Karadaş Muhyiddin İbn Arabi'nin itikadi görüşleri 1996 164 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Osman Karadeniz Mûcize problemi 1984 180 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Ahmet Karadut Kelam tarihinde Tahavi ve Akide Risalesi 1991 103 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Nail Karagöz Kelâm Ekollerinin Allah Tasavvurunda İnsan Unsuru 2004 139 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Hasan Karahasanoğlu Kur'an'da tevekkül kavramı 1998 76 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Vedat Karaismailoğlu Türkiye ilahiyat fakülteleri kelam bilim dalı tez tahlilleri (1953-1996) 1998 184 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Nurdan Karakaş Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî ve kaza-kader görüşü 2001 124 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Harun Karakaya Kur’ân ve sünnette akıl kavramı 2005 97 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Resul Karakaya Adudu’d-din el-Îcî’nin Hayatı, Eserleri ve Kelâmî Görüşleri 2003 106 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Rufat Karamahmutoğlu Muhammed Gümülcinevî ve “el-Meslekü’s-sedâd fi’l-irâdeti’l-cüz’iyye ve ef’âli’l-ibâd” adlı eseri 2002 88 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Fikret Karaman Abdullatif Harputi ve Tenkihu'l kelam fi akaid-ı ehli'l İslâm'ın tercemesi 1990 208 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Fikret Karaman Hz. Peygamber'in tebliğinde usul ve iman esasları 1993 280 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Yusuf Karapınar Ali el-Kari’nin Şemmü’l-Avârız fî zemmi’r-revâfız adlı eserinin edisyon kritiği 2002 48 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Tamamlandı Osman Karataş Kur'an-ı Kerim'e göre adalet kavramı 1998 157 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Orhan Kartal Gaziantep ilinde Eş’arî itikadının öğretim problemleri ve çözüm önerileri 1996 84 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Veysel Kasar Halimî’ye ait Şuabu’l-îmân adlı eserin kelâm ilmindeki yeri 2002 242 DoktoraHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Veysel Kasar İsmail Fenni Ertuğrul'a göre ruh meselesi 1995 144 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak
Tamamlandı Murat Kaş Osmanlı devri kelamcılarının bilgi kaynağı olarak keşfe bakışı 2007 143 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Hamdi Kavillioğlu Kemaleddin el-Beyâdi'nin İslâm kelamındaki yeri 1994 124 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Muhammet Sait Kavşut İzz b. Abdüsselâm ve ahlâk anlayışı 2006 149 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Mehmet Kavuştu Kur’an’da Ahiret Hayatı 2007 82 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Şura Kavuştu Hz. Muhammed’in aile reisi olarak örnek şahsiyeti 2006 114 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Enver Kaya Gazzâlî ve filozoflara göre haşrin ne şekilde vuku bulacağı 2002 51 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Fatih Kaya Kur’ân’a göre musibet ve sebepleri 2001 95 Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Nebahat Kaya Süleymân bin Şeyh Halîl Unkudî’nin “Behcetü’l-ârifin ravzatü’s-salikîn” adlı eserinin çevirisi ve değerlendirmesi 2005 82 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Veysel Kaya Fahreddin Râzî’nin Mâturîdîlerle Olan Tartışmaları ve Eleştirisi 2007 96 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Mehmet Ali Kaygısız Mâtüridi'nin Çeşitli Fırkalara Bakışı 1996 128 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Mehmet Kayışkanat Mevlânâ’nın nübüvvet anlayışı 2007 89 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sezayi Küçük
Tamamlandı Nurullah Kayışoğlu Bireysel Sorumluluk ve Teolojik Temelleri 2010 154 DoktoraAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Nurullah Kayışoğlu Ebu’l-Muin en-Nesefi’ye göre ispat-ı nübüvvet 1999 68 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Cafer Kaysıcı Kur'an'a göre mükafat ve ceza 1999 347 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Cafer Kaysıcı Kur'an'da inkâr ve sebepleri 1991 83 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Fethi Kerim Kazanç Fıkh-ı Ekber Şerhleri ve İlyas b. İbrahim es-Sinobi'nin Fıkh-ı Ekber Şerhi 1991 256 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Fethi Kerim Kazanç Gazzali öncesi ehl-i sünnet kelamında ahlak düşüncesinin bir çözümlemesi (tahlili) 1999 284 DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Hatice Kelpetin İman hayatı açısından Kur'an-ı Kerim'de sevgi ve korku 1992 99 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Hatice Kelpetin Yaygın İslâm anlayışı (klasik dönem Osmanlı geleneği) 2000 245 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Halife Keskin Allah alem ilişkisinde ilim sıfatı ve ilgili bazı problemler 1995 247 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
Tamamlandı Mustafa Keskin Selefiye'nin İnanç Esasları 2001 145 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ahmet Saim Kılavuz İman ile küfür arasındaki sınır (İman küfür sınırı) 1979 256 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Ulvi Murat Kılavuz İslâm kelâmında kozmolojik delil (hudûs-imkân) 2007 212 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Erol Kılıç İlk dönem sûfi düşüncede imâna yaklaşımlar 2006 154 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir
Tamamlandı Muhammet Emin Kılıç İlk dönem Mâtüridi kaynaklarında ıstılahlar 1997 78 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Hülya Kır [Terzioğlu] İslâm inançları açısından din-dünya ilişkisi 2004 221 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Yavuz Kıran İslâm itikadı açısından fal ve falcılık 1999 105 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Abdulbaki Kocaaslan Gayb’e imân 2003 82 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Eyüp Koç İmamiyye'de imamların masumiyeti 1998 121 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Öz
Tamamlandı Muhammet Koçak Kelâmî Açıdan Kur’an ve Hadiste “Levh-i Mahfuz” ve “Kalem” Kavramları 2008 200 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Musa Koçar Eleştirel açıdan Said Nursi'nin kelami görüşleri 1999 299 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Musa Koçar İmam Mâtüridi'de Esmâ-i hüsnâ 1992 137 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Orhan Şener Koloğlu Cübbâ’îler’in Kelâm Sistemi 2005 459 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Orhan Şener Koloğlu Kadı Abdülcebbar'da adalet anlayışı 2000 166 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Mehmet Musab Konar Kur’ân ve sünnete göre duâ 2005 108 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Fahrettin Korkmaz Seyyid Şerif el-Cürcâni'nin Şerhu'l-Mevâkıfın'da ve Kadı Abdülcebbâr'ın Şerhu'l-Usuli' Kelâm-ı Hamsesi'nde adalet kavramı 1986 67 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Rıza Korkmazgöz Kelâmda ilâhî irâde ve ilim ilişkisi 2005 137 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Süleyman Koyuncu Güç yetiştirilemeyenin teklifi 1987 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Süleyman Koyuncu Kur'an'da insanın yaratılışı 1992 255 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mustafa Kökden İslâm düşüncesinde dogma-akıl ilişkisi 1996 146 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı M. Emin Köktaş İbn Rüşd'ün Eş'ari kelamını tenkidi 1985 92 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet S. Aydın
Tamamlandı Abdullah Köse Delailü'n-Nübüvve eserleri 1989 124 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Hüseyin Kubat Kur'an'a göre akıl ve vahyin alanı 1995 118 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Kubat İslâmın ilk döneminde itikadi ihtilaflar ve sebepleri 1997 343 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Kubat Kur'an'da tevhid 1993 225 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ahmet Kumcu Kelâmda aklın değeri 1996 71 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Aydın Kurt Mutezile âlimi Kadı Abdülcebbâr’a göre tevbe 2007 47 Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Erkan Kurt Kur’ân-ı Kerîm’e göre Allah’ın ilmi 2002 145 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Hasan Kurt Cumhuriyet dönemi ilmihal kitaplarının itikadi konulara yaklaşımı (1923-1965) 1998 92 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hasan Kurt İslâm inancına göre nifâk ve münâfık 2003 237 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Murat Kurt Kelam İlmi ile İlgili Matbu Eser ve Makalelerin Bibliyografik Olarak İncelenmesi (1980-1998) 1999 80 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Mehmet Kuyucu Şiddetin İslamileştirilmesi ve Taliban Örneği 2007 98 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Muharrem Kuzey Kur’ân ve Sünnette Nazar 2007 81 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Necmettin Kuzu Düzce'deki Roman Vatandaşlarımızın Dini Tutum ve Davranışları 2010 188 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Burhan Küpeli Kelâm açısından Kur’ân okumanın anlam ve önemi 2003 82 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Zeynep Luş Selefiyye'de haberî sıfatlar anlayışı 1993 86 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Meliha Macit Mehmet Akif Ersoy’un geleneksel dinî anlayışa eleştirisi 2006 159 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Nadim Macit Hz. Nuh ve nübüvveti 1989 137 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Nadim Macit Kur'an'a göre şirk 1992 384 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Abdullah Manaz Kur'an'ın anlaşılmasında aklın rolü 1990 379 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Agâh Çubukçu
Tamamlandı Abdullah Mangır İmam Pezdevi ve bazı itikadi görüşleri 1999 90 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Ahmet Marancı İ'tikadi açıdan Kur'an'da kulluk 1997 91 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Hasan Tevfik Marulcu Mutezile ekolünün Tanrı, âlem ve insan görüşlerinin oluşumunda İlkçağ felsefesinin etkileri 2002 178 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdülgaffar Aslan
Tamamlandı Kılıç Aslan Mavil Mâtürîdîye kelâm ekolünde varlık anlayışı 2004 120 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Murat Memiş Kadı Abdülcebbâr’da bilgi problemi 2007 222 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bülent Baloğlu
Tamamlandı Murat Memiş Yusuf Ziya Yörükan'ın kelam alanındaki çalışmaları 1999 111 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Ümmügülsün Memiş Derviş Ahmet’in Mir’ât-ül-akâid İsimli Eseri ve İmân, Allah’ın Sıfatları ve Kulların Fiilleri Konularındaki Görüşlerinin Nesefî ve Sâbûnî’nin Görüşleriyle Karşılaştırılması 2007 169 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Necip Fazıl Mendeş Ortaöğretim Öğrencilerinin İnanç Esaslarını Algılayış Biçimleri (Tuzla Örneği) 2010 116 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Saadettin Merdin Mızraklı İlmihal'in itikadi açıdan tahlili 1999 131 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Muhit Mert Kazâ-kader dairesinde rızık ve iktisadi hayat 1994 122 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Kadir Recep Muhammed Cemâleddin el-Kâsımî’ye Göre İsbât-ı Vâcib 2007 71 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Yuldus Musahanov Oşî ve Emâlî kasidesi 2001 91 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Şükrü Mutlu Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi ve kelâmî görüşleri 2001 123 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Yüksel Mutluel Abdü’l-kâhir Bağdâdî’nin hayatı, ilmî kişiliği ve kelâmî görüşleri 2003 95 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Münire Mutlutürk Kelâm kaynaklarında Kadın 2006 174 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Ahmet Müjdeci Kelâmî açıdan Allah’ın affı 2007 111 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Abdullah Namlı Kur'an'da istiğna (inkarın sebebleri) 1998 236 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Önder Nar İmam Ebu Hanîfe ve İman, Allah, Peygamberlik Anlayışı 1996 110 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Sadettin Narman Cerîde-i İlmiyye çerçevesinde son devir kelâm çalışmaları 2004 207 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Abdülhakim Nas İmâmet probleminin sünni literatüre girişi ve Bâkıllâni'ye göre imâmet 1998 [9] Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hasan Nas Mâtüridî’nin Düşüncesinde Allah Tasavvuru (Kitâbü’t-Tevhîd Örneği) 2005 94 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Bünyamin Okumuş İbn Teymiyye’nin peygamberlik anlayışı 2005 267 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Bünyamin Okumuş İbn-i Sina'nın Mebde ve Mead kitabının tahkik ve tanıtımı 1995 183 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Namık Kemal Okumuş Kelam'da ecel problemi 2000 203 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Namık Kemal Okumuş Kur'an'a göre şirk (Şirk inancının temelleri) 1993 238 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Celil Okur Müteahhirin mütekellimlerine göre kulların ihtiyari (isteğe bağlı) fiilleri 1995 96 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Şamil Öçal Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın bilgisi 1993 80 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mehmet Ödemiş Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin kelâmî çalışmaları 2004 138 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Ali Öge İbn-i Fûrek ve kelâm ilmindeki yeri 2001 90 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Ali Öge Şeyhu’l-İslam İbn Kemal’in Sünnilik Anlayışı 2010 331 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Sinan Öge İlâhî kelâmın yapısı 2005 260 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Sinan Öge İslâm düşüncesinde 'fısk' kavramı 2000 133 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Emine Öğük Mâtürîdî’nin Düşünce Sisteminde Şer-Hikmet İlişkisi 2007 232 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Muammer Ökçesiz Kader-Dua İlişkisi 2007 54 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Murat Ökçesiz Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın ilim sıfatı ve cüz'iyyatı bilmesi meselesi 1995 158 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Recep Önal Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî’nin hayatı, eserleri ve Nübüvvet anlayışı 2007 204 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Kadri Önemli Diyarbakır İhtisas Kütüphanesi yazma kelam eserlerinin tanıtımı 1995 70 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak
Tamamlandı Mustafa Öner A’raf Sûresi’nin 172-173. âyetlerinin irâde hürriyeti açısından değerlendirilmesi 2006 100 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Ahmet Övündür Kur'an-ı Kerim'de dua 1996 157 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Nuri Öz İslâm Düşüncesinin Yenileştirilmesi Bağlamında Mustafa Sabri ile Musâ Cârullah Bigi’nin Karşılaştırılması 2007 125 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Selim Özarslan 14-18 Yaş Lise Gençlerinde Kader İnancı 1994 109 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Selim Özarslan İslâm Kelamında Ölüm ve Ölüm Ötesi Doktrini 1999 297 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Zeliha Bengü Özarslan Beşerî idrak ile vahyin buluşma noktası “Muvâfakat” fenomeni 2006 111 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Durmuş Özbek Sa'du'd-din Teftâzâni ve nübüvvet görüşü 1987 269 DoktoraSelçuk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Abdurrahman Özcan Kur’ân’da ilâhî irâde kavramı 2002 129 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Hanifi Özcan Mâtüridi'de bilgi problemi 1985 138 DoktoraAnkara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Mahmut Özdemir Eş’arî’nin Risâle ilâ Ehli’s-Sağr bi-Bâbi’l-Ebvâb Adlı Eserinin Tercüme ve Değerlendirilmesi 2005 91 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Metin Özdemir İslam kelamında kötülük problemi 1998 287 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Metin Özdemir Mi'rac 1993 128 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Muhsin Özdemir M. Reşid Rızâ’nın dînî düşüncesinde ulûhiyyet-nübüvvet ve âhiret inancının temellendirilmesi 2004 85 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Murat Özdemir Mustafa Sabri'nin kelami görüşleri 2000 136 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mustafa Özden Kur'an'a Göre İnanma Hürriyeti 1997 84 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mustafa Özden Müslüman Kelâmında Sekülerleşme Süresi 2005 187 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Hatice Özen Kur'an-ı Kerim'de inkârın sebepleri 1996 74 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Günay Özer Josef van Ess’in İslâm Kelâmının Başlangıcı Adlı Eserinde Kader Tartışmaları 2010 61 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Hanife Özer Kur’ân-ı Kerîm’e göre inanç hayatını etkileyen faktörler (Zulüm örneği) 2003 90 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Mehmet Fatih Özerol Son devir Mu'tezile kelâmcısı Kadı Abdülcebbar'a göre Allah'ın sıfatları 1993 74 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı M. Said Özervarlı Ebu'l-Muin en-Nesefi'ye ait Tebsıretü'l-edille'nin kaynakları 1988 74 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı M. Said Özervarlı Son dönem kelam ilminde metot 1994 307 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Çağrıcı
Tamamlandı Mustafa Özgen İmâm-ı Rabbânî’nin kelâmî görüşleri 2001 328 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Yüksel Özgün İmam Rabbani ve akaidle ilgili görüşleri 1996 61 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Sümeyra Özkan Müslüman Kelamında Kıyamet Alametleri 2010 101 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Mevlüt Özler Ehl-i sünnet ve Mu'tezile'de Tevhid inancı 1991 251 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Mevlüt Özler İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveyni ve akidesi 1985 149 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı İbrahim Kutlu Özmantar İslâm düşüncesinde Halku'l-Kur'an problemi ve günümüze yansımaları 2000 105 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Atilla Özmercan Mutezile mezhebinde "Usul-i hamse" nin Kur'an'a göre değerlendirilmesi 1999 112. Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Güzel
Tamamlandı Ersan Özten Kemaleddin ibn-i Hümam ve iman anlayışı 2000 98 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Necmettin Öztürk Matüridi’nin Kelam Sisteminde Ehl-i Kitap Anlayışı 2010 114 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Resul Öztürk Cebrî düşüncenin yaygınlaşmasında siyâsî iktidarın etkisi 2002 211 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Resul Öztürk İslâmın ilk dönemlerinde kader problemi ve ortaya çıkış sebebleri 1996 92 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Seyfullah Öztürk İbn Ebi Zeyd el-Kayrevâni ve Akaid risalesi 1991 111 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Yener Öztürk Kader açısından kalbin mühürlenmesi ve insan iradesinin bundaki rolü 1996 82 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak
Tamamlandı Yener Öztürk Kur'an-ı Kerim'in ahiretin varlığını ispat ve ikna metodu 1999 167 DoktoraHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Ayşe Özüdoğru Kur’ân-ı Kerîm’e göre peygamberlerin dâvet metodu 2002 80 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Ahmet Özvarinli Kur'an ve hadislere göre ümit ve korku dengesi 1994 122 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Bestami Özyürür İmam-ı Gazali ve İbn Sina'ya göre alemin kıdemi meselesi 1994 110 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Güzel
Tamamlandı Abdullah Pakoğlu İslâm kelamında "şey" kavramı 1999 101 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Abdulhamid Pehlivan Ölüm ve sonrasına ait günümüz halk inançlarının teolojik alt yapısı (İstanbul/Maltepe örneği) 2005 238 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı İbrahim Pehlivan İlk Mâtüridilere göre Hüsün-kubuh meselesi 1985 58 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Rıdvan Özdinç Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde İrâde Hürriyeti (1908-1918) 2010 412 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Eşref Sağlık Müslüman kelamın'da düalizm (ikicilik) 1999 137 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Adem Sakarya Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin İmân ve İslâm Anlayışı 2006 90 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı İbrahim Sakarya İbn Kuteybe'nin kelami görüşleri ve el-İhtilaf fi'l-Lafz adlı eseri 2000 104 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Yusuf Salih Eski Yugoslavya'da İslâm düşüncesi çalışmaları (1945-1992) 1997 170 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Faruk Sancar Ali bin Rabben et-Taberî’nin nübüvveti ispat yöntemleri 2002 78 Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Faruk Sancar Kelam ve Tasavvuf Açısısndan Nübüvvet: Fahreddin er-Râzî ve İbnü'l-Arabî Örneği 2010 305 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Adem Saraç İsmail Fenni Ertuğrul'un düşünce sisteminde Vahdet-i vücud 1997 70 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Murat Sarıateş Taftâzânî’ye göre Allah’ın sübûtî sıfatları ve bunların değerlendirilmesi 2005 69 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Hüseyin Sarıbaş Kur’an ve Sünnette Sabır İman İlişkisi 2006 109 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Ali Sarıkaya Kelamcılara göre cismani haşir 1995 71 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak
Tamamlandı İsmail Sarıkaya Taklidi imanın sıhhat derecesi 1996 77 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Nedrettin Sarıkaya Hz. İbrahim'in masumiyeti ve örnek oluşu 1996 148 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Mustafa Sarıoğlu Kur’ân’da Âyet Kavramı ve Kullanımı: Kelâmî Bir Yaklaşım 2007 68 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Zeki Sarıtoprak Ebu'l-Muin en-Nesefi'ye göre tekvin sıfatı 1985 27 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Zeki Sarıtoprak İslâm inancı açısından Deccal 1991 246 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Sümeyra Sav İslâm Kelamında Kıyamet Alametleri Anlayışı 2010 109 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Akif Savaş Kelamın Yenileşme Sürecinde Musa Carullah Bigiyef 2010 83 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Yusuf Savuran İzmirli İsmail Hakkı’nın “Mülahhas İlm-i Tevhîd” adlı eserinin sadeleştirilmesi ve kelâmî açıdan değerlendirilmesi 2005 152 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Mehmet Saydam Kelâmî ekollerde kaza ve kader 2001 87 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kubat
Tamamlandı Cemaleddin Saylık 1950 sonrası dönemde yayınlanan İslâm düşüncesine dair eserlerde tecdid-ıslahat ve reform kavramları 1996 101 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Salim Selvi Kelâm ilmi açısından halkımızın okülistik inançlarına yaklaşımının değerlendirilmesi (İstanbul Küçükçekmece örneği) 2006 98 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Murat Serdar İbn Hazm’ın Kelâmî Görüşleri 2005 365 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Mehmet Serin Kur’ân’da mü’min, müslüman ve müttaki kavramları 2005 113 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Zuha Döndü Seven Kelâmda Kader Anlayışının İnsan Davranışlarını Belirlemede Rolü 2003 104 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hadi Adanalı
Tamamlandı Ahmet Sezer Bir kelâm problemi olarak Şeâir kavramı ve Şeâir’in belirlenmesinde güncel hayatın etkileri 2004 90 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Fatma Silkin Hüseyin Cisrî'ye göre bir kelam problemi olarak din ve bilim ilişkisi 2004 121 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Abdulhamit Sinanoğlu Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsiri'nde Allah ve Alem 1995 124 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Abdulhamit Sinanoğlu Mutezile düşüncesinde insan hürriyeti 2000 343 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
Tamamlandı Mustafa Sinanoğlu Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet 1995 438 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Mustafa Sinanoğlu Kur'an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes'te peygamberlerin ismeti 1989 105 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Latif Solmaz Ebû Mansûr Muhammed Mâtüridî’de günah meselesi 2003 255 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Latif Solmaz el-Bâ'su Ba'de'l-Mevt (Öldükten sonra dirilme) 1989 91 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Fikret Soyal Celâleddin ed-Devvânî’nin Firavun’un imânı konusundaki görüşleri ve Ali el-Kârî’nin eleştirisi 2004 99 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı İnayet Soydaner Kur’ân’da Cehennem kavramı 2002 125 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Fatih Soysal Osmanlı müelliflerinden Ahmed Âsım Efendi’nin İrâde-i Cüz’iyye risâlesi ve probleme yaklaşımı 2003 180 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mustafa Sönmez İhya hareketlerinde Mevdudi 1997 277 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Mustafa Sönmez Kur'an'ın ilahi kitap oluşu ve mucizeliği 1991 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ramazan Sönmez Kur'an'ın ahiret inancını sunma metodu 1995 100 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Vecihi Sönmez İnsanlığın nübüvvet anlayışı ve Ebu'l Muin en-Nesefi ile Seyfuddin el-Amidi'nin nübüvveti ispat metodları 2000 362 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Tamamlandı Vecihi Sönmez Seyfuddin el-Amidi'nin Ebkaru'l-Efkâr adlı eserinin VIII. kaidesi İmamet bahsinin tahkikli neşri 1994 117 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu
Tamamlandı Muhammet Hanefi Suluoğlu Kadızâde Erzurumî ve Kâşif-u Hâli'l-Mevtâ ve'l-Berzah Adlı Risalesi 2010 124 Yüksek LisansRize Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Abdulnasır Süt İslâm düşüncesinde ilk muhalifler: Ma’bed el-Cühenî ve Gaylân ed-Dimeşkî 2005 98 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Ahmet Süzen Akidet-ü Ebu Mansur el-Maturîdi isimli eserin edisyon kritiği ve görüşlerinin değerlendirilmesi 1996 129 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Abdurrahman Şahin Bakara 256. âyet çerçevesinde İslâm’da din hürriyeti 2006 137 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Hüseyin Şahin Esma-i Hüsna ve eserleri 1989 95 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Hüseyin Şahin Kaderin irâde ve kudret sıfatlarıyla ilişkisi 2003 100 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Mahmut Şahin Kur’ân’da Diriliş Gerçeği 2007 148 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Mehmet Kenan Şahin Eş’arî kelâmcılarla Meşşâî filozoflar arasındaki tartışmalarda bilgi sorununun tahlili 2005 283 DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Mehmet Kenan Şahin Kuran ve hadislerde şefaat 1998 134 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Mustafa Şahin Son dönem İslâm düşünürlerinin ahlâk anlayışı 2004 103 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Necati Şahin Peygamberlik ve İsmet Sıfatı 2006 104 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Süleyman Şahin Ebu'l-Muin en-Nesefi'ye Göre Büyük Günah İşleyenlerin Dünya ve Ahiretteki Durumları 2010 109 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Hacer Şahinalp İlk dönem kelâm kaynaklarında tekfîr tartışmasının pratik boyutları 2003 131 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Hacer Şahinalp Kur’an’da Din Hürriyeti 2009 237 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Mehmet Şaşa Kur’ân-ı Kerîm’de isbat-ı vacib delillerinin akliliği meselesi 2006 189 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Şehrazat Karayılan (Zengin) Şia Kelamında İlahi Sıfatlar 2010 110 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Fatih Mehmet Şeker Hüseyin Kâzım Kadri’ye göre Vehhâbilik 2003 313 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Mehmet Yavuz Şeker İslam inancında Şeytan kavramı 1998 184 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüdaverdi Adam
Tamamlandı Zeliha Şeker Hak Dini Kur’an Dili’nin kelâmi açıdan incelenmesi 2007 106 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Lütfi Şenel İslâmda ilk ihtilâfların fırkaların çıkışına tesiri 1987 153 DoktoraSelçuk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Mahmut Şenel Orta öğretim gençliğinde günah ve tevbe kavramı üzerine bir alan araştırması 1999 74 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Ahmet Şener Günah kavramı ve büyük günahlar 2001 77 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Halil İbrahim Şener Ebu'l-Muin en-Nesefi'nin kaza ve kader anlayışı 1998 143 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Hatice Şenocak Fahreddin Râzî’nin Tefsîr-i Kebîr’inde Allah’ın Birliği (Tevhîd) 2007 77 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Bulut
Tamamlandı İsmail Şık Eş’arî’nin kelâm metodu ve bilimsel metot açısından değerlendirilmesi 2003 108 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Abdullah Şimşek Kur’ân ve sünnette dünya hayatı 2007 87 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Bülent Şimşek Kelâmda te’vîl problemi 2001 155 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Ülker Şiraliyeva Kur’ân-ı Kerîm’e göre nübüvvete karşı direniş ve sebepleri 2001 117 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Agil Şirinov Nasîruddîn Tûsî’de varlık ve ulûhiyyet 2007 252 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Abdurrahim Tabak İmâm-ı Mâtüridî’de nübüvvet anlayışı 2006 95 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Adile Tahirova Kâdî Abdülcebbâr ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye göre nübüvvetin gerekliliği 2005 276 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Adile Tahirova Şii kelam sisteminde bilgi kaynakları 1999 103 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Sümeyra Talu Hadislerin akâiddeki yeri (Ebu’l-Muîn en-Nesefî ve İmâm Gazzâlî örneği) 2006 112 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Bulut
Tamamlandı Eşref Tandoğan Ahmed b. Muhammed el-Gaznevî ve kelâmî görüşleri 2006 V Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Hatice Taş Âhiret’e imânın insan davranışlarına etkisi 2005 96 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı İsmail Taş İmam Eş'ari'de İnsan Anlayışı 1992 65 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Özcan Taşçı Takiyyüddin Necrânî’nin Mu’tezile bilgi teorisindeki yeri ve önemi 2005 200 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Mehmet Taşdelen İslâm inancında tabiat anlayışı 2003 82 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Yener Öztürk
Tamamlandı Murat Taşdelen İnanç Açısından İntihar 2006 [30] Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Mevlana Taşkaya Kelamî Açıdan Sosyal Darwinizm 2010 97 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Halil Taşpınar Kemaleddin İbn-i Hümâm'a göre Allah Teala'nın sıfatları ve Gazali'nin bu hususdaki görüşleri ile karşılaştırılması 1992 149 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Halil Taşpınar Muhammed Abduh’un tevhîd, nübüvvet ve ef’âl-i ibâd meselelerine bakışı 2001 342 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mahmut Taşyapan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin "el-İbâne an usûli'd-diyâne" adlı eserinin tercümesi ve "Efal-i ibâd konusunun değerlendirilmesi 1995 180 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Osman Taylan Ömer Nasûhi Bilmen ve Kelâmî Görüşleri 2005 99 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Hasan Basri Tekin İman ve amel münasebeti 1988 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mustafa Tekin İslâm’da imân-amel ilişkisi 2001 155 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Özkan Tekin Şûrâ kavramı ve siyasî niteliği 2006 101 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ali Temel Mefâtîhu’l-Ğayb’da Kulların Fiilleri ile İlgili Tartışmalar 2007 195 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Bilal Temiz Hristiyanlıkta Heretik Bir Grup Olarak Doketizm ve İsa Anlayışı 2010 68 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Mehmet Ali Temiz Nübüvvet ve Risâlet Kavramlarının Teolojik Açıdan Anlamsal Çerçevesi 2007 122 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Habip Terzioğlu İzmirli İsmail Hakkı ve kütüphanesindeki kelam ilmiyle ilgili eserlerin tanıtımı 1989 154 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Faruk Nafiz Tok Kur’ân’da Cennet ehli ve Cehennem ehli 2006 120 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Bekir Topaloğlu İslâm kelâmcıları ve filozoflarına göre Allah'ın varlığı (İsbat-ı Vacib) 1971 207 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Yalçın Topçu Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a göre Isbat-ı vacib 1996 131 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı İbrahim Toprak Cennet ve Cehennemin Ebedîliği 2010 111 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mehmet Toprak Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki mezhepler tarihi ile ilgili eserlerin tanıtımı 1992 71 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Süleyman Toprak İslâmda kabir inancı ve hayatı 1985 333 DoktoraSelçuk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Sedat Tortumluoğlu Kur'an açısından Eş'ari'nin kesb doktrini 1998 152 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Mehmet Tözluyurt Kur’ân’da Gelenek Kavramı 2007 2 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Abdullah Trabzon Kemaleddin İbn Hümam ve kelam ilmindeki yeri 1997 109 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Süleyman Tuğral Kur’ân’da değerler sistemi 2005 233 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Süleyman Tuğral Sadruşşeria'da iyilik ve kötülük problemi 1995 161 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Atay
Tamamlandı Tuna Tunagöz Mevlânâ’nın bazı kelâmî görüşleri ve değerlendirilmesi 2005 187 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Remzi Tuncer İslâm mezheplerine göre Halku'l-Kur'an meselesi (Selef-Mutezile ve Ehl-i sünnet kelamcıları) 1986 70 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Cihad Tunç Zemahşeri ve kelâmının ana meseleleri 1976 142 DoçentlikAnkara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Muammer Turan İlk Kaderiler ve görüşleri 1998 205 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Ali Kürşat Turgut İbn Nefis'te İnsanın Zihinsel Tekamülü 2010 329 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Ali Kürşat Turgut Muhammed İkbâl’de İlahi Bilgi 2004 150 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Hasan Turgut Delilleri Kullanma Açısından İnançla İlgili Âyetlerin Farklı Yorumları (Nesefî Örneği) 2005 95 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Cengiz Tüccar Haris el-Muhâsibi'nin kelâmi görüşleri 1998 232 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Galip Türcan Kur’ân’da Âhiret inancı 2002 362 DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsmail Yakıt
Tamamlandı Galip Türcan Kur'an-ı Kerim'in çizmiş olduğu nübüvvet anlayışı 1996 160 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Hülya Türk İnançlar açısından gelecek zaman hadisleri 1994 60 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Ebru Türkman Kelâmda günah musibet ilişkisi 2006 66 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Hasan Türkmen Gazzâlî’nin Kelâm Anlayışında Delil ve Delil Türleri 2006 128 Yüksek LisansGazi Üniversitesi (Hitit Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Nadim Macit
Tamamlandı Ömür Türkmen İmam Birgivi (ö. 981/1573) ve Risale fi Ahvâli Etfâli'l-Müslimin adlı eserinin tahkik ve tahrici 1995 23 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Zeki Sarıtoprak
Tamamlandı Ömür Türkmen Muhammed b. Abdüsseyyid b. Şuayb el-Kişşî’nin “Kitâbü’t-Temhîd fî beyâni’t-tevhîd” adlı eserinin tahkîk, tahrîc ve tahlili 2002 65 DoktoraHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Ömer Uçar İslâm'da ahiret inancının önemi 1997 64 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Levent Uçkan Halkın din anlayışı ve bunu etkileyen faktörler (Üsküdar örneği) 2002 134 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı İsmet Uçma Kur'an ve sünnette şefaat kavramı 1986 70 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Ayetullah Uğurlu el-İbâne adlı eseri örneğine göre el-Eş’arî’nin kelâmcılığı 2007 64 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tunçbilek
Tamamlandı Ahmet Uludağ Ayet ve hadislere göre şefâat 1992 93 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mehmet Ulusan Ebu'l-Muîn en-Nesefî ve kelâm ilmindeki yeri 1990 123 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Hüseyin Uysal Matüridi'nin te'vil anlayışı 1992 51 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Yaşar Ünal II. Meşrutiyet döneminde dinî düşünceyi yenileştirme hareketleri 2001 190 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ali Ünsal Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlere Yönelik Hususi Hitaplar 1999 129 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hakkı Ünsal Müteşabihâtın bilinebilirliği sorunu 2005 159 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Mustafa Ünverdi İslâm’da Âhiret inancı ve reenkarnasyon 2003 188 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı Veysi Ünverdi Hz. Îsâ’nın nüzûlü probleminin kelâmî açıdan değerlendirilmesi 2005 115 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Tamamlandı İlyas Üzüm Celâleddin ed-Devvâni ve er-Risâle fi Mes'eleti Halki'l-A'mâl adlı eseri (Edisyon kritik) 1985 27 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Tuğ
Tamamlandı Ahmet Vanlıoğlu Kur'an-ı Kerim'e göre Ehl-i kitaba vahyolunan iman esasları 1997 123 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Osman Verim Muhammed Zâhid el-Kevserî’nin hayatı, eserleri ve kelamî görüşleri 2006 117 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Bulut
Tamamlandı Resul Vural Celaleddin ed-Devvani ve "Ta'rifu İlmi'l-Kelam" adlı eseri 2000 63 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akçay
Tamamlandı Mehmet Emin Yağcı Taşköprüzâde'nin el-Mealim fi İlmi'l-Kelam adlı eseri 1997 117 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Abdullah Yağız Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığı ve Vahdaniyeti'ne dair istidlâl çeşitleri 1996 144 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Hikmet Yağlı (Mavil) Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin fiilî sıfatlar anlayışı 2004 127 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Ahmet Yalçın Gazzali ve İbn Teymiyye’de Tekfir anlayışı 2010 130 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ebubekir Yalçın Şefaat 1995 96 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mustafa Yalçınkaya İbn-i Hümam'ın Musayere adlı eserindeki iman ve İslâm ile ilgili konuların İmam-ı Gazali ile karşılaştırılması 1993 103 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mehmet Yaman Kelâm’da Günah ve Tevbe 2006 111 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Durmuş Özbek
Tamamlandı Vezire Yaman İtikadi Açıdan Zikir Kavramı 2010 106 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Erkan Yar Kur'an'da şefaat 1994 102 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Erkan Yar Müslüman kelamında ruh-beden ilişkisi 1999 225 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Ahmet Yaralıoğlu 1950-1996 yılları arası dini-ilmi muhtevalı periyodiklerde kelam ile ilgili makaleler bibliyografyası 1999 113 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Emine Yarımbaş Kur'an-ı Kerim'de Esmâ-i Hüsnâ ve mesajları 2000 [10] Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı Abuzer Yavcık Mütekaddimun dönemi kelamcılarının peygamberlik anlayışı 1997 167 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Salih Sabri Yavuz Hızır Bey ve Kaside-i Nûniyyesi 1986 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Salih Sabri Yavuz İslâm düşüncesinde nübüvvet 1995 220 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Çağrıcı
Tamamlandı Yusuf Şevki Yavuz Kur'an-ı Kerim'de tefekkür ve tartışma metodu 1985 200 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Tuğ
Tamamlandı Süleyman Yavuzer Şeyhü'l-İslâm Mustafa Sabri ve kelam ilmindeki yeri 2000 109 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Hamza Yazıcı Kur'an'da iman-ahlak ilişkisi 1999 278 DoktoraSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
Tamamlandı Muhammet Yazıcı Ebu’l-Berekat en-Nesefi hayatı, şahsiyeti, eserleri ve el-İ’timad fi’l-i’tikad adlı eseri. 1991 289 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Muhammet Yazıcı İbn Teymiyye'nin Mecmu'u fetava isimli eserinde Ehl-i bid'at fırkalarına bakışı 1998 417 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Mustafa Yazıcı Haçlı savaşları döneminde müslümanlar ve hıristiyanlar arasındaki teolojik ilişkiler: Toledo Okulu örneği 2003 106 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Semra Yazıcı Kelam’da aklın konumu ve sınırı 2007 89 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Tahsin Yazıcı Allah'ın ilim sıfatı: (Hicri VII. asra kadar yaşayan İslâm alimlerine göre) 1990 185 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cihat Tunç
Tamamlandı Mustafa Sait Yazıcıoğlu Mâtüridi ve Nesefi'ye göre insan hürriyeti kavramı 1982 211 DoçentlikAnkara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı M. Emin Yekdeş Ebubekir el-Beyhaki’nin kelam sisteminde Allah’ın isim ve sıfatları 1997 79 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Yusuf Yektir Ebu’l-Mu’in en-Nesefî’nin Haberî Sıfatlar Anlayışı 2007 114 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Hüseyin Yeni Kelâm ilmî açısından Kur’ân’da müminin özellikleri 2003 94 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı İbrahim Yeniçağ Rahmetullah ve Pfander örneğinde İslâm-Hıristiyan polemiği 2003 244 Yüksek LisansKaradeniz Teknik Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Mustafa Saim Yeprem İrade hürriyeti ve İmam Maturîdî 1980 378 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Fatih Yeşiltaş Bâkıllânî ve Kadı Abdülcebbâr’da göre rızık ve ecel problemi 2007 122 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Temel Yeşilyurt Ebu'l-Berekât En-Nesefi ve Belli Başlı Kelami Görüşleri 1998 316 DoktoraHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yörük
Tamamlandı Temel Yeşilyurt Gazzâli ve Fârâbi'ye göre "Mucibü'n-bi'z-zat" kavramı 1994 157 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Güzel
Tamamlandı Arif Yıldırım Allah'ın tekvin sıfatı 1995 284 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Halil İbrahim Yıldırım Tövbe kavramı ve kelâm ekollerinin tövbe anlayışlarının mukayesesi 2006 115 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Haydar Yıldırım Ali el-Kârî’nin kelâmî görüşleri 2002 85 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Mehmet Yıldırım Kelâm İlminde Rızık ve Ecel 2006 124 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Meral Yıldırım Son dönem Osmanlı aydınlarının materyalizme dair eleştirileri 2004 119 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Muhammed Salih Yıldırım Malati ve Tenbih'inin kelam ilmi açısından değerlendirilmesi 1997 127 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Ramazan Yıldırım Hilâfetin kaldırılış sürecindeki tartışmaların teolojik temelleri 2003 272 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Fatih Yıldız Mütekaddimun ve Müteahhirun Dönemi Kelamcılarında Delil 2010 134 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Mustafa Yıldız Gazâlî’de Kesb Kavramı 2007 77 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Nusret Yıldız İmânın pratik tezâhürleri 2003 108 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Rukiye Yeşil (Yıldız) Âhireti İnkâr Edenlerin Nitelikleri ve İnkâr Gerekçeleri 2010 89 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Ali Tarık Ziyat Yılmaz Osmanlı Müellifleri'nde adı geçen akaid ve kelama dair eserlerin tanıtım ve tasnifi 1997 167 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Elanur Yılmaz Harputlu İshak Hoca’nın teolojik görüşleri 2006 148 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Engin Yılmaz Said Nursi ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın Ahiret anlayışı 2010 100 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Hayrettin Yılmaz İmam Rabbâni Ahmed Faruki Serhandi'de nübüvvet anlayışı 8971-1034/1563-1624) 1986 [30] DoktoraAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Mehmet Yılmaz Kur’ân’da şefaat kavramı ve yaygın şefaat anlayışıyla karşılaştırılması 2006 166 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Mustafa Selim Yılmaz Muhammed Âbid el-Câbirî’nin eserlerinde din-siyaset ilişkisi 2005 166 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Nusrettin Yılmaz Kelâbâzî'nın tasavvuf ve akaid alanındaki görüşleriyle Mâturidi'nin mukayesesi 1990 107 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hasan Şahin
Tamamlandı Ömer Hakkı Yılmaz Selefiye ve bid’at anlayışı 2001 60 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Sabri Yılmaz Elmalılı tefsirinde kader problemi 1997 68 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Avni İlhan
Tamamlandı Sabri Yılmaz Kadı Abdulcebbar ve Gazali’de Te’vil Problemi 2004 134 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Ümmühan Yılmaz İzmirli İsmail Hakkı’nın Kelâm Anlayışında Aklın ve Naklin Yeri 2010 62 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Yasin Yılmaz Şeytan ve günümüzde Satanizm 2005 85 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Bekir Yiğit İslâm mezheplerinde şefaat anlayışı 1986 70 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Bekir Topaloğlu
Tamamlandı İsmail Yörük Şemsüddin Muhammed b. Eşref el-Hüseynî es-Semerkandî'nin belli başlı kelâmî görüşleri (Allah ve iman anlayışı) 1987 262 DoktoraAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Metin Yurdagür Kelamda Allah'ın sıfatları meselesi 1984 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Tespit edilemedi
Tamamlandı Mustafa Yüce Ebü’l-Muîn en-Nesefî’de Bilgi Teorisi 2007 132 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Mustafa Yüce Muhammed Cemâleddin el-Kâsimi ve kelami görüşleri 1999 99 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı İsmail Yücedağ Ehl-i sünnete göre bilgi edinme yolları: (Haber-i Sadık) 1985 73 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Saim Yeprem
Tamamlandı Tevfik Yücedoğru Eş'ari ve Matüridi mezheplerinin tekvin sıfatı anlayışı 1984 74 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hüseyin Aydın
Tamamlandı Tevfik Yücedoğru İslâm itikadında yaratılış 1991 144 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Emrullah Yüksel Amidi'de bilgi teorisi 1978 159 DoçentlikAtatürk Üniversitesi : [İlâhiyat Fakültesi] Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Recep Yüner Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet Ekollerine Göre Allah’ın Adaleti Meselesi (Doğal Felâketler ve Izdıraplar Bağlamında) 2005 83 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhittin Bağçeci
Tamamlandı Mesut Erzi İbn Teymiyye'nin Tasavvuf’a Bakışı 2014 114 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Recep Önal Mâtürîdî'ye Göre İslâm Dışı Dinler 2013 431 DoktoraSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Samed Ömerdiç Husein Cozo: Hayatı, Eserleri, Yenilikçiliği ve İtikadi Görüşleri 2012 159 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Nuri Arslan İmam Gazâlî ve Ebu'l Mu’in en-Nesefî'ye Göre Nübüvvet Problemi 2012 72 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Mehmet Salih Gecit İslâm Kelâmında Siyâset ve İmâmet Tartışmaları 2012 303 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Rifat Suyargulov İdil-Ural Bölgesi Düşünürlerinden Ziyaeddin Kemâlî ve Kelâmi Görüşleri 2012 250 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Talip Akbaş Kelami Açıdan İktisadi Günahlar 2012 125 Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Mustafa Karcı Mâtürîdî’ye Göre Zat Sıfat İlişkisi 2012 135 Yüksek LisansErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Harun Işık
Tamamlandı Nejdet Karakaya Kur'an'da Beş Duyu ve Algı 2015 274 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Necati Kara
Tamamlandı Metin Yıldız İbn Metteveyh'in Kozmoloji Anlayışı 2015 279 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Devam Ediyor Muharrem Kuzey Erken dönem kelam araştırmalarında yöntem ve kaynak sorunu: Josef Van Ess bağlamında DoktoraÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Demir
Devam Ediyor Mehmet Raşit Yazı Maturidi ve Eş'ari Kelamcılarının Sahabe Anlayışı Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Devam Ediyor Ali Fikri Yavuz Şemsüddîn es-Semerkandî'de Bilgi Teorisi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı Nazlı Eker Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet Kelamında Ma'dum Problemi 2013 92 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Galip Türcan
Tamamlandı Tahsin Kazan Ebu-l-Muin en-Nesefi'ye Göre Arş, Kürsi ve Levh-i Mahfuz 2013 155 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Ekrem Sefa Gül Yakinî İmanın İmkân ve Mahiyeti 2016 284 DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Moulay el Hassan El Hafidi Müeyyedzâde b. Ali’nin el-Havâşî alâ Şerhi'l-Mevâkıf Adlı Eserinin Kelamdaki Önemi 2013 124 Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Özcan Taşçı
Tamamlandı Zeynep Şeker Zebîdî'nin İhyâ Yorumu (Kitâbü Kavâidi'l-'Akâid'in Ulûhiyyet Bahisleri Bağlamında) 2015 182 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
Üniversiteden kaydı silindi Mehmet Çetin Şeyhulislam Musa Kâzım Efendinin Kelâmî Görüşleri ve Hürriyet Anlayışı Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Devam Ediyor Ahmad Sardast Molla Sadra'ya Göre Kaza ve Kader ile İrade İlişkisi Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Devam Ediyor Abit Korkut Şer ve münker arasındaki fark Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Devam Ediyor Veysi Vural Said Nursi'ye göre iman amel ilişkisi Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Adem Eryiğit El-Câhız'ın İmamet Anlayışı 2014 109 Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız Musahan
Tamamlandı Güvenç Şensoy Abdülkadir el-Hamzâvî’nin er-Risâletü'l-Hamzâviyye fî Beyâni Hakikati’l-fark Beyne Kesbi’l-Eş’ariyye ve’l-Mâtürîdiyye Adlı Eserinin Tahkik, Tahlil ve Tercümesi 2015 127 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Uğur Mutlu Fahreddin Razi’ye Göre Mu’cize 2015 193 Yüksek LisansErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sönmez
Tamamlandı Halil Çurak Abdülkerîm Şehristânî’nin Kelâmî Görüşleri 2017 355 DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Mikail İpek Mu’tezile ve Ehl-i Sünnetin İman Anlayışlarına Mukayeseli Bir Yaklaşım 2014 92 DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı Rassim Chelidze Hüsameddin es-Siğnaki ve et-Tesdid fi Şerhi't-Temhid Adlı Eseri (Tahkik-İnceleme) 2015 495 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Üniversiteden kaydı silindi Mehmet Emin Erdoğan Matûridi Kelâmı Açısından Bediüzzaman Said Nursi’nin Kader Anlayışı Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Devam Ediyor Erol Bayram Ord. Prof. Mehmet Şerafettin Yaltkaya’nın Allah Anlayışı Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Sevim Uluhan Muhammed Hamidullah’ın Din Anlayışı 2014 239 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Maimaiti (Mehmet) Rouzi Bake (Ruzibaki) 19. Yüzyıl Orta Asya Dini Düşüncesi ve Kelamda Yenilik Hareketleri 2014 170 DoktoraÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşçı
Devam Ediyor İbrahim Yeniçağ Kelam İlminde Son Dönem Yenilik Hareketleri İçerisinde Bediüzzaman Said Nursi’nin Yeri DoktoraÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Özcan Taşçı
Devam Ediyor Fırat Aksoy Ebû Hamza eş-Şari’nin Hutbelerinin İbâzi Fikirler Açısından Değerlendirilmesi Yüksek LisansDicle Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Orhan Ateş
Tamamlandı İbrahim Halil Akgöbek XIX. yy. Fikir Akımları ve İzmirli İsmail Hakkı 2015 114 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yüce
Tamamlandı Abdullah Araz Gazzali’de Tövbe Anlayışı 2015 109 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Osman Oral Maturidi’nin Hikmet Anlayışı 2014 212 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Mehmet Taşdelen Mâtürîdî’nin Düşüncesinde Emr-i Bi‘l Ma’rûf ve Nehyi Ani’l-Münker 2016 136 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Devam Ediyor Özgür Özyürek Ali Rıza el-Hâdimî ve İmdadu’l-Müslimin fi Beyanî Akaidi’l-Müminin İsimli Eserinin İslâm Akaidi ve Kelâm Açısından Değerlendirilmesi Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Devam Ediyor Gani Çelik Mi’rac Olayının İtikadi Açıdan Değerlendirilmesi Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Devam Ediyor Osman Turgut Dilek İslam Düşüncesinde Allah’ın İlmi Tartışmaları (Gazzalî ve İbn Rüşd’ün Tehafütleri Bağlamında) DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Devam Ediyor İmdat Balkis İbn Kayyim el-Cevziyye’nin İtikadi Görüşleri Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Tamamlandı Mehmet Zeki Serdaroğlu Dil Felsefesi ve Düşünce Bağlamında Kelam Ekollerinin Söylem Yapısı 2014 160 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Erkol
Tamamlandı Mehmet Reşat Şavlı İslâm Düşüncesinde Hikmet Anlayışı 2014 172 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Tamamlandı Mehmet Şaşa Kelam ve Tasavvuf Açısından Marifetullah 2017 412 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Tamamlandı Berat Sarıkaya Genlere Müdahale- İlâhi Kader İlişkisi ve Doğurduğu Bazı Teolojik Problemler 2013 198 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mevlüt Özler
Devam Ediyor Fatih Akal İbn Fûrek ve Kelâmî Görüşleri DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Mustafa Tamcı Kur’an’da Peygamberleri İnkâr Edenlerin Gerekçeleri ve Sonuçları Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Fatma Pınar Seyyid Kutub’un Kelam Sistemi 2015 248 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Ekrem Uysal Eş’arî Kelam Sisteminin Kurumsallaşma Süreci 2017 295 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Etmiyor Saide Sancar Tespit Edilemedi Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Ediyor Zekerya Sarıbulak Ebu Hanife’den Maturidi’ye Hanefi İtikadının Gelişim Süreci DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Keskin
Devam Ediyor M. Ragıp Kaplan Tespit Edilemedi DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı İlhan Abukan Seyyid Kutub'un Eserlerinde Allah İnancı 2014 139 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Ediyor Esra Özgün Amr b. Ubeyd ve Kelâmî Görüşleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Cemalettin Kutlu Muhtasaru Minhâci’s-Sünne’ye (el-Münteka) Göre İbn Teymiyye’nin Şia Eleştirisi Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Tamamlandı Mehmet Fatih Özerol İbnü'l-Melahimi'nin Düşünce Sisteminde Tevhid Anlayışı 2019 349 DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Devam Ediyor Esra Dindar (Çiftçi) M. Reşit Rıza’nın Vahiy-Akıl Anlayışı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı Yusuf Okşar Şemsüddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî'nin İlmü'l-Âfâk ve'l-Enfüs Adlı Eserinin Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi 2016 244 DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Devam Ediyor Fatih Yıldız Fahreddin er-Râzi’nin Nihâyetü’l-Ukûl fi Dirayeti’l-Usû’l Adlı Eserinin II. Cildinin Tahkik, Tercümesi ve Değerlendirilmesi DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Devam Ediyor Esra Albayrak İctihad Dergisinde Kadın Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Haydar Yıldırım Mukaddimât-ı Erbaa Literatürü Bağlamında Müteahhir Mâtürîdiyye'de İrade Sorunu DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli
Devam Ediyor Hülya Kitmur Kılıçzade Hakkı’nın Peygamberlik Anlayışı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Hasan Ali Güllü İslam Hukukunda ve Türk Ceza Kanununda Bedene Yönelik Suçlar ve Cezaları 2014 180 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Prof. Dr. Recep Çiğdem
Devam Ediyor İrfan Atak Türk Borçlar Kanunu ve Mecelle’de Kira Akdi Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Recep Çiğdem
Devam Ediyor Esra Gülhan Usul-ü Salêse Bağlamında Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnamesi Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Hüsnü Turgut Ahmed-i Hânî ve Kelâm İlmindeki Yeri 2014 107 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Mekki Solmaz İmam Şevkâni’ye Göre Allah’a İman 2014 224 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Mustafa Koç Elmalılı Hamdi Yazır’da Kıyamet Alametleri ve Ölüm 2016 104 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nurullah Kayışoğlu
Devam Ediyor Bekir Çete Seyyid Kutup’ta Tevhid’in Bireysel ve Sosyal Hayata Yansımaları Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar
Tamamlandı Mevlüt Eren Terörün Temelleri ve İslam’ın Teröre Bakışı 2014 110 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Nurullah Kayışoğlu
Tamamlandı Metin Şencan Said Nursî ve Mustafa Sabri Efendi'nin Kader Görüşlerinin Karşılaştırılması 2017 106 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar
Devam Ediyor Esra Demiroluk İnsan Hüriyyeti Bağlamında, Matüridi’de Kötülük Problemi Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar
Tamamlandı Abdurrahman Hakan Karayılan Kişisel Gelişim Sisteminin Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi 2014 156 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar
Devam Ediyor Mükerrem Cüre Gölpazarı Beşevler ve Büyüksusuz Köyleri Bağlamında Alevi Ritüelleri Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Devam Ediyor Tarkhan Tahmazov Muhammed Fuzûli El Yazmaları Enstitüsünde Mevcut Kelâm Eserleri ve Değerlendirilmesi Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Devam Ediyor Mehmet Gül Matüridi’nin Te’vilâtü’l-Kur’an Adlı Eserinde Kelâmi Bilgi Kaynakları Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Monzer Sheikh Hasan Kuşadalı Ahmet Efendi’nin “Risale el- Berzahiyye” Adlı Eserinin Edisyon Kritiği 2014 148 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Devam Etmiyor Salih Çürük Mektubat Geleneğinde İmam Rabbani ile Said Nursi' nin Kelami Meselelere Yaklaşımı Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Akçay
Devam Ediyor Cumaali Adıgüzel Hz. Musa ve Nübüvveti Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Devam Ediyor Refik Yılmaz Maturidi ve Cüveyni’ye Göre İnsan Hürriyeti Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Lütfü Cengiz
Tamamlandı Yakub Ömer Yanbay İmanın Oluşumunda Metodik Şüphe 2017 280 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Abdullah Namlı Kader İnancının Dini Temelleri 2017 182 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Devam Ediyor Abdullah Kuşlu Mevlana’da Din-Dünya İlişkisi DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Devam Ediyor Yusuf Yektir Sadettin Taftazâni’nin Ulûhiyet Anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Hasan Cansız İlâhi Fiillerde Hikmet 2014 100 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Mehmet Ata Kuldaş İslam Kelamında Uluhiyet Anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor İbrahim Doğan Fazlurrahman’ın Vahiy ve Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Aziz Küçükgök Fahreddin er-Râzi (et-Tefsirü'l-Kebir) Adlı Eserinde Haşrin Aklî İmkânı ve Gerekliliği 2014 76 Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Muhammed Yuşa Yaşar Kadı Beyzavi'de Varlık 2018 332 Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Tamamlandı Ferihan Çakar Kelâm İlminde Amellerin Boşa Çıkması Sorunu 2017 137 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Muhammet Ali Koca Müteahhirûn Dönemi Eş'ariyye Kelâmında Ma'dûmun Şeyiyyeti ve Mâhiyetlerin Yaratılmışlığı Problemi 2013 162 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hatice Ekinci (Özdemir) İslâm Kelâmında Nüzûl-i İsa Retoriği 2013 98 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Tamamlandı Sadık Tanrıkulu Kâdî Abdülcebbâr'da Haberî Sıfatlar 2013 101 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan
Tamamlandı Fatih Kurt Din İşleri Yüksek Kuruluna İntikal Eden İnançla İlgili Soruların Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi (2006-2010) 2013 300 DoktoraMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Abdurrahim Kızılşeker Seyfuddin Âmidî'nin Allah İnancını Temellendirmesi 2013 141 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Burhaneddin Kıyıcı
Tamamlandı Esat Sabırlı İbn Teymiyye ve Selefî Yorumları Bağlamında Kur'ân'da Mecaza Bakışı 2013 139 Yüksek LisansAkdeniz Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Eyüp Yaka
Tamamlandı Elmas Gülhan Çam Bâkıllânî'de Dil ve Dilin Kelamî İstidlaldeki Kullanımı 2013 93 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Galip Türcan
Devam Ediyor Emine Ölçer İslâm Geleneğinin Yapısı ve Değerlendirilmesi (Câbirî Örneği) Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Devam Ediyor Betül Karabudak Kelam’da Kur’an Ayetlerinin Delil Olarak Kullanılması Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Devam Ediyor Esma Çaviş Maturidi Kelamında Tanrı-Ahlak İlişkisi Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Tamamlandı Yaşar Özdemir Ehl-i Beyt Kavramının Teolojik Analizi 2014 92 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Tamamlandı Mehmet Aktaş Kemalpaşazâde’nin Zihnî Varlık Risâlesi: Tahkîk ve Değerlendirme 2014 74 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Samer Alamaireh Hasan Kâfî Akhisarî el-Bosnevî'nin "Ravzâtu'l-Cennât fî Usûli'l-İtikâdât" adlı eseri (Tahkik ve tahlil) 2014 106 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Fikret Soyal
Tamamlandı Ali Rıza Akgün Molla Hüsrev’in Dürerü’l Hükkem Adlı Eserinde Şafi Mezhebine İsnat Edilen Görüşlerin Tahkik ve Tahlili (İbadetler Bölümü) 2014 142 Yüksek LisansFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi : İslâmi İlimler Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Efe
Devam Ediyor Esra Bingöl İtikadi ve tarihi kökenleri ile Gadir Bayramı: Kars ili örneği Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Fehmi Soğukoğlu Sûfî ve Şiîlerde Bilgi Anlayışı (Doğuşundan V/XI. Yüzyıla Kadar) 2017 235 DoktoraSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Devam Ediyor İbrahim Ferik Mustafa Sabri ile Seyyid Bey’in Kaza-Kader Anlayışlarının Karşılaştırılması Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Devam Ediyor Necati Şahin Kâdî Keydâvî'nin Uluhiyet Anlayışı DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Maimaiti (Mehmet) Rouzi Bake (Ruzibaki) Ubeydullah B. Muhammed B. Abdulaziz es-Semerkandi'nin Ulûhiyet Görüşü 2005 83 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı İlhan Şahin Kur'an-ı Kerim'e Göre Nübüvvete Karşı Tepkiler ve Sonuçları 2006 92 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Emrullah Yüksel
Tamamlandı Ali Osman Yalçın Mütercim Asım Efendi'nin Merahu'l-Meâlî Adlı Eseri ve Kelami Görüşleri 2017 318 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hilmi Demir
Tamamlandı Yunus Öztürk Süleyman Feyzî Paşa'nın "er-Risâletü'l-Müftezile fi'r-Reddi ale'l-Mu'tezile" Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi 2015 230 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hilmi Demir
Devam Ediyor Hatice Sema Bozgeyik Kadınlarla İlgili Düzenlemelerin Ontolojik ve Sosyolojik Dayanakları Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Çınar
Devam Ediyor İbrahim Olgun Ahiret İnancının Akli ve Ahlaki Temelleri Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Muhammet Aydın Kelam’da Allah’ın Vekaleti Meselesi 2017 344 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Hatice Harman (Kuyrukçu) Müslüman Kelamında Rüya Meselesi Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Yasemin Holoğlu Cahız'da Tabiat Felsefesi 2014 96 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Meryem Kardaş (Özdemir) Muhammed Âbid el-Câbirî'nin Yeni Kelam Epistemolojisi 2013 216 Yüksek LisansEskişehir Osmangazi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Aydın
Tamamlandı Atabek Galmamatov Hibetullah et-Türkistânî ve Şerhu Akîdeti’t-Tahâvî adlı eserinin tahkiki 2016 133 DoktoraMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Hüseyin Şahin Tanrı'yı İspatta Klasik ve Çağdaş Teistik Delillerin Karşılaştırılması 2014 244 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Halil İbrahim Delen Kadı Abdülcebbar'ın İslam Dışı Dinlere Tevhid Eksenli Yöneltmiş Olduğu Eleştiriler 2016 118 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Tamamlandı Sayid Arif Ahmadoglu Ali Şir Nevayi'nin Kelâmî Görüşleri -Hamse Adlı Eseri Örneği- 2016 188 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Kamil Güneş
Devam Ediyor Şehmus Bayler İslam Düşüncesinde İlk Kaderîler veya Mu’tezilî Düşüncenin Teşekkül Süreci DoktoraDicle Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Erkol
Devam Ediyor Menduh Emirbilek Hz. Hızır ve Hz. Musa (a.s) Kıssası Bağlamında Kader Adalet İlişkisi Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Yazıcı
Devam Etmiyor Hakan Akkaya Nüzûl Sürecinde Hz. Peygamber’e Yöneltilen Sorular ve Bunların Kur’an’daki Cevapları - Te’vilat ışığında bir değerlendirme - Yüksek LisansMarmara Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Muhammed Mustafa Sancar İmâmu'l Haremeyn Cüveynî'nin Değişim Geçirdiği Kelâmî Görüşleri 2014 161 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Tamamlandı Mustafa Bilal Öztürk Akkirmânî'nin Mesâil-i Kelâmiyye Adlı Eseri ve Değerlendirilmesi 2014 209 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tamamlandı Mahsum Aytepe Kadı Abdülcebbar'da Lütuf Teorisi 2014 361 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Nisa Gecekuşu Büveyhiler Dönemi Kelam Çalışmaları DoktoraFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Devam Ediyor Abdullah Işık Mâtürîdî'de Ölüm ve Ölüm Ötesi Hayat DoktoraSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Devam Ediyor Ayşe Nur Güdekli Kaynak ve Kullanım Alanları Açısından Kelam Ekollerinin Metodolojik Esasları - Matûridilik-Mütezile Mukayesesi - DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Enes Er Eş’ariliğin Doğuşu ve İlk Dönem Eş’arilerde İlâhi Sıfatlar Meselesi 2015 91 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Zübeyir Üçtaş Seyyid Şerîf Gürcânî’de Bilgi Teorisi 2015 99 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Devam Ediyor Ahmet Turan Gürbüz Kelâm İlmi Açısından Cennet ve Cehennemin Ebediliği Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Üniversiteden kaydı silindi Duran Boz Ehl-i Sünnet Kelâmı Açısından Necip Fazıl’da İnanç Esasları Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Üniversiteden kaydı silindi Abdulkadir Turan Mâturidiyye Akâidi Açısından İmâmiyye Şia’sında Nübüvvet İmâmet ve Takiyye Anlayışı Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Yunus Eraslan Eş’arîliğin Tasavvuf Üzerindeki Etkileri (Eş’arîlik - Tasavvuf İlişkisi) 2015 111 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Tamamlandı Hatice Kübra Bayrak (Karaman) Hakîm es-Semerkandî ve Kelâmî Görüşleri 2017 85 Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Tamamlandı Murat Kaş Seyyid Şerîf Cürcânî'de Zihnî Varlık 2017 218 DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mehmet Arıcı Abdulkâhir el-Bağdadi’nin Nübüvvet ve Ahiret Anlayışı 2015 110 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Devam Etmiyor Cumali Atay “Hanefi - Maturidi Geleneğin Siyasi Paradigması” Ebû’l-Muin en-Nesefi Örneğinde Bir İnceleme Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Devam Ediyor Veli Çelik Birgivi’nin Vasiyetnâme Adlı Eserine Şeyh Aliyyû’s-Sadri el-Konevi’nin Yaptığı Şerhin Akaid Bölümü Tahkik, Tecrûme ve Değerlendirilmesi Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Devam Ediyor Ömer Sadıker Ebû Şekûr es-Sâlimî'nin Kelam Anlayışı DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsmail Şık
Tamamlandı Büşra Nur Hatipoğlu Kelam İlmi Açısından Havatır Kavramı 2016 109 Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Demir
Tamamlandı Yunus Emre Sağırlı Teftâzâni'de İnsan Fiilleri 2017 89 Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Demir
Tamamlandı Bilal Taşkın Müteahhir Dönem Kelâmında Bir Umûr-i Âmme Kavramı Olarak Varlıkla İlgili Tartışmalar: Teftâzâni Örneği 2017 257 DoktoraÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mirza Tokpunar
Devam Ediyor Ayşe Yüksel Tabâtabâî'nin el-Mîzan Tefsirinde Evrim Teorisi ve Adem'in Yaratılışı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Hikmet Çamur Nesefi’nin (Ebu’l-Mu’în) İmamet Anlayışı ve İlk Dönem Siyasi Olaylarına Bakışı Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Devam Ediyor Mustafa Uluer Mütekelliminin Taklit ve Mukallidin İmanı Problemlerine Bakışları (Mütekaddimin Dönemi Es’ari-Maturidi Alimler) Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Devam Ediyor Fatih Topuz Kelam’da Velayet Sorunu Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Ahmet Sezer Bakıllani’de Akıl-Nakil İlişkisi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Yakup Hafızoğlu Kelam’da Dûalist Teoloji Eleştirisi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Hayriye Gencel Tevrat ve Kur’an’da Hz. Musa Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlandı Zeynep Hümeyra Koç Vicdanın Ahlâkî ve Teolojik Temelleri 2015 203 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Kenzhebek Chyıbylov Sadruşşeria’nın Hüsun-Kubuh Bağlamında Filozofları Eleştirisi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Miray Çetin Umut Teolojisi 2016 150 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Rıfat Karaman Kur’an’da Hayvan Figürleri ve Sembolik Yorumları 2017 88 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Hülya Aytaç (Çetin) Ateizmin Ahlaki Gerekçeleri ve Eleştirisi Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Tuğba Günal Kelamda Nefs Fenemenolojisi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı İbrahim Karanfil 12-18 Yaş Grubu Tutuklu Çocuklarda Dini Algının Davranışlara Yansımaları 2015 119 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Rabiye Çetin
Tamamlandı Mustafa Barış Kelam’da Burhan Delili 2016 100 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Fatma Reylan Eren Ahiret İnancı Bağlamında İktidar - Cemaat Çatışması Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Devam Ediyor Zuha Döndü Seven Edille-i Şer’iyye ve Ef’al-i Mükellefinin Oluşmasının Kelami Problematiği DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Ertuğrul Cesur İslam - Sozyololizm Sentezleri (Tarihsel Bir Tasvir) 2016 227 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Devam Ediyor Bedir Sala Siyasal Bir Sembol ve İktidar Üreten Bir Araç Olarak Mehdilik İnancının Teopolitik Analizi DoçentlikAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Devam Ediyor Rovshan Mammadov Şeyh Müfid’in Kelami Görüşleri Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Kamil Şatır Maverdî’de Din ve Ahlak İlişkisi Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aslan
Devam Ediyor Rifat Suyargulov 19. ve 20. Asırlarda Tatar Alimleri Arasındaki Temel Kelami Meselelerin Tartışılması DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Devam Ediyor Muhammed Karahan Akgül Said Nursi’nin Ahirete İlişkin Görüşleri Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Osmankhan Sulaiman İbn Hacer el-Heytemî’nin “el-İ’lâm bi Kavâtii’l-İslâm” Adlı El Yazmasının Tahkiki 2016 185 Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor Mehmet Tabaş Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yıkılış Dönemi Kelam Problemleri Ali Kuşçu ve İzmirli İsmail Hakkı Örneği Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşçı
Tamamlandı İhsan Uçar Kur'an-ı Kerim'e Göre Akıl-İman İlişkisi Hz.İbrahim Örneği 2017 128 Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşçı
Devam Ediyor Ahmet Mahmut Ceng Şia ve Ehl-i Sünnet Arasındaki İtikadi İhtilaflar Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşçı
Devam Ediyor Feray Kolancı Gelibolu Yarımadası Ziyaretçilerinin Şehit ve Şehitlik İnancına Bakışları Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Demir
Devam Ediyor Yusuf Pali Kelâmî Açıdan Tekfir Meselesi Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşçı
Tamamlandı Ömer Aydın Ehl-i Sünnet’in Batıniliğe Karşı Tutumu ve Batınilik Kavramı 2019 151 Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özcan Taşcı
Devam Ediyor İrfan Yiğit İbn Teymiye’ye Göre Tevessül Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yüce
Devam Ediyor Fatih Şener Şeyh Muhammed Bohit el- Mutii’nin Kelâmi Görüşleri Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yüce
Devam Ediyor M. Sait Yürgüç Gençliğin İman Algısı ve Şırnak İli Örneği Yüksek LisansŞırnak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hamdi Gündoğar
Tamamlandı Safet Alkış Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kaza ve Kader Anlayışı 2016 106 Yüksek LisansŞırnak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hamdi Gündoğar
Tamamlandı Osman Bilen Kur’ânî Değerler Açısından Nihilizm Eleştirisi 2016 93 Yüksek LisansŞırnak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hamdi Gündoğar
Tamamlandı Seyithan Can Fahreddin er-Razi'de Yaratılış Teorisi 2015 112 Yüksek LisansŞırnak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hamdi Gündoğar
Tamamlandı Birgül Sönmez (Yaraş) Lise Gençliğinin İtikadi Sorunlarının Yaşam Kalitelerine Olumlu-Olumsuz Etkilerinin Araştırılması 2017 109 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Büket Ataman Razi’nin “Tefsîr-i Kebîr”ine Göre Büyük Günah İşleyenlerin Dünya ve Ahiretteki Durumları 2015 112 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Ferhat Elbay İbnü’l-Hümam’ın Hüsün-Kubuh Anlayışı Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Habip Öztürk Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Bağlamında Hidayet ve Delalet Meselesi Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Hasan Aktaş Çağdaş Tefsirlerden Kur’an Yolu’nda Kader Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Abdullah Sağlam Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun Tasavvufi Görüşlerinin Tahlili Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Devam Ediyor Adem Yerlikaya Bir Nakşi Şeyhi Olarak M. Esat Coşan’ın Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Halil Köseoğlu Tasavvufi Açıdan Kibir 2015 109 Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı İhsan Memişbey İlk Sûfîlerde Riyâ Kavramı, Muhâsibî Örneği 2014 100 Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Devam Ediyor Mehmet Ali Teke İnançları ve Dini Hayatları Açısından Almanya’da Yaşayan Aleviler: Baden Württemberg Örneği Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Devam Ediyor Mehmet Faysal İlhan Mehmed Zaid Kotku ve Tasavvuf Anlayışı Yüksek LisansFatih Üniversitesi : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Vesim Parlak Tasavvufi Açıdan Hased 2015 96 Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Tamamlandı Hilmi Kemal Altun Zemahşerî’nin Kelâmî Görüşleri 2019 293 Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Tamamlandı Cemil Çiçek Mâtûridî Metinlerinde Kerâmet Tasavvuru 2017 153 Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Çınar
Tamamlandı Abdulhakim Yalçın Kelâm İlminde İlhâmın Bilgi Değeri 2016 121 Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Çınar
Devam Ediyor Ayşe Fatma Başkır Ortaokul Öğrencilerinde Gayb Bilgisi Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Çınar
Tamamlandı Bilal Kır Mu’tezile’nin Beş Esası’nın Oluşum Süreci: Josef van Ess Bağlamında 2015 276 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Kerim Polat İman-Amel Münasebeti Açısından İbn Teymiyye’nin Tekfir Anlayışı 2017 289 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Hüseyin Aykut Eş’ari Kelamında İnsan Fiilleri: Cürcani Örneği Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Faruk Gün Kelam İlminde Gayb Alemi DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Mehmet Emin Günel Kâdi Abdülcebbâr ve Ebu’l-Muîn en-Nesefi’ye Göre Va’d ve Vaîd Meselesi 2017 178 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Necati Günaydın Kader Tartışmaları Bağlamında İhticac Hadisi 2016 97 Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Mahsum Aytepe Hak dini Kuran dili tefsirinde iman ve küfür kavramı 2010 101 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr., Doç. Dr. Ahmet Ceylan, Salih Arı, Cemalettin Erdem
Tamamlandı Reyhan Bağatur Fahreddin RÂZÎ'DE Kader ve İnsanın Sorumluluğu 2010 112 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cemalettin Erdemci
Tamamlandı Erkan Bulut Kelâm İlminde İcmâ Delili 2018 309 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Devam Ediyor Hanifi Özlen Muhammed Salih Ekinci HOCA'NıN İlmi Eserleri ve Kelami Görüşleri Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Devam Ediyor Mustafa Sarıoğlu Kelami Bir Problem Olarak Kur'an'da Kötülük ve Şeytan DoktoraHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hilmi Demir
Tamamlandı Mehmet Şahin Elmalılı M. Hamdi Yazır'da Kur'an Tasavvuru 2013 106 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar
Tamamlandı Fikrullah Çakmak Hz. Peygamber Dönemi İtikadi Yapı ve Temelleri (Uluhiyyet) 2018 233 DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Tamamlandı Abdurrahman Açıl Mevlânâ Hâlid’e Göre İrade-i Cüziyye Meselesi 2013 136 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Tamamlandı Elif Havva Akın Züht Kavramı ve İlk MüTEZiLiLERiN Dindarlık Anlayışı 2014 124 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlhami Güler
Tamamlandı Emine Yiğit Modernite Eleştirisi ve Namık Kemal'in Dini ve Siyasi Görüşleri 2014 75 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hilmi Demir
Tamamlandı Ahmet Mekin Kandemir Big Bang teorisinin hudus delili açısından değerlendirilmesi 2014 201 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Seyhan Özsoy Sekûnî'nin Lahnü'l-Âmme ve'l-Hâssa Adlı Eserinin Edisyon Kritiği 2014 63 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Adil Bebek
Tamamlandı Ahmet Hamdi Timurlenk Kâdî Abdülcebbâr'ın Sem'iyyât ile İlgili Görüşleri 2014 100 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Muhammed Selim Durumlu Ebü'l-Hasan el-Eş'ârî'de Varlık Anlayışı 2017 114 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Halime Erol Ebu Hayyân et-Tevhîdî'nin Kelemcılara Yönelttiği Eleştiriler Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı Zeki Yörük Teftâzânî'nin İman Anlayışının Diğer Kelam Alimlerinin Görüşleriyle Karşılaştırılması Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhittin Bağçeci
Devam Ediyor Hatice Pala (Ağırbaş) Ebû Saîd Hadimi'nin Kelami Görüşleri Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hilmi Demir
Tamamlandı Zeynep Arığ Muhataplarının Seviyesi Bağlamında Gazzâlî’nin Kelâm Algısındaki Çeşitlilik Sorunu 2015 96 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Nezir Maviş İmamet Doktrininin Şia-İmamiyye İnançlarının Şekillendirilmesindeki Etkisi Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Burhanettin Kıyıcı
Devam Etmiyor Selami Soylu Ders Dönemi Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Ediyor Eşref Şahin İmam Kurtubi’nin Tefsirinde Rab Kavramına Kelami Bakış Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Charif Murad İmanın Altı Rüknü ve Kütübü Sitte’den Deliller 2015 143 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Ziya Erdinç Teftâzânî'de Bilgi Teorisi 2019 255 DoktoraSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Hüseyin Maraz Mu'tezile'de İstihkak Teorisi (Mükâfat ve Cezanın Hak Edilmesi) 2017 303 Doktoraİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hulusi Arslan
Tamamlandı Büşra Özgen Ebü'l-Muîn en-Nesefî'de İlâhî İlim 2019 129 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Gürol Akçi Anlam Bilim Açısından Nuh Suresinin Analizi Yüksek LisansFatih Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muhit Mert
Devam Ediyor Salih Günaydın Müteahhirîn Dönemi Eş’arî Kelamında Fizik Düşüncesi: Ali Kuşçu Örneği DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Sibel Kaya Mutezile Düşüncesinde "vücûb alellah" Kavramı DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt
Tamamlandı Şaban Arğun Mütekaddimîn Dönemi Eş'arî Kelâm Âlimlerinin Tasavvufa Bakışı: İbn Fûrek Örneği 2016 91 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Yüce
Tamamlandı Hacı Ali Özdemir Ortaöğretim Öğrencilerinde Allah İnancı (Burdur Örneği) 2015 129 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Suat Koran Ahmed-î Hânî’nin (Xânî Baba) Kelami Metodu 2018 97 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vecihi Sönmez
Devam Ediyor Hidayet Bakkal Kelam İlmi Açısından Matürîdî'de Söz - Anlam İlişkisi DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Devam Ediyor Celal Gürel İbn-i Kemal'de Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansYalova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salim Sancaklı
Devam Ediyor Güven Özdemir Muhammed b. Abdilkerim b. Ahmed eş-Şehristani'nin Hayatı ve İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Tamamlandı Hamdi Akbaş Va'd ve Va’îd Bağlamında Allah Kelamında Değişmezlik ve Teolojik Yansımaları 2017 165 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Ömer Ergül Dâvûd-i Karsî’nin Şerhu’l-Kasîdeti’n-Nuniyye Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi 2017 290 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Yasemin Çandur Ebû Bekir Ahmed b. İshak b. Sabîh el-Cûzcânî ve Cûzcâniyye 2015 77 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Serdar Karahasanoğlu İbn FÛREK'TE Allah-İnsan İlişkisi 2015 103 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Tamamlandı Osman Sezgin Fahreddîn er-Râzî’nin Haberî Sıfatları Te'vil Yöntemi 2017 255 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Sezgin Elmalı Molla Hayâlî'nin Kelâmî Görüşleri (Şerhu'l-Kasîdeti'n-Nûniyye Bağlamında) 2016 131 Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Arif Aytekin
Devam Ediyor Mehtap Yazıcı (Yıldırım) Matürîdilikte Tekfir Anlayışı Yüksek LisansGümüşhane Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Berat Sarıkaya
Devam Ediyor Seyithan Can İslam Kelamında Kudret-Fiil İlişkisi Doktoraİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hulusi Arslan
Tamamlandı Abdulkerim İskender Sarıca Abbâd b. Süleymân'ın Bazı Kelâmî Görüşleri: Bilgi Teorisi, Ulûhiyyet ve Nübüvvet 2018 111 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Sami Turan Erel Mu’tezile ile Eş’arîlik Arasında Kesb Tartışmaları: Kadî Abdülcebbâr ve Ebu’l –Kasım el-Ensârî Örneği 2016 174 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor Tuğba Karatekin Modern Dönemde Hissi Mucize Tartışmaları (M. Reşid Rıza’nın el-Menâr Örneği) Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Ensar Gülmez İskender b. Ahmet et-Trabzonî’nin Risâle fi’r-Reddi [Ale’l]-Milleti’n-Nasrâniyyeti bi’l-İncîl min Kıbeli İlmi’l-Kelâm Adlı Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi 2016 189 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Fahri Üner İslam'ın Temel Kaynakları Açısından İmam Rabbânî'nin Ulûhiyet Anlayışı 2015 115 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Şule Aktaş İbn Teymiyye ve Gazzali'de Kelam İlminin Yeri 2015 192 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Veysel Olkan Yeşil Fahruddin Razî'de Haşir DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yener Öztürk
Devam Ediyor Mehmet Ersöz Türk Toplumunda Batıl İNANıŞLAR (Denizli Örneği) Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Yunus Emre Çil Fahreddin er-Râzî'de İsbât-ı Vâcib Delilleri: Hudûs ve İmkân 2016 114 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Tamamlandı Muhammed Bilal Gültekin Osmanlı Âlimlerinden İbrahim Kûrânî ve “Cilâu’l-Fuhûm fi Tahkîki’s-Sübût ve Ru’yeti’l-Madûm” Adlı Eseri 2017 76 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Büşra Ergün Ali Şeriati'de Din Algısı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Ahmet Mekin Kandemir Mu'tezile Kelâmında Tabiî Nedensellik Düşüncesi 2019 311 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Ricail Kaya Kelâm Açısından Rızık ve Açlık Sorunu 2015 112 Yüksek LisansKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Recep Ardoğan
Devam Ediyor Mehmet Ali Kaygısız Mâtürîdî’de İrâde-Fiil İlişkisi Doktoraİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Devam Ediyor Murat Akçay Fahreddîn er-Râzî’nin Nihâyetü’l-Ukûl fî Dirâyeti’l-Usûl adlı Eserinin Müteahhirûn Kelâmındaki Yeri DoktoraHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Tamamlandı Necmeddin Turan İbnü’l-Mukaffa’nın Siyasal Düşüncesi 2017 144 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Tamamlandı Mustafa Bal Muhammed bin Mustafa Akkirmânî ve İtikâdî Görüşleri 2017 119 Yüksek LisansGümüşhane Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Berat Sarıkaya
Tamamlandı Ahmet Şenharputlu Klasik Kelam Döneminde Arazların Bekâsı Sorunu 2017 92 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Tamamlandı Emre Köksal Kur'an'da Allah'ın İsimleri - Cahiliye Din Kültüründen İlk Dönem Kelam Tartışmalarına Uzanan Süreçte Bir Değerlendirme - 2016 118 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan
Tamamlandı Tuğba Dumangöz Hüsün-Kubuh Açısından İlâhî Fiiller: Seyfeddin el Âmidî Örneği 2017 188 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Ahmet Akdeniz Fahreddin er-Râzi’nin Kaza ve Kader Anlayışı 2013 127 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Ahmet Bardak Sa’duddîn Teftâzânî’nin Kozmoloji Anlayışı (Dakîku’l-Kelâm) 2016 210 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Tamamlandı Harun Aslan Fahreddin Râzî’de Diriliş ve Haşr 2017 118 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Mustafa Karatay İslam Kelamında Kadının Peygamberliğinin İmkânı 2017 92 Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız Musahan
Tamamlandı Dündar Akıcı Kâdı Abdülcebbar'da Aslah Teorisi 2018 136 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Fatıma Sümeyye Kılaç Kadî Abdülcebbâr'a Göre Vücub Kavramı İle İlişkisi Bakımından İlâhî Fiiller 2017 152 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Ruhullah Öz Molla Ahmed el-Ci̇zi̇ri̇'ni̇n Divan’ında Kelami̇ Konular 2013 283 Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Zübeyir Üçtaş Mütekaddimûn Dönemi Eş'arî Kelâmında Yöntem DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Tamamlandı Nisa Nur Çardaklı Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Mûcize (Ferîd Vecdî Örneği) 2017 179 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Tamamlandı Mustafa Bilal Öztürk Mukaddimât-ı Erbaa Haşiyelerinde Kelâmî Tartışmalar (Alâeddin Arabî Bağlamında) 2020 341 DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Ediyor Tuğba Ellialtı Ortaöğretim Öğrencilerinin Batıl İnançlara İlişkin Tutumları (Düzce Örneği) Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Zübeyir Bulut
Devam Ediyor Ömer Feyzi Küllüoğlu Tespit edilemedi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Devam Ediyor Abdüssamed Koç Gazzâli’nin Tekfir Anlayışı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Sevde Aslan Zygmunt Bauman ve Kadı Abdulcebbar’ın Ahlak Anlayışlarının Mukayesesi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Ayşe Nur Onat Tespit edilemedi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Devam Ediyor Cemil Sarıcı Kadı Abdülcebbar’ın Batınılik Eleştirisi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Ümmühan Yeşil Seyyid Kutub’un Siyasi Düşüncesinin Teolojik Temelleri Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Zeynep Duru Fazlu'r-Rahman el-Ensari'nin Kelami Görüşleri Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Fikret Soyal
Devam Ediyor Süleyman Yamaç Tespit edilemedi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Devam Ediyor Abdurrahman Koç Tespit edilemedi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Yusuf Arıkaner Ebu’s-Senâ Şemseddin el-İsfahânî’nin Ulûhiyet Anlayışı 2018 118 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Tamamlandı Ahmet Hüsrev Erdaş İzmirli İsmail Hakkı'nın İsbat-ı Vacib Anlayışı 2019 145 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Özdinç
Tamamlandı Muhammet Emin Efe İsmail Konevî Efendi'nin "Hâşiye ale'l-Mukaddimâti'l-Erba’" Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli 2018 ek.7 Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Ali Yargı
Tamamlandı İbrahim Halil Erdoğan Nübüvvetin İspatı Bağlamında Fahreddin er-Râzî'nin İ'câzu'l-Kur'an Görüşü 2017 228 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Ümmehan Tiryakioğlu Mevdüdi’nin İtikadi Görüşleri 2017 188 Yüksek Lisansİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan
Devam Ediyor Ahmet Bayati "Şerh Tadil Ulum" Adlı Eserin Tahkik ve Değerlendirmesi DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Ediyor Enes Er İmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî'de İmâmet Teorisi DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Devam Ediyor Kenan Şeker Kafiyeci'nin Kelami Görüşleri DoktoraFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Devam Ediyor Mustafa Bozkurt Seyyid Şerif Cürcânî'de Felsefe-Kelam İlişkisi (Felsefe Eleştirisi) Doçentlikİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı
Tamamlandı Hüseyin Tural Mezheplerin Teşekkülü Öncesi Dönem Sünnî Kelâmda Halku'l-Kur'ân Meselesi 2017 85 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Ruhullah Öz Antropomorfizm ve Razi'nin Tenzih Algısı DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Alim Çakır Ebu'l-Muîn en-Nesefî'de Peygamberlik ve Mucize 2010 68 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Hasan Cansız Rü'yetullah Meselesi Çerçevesinde Kelam-Bilim İlişkisi 2019 311 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor İbrahim Yılmaz Fahreddin er-Razide Peygamberlerin İsmeti Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Sunay Yıldırım Nusayrîlik ve Nusayrîliğin Teşekkül Sürecinde Hamdân El-Hasîbî’nin Yeri 2018 152 Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Devam Ediyor Hüsnü Turgut Fahreddin Razi’nin Kelâm Yöntemi DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Tamamlandı Meryem Çatal Yalancı Paradoksu ve Hüsün-Kubuh Meselesine Delil Oluşu: Devvânî'nin "Cezrü'l-Esam" Adlı Risalesi 2018 134 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Muhammed İhsan Doğruöz Ekmeleddin el-Bâbertî’nin el-İrşâd fi şerhi'l-Fıkhi'l-ekber Adlı Eserinin Tahkiki ve Değerlendirilmesi Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Osman Demir
Tamamlandı İbrahim Toprak Hz. Muhammed'in Nübüvvetine Delil Olan İnsanî Özellikler 2020 DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Devam Ediyor Demet Aydın İslam Kelamında Varlığın Doğasına İlişkin Yaklaşımlar (Muammer b. Abbad es-Sülemî Örneği) DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Dilek Korkmaz Hoca Kadri Nâsıh’ın Hayatı Eserleri ve Görüşleri 2006 100 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Faruk Kazan Mollâ Câmî'nin Kelamî Anlayışı 2018 372 DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vecihi Sönmez
Tamamlandı Sara Arıkan İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin el-Fıkhu’l-Ekber Risâlesine Yapılan Şerhler ve Mehmet Emin el-Üsküdârî’nin Şerhu’l-Fıkhi’l-Ekber’i 2018 94 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Abdullah Şahin İsmail Hakkı Bursevi’ye Göre Ahiret Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar
Devam Ediyor Ayşe Tezcanlar Mehmet Akif İnan’ın Eserlerine Kelami Bir Bakış Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Esma Canpolat Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı Eserine Kelamî Bir Bakış Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Ayla Ayhan Ayetler Işığında İmanın Mahiyeti Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Esra Uyanıkoğlu Hz. İbrahim’de İsbat-ı Vacip Metodu Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Kübra Bayram Yunus Emre Divanı’na Kelamî Bir Bakış Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Şeyma Çadırcı Kader Bağlamında İnsanın Özgürlüğü Yüksek LisansHarran Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Cüneyt Gökçe
Devam Ediyor Muhammed Ali Koca Seyyid Şerif Cürcânî'de Nefsin Mahiyeti ve Bilgi Teorisi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Mesut Erzi Kadî Abdülcabbarın Düşünce Sistemimde Kelâm Dil İlişkisi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Sara Gümüş Üsküdarî Mehmet Efendi’nin Fıkh-ı Ekber Şerhi Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Mardiye Bağaç Gazzâlî’nin Kelâm ve Tasavvuf Eserlerindeki Ulûhiyet Anlayışının Mukayesesi 2019 128 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Eren Yaşar Son Dönem Osmanlı Âlimlerinden İsmail Fennî Ertuğrul ve Kelâmi Görüşleri Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Muhammed Ali Koca Seyyid Şerif Cürcânî'de Nefsin Mahiyeti ve Bilgi Teorisi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Ömer Hacıismailoğlu Kelam Açısından Deizm ve Değerlendirmesi Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlhan
Devam Ediyor Mahmoud Benras Kuzey Afrika İbadiliği ve Kelami Görüşleri Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Ramy Mahmoud Fatimiler Dönemi İsmaili İnanç Sistemi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Memet Emin Delek Yeşilzade Mehmed Salih Efendi’nin Kelami Görüşleri Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Özdinç
Devam Ediyor Mahmut Çelik Hz. Peygamberin Hissi Mucizeleri Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Mehmet Keleş Aliyyü’l-Karî ve Kelâmî Görüşleri DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Talha Komay Evrim Teorisi ve Kelâm Açısından Değerlendirilmesi Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Devam Ediyor Esma Demir Çağdaş Türk Ateistlerin İslam’a Yönelttiği İtirazlar Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Toprak
Tamamlandı Lütfi Taşel Abdullah Tanrıkulu’nda Vehhabilik Eleştirisi-Vesile ve Tevessül Örneği 2016 93 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Mustafa Kılınç İmam-ı Mâtürîdî’de Fısk-İman İlişkisi 2016 88 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Serkan Tekin XVIII- XX. Asırlarda Siirt Bölgesinde Yapılan Kelam Çalışmaları 2017 114 Yüksek Lisansİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ruzibaki
Devam Ediyor Emek Ersoysal Almanya’daki Türk Gençliğinin İtikadi Sorunları Yüksek Lisansİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ruzibaki
Devam Ediyor Mehmet Murat Türk Seyfüddin el-Amidî ve Allah'ın Filleri hakkında görüşleri Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Devam Ediyor Taima Marrawi Mutezile’de Rü’yetullah Meselesi Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor Hatice Neşe Ağcalar Sünni Düşünce Sisteminde Siyasal Meşruiyet Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Tamamlandı Mücahide Zeynep Özçoban Fazlurrahman’da Metodoloji Sorunu 2016 104 Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor Şeyma İlbaylı 16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Türk Kelamcıları Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor Cebrail Özer Eş’ariyye’de Hidayet ve Dalalet Meselesi Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor M. Üsame Karataş Kelam’da Ahad Haberin Bilgi Değeri Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor Mouna al-Haj Baker Kur’an’ın İngilizceye Tercümesinde Karşılaşılan Problemlere Eleştirel Bir Yaklaşım (Medine Mushafı Örneği) Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhyettin İğde
Devam Ediyor Tugay Polat Kitabu’t-Tevhid’de Yer Alan Ayetlerin Te’vilat’taki Yorumlarla Karşılaştırılması Yüksek LisansTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emine Öğük
Tamamlandı Talha Yavuz Nesefî’nin Medârikü’t-Tenzîl’inde Mu’tezile’ye Yönelttiği Eleştiriler 2018 179 Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Tamamlandı Ayşe Kalyoncuo Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Modern Dönem Dindarlığının Kadın Algısına Kelami Bir Bakış 2017 114 Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş
Devam Ediyor Erkan Baysal Urmevî'nin Ulûhiyyet Anlayışı ve Fahrettin er-Râzî Eleştirisi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Adem Sünger Teftâzânî’de Burhan ve Burhân-ı Temânu’ Delili 2016 111 Yüksek LisansYalova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Ahmet Süruri
Tamamlandı Hatice Mut Bir Bektaşi Dedebabası Olarak Bedri Noyan’ın İslam Algısı 2016 91 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Süleyman Akkuş
Devam Ediyor Muhammet Çifci Fahrettin Razî’nin Tenzih Anlayışı ve Haberi Sıfatlarına Yaklaşımı DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Devam Ediyor Muhammed Yasin Özcan İmamiyye-Nusayrilik İlişkisi Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Hatice Açık Taftazani’nin İslam Mezhepler Tarihindeki Yeri Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Mehmet Çelik Cumhuriyet Tarihi Boyunca Alevi ve Sunni İlişkileri ve Devletin Konumu Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Asuman Arda Şiada Nübüvvet İmamet İlişkisi Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Çağlar Tekkanat Bir Kelam Problemi Olarak Engellilik Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor Esra Tanrıverdi Gazali’nin İman Anlayışı ve Fideizm Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Devam Ediyor Bekir Gökhan Gökalp Cüveyni’de Tevhid Anlayışı Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Tamamlandı Manasbek Maksutov Ali b. Osman el-Ûşî’nin Kelamî Görüşleri 2018 108 Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Devam Ediyor Semanur Toksoy İbn Hazm’ın Tenasüh Eleştirisi Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Devam Ediyor Yasin Ulutaş İslam Düşüncesinin Teşekkül Döneminde Mucize Anlayışları DoktoraKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu
Devam Ediyor Muhammed Özcan Kelam İlmi Bağlamında Allah’ın Terzîk Sıfatının Değerlendirilmesi Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Devam Ediyor Nihat İlter Mehmet Akif Ersoy’un İnanç Dünyası Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Devam Ediyor Fatih Arslan İmam Gazali’de Tevhid Anlayışı Yüksek LisansErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Tamamlandı Mustafa Aykaç Nâsıruddin el-Beyzâvî'nin Kelâmî Görüşleri ve Osmanlı Kelâm Geleneğindeki Yeri 2016 298 DoktoraHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Devam Ediyor Ahmet Akdeniz Şia Kelamının Bilgi Kaynakları (Şerif Murtaza Örneği) DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Muhammed Selim Kaya İmam Kuşeyri ve Eş’arilik Savunusu 2017 95 Yüksek LisansAkdeniz Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Sabri Yılmaz
Devam Ediyor Selahaddin Kaya Elmalılı’da Rızık ve Ecel Problemi Yüksek LisansAkdeniz Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Sabri Yılmaz
Tamamlandı Kevser Bektaş Mutezile Kelâmında Keramet 2017 260 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Hayrunnisa Keklik Kelam’da Kadının Peygamberliği Meselesi ve Hz. Meryem Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Devam Ediyor Zhanna Abdirassulova Nureddin es-Sâbûni’nin Peygamberlerin İsmeti Hakkındaki Görüşleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Tamamlandı Kursanbek Duishonkul Uulu Kırgızistan’da Zamancıların Dinî ve İtikadî Görüşleri 2018 145 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Tamamlandı Ebubekir Yalçın Ebû'l-Muîn en-Nesefî'de Tenzih Düşüncesi 2019 919 Doktoraİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hulusi Arslan
Devam Ediyor Hayati Şahin Gazalide Kelam Tasavvuf İlişkisi Yüksek LisansYozgat Bozok Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Orhan Yılmaz
Devam Ediyor Aynur Atar Çerkeşîzâde Mehmet Tevfik Efendi ve Akaid Risaleleri Yüksek LisansGümüşhane Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Berat Sarıkaya
Tamamlandı Esra Hergüner Bilgi ve İman Problemi Bağlamında Kur’an’da Delillendirme Yöntemleri ve Kelâmî Yansımaları 2017 214 Yüksek LisansÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İsmail Yürük
Tamamlandı Adil Mansour (Mansur) Abdulqader (Abdulkadir) Kadere İmanın Hakikati 2016 119 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vechi Sönmez
Tamamlandı Muhammed Emin Abdullah İslam Medeniyetinin İnşasında Akidenin Rolü 2016 382 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vechi Sönmez
Tamamlandı Hamdi Yalçın Said Nursi’de Şer Problemi 2016 134 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vechi Sönmez
Tamamlandı Abdüssamet Sarıkaya Ebü’l-Kâsım el-Kâ’bî’nin Bilgi Anlayışı 2018 135 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Ülfer Karabulut Kâdî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın Hanbelî-Selefî Düşünceye Katkıları:İman Örneği 2018 180 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Mehmet Sel Osmanlıca Kaleme Alınan Akaid Risaleleri Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Levent Balkan İmam Mâturîdî’nin Nübüvvet Anlayışının Eleştirisi 2019 199 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Fatma Ayyıldız (Akan) Seyfeddin el-Âmidî’nin İsmetü’l-Enbiyâ Konusundaki Görüşleri 2017 160 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Tamamlandı Orabi Orabi Fahreddîn er-Razi’nin “Mealimu Usûli’d-Din” İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili 2017 194 Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Altaytaş
Devam Ediyor Melike Sultan Kankaynar Kur’an-ı Kerim’e Göre Müşriklerin Hz. Muhammed’in Peygamberliğine Tepkileri Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Altaytaş
Tamamlandı Meral Jahjai Son Dönem Makedonya Alimlerinden Kemal Aruçi ve Kelâmî Görüşleri 2017 136 Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Altaytaş
Tamamlandı Uğur Zenginer Modern Dönem Türkçe Tefsirlerinde Ehl-i Kitab’ın Son Peygambere ve Kitaba İmanı Meselesine Mukayeseli Bir Yaklaşım 2017 184 Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Muhammet Altaytaş
Tamamlandı Sercan Yavuz İbn Teymiyye’nin Şia’ya Yönelttiği Eleştirilerin Değerlendirilmesi 2017 199 Yüksek LisansEskişehir Osmangazi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hüseyin Aydın
Devam Ediyor Ekrem Öztekneci Bekir Topaloğlu'nun Hayatı ve Kelami Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yüksek LisansBartın Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç Dr. Mustafa Özden
Devam Ediyor Ahmet Hamdi Timurlenk Kelam'da ve Yeni Fizikte Alemin Sonluluğu DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Rıdvan Ciru İbn. Meymun’un Kelam Eleştirisi 2016 176 Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Hasan Tevfik Marulcu
Devam Ediyor Ahmed Mahdi Teik al-Bayati Yaratma ve Zaman İlişkisi DoktoraDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Ediyor Emin Sünger Kadi Beydavi’nin Kelami Görüşleri Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Ediyor Şavkı Aşıkoğlu Ömer en-Nesefi ve Adududdin el-İci’nin Akaidlerinin Karşılaştırılması Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Osman Karadeniz
Devam Ediyor Tuğba Öztürk Tenzih ve Teşbih Bağlamında Endülüs İslam Kelâmında Uluhiyyet Doktrini DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Ramazan Gündüz Gazali’nin Batınilerle Mücadelesinin Kelami Tahlili DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Hatice Kübra İmamoğlugil Ebu’l-Vefa İbn. Akîl’de Akıl-Vahiy İlişkisi 2017 102 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlandı Gülhan Cansızoğlu Tanrısal Işık Metafiziğinin İslam Düşüncesine Yansımaları ve Kelam'da İlahi Nur Tasavvuru 2017 139 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlandı Adem Eryiğit İbn Teymiyye'de Siyaset Nazariyesi 2018 330 DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Tamamlandı Muhammed Ciru Eş'ârîlik'te Akıl Kavramı - Taftâzâni Örneği - 2017 110 Yüksek LisansŞırnak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar
Tamamlandı Nishiman Babakr Rasool Irak'taki İtikadi Mezhepler ve Dinler (Yezidilik örneği) 2016 115 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Mahsum Taş Zemahşerî‟de Mutezile‟nin Beş Temel Esası 2016 145 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yener Öztürk
Tamamlandı Abdurrahman Atalay Siyasî ve İtikâdî Yönleriyle İbn Haldun'da Hilafet ve İmamet Meselesi 2016 187 Yüksek LisansGümüşhane Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hilmi Karaağaç
Tamamlandı Ahmet Özvarinli Mustafa Sabri Efendi'nin Nübüvvet Anlayışı 2016 95 DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Harun Işık
Tamamlandı Saman Mama Taha Kelam ve İslam Felsefesi İlişkisi 2016 99 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Selcan Nebioğlu Tevhid ve Adalet Anlayışına Etkisi Bağlamında Kur’an’da Fitne Kavramı 2016 114 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
Tamamlandı Rahel Samad Mohammed Kelamî Fırkalarda Gayb İnancı 2016 124 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Tamamlandı Assyltay Tasbolat XIX. Yüzyıl Kazak Yazınında İlmihaller ve İtikadi İçeriği 2016 93 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Muhammed Nurullah Kiraz Gazzâli’nin Bâtınîlik Eleştirisi 2016 171 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Tamamlandı Mustafa Wajid Omar Gânim el-Bağdâdî’nin Hisnü’l-İslâm Adlı Eseri ve Elfâz-ı Küfür Hakkındaki Görüşleri 2016 164 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Yaseen Mirza Mohammed Fatiha Suresinde İtikadi Konular 2016 135 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Tamamlandı Bzhar Karim Mohammed صفة كلام الله تعالى عند المتكلمين / İslam Kelamcılarına Göre Allah’ın Kelam Sıfatı 2016 102 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Tamamlandı Mohammed Maaroof Al-Bayati Ali el-Kari’nin el-Meşrebü’l-Verdi fî Mezhebi’l-Mehdi Adlı Eseri ve Mehdi’nin Mezhebine Dair Analizi 2016 146 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Devam Ediyor Yunus Sanır Molla Halil es-Siirdi'nin Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Berna Taşer Kâdî Abdülcebbâr'da İvaz Teorisi 2017 107 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Hikmet Ünsal Maturidi'de İnsan Hürriyeti Bağlamında Kötülük Problemi Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Tamamlandı Mehmet Necmeddin Beşikci Celâleddîn Devvânî’de İsbât-ı Vâcib Tartışmaları: Teselsülün İptali Örneği 2018 186 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Mohammed Abdullah Mohammed Ameen İslâm İnancı ve İslâmî Medeniyetin Teşekkülüne Olan Katkısı 2016 [12] Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vecihi Sönmez
Tamamlandı Melek Büşra Tokatlıoğlu Erken Dönem Kelâmında Teşbih ve Tenzih Doktrinleri: Müşebbihe ve Cehmiyye Örneği 2019 124 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Tamamlandı Zeynep Büşra Özdemir Fıtrat - Kader İkileminde Bezm-i Elest 2017 98 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor Muhammet Gedikli Kadı Abdulcebbar ve Gazzali’de “Adl” Kavramı Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor Cebrail Akın Mutezilerde Lutuf Problemi Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Tamamlandı Gülay Parlak Gazzâlî’de Akıl 2019 169 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Nimet Ateş İmam Mâtürîdî'nin Düşünce Sisteminde Ahlak DoktoraNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Devam Ediyor Muharrem Öztürk Şeyhülislam İbn Kemalpaşazade’nin Hayatı ve Ahiret ile İlgili Görüşler Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Altaytaş
Devam Ediyor Hakan Kutlu Muhammed Tahir b Muhammed el Lâlezârî`nin ''' el- Cevâhiru'l-Kalemiyye fi Testîr- i Esrari'n-Nûniyye el Kelâmiyye'' adlı eserinin tahkik ve tahlili Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Özdinç
Tamamlandı Zehra Bodur Şerhü Kavli'l-İmâmi'l-A'zâm ve Tuhfetü'n-Nebî Adlı Fıkh-ı Ekber Şerhleri Kapsamında Güzelhisârî Mehmed ve Mustafa Efendiler'in İtikadî Görüşleri 2019 213 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Demir
Tamamlandı Ekrem Gedikli Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin İtikadî Görüşleri ve Şerefü’l-Akide Adlı Eseri 2019 139 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Osman Akkaya Fıkh-ı Ekber Şarihi Hâkim İshak er-Rûmî'nin Muhtasar Hikmet-ün Nebeviyye Bağlamında İtikadi Görüşleri 2017 127 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Gülsüm Merve Arazlı Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi Kelâmi Görüşleri ve Kelâma Dair Eserleri 2019 319 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Tamamlandı Zaher al-Makkî Halku'l-Af'âl Mes'elesi ve Celâlüddîn ed-Devvânî'nin (ö. 908/1502) "Halku'l-A'mâl" Risâlesi'nin Tahkiki ve Değerlendirilmesi 2016 130 Yüksek LisansKarabük Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz
Tamamlandı Özkan Şimşek Klasik Kelam Problemi Olarak Eskatolojik Kurtarıcı İnancı 2018 251 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı Osman Adsay Alâüddîn Ali b. Muhammed Musannifek'in “Şerhu Kasîdeti'l-Emâlî” Adlı Eserinin Tahkiki 2018 102 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can
Devam Ediyor Muhammed Nurullah Akkurt İslâm Kelâmında Mûcize Dışındaki Hârikulâde Haller Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hulusi Arslan
Tamamlandı Abdullah Çobanoğlu Sa'duddîn Taftâzânî'de Ahlâk Anlayışı 2020 212 DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Tamamlandı Muhammed Osman Doğan Tecrîdü’l-İtikâd Şârihlerinde İmâmet: İsfahânî ve Ali Kuşçu Örneği 2018 224 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Mehmet Emre Hasbolat Manastırlı İsmail Hakkı ve “Mevaidü’l-Enam fi Berahin-i Akaidi’l-İslam” Adlı Eseri Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Devam Ediyor Hasan Sefa Turan Ehli Sünnet Kelamında Keramet Yüksek LisansUşak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Sayın Dalkıran
Tamamlandı Betül Çiçek Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî ve Kelâmî Görüşleri 2020 103 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Zeynep Hümeyra Koç Ebû'l Kâsım el-Ka'bî el-Belhî'de Bilgi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Azize Akpolat Ebu Hanife'nin Fıkhu'l-Ekber Risalesinin Cumhuriyet Dönemi Tercümelerinin Değerlendirilmesi Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Tamamlandı Halil İbrahim Aydoğan Bazı Halk İnançlarının Kelam Açısından Değerlendirilmesi (Bolu Örneği) 2017 113 Yüksek LisansKarabük Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz
Devam Ediyor Mohammed Kishko Aşırılık Fikri ve Arap Toplumları DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Tamamlandı Mohammed Sedeeq Mohammed Mebâhis Mine’l-Kaza ve’l-Kader fi’l-Kevseri’l-Cârî ilâ Riyâdi Ahâdîsi’l-Buharî 2017 163 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Tamamlandı Adnan Kara Îzâhu’l-’Akâid Nazmu’l-Ferâid Tercümesi ve Değerlendirilmesi 2017 89 Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hilmi Demir
Tamamlandı Saleem Jalal Qader Eş-Şuubiyye ve Te'sîruhâ alâ'l-Akîdeti'l-Firaki'l-İslâmiyye 2017 128 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Mujahid Tahseen Jameel Ehl-i Sünnetin Şefaat Konusunda Mutezile Eleştirisi 2017 85 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Tamamlandı Kürşat Kaya Sihrin Mahiyeti ve İmkânı 2017 108 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı İrfan Çavaş Materyalizm (Maddecilik) ve İslam’a Etkileri 2017 100 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Devam Ediyor Vildan Emirbilek Elmalılı Hamdi Yazır’a Göre Fıtrat Delili (Hak Dini Kur’an Dili Adlı Tefsiri Bağlamında) Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Yurdagür
Devam Ediyor Mesut Ihlamur Abdulkâhir el-Bağdâdî'nin İman Küfür Meselelerine Bakışı Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Şerife Nur Çelik İbrâhîm el-Kûranî'ye Göre İnsan Fiiller Meslekü's-Sedâd Risalesi Bağlamında 2019 94 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
Tamamlandı Ömer Fidanboy Nübüvvet Tartışmaları - Ebû Hasan el-Eş'âri ve Ebû Ali Cübbâi Örneği 2018 142 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Devam Ediyor Kamile Akbal Seyfeddin el-Âmidî'de Yaratma DoktoraAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Hacı İsmail Doğan Nübüvvet Anlayışında Matüridi Sâbûnî Mukayesesi DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Tamamlandı Şeyma Yelten Farklı İnanç Çevrelerinde Doğmuş Olmanın İlâhi Adâlet Açısından İzahı Yüksek LisansTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Emine Öğük
Devam Ediyor Süleyman Dalley Kelam İlmi Açısından İmam Matürîdî'de Din Dünya İlişkisi Yüksek LisansSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Musa Koçar
Tamamlandı Mücahit Beşenk Hişâm b. Hakem’in Uluhiyet Anlayışı 2019 73 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ulvi Murat Klavuz
Devam Ediyor Hafzullah Genç Babertî'nin Şerhu Tecrîdi'l-Akâid'nin Tahkiki ve Değerlendirmesi DoktoraHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Evkuran
Devam Ediyor Numan Karagöz Mu'tezile'de Elem Problemi Doktoraİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hulusi Arslan
Tamamlandı Zana Issa Ababakr Kur’aniyyûn Akımı ve Kelâmî Görüşlerinin Kritiği 2017 162 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Metin Yıldız
Tamamlandı Mustafa Borsbuğa Klasik Dönem Kelâmında Bilgi Edinme Kaynaklarının Kuvvet Değeri 2017 122 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Eda Aktaş Hz. Peygamber'in Nübüvvet Delili Olarak Ahlâk Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Tamamlandı Abdul Rashid Puthiya Purayil Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin Nübüvvet Anlayışı 2017 151 Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Muammer Esen
Tamamlandı Abdulhakim Ay Ebu'l-A'la Mevdudi'nin Tevhid Anlayışı 2017 189 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Abdullah Vurucu Yahya b. Hamza ve Kelâm İlmindeki Yeri 2017 168 Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Doğan
Devam Ediyor Abdullatif Acar Mu'tezilenin Husun-Kubuh Anlayışı Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız Musahan
Devam Ediyor Ahmet Özmen İbn Fûrek'te Tanrı ve Âlem Anlayışı Yüksek LisansKafkas Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Doğan
Devam Ediyor Mehmet Taşdelen Kelam Ekolleri Açısından Emir Bi'l-Ma'ruf Nehiy Ani'l-Münker DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Nyaz Abdulazeez Ahmed Ahmed Kelam İlminde Dehriye Problemi 2016 123 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İsa Yüceer
Devam Ediyor Yüksel Yılmaz Hidayet Bağlamında Fıtrat ve Çevre Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Devam Ediyor Nurullah İrven Tarihsel Süreç İçinde Belâgat (Retorik) İlimlerinin Doğuşu, Gelişimi, Önemi Modern Mısır ve Türkiye Örneği DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr., Doç. Dr., Doç. Dr. Yusuf Sancak, Mustafa Kaya, İsmail Altun
Tamamlandı Hunar Hussein Abdalrahman Es-Seyyid Hasan el-Vejânî’nin Lübbü’l-Kelâm Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik) 2017 124 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vechi Sönmez
Tamamlandı Raci Tanrikuli Kâdî Ebu Bekir el-Bakıllânî’de İman - Küfür Sınırı 2017 108 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vechi Sönmez
Devam Ediyor Mehmet Şakir Toprak Selef İnanç Sisteminin Günümüze Etkisi Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Yıldız Burak İslam Kelamında "Acılar"ın Teolojik Değeri: Kadı Abdulcebbar Örneği DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr., Prof. Dr., Prof. Dr. Sinan Öge, Resul Öztürk, Tuncay İmamoğlu
Tamamlandı Abdullah Arca Fahreddin Razî’ye Göre Allah’ın Sıfatları 2017 345 DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Yaseen Rasool Mohammed El-Yezîdiyye ve Akâiduhâ 2017 95 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Devam Ediyor Gülten Özkan Nûreddin es-Sâbûnî ve Bazı Kelâmî Görüşleri Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Adem Karadeniz DAEŞ'in Hakkari Halkının İnanç Yapısı Üzerindeki Etkisi ve Kelam İlmi Açısından Değerlendirmesi Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Devam Ediyor Esra Öztürk Tüketim Kültüründe Müslümanların İtikadi ve Ahlaki Problemleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Tamamlandı Ahmed Hussein Haleem Yahudilik ile Bazı Şii Fırkalar Arasındaki İnanç Benzerlikleri 2017 94 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Tamamlandı Yousif Abdullah Mohammed El-Firaku’l-Kelâmiyye ve Eseruhâ fi’t-Tatarruf 2017 119 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Tamamlandı Hawkar Ikram Madhat Zandi Eseru'l Akâid fî Hayâti'l-Müslimîn 2017 140 Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Tamamlandı Merve Topbaş Ahmed Midhat Efendi'nin Modernçağ Ateizmine Karşı İslam İnançlarını Müdafaası 2017 170 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Devam Ediyor Seher Yeniyayla Selefîliğin Ebû Hanîfe Algısı (Muhammed el Hümeyyis Örneği) Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aykaç
Tamamlandı Yusuf Türk Kelam Açısından Nazar, Rukye ve Muska 2017 129 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş
Tamamlandı Sezen Atli Esirüddin el-Ebheri’nin Kelâmi Görüşleri 2018 86 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Tamamlandı Şerife Özketen Kelam Ekolleri ve Varoluşçuluk Bağlamında İnsan Özgürlüğü 2017 118 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Kakarash Khedr Hamad Kadı Abdulcebbâr'ın Nübüvvet Hakkındaki Görüşleri ve Hristiyanlara Reddiyesi 2017 85 Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Devam Ediyor Sümeyra Aslı Kahraman Günümüz Kelam Yazarlarının İzledikleri Kelami Çizgi Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Sangar Mohammed Abdallah Kelamcıların Meânî Sıfâtlar Hakkındaki Görüşleri 2018 99 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Vecihi Sönmez
Tamamlandı Abdulkhaleq Abdulsalam Rajab Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin “el-İkdu’l-Cevherî fi’l-Fark Beyne Kudreti’l-Abdi ve Kesbihî İnde’l-Mâtürîdî ve’l-Eş’arî” Adlı Eserinin Tenkidli Neşri ve Tahkiki (ö. 1242/1827) 2017 131 Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Çinar
Tamamlandı Serkan Çetin Fahreddin er-Râzi'de Hüsn-Kubh Meselesi 2019 105 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Devam Ediyor Halil Arslan Mihne Sonrası Teopolitik Durumun Sünni Kelama Etkisi DoktoraArtvin Çoruh Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Devam Ediyor Beytullah Tokaç Ebu'l-Muin en-Nesefi ve Bazı Kelami Görüşleri Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Halil İbrahim Delen Ebu'l-Hüseyin el-Basrî'nin Kelam Sisteminin Yeniden İnşası Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Zeynep Şeker Mütekaddimin Dönem Kelamında Arazlar DoktoraSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Akkuş
Devam Ediyor Sümeyye Nas Hüseyin el-Gülevî'nin Kaza ve Kader Risâlesi'nin Tahkik, Tahlil ve Tercümesi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Halime Delen Ebu Hayyan et-Tevhidi’nin Kelamcılara Yönelttiği Eleştiriler Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Muhammed Mustafa Sancar İlâhî Sıfatlar Ekseninde Eş'arî Kelamı'nın Değişim Süreci Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Meryem Cesur (Abaydın) İmam Rabbani’nin Kur’an Ayetlerini Te’vili Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Şükrü Mutlu Tespit edilemedi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Fikret Soyal
Devam Ediyor Pedropablo Rodri Guezdev Erarios Moriskolar: Bir Arada Yaşama Projesinin Başarısızlığı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Can
Devam Ediyor Büşra Yurtalan Akaid Metinlerinde Dışlayıcı Söylem -Ashabu'l Hadis Örneği- Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Tamamlandı Sıbğetullah Korhan Ahmet Deedat ve Temel Hıristiyan Akaidine Tenkitleri 2018 179 Yüksek LisansYalova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salim Sancaklı
Devam Ediyor Mehmet Emin Ulu Ebu'l Kasım el-Ensari'de Bilgi Teorisi Yüksek LisansSiirt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fadıl Ayğan
Devam Ediyor Sezgin Elmalı Kulların Fiilleri Bağlamında Şerhu'l-akaid Şerh ve Haşiyeleri DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Yunus Eraslan Hanefi-Matüridi Kelam Sisteminin Tasavvufla İlişkisi 2019 371 DoktoraGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mahmut Çınar
Devam Ediyor Hamdi Akbaş İslam Kelamında Delai'lü'n-Nübüvve Geleneği (Hicri 4-6. Asır) DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Tamamlandı Eshat Kumurbay Cahız'ın Bilgiye Yaklaşımı 2019 120 Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ali Yıldız Musahan
Tamamlandı Onur Aksan Ekmelüddin El-Bâbertî’nin “Şerhu ‘Umdeti’l-‘Akâid” Adlı Eserinin Metni ve Değerlendirmesi 2020 186 Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Ahmet Kozbey el-Menzile beyne'l Menzileteyn Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Ulvi Klavuz
Devam Ediyor Betül Meral 20.Yüzyıl'ın Ürettiği İtikadi- Kelami Problemlere Mehmet Akif Ersoy'un Bakışı Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Ebru Kaya Abdulaziz Çâviş ve Son Devir Kelami Problemlere Yaklaşımı Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Tamamlandı Rabia Sadet İnce Kâdî Abdülcebbâr'ın Nesih Anlayışı 2019 150 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Cevdet Okçu Muhammed Said Ramazan el-Bûtî'nin İtikâdî Görüşleri Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet İlhan
Devam Ediyor Farid Ahmad Ubaydi Elmalılı Hamdi Yazır'ın Pozitivizm'e Karşı İslam İnanç Esaslarının Müdafaası Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Devam Ediyor Casim Ekinci Mu'tezile Kelamının Yahudi Düşüncesine Etkisi Karay Yahudileri Örneği Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Devam Ediyor Kübra Altay Cüveynî'de Âlemin Hudûsu Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Memiş
Devam Ediyor Sara Özkoçak İslâm Kelâmı'nda Hareket ve Sükûn Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Fatma Gürbüz Ebû'l Berakât en-Nesefî'nin Medârikü't-Tenzîl Adlı Tefsirindeki Ulûhiyet Konularının Kelâm İlmi Açısından Değerlendirilmesi Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Memiş
Devam Ediyor Ayşenur Aybar Dinden Ateizme Geçiş Sebepleri-Jean Meslier ve Turan Dursun Örnekleri Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Memiş
Tamamlandı Rıdvan Büyükdeveci el-İrşâd fî Şerhi'l-Fıkhi'l-Ekber Kapsamında Ekmeleddin el-Bâbertî'nin Îtikâdî Görüşleri 2017 104 Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Kamil Yaylacı Ebu'l-Muîn en-Nesefî ve Maturidi Gelenekteki Yeri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Devam Ediyor Mecit Aksoy İbnü’l-Cevzî’nin Haberî Sıfatlar Anlayışı ve Hanbelîlerin Yaklaşımına Eleştirileri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Nagihan Eroğlu Osmanlı Dönemi İsbât-ı Vâcib Risaleleri Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Süleyman Akkuş
Tamamlandı Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu Ebû İshak es-Saffâr’ın Esmâ-i Hüsnâ Yorumu Çerçevesinde Kelâmî Görüşleri 2020 192 Yüksek LisansAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Devam Ediyor Sümeyye Çekiç Ebü’l-Muîn en-Nesefî ve Ebû İshak es-Saffâr’ın İman Anlayışlarının Mukayesesi Yüksek LisansAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Devam Ediyor Seval İnce Çağdaş Alman Düşüncesinde Mâturîdîlik Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Musa Sancak İmam Mâturîdî ve Zemahşerî’nin, İrâde ve Meşîet Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimelere Dair Yorumlarının Karşılaştırılması Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ramazan Yıldırım
Tamamlandı Emrah Savaşcı Adli İlahi Bağlamında Engellilik 2018 119 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Fikret Karaman
Devam Ediyor Abdullah Dağ Ebû İshâk es-Saffâr’ın Ulûhiyyet Anlayışı Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Devam Ediyor Hatice Çelik Ebû’l-Muîn en-Nesefi’ye Göre Ru’yetullah Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Devam Ediyor Şeyma Ferşatoğlu Seyyid Şerif Cürcani'de Nübüvvet Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Devam Ediyor Adem Sünger Akâid-i Adûdiyye Literatüründe Efâl-i İbâd Meselesi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Muhammet Çiftci Fahreddin Razî’nin Tenzih Anlayışı ve Haberî Sıfatlara Yaklaşımı DoktoraErciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Serdar
Tamamlandı Esra Kaya Batıda Kelam’a Dair Flemenkçe Akademik Çalışmalar 2019 97 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı Şeyma Aydın Şemseddin ed-Dameğânî ve İtikâdî İslâm Mezheplerine Yaklaşımı 2019 143 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Ümit
Devam Ediyor Emine Nur Erdem Mütekaddimun Dönemi Kelâmında Halâ Kavramı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Emine Bayır Cahız'ın Mizaçla İlgili Görüşlerinin Kelam Açısından Değerlendirilmesi Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç Dr. Mehmet İlhan
Devam Ediyor Ramazan Tektaş Ebu Muin-en-Nesefi’ye Göre Aklın Nübüvvete Olan İhtiyacı Yüksek LisansFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Selim Özarslan
Devam Ediyor İsmail Karadavut Sadruşşeria, Ubeydullah b. Mesud'un Hayatı ve Akıl Anlayışı Yüksek LisansYozgat Bozok Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tözlüyurt
Devam Ediyor Esat Yaşar İzmirli İsmail Hakkı’nın “Yeni İlm-i Kelam” Adlı Eseri Bağlamında Çağının Problemlerine Bakış Açısı Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Musa Taneri Eşari Mezhebinin Şekillenmesi ve Ebu İshak el-İsferayini Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Saidislombek Umarov 20. Yüzyılda Özbekçe Kur'an Meâli Çalışmaları DoktoraSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ali Karataş
Tamamlandı Mehmet Emin Celep İmam Maturidi'nin Şiaya Yaklaşımı 2020 160 Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur
Tamamlandı Numan Öztürk İnsan Fiillerinin Allah'a İsnâdı 2019 103 Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz Artış
Tamamlandı Enes Yılmaz Selefiyye'nin Te'vil Anlayışı: İbn Akîl Örneği 2019 135 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Tamamlandı Melis Uulu (Kutman) İmam Mâtürîdî’ye Göre Haberî Sıfatlar 2018 115 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İbrahim Coşkun
Tamamlandı Büşra Atlıoğlu Ehl-i Sünnet Kelamında İrade-Kader İlişkisi 2018 127 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Günel
Devam Ediyor Mehmet Fadıl Yüksel Adudiddin el-Îcî'nin Ulûhiyyet Anlayışı DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Devam Ediyor Mehmet Duvaklı Hicrî III. Asırda Kelâm-Siyaset İlişkilerinin Analizi Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşcı
Devam Ediyor Mehmet Doğan Tahavi ve Bazı Kelami Görüşleri Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Fatih Teke Şirk Kavramı: İmam Mâtürîdî ve Radikal Selefi Yorumlar Bağlamında Yüksek LisansHitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özden Kanter
Devam Ediyor Esra Hergüner İsrailiyyatın İslam Kelamına Etkisi Bağlamında Beklenen Kurtarıcı Algısı ve Yansımaları DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İsmail Şık
Devam Ediyor Mustafa Kolcu Rıfat Efendi'nin 'Delailu'l îkan fi Beyani Kavaidi'l- İman' Adlı Eseri Çevrimyazısı ve Tahlili Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Özdinç
Tamamlandı Mehmet Şerif Maral Eş'ari ve Maturidinin Nübüvvet Anlayışı 2019 100 Yüksek LisansAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit
Devam Ediyor Serkan Topak Daniel Gimaret'in İslam Kelamında İnsan İradesi ve Fiillerindeki Rolü Konularına Dair Görüşleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Devam Ediyor Ferdi Çakır Mustafa Sabri Efendi’nin Muhammed Hüseyin Heykel’e Eleştirileri ve Mucize Hakkındaki Görüşleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Fethi Demir Eş'arilikte İman Amel İlişkisi DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Vecihi Sönmez
Devam Ediyor Necati Günaydın Fahruddîn er-Râzî'nin Mutezile Atıfları Ve Eleştirileri DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Aslan
Devam Ediyor Harun Aslan Gazali Çizgisinde Alemin Kıdemi Eleştirisi: İbn Gaylan Örneği DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Sabiha Zehir Yeni İlmi Kelâm Dönemi Akıl-Vahiy İlişkisi Yüksek LisansAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Tamamlandı İbrahim Bakır Mûcize Kavramı ve İmam Mâtürîdî’nin Konuya Yaklaşımı 2020 102 Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Biçer
Tamamlandı Onur Çakıcı Muhammed Abid el-Cabiri ve Bazı Kelami Meseleler Hakkındaki Görüşleri 2019 150 Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Suat Gülaydoğan Hüseyin Atayın Din-Siyaset Anlayışı ve Etkilediği Düşünürler (Türkiye Örneği) Yüksek LisansAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit
Tamamlandı Damla Savaş Bahâuddinzâde'nin el-Fıkhu'l-Ekber Şerhi el-Kavlü'l-Fasl Temelinde Kelâmî Görüşleri 2019 102 Yüksek LisansYalova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Tekin
Tamamlandı Ramazan Erpik Dâvûd-i Karsî ve Şerhu Kasîdet'i Bed'i'l-Emâlî İsimli Eserinin Tahkik ve Tahlili 2020 178 Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Şeymanur Aydın Nureddin Sabuni'nin Mutezile Eleştirisi Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yağlı Mavil
Tamamlandı Münevver Güdendede İmam Kurtubî'de Eskatoloji 2020 107 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Murat Kılavuz
Devam Ediyor Sibel Dinçaslan Klasik Dönem Maturîdî Kelâmında Duyum ve Duyulurlar Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebigüdekli
Devam Ediyor Muharrem Altınhan İmam Maturidi'ye Göre Mürtekib-i Kebire Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Terzioğlu
Devam Ediyor Abdulkerim İskender Sarıca Teşekkül Dönemi Mu'tezile'de İlâhî Sıfatlar DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Devam Ediyor Muhammet Yurtkuran Nasiruddin Tûsî'de Nefsü'l-Emr Teorisi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Oğuz Bozoğlu Kestelî ve Hâşiye ‘Ale’l-Mukaddimâti’l-Erba‘ İsimli Eseri: Tahkîk ve Tahlîl 2019 148 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli
Devam Ediyor Eda Suna Sarı Muhammet İhsan Oğuz'un Dini ve Siyasi Görüşleri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Devam Ediyor Esra Hikmet Koçoğlu Mezhepler Tarihi Açısından Muhammet İhsan Oğuz Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Tamamlandı Nezip Kıstır Said Nursî’nin Haşir Anlayışı 2020 104 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Devam Ediyor Şeyma Teke İzmirli İsmail Hakkı'nın Kelâm Tarihi Yazımının Günümüz Kelam Tarihi Eserlerine Etkisi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli
Devam Ediyor Khadijaemuliser Shashman Mehmet b. Veli b. Resul Kırşehrî’nin “ez-Zübde fî İlmi’l-Kelâm” Adlı Eserin Tahkiki Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Sueda Yavuz Miklâtî'nin lübabu'l-Ukû'l fi'r-Reddi ale'l-Felâsife Adlı Eseri Bağlamında Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Büşra Nur Hatipoğlu Takıyyüddîn en-Necrânî'nin Ulûhiyyet Anlayışı Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Hüseyin Özdemir İbrahim Gürani'nin Kelami Görüşleri DoktoraFırat Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Erkan Yar
Devam Ediyor Hamdi Yalçın Cevheretü't-Tevhid ve Şerhleri Bağlamında Mu‘tezile Eleştirisi DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İhsan Akay
Devam Ediyor Yusuf Ulaş Hüseyin el-Cisr'in Materyalizm Eleştirisi Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bozkurt
Tamamlandı Ayşe Yılmaz (Yüksel) Tabâtabâî'nin el-Mîzân Tefsirinde Hz. Âdem - Yaratılışı ve Hayatı - 2019 157 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, Prof. Dr. Mehmet Ümit
Tamamlandı Meryem Kağan Câhiliyye Kavramının Hayata Yansımaları 2019 92 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Günel
Tamamlandı Cengiz Yılmaz Ebû Sâlim el-Ayyâşî ve Tekfîre İlişkin Görüşleri 2019 104 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Ümit
Devam Ediyor Bilal Ertuğrul Mehmet Zeki Duman’ın Kelami Görüşleri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Tamamlandı Ayşe Nur Meylani Ebü’l Muîn en-Nesefî’nin Kelâma Dair Eserlerinde Eş’arîliğe Nispet Edilen Görüşlerin Tespit ve Değerlendirilmesi 2019 157 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Tamamlandı Mustafa Cihat Ersoy Fahreddin Razi’de İnsan Hürriyeti 2019 107 Yüksek LisansNecmettin Erbakan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Cengiz
Tamamlandı Abdurrahman Ubeydullah Çil Ehl-i Sünnet ve Şiâ’da Nübüvvet Problemi 2020 150 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Devam Ediyor Ramazan Erdem Mutahhar b. Tahir el-Makdisî’nin Uluhiyyet Anlayışı Yüksek LisansBingöl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Abdulnasır Süt
Devam Ediyor Muhammet Berhak Demir Analitik Felsefede Kelam Kozmolojik Argümanı: William Lane Craig Örneği Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Zeynep Büşra Özdemir Bâkıllânî'nin Kelam Sistemi ve Yöntemi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Muhammet Yeşilçiçek Seyyid Sabıkın Kelami Görüşleri Yüksek LisansKarabük Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göregen
Devam Ediyor Salih Yıldız Mâturîdî Kelâmında Teklîf Anlayışı Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Zübeyir Bulut
Devam Ediyor Yakup Çalışkan Ferid Vecdi’de Nübüvvetin Bilimsel Temellendirilmesi Yüksek LisansGümüşhane Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın
Devam Ediyor Hatice Gökdemir İbnü'l-Mutahhar el-Hillî'nin Eş'arîlik Eleştirisi - Nehcü'l-Hakk ve Keşfü's-Sıdk Eseri Bağlamında - Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Ümit
Devam Ediyor Tuğba Dumangöz Fahreddin er-Râzî'de İnsan Fiilleri: Kaynakları ve Yaklaşımı DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor İslam Demirci Yeni İlm-i Kelâm Dönemi İsbât-ı Vâcib Risalelerinde Allah Alem İlişkisi Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Halife Keskin
Devam Ediyor Ömer Ergül Şemseddin Semerkandî'de Nefs Teorisi DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Serpil Dayı Modern İslam Düşünürlerinin Hissî Mucizelere Yaklaşımı 2019 141 Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Faruk Sancar
Devam Ediyor Kevser Bektaş (Demir) Son Özgün Mutezile Ekolü Hüseyniyye'nin Kelâm Sistemi DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Devam Ediyor Cemil Çiçek Hanefî-Mâtürîdî Kelâmının Osmanlı Kelâm Düşüncesine Etkisi DoktoraGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Çınar
Tamamlandı Fatih Çiftci Manastırlı İsmâil Hakkı'nın Nübüvvet Görüşü 2020 135 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor Ebuzer Bayram Fazlurrahman'ın Kelami Görüşleri ve Değerlendirilmesi Yüksek LisansAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit
Devam Ediyor Ahmet Koca Fahreddin er-Razi'de Marifetullah'a Götüren Nazar Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Arda Dinçer Bağdat Hanbelîliği'nin Eş'arîleşmesi : El-Kâdî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ' (ö. 455/1066) Örneği DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Aslan
Devam Ediyor Melek Sarıyar İmam Mâtürîdî ve Kâdî Abdülcebbâr' da Mürtekib- i Kebîre Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Elmas Gülhan Gençdoğan Kelam - Fıkıh Usulü İlişkisi - Fıkıh Usulünün İnşaında Kelamın Belirleyiciliği DoktoraSüleyman Demirel Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Galip Türcan
Devam Ediyor Mustafa b. Abdullah el-Vânî'nin Risale fi'r-Reddi ale'l-Cebriyye ve'l Kaderiyye İsimli Risalesinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Tamamlandı Zübeyir Çetin Fahreddin er-Râzî’de Naklî/Lafzî Delillerin Zannîliği Meselesi 2020 126 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Ayfer Kethudaoğlu İslam Hakkı Bursevî’nin Rûhu'l Beyân Tefsirindeki İtikâdî Görüşleri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Muhammed Fatih Eren Ömer Nasuhi Bilmen'in Kelam Düşüncesinde Yenilik Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Rıdvan Özdinç
Devam Ediyor Bahtiyar Kadayıf Kadi Abdülcebbar’ın Kelam Sisteminde Kalbin Fiilleri Yüksek LisansSakarya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mücahid Dündar
Devam Ediyor Muhammed Söyler Aklın Epistemolojik Değeri Açısından Mu'tezile ve Selefiyye Mukayesesi Yüksek LisansAksaray Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Hüseyin Kahraman
Devam Ediyor Ulkhan Kojaev Ebu Muin en-Nesefî'ye Göre İsbat-ı Tevhîd Delilleri Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Ahmet Karagöz Nefsü'l-Emr Meselesi: 'Risâle Mütehakkika fî Nefsi'l-Emr' Risalesi Işığında İsmail Gelenbevî Örneği Yüksek LisansAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Devam Ediyor Bilal Küçük Muʿtezile’de Tevlîd Teorisi – Kādî Abdülcebbâr Örneği Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bulğen
Tamamlandı Muhammet Hanefi Suluoğlu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kelâm İlminde Yenilenme Girişimleri 2020 367 DoktoraRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Faruk Sancar
Devam Ediyor Ahmet Kök Seyyid Şerif Cürcânî'ye Göre Ahiret DoktoraVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Vechi Sönmez
Devam Ediyor Yücel Tosun Kelam İlminin Konusu Hakkında Molla Lutfi ve Molla İzari'nin Münakaşası Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Rıdvan Özdinç
Tamamlandı Veysel Eliş Ebu'l-Hasan el-Eş'arî'nin Âlem Anlayışı 2019 118 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Metin Yıldız
Devam Ediyor Mustafa Yılmaz İlk Dönem Eş'ârî Kelâmında Âlem Tasavvuru Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Saadoon Ahmed Kadi Abdulcebbar ve Fahrüddin er-Razi'nin Husn-Kubh Anlayışlarının Karşılaştırılması Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Ahmet Enes Elhan el-İktisâd fi'l-İ'tikâd ve el-Müstasfâ Bağlamında Gazzâlî'de Hüsün-Kubuh Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Ayşe Can Kadı Abdülcebbar'da İsmet Problemi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Burak Çiçek Hibrî Ali Efendi'nin Kelamî Görüşleri Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Furkan Yeşilyurt Ebü'l-Berekât en-Nesefî'de Bilgi Teorisi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor İbrahim Baran Sever Bâkıllânî'nin Sıfât Anlayışı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Kübra Karaca Kâ'bî'de Lütuf Teorisi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Rumeysa Tokuş Harputlu İshak Efendi'nin Nübüvvet Anlayışı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soyal
Devam Ediyor Dündar Akıcı İsmail Gelenbevi'nin Kelâm Sistemi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Rıdvan Özdinç
Devam Ediyor Özkan Şimşek Geç Dönem Mu'tezile Kelamında Yöntem Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Berna Kavuk Nasîrüddîn Tûsî'de Nedensellik Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Devam Ediyor Sümeyye Kılaç Sadrüşşerîa'nın Hüsün-Kubuh Anlayışının Osmanlı Düşüncesine Etkisi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
Devam Ediyor Nisa Nur Çardaklı Kelam ve Tasavvuf'ta Bilgi Anlayışının Karşılaştırmalı Analizi DoktoraRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş
Tamamlandı Hussein Alhassan Geçmişi ve Bugünü ile Gana’da İslâmiyet ve Müslüman Gruplar 2019 122 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor İsrafil Şen Şerhu'l-Mevâkıf ve Hâşiyeleri Bağlamında Naklî Delilin Kesinliği Problemi Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Tamamlandı Muğdat Çaçur Ebu'l Hüzeyl el-Allâf'a Göre Zat-Sıfat İlişkisi 2019 107 Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Metin Yıldız
Tamamlandı Vildan Özişçi İmam Mâtürîdî ve İbn Teymiyye'nin Tevhid Konusundaki Görüşlerinin Mukayesesi 2019 139 Yüksek LisansDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Tamamlandı Hava Topcu Sebilu’r-Reşâd Dergisi Bağlamında Kadın Sorunu ve Hüseyin el-Cisr’in Konuya Bakışı 2020 125 Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru
Devam Ediyor Merve Saçıkara Deistik Ahlak Anlayışının Kuramsal Temelleri DoktoraOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Faruk Sancar
Devam Ediyor Beyza Nur Güler William Lane Craig'in Kelâm Kozmolojik Argümanı Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Sümeyye Ünal Erken Dönem Matûridi Kelamında Hüsün-Kubuh; Ebu'l Yusr El-Pezdevî Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor Yeşim Ay Tanrı Tasavvuru’nda Antropolojik Yaklaşım Yüksek LisansGaziantep Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Ünverdi
Devam Ediyor Ömer Fidanboy Burhânüddîn en-Nesefî’nin Allah Tasavvuru (İsim ve Sıfat Anlayışı) DoktoraÇukurova Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yürük
Devam Ediyor Büşra Edis Erken Dönem Ashâbu'l-Hadîs'in Akâid Metinlerinde Akıl Karşıtı Söylem Yüksek LisansAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mahmut Ay
Devam Ediyor Serap Olgaç Cüveynî'nin Mutezilî Ahlâk Felsefesine Yönelttiği Eleştiriler Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli
Devam Ediyor Emel Şentürk Elmalılı Hamdi Yazır'ın Tefsirinde Kötülük Problemi Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet İlhan
Devam Ediyor Tuba Nur Aslan Molla Ahmed Nerâkî’nin Velayet-i Fakih Anlayışı - Avâidu’l- Eyyâm Adlı Eseri Bağlamında - Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Ümit
Devam Ediyor Ahmet Emin Şimşek Ahmet Bican'ın Envârü'l-Âşıkîn Eserinin Kelâmi Yönden İncelenmesi Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Baktır
Devam Ediyor Mustafa Karatay Ehl-i Sünnet Kelamının Sentezlenme Süreci DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Aslan
Devam Ediyor Muhammed Bilal Gültekin Eş’arî Kelamında Tanrı’nın Hikmeti ve Adeleti DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Güler Daldal Muhammed Kutub'un İtikadi ve Siyasi Fikirleri Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Serkan Çetin Yemen'de Zeydî - Mutezilî Düşünce: Rassâs (ö. 584/1188) ve Kelâm Sistemi DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Devam Ediyor Emrullah Uluc el-Keşşâf ve Mefâtîhu’l-Gayb’ta Hidâyet ve Dalâlet Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Metin Yıldız
Devam Ediyor Bahreddin Bildirici Çağdaş Tefsir Kaynaklarında Rü'yetullah Konusu Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bardak
Devam Ediyor Hatice Akkan Kadi Beyzavi’nin Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çelik
Devam Ediyor Osman Sezgin İmam Mâtürîdî'nin Düşünce Sisteminde Sebeplilik ve Kaynakları DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş
Devam Ediyor Elif Çiftci (Güngör) Çağımız İlmihal Kitaplarının İ'tikâdi Konulara Yaklaşımı Yüksek LisansVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bardak
Devam Ediyor Rıdvan Çelik Fahruddin er-Razi'de Tevhid Anlayışı Yüksek LisansIğdır Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ali Yıldız Musahan
Devam Ediyor Ensar Gülmez Erken Dönem Eş'arîlikte Kelam-Tasavvuf İlişkisi "İbn Hafif eş-Şîrâzî Örneği" Doktoraİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Yakup Ertuğrul Fahreddîn Râzi'ye Göre Âhiret DoktoraDicle Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Akgüç
Devam Ediyor Ülfer Karabulut Devvânî'de İlim-Malum İlişkisi - Şerhu'l-Akāidi'l-Adudiyye Bağlamında - Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Rıdvan Özdinç
Devam Ediyor Hasan Sefa Turan Akâidü’n-Nesefî Şerh Geleneğinde Ulûhiyet Meselesi DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Devam Ediyor Yusuf Arıkaner Abdülkâhir el-Bağdâdî'de Kelâm-Mantık İlişkisi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ömer Aydın
Tamamlandı Hasan Fidan Ebû Hanîfe ve el-Fıkhu’l-Ekber Risâlesi 2018 123 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
Devam Ediyor Mehmet Veysel Akarsu Ebû Muhammed El-Yafiî'nin Mu'tezile Eleştirisi Yüksek Lisansİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fikret Soyal
Tamamlandı Hüseyin Aka Ebû Said Hâdimî ve Akâid Konularına Yaklaşımı 2020 120 Yüksek Lisansİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Fikret Karaman
Devam Ediyor Mustafa Gökhaner Bâkıllânî ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin İmamet Anlayışının Mukayesesi Yüksek LisansMardin Artuklu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Veysi Ünverdi
Devam Ediyor Abdulkadir Akbaş Ebû İshak eş-Şirâzî'nin Kelamî Görüşleri Yüksek LisansSiirt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyithan Can
Devam Ediyor Eda Yavuz Fethi Yeken ve Lübnan İhvanı Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Sahra Belkıs Şahin Türk Basınında Vehhâbîlik (Türkiye Gazetesi Örneği) Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Ömer Faruk Erözdemir Kelam İlminde Ahad Haberin Epistemolojik Değeri: Nureddin es-Sabuni Örneği Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Tamamlandı Necmiye Yener Ehl-i Hadis'in Kelam Anlayışı:El-Lâlekâî Örneği 2020 181 Yüksek LisansMuş Alparslan Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahsum Aytepe
Devam Ediyor Ayşe Aysal Kelam ve Usul-i Fıkıh Açısından Cüveyni’de İstidlal Yöntemleri Yüksek LisansPamukkale Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fatih İbiş
Tamamlandı Süheybe Rahme Yıldırım Kestelî’nin es-Seb’u’l-Mu’allaka ve Sinan Paşa’nın Ecvibetü Sinan Paşa Alâ Kestelî İsimli Risâleleri: Tahkik, Tercüme ve Tahlili 2020 103 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Merve Ünal Süleyman Ateş'in Temel Kelâmî Konulardaki Görüşleri Yüksek LisansAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Cenksu Üçer
Tamamlandı Şehmus Akan Mütekaddimûn Dönemi Kelâmcılarının Bilgi Tanımları: Ebü’l-Hasen el-Eş’ârî Örneği 2020 77 Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Melike Sarıaslan Taftazani’ye Göre Hüsün-Kubuh Meselesi Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fikret Soyal
Devam Ediyor Mustafa Lemsi Ferhârî’nin Uluhiyet Anlayışı DoktoraKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Tamamlandı Faruk Mergen İbn Kemal Paşa'nın "Risâle li Hakkı'z-Zenâdıka" Adlı Eseri Bağlamında Râfıza ve Zındıklara İlişkin Görüşleri 2019 115 Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Ümit
Devam Ediyor Deniz Susuz İslam Literatürde Dabbetü'l Arz Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Devam Ediyor Nuray Durmuş Mu'tezile'nin Eş'arî Eleştirisi DoktoraAtatürk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Sinan Öge
Devam Ediyor Ali Rıza Dağlı Tevhid'e Uygunluğu Açısından Arius'un Tanrı Anlayışı Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Kaplan
Devam Ediyor Bedrettin Arvasi Salgın Hastalıkların Kelami Açıdan Değerlendirilmesi (Hamdan bin Osman Örneği) Yüksek LisansAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Abdullah Tunç Yemen Husileri Siyasi ve İtikadi Görüşleri Yüksek LisansHakkari Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zekerya Sarıbulak
Devam Ediyor Fatıma Öğe (Akkaya) Mütekaddim Dönem Eş'arîlerin Cevher Anlayışı: Bâkıllânî Örneği Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. İlyas Çelebi
Devam Ediyor Şeyma Nur Direk Ebü'l-Mü'în en-Nesefî'de Burhân-ı Temânû' Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hülya Alper
Devam Ediyor Büşra Selçuk Evrim Teorisinin Epistemik Statüsü Yüksek LisansMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Bulğen
Devam Ediyor İsmail Turan Haricilik - Vehhabilik Mukayesesi Yüksek LisansAdıyaman Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Hamdi Gündoğar
Devam Ediyor Ahmet Bağsız İmam Maturidide Ecel ve Rızık Yüksek LisansErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yalçınkaya
Devam Ediyor Sultan Koca İslâm Kelâmı'nda Allah Teâlâ'ya Nispeti Tartışmalı İsimler Yüksek LisansBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cağfer Karadaş
Devam Ediyor Şennur Akıncı Bir Osmanlı Âlimi Ali Halife el-Antalyevî ve Kelamcı Kişiliği Yüksek LisansKocaeli Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz
Devam Ediyor Merve Köksal Osmanlı Dönemi Fıkh-ı Ekber Tercümeleri ve Ali el-Hıbri el-Kütahî’nin Tercümesi Yüksek LisansKocaeli Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Recai Çetres
Devam Ediyor Muhammed Osman Doğan 18. yy. Osmanlı Matürîdîliği: Kasîde-i Nûniyye Literatürü Örneği DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Bulgen
Devam Ediyor Cansu Yazıcı Halk Arasında Yaygın Olan Okülistik İnançların Değerlendirilmesi (Ordu-Altınordu Örneği) Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Adem Ertunç Kâdî Abdulcebbâr'da Allah-İnsan İlişkisi Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç
Tamamlandı Bedrettin Bedük Kelam İlminde Âhâd Haberin Kullanımı (Eş'ari, Maturidi, Mu'tezile) 2020 159 Yüksek LisansMardin Artuklu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Erkol
Devam Ediyor Rumeysa Özen İlk Dönem İmanın Mahiyeti Tartışmaları ( Zeyd b. Ali, Ebû Hanîfe ve Kâsım b. Sellam özelinde ) Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Sinan Dündar Lise Öğrencilerinin Kelam Ekolleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Mezhep Algısı- Zonguldak/Ereğli Örneği Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Özcan Taşcı
Devam Ediyor Şeymanur Bayraktar Yeni İlm-i Kelâm Döneminde Kelâm Karşıtlığı - Musa Carullah Örneği Yüksek LisansTrabzon Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Osman Demirci
Devam Ediyor Mustafa Bal Mu'tezilî Düşüncede İç Kritik DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Aslan
Devam Ediyor Muhammed Ali Erdem En-Nibrâs Şerhu Şerhi'l-Akâid Bağlamında Ferhârî'de Bilgi ve Varlık Yüksek LisansRecep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz
Devam Ediyor Mücahit Beşenk Zeydiyye Kelâmında Nübüvvet: Müeyyed Billah ve Nâtık Bilhak Örneği Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fikret Soyal
Devam Ediyor Talip Akbaş Almanya'daki Üçüncü Kuşağın Allah Tasavvuru: Duisburg Örneği Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fikret Soyal
Devam Ediyor Sezen Atli Seyyid Şerif Cürcâni'de İnsan Fiilleri Doktoraİnönü Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Bozkurt
Devam Ediyor Hüseyin Tural Teşekkül Sürecinde Kelam-Usul-ü Fıkh İlişkisi DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ulvi Murat Kılavuz
Devam Ediyor Yusuf Mantaş Şehristânî’nin Âlem Anlayışı Yüksek LisansSiirt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Devam Ediyor Veysel Eliş Câhız'da Evrim Düşüncesi DoktoraSiirt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci
Devam Ediyor Taner Atıcı Umran Dergisinde İslamcılık Meselesi Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Feyzullah Aran Kutbüddinzade el-İznikî’nin (ö. 885/1480) Firavunun İmanı Meselesine Dair Risalesi Yüksek LisansKocaeli Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz
Devam Ediyor Fatih Köksal Şemseddin Es-Semerkandî’nin (ö.722/1322) “El-Mu’tekadât” Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili Yüksek LisansÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Taşkın
Tamamlandı Arzu Hasçelik Kelami Açıdan Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi ve Trakya Bektaşiliği 2021 183 Yüksek LisansKırklareli Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Akman
Devam Ediyor Hacer Pınar Er Kelime-i Tevhîd ve Şehâdet Yüksek Lisansİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
Devam Ediyor Kamuran Yurt Kâdî Abdülcebbâr'da Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Memiş
Devam Ediyor İrem Karalar İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî'de Rü’yetullah Yüksek LisansZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Akın
Devam Ediyor Bünyamin Ak İbn Hazm'ın Nübüvvet Anlayışı Yüksek LisansOndokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Faruk Sancar
Devam Ediyor Ahmet Şenharputlu Müteahhirîn Dönem Kelâm Atomculuğu ve Cevher-i Ferd DoktoraMarmara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Bulgen
Devam Ediyor Recep Erginbaş Damad-ı Gelenbevî Mehmed Şükrü Efendi’nin Keşfü’l-Me‘âli Şerhu Bed’i’l-Emâlî’si (Metin ve Değerlendirme) Yüksek LisansKarabük Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Selim Yılmaz
Devam Ediyor Samet İşören Mu‘tezile’de Tekfir DoktoraBursa Uludağ Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Orhan Şener Koloğlu
Devam Ediyor Büket Ataman Yeni İlm-i Kelâm’da Hikmet Kavramına Yaklaşımların Değerlendirilmesi DoktoraSivas Cumhuriyet Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Ahmet Çelik
Devam Ediyor Alaüddin Çalışkan Abdülganî el-Meydânî'nin Kelâm Anlayışı Yüksek Lisansİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doç. Dr. Fikret Soyal
Devam Ediyor Vehbi Ayday Transhümanizm Bağlamında Kader Problemi DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Devam Ediyor Raci Tanrıkulu İbn Cerir et-Taberî'nin Tefsirinde Erken Dönem Kelam Tartışmalarının Yeri DoktoraAnkara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Akbulut
Tamamlandı Aziz Ömer Güzel Abdurrahman b. Yusuf el-Licâî ve Kelam Anlayışı 2020 92 Yüksek LisansSelçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İtikadi İslâm Mezhepleri Bilim Dalı Prof. Dr. Sefa Bardakcı
Devam Ediyor Muhammed Ciru Cüveynî'de Hüsün-Kubuh Problemi Doktoraİstanbul Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
Tamamlandı Ümmügülsüm Ateş Sa’duddîn et-Teftâzânî’nin Meâda Dair Görüşleri 2017 101 Yüksek LisansTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi : İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emine Öğük
Devam Ediyor Güven Özdemir Muhammed b. Abdilkerim b. Ahmed eş-Şehristani'nin Hayatı ve İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Tamamlandı Sezgin Elmalı Molla Hayâlî'nin Kelâmî Görüşleri (Şerhu'l-Kasîdeti'n-Nûniyye Bağlamında) 2016 131 Yüksek LisansTrakya Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Arif Aytekin
Devam Ediyor Tuğba Ellialtı Ortaöğretim Öğrencilerinin Batıl İnançlara İlişkin Tutumları (Düzce Örneği) Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Zübeyir Bulut
Tamamlandı Sunay Yıldırım Nusayrîlik ve Nusayrîliğin Teşekkül Sürecinde Hamdân El-Hasîbî’nin Yeri 2018 152 Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Devam Ediyor Tugay Polat Kitabu’t-Tevhid’de Yer Alan Ayetlerin Te’vilat’taki Yorumlarla Karşılaştırılması Yüksek LisansTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emine Öğük
Devam Ediyor Muhammed Yasin Özcan İmamiyye-Nusayrilik İlişkisi Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Hatice Açık Taftazani’nin İslam Mezhepler Tarihindeki Yeri Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Mehmet Çelik Cumhuriyet Tarihi Boyunca Alevi ve Sunni İlişkileri ve Devletin Konumu Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Asuman Arda Şiada Nübüvvet İmamet İlişkisi Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Maksut Çetin
Devam Ediyor Ekrem Öztekneci Bekir Topaloğlu'nun Hayatı ve Kelami Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yüksek LisansBartın Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Yrd. Doç Dr. Mustafa Özden
Devam Ediyor Hasan Sefa Turan Ehli Sünnet Kelamında Keramet Yüksek LisansUşak Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Sayın Dalkıran
Devam Ediyor Kamile Akbal Seyfeddin el-Âmidî'de Yaratma DoktoraAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Metin Özdemir
Devam Ediyor Beytullah Tokaç Ebu'l-Muin en-Nesefi ve Bazı Kelami Görüşleri Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Tamamlandı Onur Aksan Ekmelüddin El-Bâbertî’nin “Şerhu ‘Umdeti’l-‘Akâid” Adlı Eserinin Metni ve Değerlendirmesi 2020 186 Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Kamil Yaylacı Ebu'l-Muîn en-Nesefî ve Maturidi Gelenekteki Yeri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Tamamlandı Mehmet Emin Celep İmam Maturidi'nin Şiaya Yaklaşımı 2020 160 Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur
Devam Ediyor Şeymanur Aydın Nureddin Sabuni'nin Mutezile Eleştirisi Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yağlı Mavil
Devam Ediyor Eda Suna Sarı Muhammet İhsan Oğuz'un Dini ve Siyasi Görüşleri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Devam Ediyor Esra Hikmet Koçoğlu Mezhepler Tarihi Açısından Muhammet İhsan Oğuz Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Atalan
Devam Ediyor Khadijaemuliser Shashman Mehmet b. Veli b. Resul Kırşehrî’nin “ez-Zübde fî İlmi’l-Kelâm” Adlı Eserin Tahkiki Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Bilal Ertuğrul Mehmet Zeki Duman’ın Kelami Görüşleri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Muhammet Yeşilçiçek Seyyid Sabıkın Kelami Görüşleri Yüksek LisansKarabük Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Göregen
Devam Ediyor Salih Yıldız Mâturîdî Kelâmında Teklîf Anlayışı Yüksek LisansBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Zübeyir Bulut
Devam Ediyor Ebuzer Bayram Fazlurrahman'ın Kelami Görüşleri ve Değerlendirilmesi Yüksek LisansAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit
Devam Ediyor Ayfer Kethudaoğlu İslam Hakkı Bursevî’nin Rûhu'l Beyân Tefsirindeki İtikâdî Görüşleri Yüksek LisansKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Güler Daldal Muhammed Kutub'un İtikadi ve Siyasi Fikirleri Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Mustafa Gökhaner Bâkıllânî ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin İmamet Anlayışının Mukayesesi Yüksek LisansMardin Artuklu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Veysi Ünverdi
Devam Ediyor Abdulkadir Akbaş Ebû İshak eş-Şirâzî'nin Kelamî Görüşleri Yüksek LisansSiirt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Seyithan Can
Devam Ediyor Eda Yavuz Fethi Yeken ve Lübnan İhvanı Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Ögr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Sahra Belkıs Şahin Türk Basınında Vehhâbîlik (Türkiye Gazetesi Örneği) Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sever
Devam Ediyor Merve Ünal Süleyman Ateş'in Temel Kelâmî Konulardaki Görüşleri Yüksek LisansAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Cenksu Üçer
Devam Ediyor Mustafa Lemsi Ferhârî’nin Uluhiyet Anlayışı DoktoraKastamonu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aykaç
Devam Ediyor Ali Rıza Dağlı Tevhid'e Uygunluğu Açısından Arius'un Tanrı Anlayışı Yüksek Lisansİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. İbrahim Kaplan
Devam Ediyor Abdullah Tunç Yemen Husileri Siyasi ve İtikadi Görüşleri Yüksek LisansHakkari Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zekerya Sarıbulak
Devam Ediyor Şennur Akıncı Bir Osmanlı Âlimi Ali Halife el-Antalyevî ve Kelamcı Kişiliği Yüksek LisansKocaeli Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz
Devam Ediyor Cansu Yazıcı Halk Arasında Yaygın Olan Okülistik İnançların Değerlendirilmesi (Ordu-Altınordu Örneği) Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Rumeysa Özen İlk Dönem İmanın Mahiyeti Tartışmaları ( Zeyd b. Ali, Ebû Hanîfe ve Kâsım b. Sellam özelinde ) Yüksek LisansOrdu Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Kenan Şahin
Devam Ediyor Taner Atıcı Umran Dergisinde İslamcılık Meselesi Yüksek LisansBayburt Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sever
Tamamlandı Arzu Hasçelik Kelami Açıdan Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi ve Trakya Bektaşiliği 2021 183 Yüksek LisansKırklareli Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Mustafa Akman
Devam Ediyor İrem Karalar İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî'de Rü’yetullah Yüksek LisansZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm ve İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Doç. Dr. Murat Akın